Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Pismo św. przekazuje, że świętą i szlachetną jest rzeczą modlić się za umarłych,

aby zostali uwolnieni od grzechów i stali się uczestnikami zmartwychwstania

oraz przygotowanej dla nich najwspanialszej nagrody /por. 2 Mch 12, 43-45/.

Dlatego polecamy miłosiernemu Bogu, nieśmiertelnemu Królowi wieków,

naszych bliskich zmarłych i prosimy aby byli zbawieni.

 

Przez cały miesiąc listopad, o godz. 18.00,
sprawowana jest w naszym kościele Msza św. zbiorowa
za zmarłych zgłoszonych do wspólnej modlitwy.

 

Każda z Mszy św. odprawiana jest w intencji WSZYSTKICH zgłoszonych zmarłych.

Na początku Mszy św. wyczytywana jest grupa zmarłych spośród zgłoszonych.

Oto dni tygodnia, w których wyczytywani są konkretni zmarli:

PONIEDZIAŁEK

 • Jana Ruszczyka, Jego rodziców i teściów;

 • Stanisława Konopackiego;

 • Leszka Zalewskiego, zm. z c.r. Zalewskich, Chudzików i Bielskich;

 • Henryka Lipka, Janinę i Antoniego Rostek; Romana, Jadwigę, Zofię, Antoniego, Helenę, Zofię, Wiktorię, Irenę, zm. z c.r. Rostków, Łagodzińskich, Pietrzykowskich, Kamińskich;

  Jana i Wacława Kuleszy;

 • Krystynę, Klemensa, Józefę, Józefa Olbryś; Helenę, Władysława, Janusza i Wojciecha Karpińskich;

 • Bronisława, Stefanię, Zdzisława, zm. z r. Tylman; Władysława, Janinę, Zdzisława, zm. z r. Bralewskich; Wincentego, Stefanię, Czesława, zm. z r. Wsockich; Janinę Kłusek;

 • Genowefę i Romana Bełżek; Emilię i Władysława Lipskich; Zuzannę i Alfreda Foryś; Romana Bełżek; Jana Boroń; Stefanię Jakoniuk; Elżbietę Kabała; Irmę i Hansa Stephan;

 • Romana Bełżek i jego rodziców; Janinę i Franciszka Bartkowiak; Jolantę i Adama Libicz; Zygmunta Orleańskiego; Jadwigę, Wandę i Jerzego Długosz;

 • Aleksandra, Stanisławę i Mateusza Soszyńskich; Wiktorię i Jana Rozpara; Kazimierę

  i Wincentego Rozpara; Józefę i Stanisława Drużba; Wiesława i Władysława Parys;

 • Henryka, Lucynę i Iwonę Wojdat;

 • Józefa, Leokadię, Stanisławę, Mariannę, Iwonę, Genowefę i Floriana Siwiec; Stanisława Szerszeń; zm. z r. Kołodziejczyk, Libera i Rydzewskich;

 • Henryka, Jana, Wacława, Władysława, Władysławę, Władysława Kukiełków; Feliksę, Michała, Stanisława, Bolesława, Mariana, Adama, Zuzannę i Gabrielę Jaśkiewiczów;

 • Mariana i Grzegorza Roguskich; Jadwigę i Henryka Polkowskich;

 • Mariana i Grzegorza Roguskich; Agnieszkę i Bronisława Kłos; Bogdana i Franciszka Zawadzkich;

 • Bogdana Zawadzkiego, Kamila Sierka, zm. z c.r. Dudzińskich i Jeryszewskich;

 • z c.r. Stelmach, Malinowskich i Zalewskich;

 • Jerzego i Iwonę Jędrzejewskich; Adolfa i Władysławę Mickiewicz;

 • Tadeusza i zm. z r. Kalinowskich; Leokadię, Józefa i zm. z r. Sobczaków;

 • Jana, Otylię, Stanisława, Mariannę, Franciszka, zm. z r. Kubickich, Gorczyców,

  Władysława Kuleszę oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Henryka, Aleksandrę, Józefa, Annę, Czesława, Józefę, Piotra i Józefę Kletcho; Alberta Wolff; Wandę i Józefa Sabała;

 • Mariannę i Stanisława Malczewskich; Marię i Feliksa Sośnickich; Jana Malczewskiego

  i Jana Sośnickiego;

 • Mariana Giluka i zm. z c.r Giluków;

 • Romana Tyburczego i Edwarda Starzec;

 • Zuzannę i Franciszka Misiewicz;

 • Weronikę, Józefa, Jana i Lesława Kurowskich; Leokadię, Bożenę, Wacława, Henryka, Franciszka, Mariannę Szatkowskich; Aleksandrę i Aleksandra Kiełek; Mariannę

  i Bonifacego Szerzeń ;

 • z r. Cieleszów, Kurczewskich, Gasiewiczów, Matysów; Stanisławę i Tadeusza Brojek; Lucynę i Bronisława Dzięcioł; Jana Boldyrewa;

 • Kazimierę i Czesława Rabińskich; Rafała Rabińskiego; Jadwigę, Mariana i Marka Kołodziejczyków; Mariana i Mirosława Rowickich; Janinę Kruszewską; Weronikę Rowicką oraz wszystkich zm. z r. Rabińskich, Rowickich, Szymańskich i Adrianowiczów;

 • Mariannę, Krystynę, Henrykę i Józefa Mizura; Michalinę i Franciszka Mroczek;

 • Tadeusza, Adama i Martę Rutkowskich; zm. z r. Rutkowskich

 • Jana, Henryka i Stanisławę Sienickich; Marię i Henryka Wiligórskich;

 • Zbigniewa, Alinę. Zdzisława, Sławomira i Marka Świeżak; Arkadiusza, Annę, Mieczysława

  i Sylwestra Wojtkowskich; Marcjannę i Wacława Krasnodębskich; Filomenę i Alfonsa Wielądek; Mariana, Jadwigę i Stanisława;

 • Lucjana Kropiewnickiego; Annę i Władysława, Józefa i Zofię, Antoniego i Czesławę, Piotra i Leokadię, Helenę i Władysława, Wacława i Wacławę z rodz. Kropiewnickich; Zofię

  i Ignacego Łapińskich; Adelę i Stanisława Grabowskich; Stefanię i Antoniego, Kazimierza

  i Felicję, Czesława i Zofię, Władysława, Romana i Helenę, Józefa i Jadwigę oraz Jana z rodz. Jankowskich; Stanisława i Henryka Jankowskich w 73 rocz. męczeńskiej śmierci; Janinę

  i Kazimierza Grobla, Kazimierę i Antoniego Syga, Janinę i Bolesława Zawilińskich oraz wszystkich zm. z rodz. Jankowskich i Kropiewnickich; ks. Wacława Kuleszę;

 • z rodz. Wyszyńskich, Sidorów i Krzemińskich;

 • Janinę, Tadeusza, Bogusława Głuchowskich; Jadwigę, Antoniego i Jana Turowskich; dziadków Wasikowskich, Głuchowskich, Turowskich i Karpińskich;

 • Teodorę, Jadwigę, Zygmunta i Ludwika Buczyńskich;

 • Józefa oraz zm. z rodz. Dulewiczów i Kasińskich; Marcina, Kazimierę, Ludwika oraz zm.

  z rodz. Markowskich, Stefańczyków i Bewzów; Elżbietę Suchenek i zm. współpracowników szpitala;

 • Stanisława, Stanisławę, Jerzego, Wiktorię, Stanisława, Helenę, Józefa, Marcelę, Czesława, Helenę, Szczepana, Juliannę oraz zm. z c.rodz. Bławdziewicz, Wyszomierskich, Złotkowskich i Kozłowskich;

 • Jana Komorek, zm. z rodz. Krupów, Melchiorów i Fedynyszyn;

 • Stefana, Józefę, Genowefę, Jadwigę i Teresę z rodz. Maleszewskich;

 • z rodz. Widłasiów, Sawickich, Szczurowskich, Cichowskich, Samselów, Warginów, Żukowskich, Jałszczot;

 • Jana, Florentynę, Czesława, Henryka, Antoniego, Reginę, Cecylię, Janinę z rodz. Szczepankowskich;

 • Leokadię, Irenę, Janinę, Jana, Krzysztofa Motyczyńskich; Lucynę i Józefa Żukowskich; Honoratę i Henryka Szczepaniak; Tadeusza Kaniewskiego;

 • Mariana i Lucynę z rodz. Karczewskich; Małgorzatę i Adama z rodz. Skarżyckich;

 • Leokadię, Tadeusza, Zbigniewa Cessak; Genowefę i Jana Opałka; Stanisławę, Władysława, Czesława, Henryka Waćkowskich; Władysławę, Kazimierza, Eugeniusza, Czesława Soszyńskich; Adama Jańczak; Henryka Waćkowskiego; zm. z rodz. Cessaków, Soszyńskich; ks. Wacława i Jana Kulesza; ks. Marka Janickiego; zm. Członków Żywego Różańca w naszej Parafii;

 • Stefana Sujkowskiego

 • Władysławę, Mariana i Kazimierza Baran, Mariannę, Władysława, Czesławę i Mieczysława Kielak

 • Czesława Kędziorek i Waldemara Dragun;

 • Jerzego Żochowskiego, Halinę Krasowską; zm. z rodz. Białych, Wojtkowskich, Żochowskich i Godlewskich;

 • Janinę, Roberta, Mariana Krzyczkowskich; Zofię, Jadwigę, Wiktora, Ryszarda Waś; Irenę

  i Józefa Ciborek; Marię i Longina Goraj;

 • Longina i Marię Goraj; Roberta Krzyczkowskiego; Irenę i Józefa Ciborek; Rafalinę Pasierbek; wszystkich zm. z rodz. Łońskich i Gorajów; Annę, Franciszka i Jerzego Dubickich; Stefana, Elżbietę i Krzysztofa Siek; wszystkich zm. z rodz. Sieków i Dubickich; Kazimierę Kierot; Piotra i Marię Boczkowskich; Kazimierza Słysza;

 • Mariana Wawer; Józefa, Bronisławę i Stanisława Wawer; Anielę, Szczepana, Teodorę, Edwarda z rodz. Wiejak; Bogusławę Goliszek;

 • z rodz. Ajdysów, Wiszniewskich, Balów, Łagunów, Balcerzaków, Litwinowiczów, Ostrowskich i Godziszewskich;

 • Danutę Rutkowską i zm. z c. rodziny;

 • Marka Krawczyka, Weronikę, Władysława Krawczyk; Leonardę i Piotra Śledziów;

 • Kazimierę Kurek, Eugeniusza Osipiak i Józefa Stolarczuk;

 • z r. Jakubiak, Trusiak, Ostaszewskich, Grabowskich oraz Annę Ługowską;

 • Zofię, Stanisława, Mariana, Jana, Marka, Władysławę, Stanisława, Bolesławę, Franciszka, Józefę, Jadwigę, Hannę, Natalię i Józefa z rodz. Pałków, Mazurczak, Kacprzak, Krajewskich;

 • Marcina Jakubiak; Józefę, Stanisława, Anetę, Kazimierza i Mariana;

WTOREK

 • Mariana, Stanisławę i Stanisława z rodz. Sitkowskich; Stefanię, Aleksandra, Ryszarda, Tadeusza, Teofilę, Józefa, Wiktora i Szczepana z rodz. Sobiesiaków; Agnieszkę, Tomasza, Antoniego, Aleksandra, Wiktora, Władysława i Jana z rodz. Więsyków; Bolesława, Helenę, Czesława, Janinę, Henryka, Stanisława, Annę z rodz. Wiśniewskich; Antoniego i Marię

  z rodz. Kędziorów; Genowefę Pacholik; Wiktora, Stanisława, Sylwestra i Witolda z rodz. Marzochów; Mariannę, Piotra, Marię i Franciszka z rodz. Kuczyńskich;

 • Czesława Zarzeckiego i zm. z c.r. Zarzeckich; Eugenię i Kazimierza Gałagus oraz zm. z c.r. Gałagusów;

 • Sabinę, Kazimierza, Lucjana, Helenę i Michała Tyszka; Amelię, Edwarda i Witolda Stankiewicz;

 • Marię, Stanisława, Jana, Wiktorię, Katarzynę z rodz. Rurków; Czesławę i Stanisława z rodz. Kamińskich; Marię, Franciszka, Czesława z rodz. Koczkodon; Adama Krajewskiego;

 • Annę i Jana Góral; Jerzego Góral; Wacławę i Józefa Truszkowskich; Mieczysława

  i Stanisława Truszkowskich; Marka Zawadzkiego; Marka Sójka; zm. z rodz. Kamińskich

  i Zalewskich;

 • Antoninę, Bolesława Osińskich; Annę, Wacława i Janusza Kłusków;

 • Jadwigę i Stefana Czyżewskich, Irenę i Stanisława Chibowskich, z.cr. Czyżewskich, Jakubików, Chibowskich, Przesmyckich i dusze w czyśćcu cierpiące

 • Tadeusza Rychlica, Józefę i Władysława Wodowskich i Halinę Jakubowską

 • Jana Olszewskiego; Stanisława, Aleksandrę i Jana Godlewskich;

 • Jana i Teresę Płużyńskich; Eugeniusza Kożuchowskiego; Genowefę Uziębło; Marię

  i Bogdana Trochimiuk; Janinę i Józefa Sader; zm. z rodz. Remiszewskich, Płużyńskich, Palaczy, Kożuchowskich i Saderów; za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych znajomych;

 • Antoniego, Franciszkę, Jana, Mariannę i Krzysztofa, Antoniego, Stanisława, Janinę Bodzianowskich; Stanisława, Macieja Litewnickich; Mariannę Karaś; zm. z rodz. Wasilewskich, Siennickich, Donieckich, Rokickich, Kowalczyków oraz wszystkie dusze zmarłych, które nie mają żadnej pomocy;

 • Czesławę i Mariana Zadróżnych; Antoniego Uścińskiego; Józefę Skrojną; zm. z rodz. Uścińskich, Zadróżnych i Baranowskich;

 • Łukasza, Genowefę i zm. z rodz. Sobiegraj, Sajów, Sumów; Jakuba, Anielę i zm. z rodz. Bajorów, Gruszków i Klusków; ks. Jana i Wacława Kulesza; Jana i Marię Bednarz oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Faustyna, Stanisława z rodz. Korzeniewskich; Antoniego, Józefę, Ks. Feliksa, Elżbietę Chudzików; ks. Wacława i ks. Jana Kuleszę; Juliannę, Elżbietę z rodz. Marciniaków; Halinę Szulecką; Ludwika Kresę; Bronisława, Leszka, Adama, Bogdana;

 • Adama i Danutę Gzik oraz wszystkich zm. z rodz. Gzik i Myszkowskich; Mariannę Kuczyńską oraz wszystkich zm. z rodz. Kuczyńskich i Sobiesiak;

 • Antoniego, Janinę i Artura Korbla; Eugeniusza, Julię i Emila Paderewskich; Franciszkę

  i Ignaca Tutejskich; Stanisławę i Artura Palmowskich; Olgę Rojowską; Wandę Dąmbską; Alicję Liechtensteim;

 • Jana Pogonowskiego i zm. z c.r.; Marię i Jerzego Szymanowskich oraz ich Rodziców

  i Teściów Stanisławę, Stanisława i Jerzego Krasnodębskich i zm. z c.r.; Wiktorię Kamińską; zm. z c.r. Pogonowskich; Teścia i Teściową, zm. z c.r. Szymańskich i Kwiatkowskich

 • Rodziców Zofię i Feliksa Borczon; zm. z rodz. Borczonów i Rembałów; Rodziców Aleksandrę i Wiktora Dowalla oraz Zenona Dowalla i wszystkim zm. z rodz. Bielawskich

  i Dowalla;

 • Stanisława Jarzyło; Helenę i Kazimierza Zawadzkich; Ignacego, Bronisławę i Marysię Jarzyło; Anastazję, Zofię Drobut;

 • Stefana, Jerzego, Tomasza, Lucję, Halinę i Mariannę Poślada; Władysława i Aleksandrę Kołodziej; Zbigniewa, Czesława i Eugenię Dyoniziak; Zuzannę Dębską; Elżbietę Gryszpanowicz i Halinę Niewiatowską

 • Mariannę i Aleksandra Ślusarzów;

 • Teresę Laskowską;

 • Aleksandra, Barbarę, Martę i Władysława Tylickich; Janinę, Stanisława, Kordulę

  i Wincentego Szychowskich; Antoniego i Stanisławę Witkowskich; Julię i Antoniego Muzińskich; Stefanię Gosik; Marię Taranowską;

 • Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława Skibniewskich; Mieczysława, Michalinę, Franciszka Buczyńskich;

 • Małgorzatę, Antoniego Maliszewskich; Henryka Kozłowskiego; Bolesława Kostkę; zm. z r. Maliszewskich, Szymańskich, Łuczaków, Rybaków, Dobrowolskich i Władysiuków;

 • Marcyjannę, Stefanię, Władysława i Czesława Danaj; zm. z c.r. Danajów; Zofię, Bronisławę, Józefa Sawickich; zm. z c. r. Sawickich; Krystynę, Helenę i Jana Balickich; zm. z c.r. Balickich;

 • Józefę i Piotra Olbryś; Zofię i Stanisława Olbryś;

 • Władysława, Natalię, Stanisława, Jana, Eugeniusza i Wandę Rowickich; Jolantę Sobota-Zając; Jacka i Tadeusza Sobota; zm. z r. Pielechów i Chojnowskich;

 • Annę i Wacława Stysiów;

 • Ignacego Łęczyckiego; Kazimierę, Janinę, Andrzeja, Jerzego, Józefa Łęczyckich; Stanisławę i Edwarda Remiszewskich; Zofię, Stanisława, Andrzeja Głuchowskich; Władysławę, Danutę, Jana, Henryka Kozłów;

 • Artura i Krzysztofa Faliszewskich;

 • Józefa, Jana, Franciszka Czubak, Janinę, Genowefę, Stanisława, Władysława Smolińskich, Aleksandra, Rozalię Stolarskich;

ŚRODA

 • Stanisława Chojnickiego; Aleksandra, Annę Chojnickich; Pelagię, Antoniego, Katarzynę Krawiec; Bolesława, Władysławę Gaciochów; Mariana Nowaka;

 • Marię, Aleksandrę, Czesławę i Stanisława Biernackich; Stanisławę i Józefa Tomaszewskich; Otylię, Wacława i Janusza Dziemianowskich;

 • Helenę, Józefa i Kazimierza Zawadzkich; Leokadię, Franciszka, Jana i Andrzeja Nowackich; Krystynę Nowoszewską; zm. z r. Zawadzkich, Nowackich, Dąbrowskich i Korzeniewskich;

 • Faustyna, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Konstantego, Eugeniusza, Leszka, Krzysztofa, Antoniego, Bronisława, Ryszarda, Teofila, rodziców, teściów i dziadków z r. Korzeniewskich, Skrzeczkowskich, Spalitabaków, Gąsiorów i Gromów;

 • Zofię, Władysława Wyszomierskich; Idalię, Stefana Rytel i za ich rodziców;

 • Henryka Waćkowskiego; zm. z c.r. Waćkowskich; Zbigniewa Cessaka; zm. z c.r. Cessaków i Opałków; Genowefę i Jana Osowiczów; za dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Czesławę i Jana Czyżewskich; Stefanię, Józefa i Władysława Tyszków;

 • Mariana Ścigockiego; zm. z r. Grądzkich i Ścigockich;

 • Henryka i Danutę Maleszewskich;

 • Marię Bąk; Zofię i Władysława Cygan;

 • Anastazję, Józefa i Antoniego zm. z c.r. Kutów i Wikłów;

 • z r. Frańdziuków, Szczepaniaków, Czaplów i Kłośińskich;

 • Stefana Kraszewskiego; Zofię Toczyńską; zm. z r. Pielaków i Kraszewskich;

 • z r. Kawałkowskich, Syrockich, Gędków i Podkońskich;

 • Halinę i Jana Maciejaków; zm. z r. Maciejaków;

 • Polikarpa Kokoszkę;

 • Aleksandrę Baran;

 • Hannę Drużbę; Zofię i Henryka Zawadzkich; zm. z r. Zawadzkich i Drużbów;

 • Edwarda Wolskiego; Mariannę i Józefa Bereza; Leokadię i Piotra Wszelakich; Mariana Wszelakiego; Stanisławę Rudnik; Anetę Topolską;

 • Kazimierza Skrzypczaka; pradziadków Juliana i Małgorzatę Kokoszów; dusze w czyśćcu cierpiące; CELESTĘ i Zbigniewa Zawadzkich;

 • Bronisławę i Franciszka Pogorzelskich; Józefa Pogorzelskiego z rodziną; Mariana

  i Czesławę Pogorzelskich; Henryka i Henrykę Mielcarzów; Annę i Mikołaja Kietlińskich; Czesława Kietlińskiego; Kazimierę Rytel; Józefę Pogorzelską;

 • Martę, Paulinę, Józefę, Barbarę, Krystynę, Stanisławę, Feliksa, Albina, Wojciecha, Halinę, Sabinę;

 • Aleksandrę, Jana i Kazimierza Wójcików; Walerię i Aleksandra Grzegorczyków; Janinę Troczyńską; Apolonię Kołodzieńską;

 • Jana Łagowskiego; Juliannę, Stanisława, Czesława, Eugeniusza, zm. z r. Łagowskich; Helenę, Józefa, Krystynę, Stefana; zm. z r. Drążyków; Józefę, Józefa i Jana Janiszewskich; Edwarda Ziemkę; Jana Olszaka; Mieczysława Krawczaka; Leokadię i Mieczysława Kiciów; Hannę i Janusza Polecińskich; Kazimierę Wyganowską; Elżbietę Budną; Marię i Aleksandra Sęktas; zm. z r. Sęktasów; Joannę, Marcelego, Leokadię, Marię, Bogdana, Hannę, Jadwigę Zacharskich; Kazimierza Kamelę; zm. z r. Kamela;

 • Mariana Chrzanowskiego;

 • Eugeniusza, Genowefę, Edwarda, Edmunda, Karola, Stanisława, Jerzego, Franciszkę, Józefa; zm. z r. Kożuchowskich, Uziębło, Remiszewskich, Stokowskich, Mielcarzów, Oksiędzkich, Kobusów i Tyska;

 • Mariana Krajewskiego;

 • Marię i Mariana Płudowskich; Mariana Hołda;

 • Krystynę Ksiażak;

 • Edwarda Kosk; Anielę i Antoniego Brach;

 • Marię i Edmunda Włodarek; Feliksę, Stanisława, Władysława i Jerzego Rozdajów; Henrykę, Krystyna i Mariana Jaworskich;

 • Zofię i Edwarda Grochowskich; zm. z r. Grochowskich; Stefanię, Czesława i Natalię Dzionków; zm. z r. Dzionków;

 • Dariusza, Edmunda, Honoratę i Lucjana Krajewskich; Aleksandrę, Stanisława, Eugeniusza, Mariana, Teresę Wyszomierskich; Zbigniewa Pawłowskiego; Mieczysławę, Walentego, Halinę Rytel;

 • Stefana, Mariannę Augustyniak; Władysława, Stefanię, Bolesława Gibuła;

 • Józefę Danutę Zatorską; Halinę, Zofię i Stanisława Angielczyków; Mariannę, Stanisławę

  i Kazimierza Skowrońskich; Aleksandrę i Józefa Fronców;

 • Genowefę, Kazimierza, Mieczysława Woźniaków; Genowefę, Józefa, Hannę, Romana, Eugeniusza Koszewskich; Wandę Pęza; Janinę Idzik; Annę, Alojzego Wawrzyńskich; Celinę, Jerzego Łukasiak; zm. z r. Koszewskich, Paczuskich, Woźniaków, Laskowskich; ks. Jana i ks. Wacława Kuleszów; ks. Jana Dyderskiego; ks. Marka Janickiego;

 • Stefanię, Barbarę, Aleksandra, Zygmunta i Kazimierza Kupiec; Natalię, Wandę, Władysława, Jana, Stanisława i Eugeniusza Rowickich; Jolantę, Jacka, Tadeusza Sobotów; Stanisławę, Józefa, Łukasza, Zbigniewa i zm. z cr. Grotkowskich; Henryka, Jana i zm. z r. Tabaka; Stanisława Lenda; Zofie, Stanisławę, Witolda, Franciszkę Król; Jadwigę Koper; zm. z r. Lewińskich, Gabińskich, Lewandowskich, Molskich; ks. Jana i ks. Wacława Kuleszów; ks. Marka Janickiego; za dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Antoniego, Annę, Marię, dziadków; zm. z cr. Fedorczyków;

CZWARTEK

 • Bp. Jana Chrapka, Bp. Wacława Świerzawskiego, Józefa, Kazimierza, Ludwika, Krzysztofa, Lucjana, zm. z cr. Chrapków, Boreckich, Krakowiaków i Piotrowskich;

 • z cr. Truszów i Koprowskich;

 • Felicję i Wojciecha Olesiak;

 • Annę i Józefa Galek, Genowefę Krychowicz, zm. z cr. Galków i Olesiaków;

 • Grzegorza i Mariana Pawłowskich, zm. z cr. Pawłowskich, Rybów, Strzelczyków. Sarnickich;

 • z cr. Wójtowiczów i Tyczyńskich;

 • z cr. Kubiszynów, Dulów i Gofryków;

 • z cr. Kotwiców i Smolarczyków;

 • z cr. Gumiennych;

 • Stanisławę, Teofila, Stefana Rychłych; Janinę i Stanisława Petrakowskich; Apolonię i Józefa Kacperskich; Zofię Manię; Edmunda Nadobnik; Balbinę Grąs; Katarzynę Głażewską;

 • Józefa Jankowskiego i jego rodziców; Aleksandra, Franciszka, Małgorzatę Pokorów;

 • Jana Mirkowicza; zm. z r. Mirkowiczów; Jana, Władysławę Sidorczuków; zm. z r. Sidorczuków;

 • Rodziców Zofię i Kazimierza Miąsko; Antoniego Kosim i jego rodziców;

 • Józefa i Józefa Kowalczyków; Antoniego, Stanisława i Janinę Bodzianowskich; zm.

  z rodziny;

 • Henryka, Cecylię, Filomenę, Aleksandra, Mariannę, Józefę, Tomasza, Franciszkę, Krystynę Czarnockich; Jadwigę, Józefa, Czesława, Stanisławę, Janinę, Władysława, Andrzeja, Czesławę, Tadeusza, Józefa, Henrykę, Bolesława, Helenę, Annę Oleszczuków;

 • Jadwigę, Wiktora, Jana i Karolinę Piliszków; Józefę, Jana i Eugenię Tymińskich; Kazimierę Jaczyńską;

 • Eugeniusza, Józefa i Genowefę Kożuchowskich; Franciszkę, Stanisława, Mieczysława, Eugeniusza, Jana, Klementynę Remiszewskich; Tomasza, Zygmunta Uziębło; Jana, Józefa, Teofilę Rytel;

 • Antoniego i Teresę Kurowickich;

 • Janinę, Adama, Mariannę, Władysława Bratkowskich; Adama Tomaszewskiego; Wandę Modzelewską; Jadwigę, Ryszarda Arteckich; Zofię, Konstantego Itrowskich; zm. z r. Krawczaków i Szczotków;

 • Bronisławę Sawicką; Ewę Wierzbicką; Mariannę Malinowską; Henryka Zarzeckiego;

 • Antoniego, Aleksandrę, Krystynę, Wojciecha, Marię, Józefa, Rozalię Szczotków; Franciszka i Franciszkę Deputat; Wacława i Irenę Abucewiczów; Maję Wojtkiewicz;

 • Marka Piotrowskiego; zm. z r. Stolarczyk;

 • Annę i Kazimierza Białowarczuk; Adolfa i Kazimierę Deniziak; Piotra Deniziak; Franciszka

  i Franciszkę Białowarczuk;

 • Stanisława, Barbarę, Piotra, Stanisławę Koziełów; zm. z r. Koziełów; Zofię i Feliksa Kuciów; Józefa Ślesickiego; zm. z r. Kuciów, Leśniewskich, Gańków, Koteckich, Kołodziejczyków, Ślesickich, Stalmachów; Basię Labes; Ewę Baum; ks. Jana, ks. Wacława, ks. Marka; za dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Bronisława, Mariana, Anastazję, Annę, Stanisława, Czesławę, Stanisława, Stanisławę,

  Wacława i ks. Jana Kuleszów; zm. z r. Salachów, Choińskich, Ciurów i Zarazińskich;

 • Jerzego Zieleniewskiego; Franciszkę, Antoniego Kruczyńskich; Teresę, Czesława Korzeniewskich; Aleksandrę, Adama, Jana Szaciłło;

 • Marcina i Andrzeja Kijok; zm. z r. Twardowskich i Dawidczyków;

 • Zdzisława, Sławomira; zm. z cr. Lewandowskich i Jarnickich; Jerzego Miłkowskiego;

 • Polikarpa i Krzysztofa Wocial; zm. z cr. Wocial i Kropielnickich; Zdzisława Lewandowskiego;

 • z cr. Szpyruk i Swędrowskich;

 • Mariana Dworakowskiego; jego rodziców: Stanisławę i Franciszka; teściów: Stefanię

  i Stanisława; brata Jana, Walentego; Adelę Perukowską; Mariannę Szeląg; wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Wiktora, Tadeusza, Jozefa i Zofię Wiśniewskich; Marię Różycką; Jadwigę Woźniak; Wiesława Baczyńskiego; Zofię, Zygmunta Jaźwińskich; Ewę, Władysława, Stanisława, Uljannę Kamińskich; Annę, Mariana, Mieczysława, Włodzimierza Górskich; Władysława, Henryka, Ludwika Sowińskich; Henryka Czuba; Wacława Figler; Stanisława Czopek; Piotra Żuka; Andrzeja Walczaka; Zdzisława Kucia; Agnieszkę, Jana Janeczko;

 • Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję i Wacława Okulusów; Helenę i Edwarda Cybulów;

  Stanisława Cybula; Henryka Waćkowskiego; zm. z r. Okulusów, Cybulów, Krupińskich, Roguskich, Waćkowskich, Cessaków, Zawadzkich i Żelazowskich;

 • Zofię, Leona, Józefa Kadłubowskich; Annę, Jana, Stanisława, Marię, Aleksandra, Irenę Kadłubowskich; Genowefę, Stanisława, Aleksandra Jabłońskich; Władysławę i Stanisława Szabłowskich; Jadwigę i Stanisława Sobieszczuków; Reginę, Kazimierza, Stanisławę, Krystynę Kwiatkowskich; Antoniego, Stanisławę, Aleksandra, Julię, Bolesława Jakubiaków; Piotra i Franciszkę Chojnowskich; Władysławę Koźluk; Krystynę Wielgolewską; Ludmiłę, Zdzisława i Konrada Karasiewiczów; Leontynę i Józefa Marciniaków; Felicję i Henryka Michalskich; Grażynę Momot; Annę Czuba; Ks. Wacława i ks. Jana Kuleszów; ks. Jana Dyderskiego; Marię Andruszkiewicz; Macieja Ogrodzkiego; Janinę Boguską;

 • Janinę Czyżewską; Andrzeja Haraszkowskiego; Jana Nowickiego; Krystynę Kowalską; Alicję Bondyra; Elżbietę Chudzik; Grzegorza Witowskiego;

 • z r. Woźnickich i Jóźwików;

 • Bożenę Szatkowską; Wacława, Leokadię i Henryka Szatkowskich;

 • Jana i Józefę Bors; Feliksa Gut;

 • Marię i Jerzego Frączyk; Danutę Rutkowską;

 • Józefa i Mariannę Kruczyńskich; Aleksandra i Helenę Kossakowskich; zm. z cr. Bińczyków, Sosnowskich, Kruczyńskich i Kossakowskich;

 • Zofię, Franciszka, Edwarda, Stanisławę Cieślów; zm. z r. Cieślów i Micków; Czesława

  i Henrykę Miazga, i ich rodziców;

 • Wacława i ks. Jana Kuleszów;

 • z r. Kaszubowicz, Dobrenko, Ogrzewała, Tarasewicz, Dzido, Szagdaj i Maliszewskich;

 • Janinę Boguszewską; zm. z r. Boguszewskich i Sękielewskich;

 • Janinę, Józefa, Piotra Marczyków; Mariannę, Antoniego i Mieczysława Reczulskich; Adama, Julię, Stanisława, Józefa, Franciszka Biskupów; Zenona Latek; Julię i Józefa Biel; Zofię i Józefa Pałygiewiczów; dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Aleksandrę i Stanisława, Jana Pogorzelskich;

 • Tadeusza, Jadwigę, Henryka, Helenę, Jana Polkowskich; Stanisławę, Stanisława, Józefa Komorowskich; Tomasza, Bogdana Worach;

 • Stanisława i Helenę Jędrzejewskich; Janusza Milwicza;

 • Mariana Uszyńskiego; zm. z r. Uszyńskich, Telakowców, Sadowskich, Taczanowskich, Zdunków;

 • Michalinę, Adama, Tadeusza, Grzegorza, dziadków; zm. z r. Komorowskich, Kalickich

  i Witowskich;

 • Piotra Mystkowskiego; Stanisława Szczepkowskiego; zm. z r. Mystkowskich, Szczepkowskich, Małotów, Orzechowskich, Maciejewskich, Pawłowskich;

 • Ryszarda, Józefę, Kazimierza, Stanisława, Mirosławę Roguszewskich; Janinę i Stanisława Mańkowskich; Wacławę i Jana Rybaków;

 • Janinę, Marię, Stanisława Kłopotowskich; Feliksa, Antoniego, Stanisława Zambrzyckich; Wandę Ałaszkiewicz; Jadwigę Koncewicz; Kazimierza Niemyjskiego;

 • Henryka Wojtkowskiego; Andrzeja, Genowefę, Henryka Srogów;

 • Jadwigę, Lucjana, Władysława Gawkowskich; Janinę Wąsikowską;

 • Helenę, Ignacego Kozłowskich; Mariannę i Franciszka Szadurów; Stefanię, Wiktora, Iwonę, Andrzeja Jackiewiczów; Władysławę, Polikarpa Falkowskich; Halinę, Waldemara Podlesiów;

PIĄTEK

 • Ludwika Lisieckiego; Michała Szostaka; Wandę Fajdek; Malwinę i Jana Szyszko; Antoninę Szostak;

 • Wiktorię, Emilę, Stefana i Jadwigę Pietrak; Ludwika i Helenę Wasilewskich; Wandę Mazurczak; Tadeusza Tomczewskiego;

 • Edwarda, Katarzynę i Antoniego, Mariannę i Stefana, Genowefę i Stanisława, Krzysztofa, Janinę i Henryka; zm. z r. Jasików, Bogumiłów i Miklińskich;

 • Wacława Kur; Genowefę, Wacława Markuszewskich; Krystynę, Eugeniusza Folwarskich;

 • Janinę, Zygmunta, Marka Sławomira, Jana Skowrońskich; Jana Grzywacza;

 • Eugenię i Józefa Paluszyńskich; Walerię i Józefa Nowosadków; Annę i Józefa Paluszyńskich; Zofię Rytka; Władysławę i Jana Przekopów; Weronikę i Bolesława Nowosadków;

 • Franciszka Uszyńskiego;

 • Wiolettę, Janinę i Józefa Stefaniaków; zm. z r. Kaczorów i Stefaniaków;

 • Jana Żurawińskiego; Tadeusza i Halinę Benedysiuk;

 • Mariana Ścigockiego; Mieczysławę Budzicz; Grażynę;

 • Krystynę Grzelak; Aleksandrę i Henryka Sajnogów;

 • Stanisława Murawskiego;

 • Feliksa, Waldemara, Krzysztofa, Annę Morawskich; Wiesławę i Jerzego Nasiadko; Wacławę, Mieczysławę i Halinę; rodziców z obu stron;

 • Janinę i Ryszarda Dudkiewiczów;

 • Władysławę, Hendryka, Bogdana Szlendak;

 • Teresę Wiercińską;

 • Siostrę Marię Angelę Malinowską, Martę, Czesława, Janinę, Feliksa Malinowskich, zm.

  z cr. Marchelskich i Malinowskich;

 • Stanisławę, Zdzisława, Natalię, Helenę, Władysława, Zdzisława, Józefa Darkowskich, zm.

  z cr. Pietrzaków, Figlusów, Szcześniaków;

 • Stanisławę, Jakuba Lachowicz, Stanisławę, Antoniego, Michała Mikołajczyk, Teresę, Antoniego Słuchockich, Jana Składanek, Sabinę, Stanisława Piaszczyńskich, Barbarę, Piotra Szostek;

 • Józefa, Jana, Leokadię i Antoniego Godlewskich, Jakuba, Zofię, Mariana i Stanisława Buzuków, Janinę i Henryka Trocińskich;

 • Krzysztofa, Bogumiłę i Mieczysława Sikorskich, Leokadię i Stanisława Klimaszewskich, Henrykę i Stanisława Rafałowicz, Mariana Lichonia, Stanisława Cybulskiego, Irenę Damięcką, zm. z cr. Polakiewiczów i Kaczyńskich;

 • Mirosławę Roguszewską, Władysława Salwina, rodziców Annę i Stanisława, teściów Rozalię i Stanisława;

 • z cr. Śliwków, Malinowskich, Kupców, Dziewanowskich;

 • Mariannę Jemielita;

 • Zofię i Tadeusza Kamińskich, Krystynę i Władysława Konopko, Adama Litwę, zm. z cr. Kamińskich, Konopko, Frąckiewicz, Karasiewicz, Żochowskich, Zbrzeźniak;

 • Jana i Jadwigę Deniziak, Józefa Choromańskiego, zm. z cr. Deniziaków, Choromańskich, Falkowskich, Jastrzębskich, Szumowskich;

 • Ryszarda Szurawskiego;

 • Czesława, Mariannę, Alinę, Antoniego, Aleksandrę Kozon, Katarzynę, Stanisława, Czesława Borek, Andrzeja, Józefa Urawskich, Genowefę, Jana, Hannę Budzińskich, Stanisława, Mariannę Jackiewicz, Helenę, Jana Daszczuk, Mariannę Kucharską, Piotra Ozimka;

 • Józefa, Adelę, Teresę Pogorzelskich, Wacława Kopańskiego;

 • Mariannę Jaśkiewicz, zm. z cr. Jaśkiewiczów, Zarzeckich, Mocarskich, Irenę i Albina Szulakowskich;

 • z cr. Pańko, Sokołowskich, Kalata, Kuleszów, Bagińskich, Strzemiecznych, Bzowskich, Balów, Chruściel, Adama Strzemiecznego;

 • Mariana Wicińskiego, Zofię i Stanisława, Rozalię i Stanisława Olbrysiów;

 • Stanisława, Jadwigę, Bogusława Żochowskich, Stanisławę Kalinowską, Aleksandrę Supeł;

 • Irenę, Stanisława, Barbarę Furman, Ryszarda Malinowskiego, Szymona Koźmę;

 • Wandę i Janusza Szczęsnych, Zygmunta, Józefa i Józefę Sosinowskich, Marka Ktalchermana, Antoniego i Genowefę Stanisławowskich, Tadeusza Ciesielskiego, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Jadwigę i Stanisława Deptułę, Janinę i Jana Socik, Aleksandrę, Stanisława, Mariana Ambroziak;

 • Stanisława, Helenę, Wojciecha, Zygmunta, Krystynę Pilichowskich, Jana i Leokadię Gałązka;

 • Bogusława, Rafała, Stanisławę, Adama Zielonych, Franciszkę i Jana Pawlików, Jadwigę Turkietti;

 • Janinę, Konstantego, Wacława, Tadeusza Ponichterów, Jacka Danowskiego, Zygmunta, Macieja Tupaczewskich;

 • z cr. Pociejuków, Mazurów, Lipów, Mościckich, Hirszów;

 • Zygmunta Urbańczyka, zm. z cr. Urbańczyków, Wesołowskich, Siulczyńskich, Dąbrowskich;

 • Zygmunta Żero i jego rodziców, Adelę, Aleksandrę, Jana, Wacława Łapińskich;

 • Helenę i Stanisława Fenik, zm. z cr. Feników, Wojciecha, Jana, Wacławę i Jacka Kosiorek, Annę i Franciszka, zm. z cr. Sabała, Zbigniewa i Edwarda Michalak, Aleksandrę Drews, Aleksandrę i Karola Białek, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Romana i Stanisławę Wyszomirskich, Grażynę i Aleksandra Kołodziejskich, Stefana Urbańskiego, Mariannę Fudalewską, Janinę Łucek;

 • Edwarda i Genowefę, Stanisława i Stanisławę, Anię Kupniewskich, Stanisława i Mariannę Borowiec, Wiktora i Janinę Wojciechowskich, Genowefę Krajewską, zm. z cr. Kupniewskich, Jasińskich, Borowiec, Stachera, Wojciechowskich, zm. znajomych;

 • Tadeusza Brajczewskiego, zm. z cr. Brajczewskich;

 • Janinę i Henryka Konopka;

 • Władysławę i Adolfa Mickiewiczów, Eugenię i Bolesława Moczulskich, dziadków z cr. Rostkowskich;

 • Leokadię i Tadeusza Gutowskich, zm. z cr. Gutowskich i Pęków;

 • Sławomira Kosteckiego;

 • Stanisława, Eugenię, Kazimierza, Stefanię, Alfreda, Bronisławę, Stanisława, Zdzisława, Romana, Wojciecha, Annę, Jana, Kazimierę, zm. z cr. Dybowskich i Miszczaków, Halinę

  i Mariana Buzuk, Jadwigę Jakubowską, Rogera Laskowskiego;

 • Władysława Salwina, Mirosławę Roguszewską, zm. z cr. Falbów i Salwinów;

 • Mirosławę Roguszewską, Władysława Salwina, rodziców Annę i Stanisława, teściów Rozalię i Stanisława;

 • Józefa Markowskiego, Piotra Walenkiewicza, zm. z cr. Stelingowskich, Markowskich, Johanesa Dombergera;

 • Stanisława i Jadwigę Połomskich, Mariana, Irenę, Joannę i Artura Dębców, zm. z cr. Nowaków i Połomskich;

SOBOTA

 • Stanisława i Sabinę, Eugeniusza i Apolonię, Bronisława i Bronisławę Moczydłowskich, Franciszka i Janinę Olędzkich, Czesława i Eugenię Pawlak, Kazimierza i Józefę Radłowskich, Antoniego i Mariannę Ryczkowskich;

 • Janinę i Wacława Sałańskich, Jadwigę i Mieczysława Wilczewskich, zm. z cr.;

 • Jerzego, Józefa, Bronisława Rutkiewiczów, Mariana, Genowefę, Piotra Bigos;

 • Józefa i Zofię Jakubowskich, Stanisława i Adelę Rogożów, Juliana i Barbarę Nowaków, Kazimierza i Anielę Bielawskich, Jana Staniszewskiego, Zdzisława Bartoszcze, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Mariannę i jej rodziców, Stanisława Oleksiaków, Józefę i Stanisława Jeż, Mariannę i Józefa Talaków, Martę Chojnacką, dziadków Oleksiaków, Jeżów, Stańczaków;

 • Józefa, Natalię, Józefa z cr. Krajewskich, Józefa, Antoniego, Ks. Feliksa, Elżbietę z cr. Chudzików, Mieczysława, z cr. Ławińskich, Juliannę, Elżbietę z cr. Marciniaków, Stanisława Bajno, Franciszka Klimaszewskiego, Henryka Kietlińskiego, Ks. Wacława, Ks. Jana Kuleszów, Ks. Jana Dyderskiego, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Mieczysława, Stanisława, Walerię Haptasiów, Stefana, Walerię, Władysławę Wierzbickich, Tadeusza, Stańczaka, Irenę Tyszko;

 • Tadeusza Okręglickiego, Eugeniusza, Faustyna, Leona, Mariannę, Zbigniewa, Aleksandrę, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Stanisławę, Kazimierza, Władysława, Fijałkowskich, Mariannę, Mariana, Wiesława Bala, Janinę, Edmunda Rochowiak;

 • Jolantę, Jadwigę i Szczepana Mroczek, Helenę, Bronisławę, Jana i Eugeniusza Soczewka, Jana i Rozalię Goschorskich, Czesławę Połaska;

 • Mieczysława, Janinę, Michała, Wincentę Wojszów, Pawła, Bronisławę Jastrzębskich, Jana, Krzysztofa Michalaków, Bożenę Zwalińską, Janinę Głębocką, Edwina Wysockiego, zm. z cr. Wojszów, Jasionków, Smakoszów, Stawirejów;

 • Annę, Antoniego, Annę Olszewskich, Jadwigę i Eugeniusza Kiersnowskich;

 • Helenę, Adama, Józefa, Józefę Wyrobek, Bolesławę i Stanisława Ciołkowskich, Teresę

  i Bogdana Kozłowskich, Józefa, Bolesławę, Bolesława Zyśk;

 • Jana i Franciszkę Miazga, Helenę Wyrobek, Janinę, Jerzego, Leszka, Wiesława Szymańczuk;

 • Bolesławę, Bolesława, Józefa Zyśk, Jana i Aleksandrę Szymańskich;

 • z cr. Guzków, Walczaków, Janinę Kujawa;

 • Karolinę, Wacława, Halinę, Marię, Józefa, zm. z cr. Leśkiewiczów, Pelagię, Stanisława, zm. z cr. Wysockich, Zofię, Józefa, Jerzego, zm. z cr. Miszczyków, Zofię Bąk, Ewę Kuszewską, Zofię Ostrowską, Edytę Myśliwską, Ks. Jerzego Banaśkiewicza, dusze w czyśćcu cierpiące;