Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Pismo św. przekazuje, że świętą i szlachetną jest rzeczą modlić się za umarłych,

aby zostali uwolnieni od grzechów i stali się uczestnikami zmartwychwstania

oraz przygotowanej dla nich najwspanialszej nagrody /por. 2 Mch 12, 43-45/.

Dlatego polecamy miłosiernemu Bogu, nieśmiertelnemu Królowi wieków,

naszych bliskich zmarłych i prosimy aby byli zbawieni.

 

Przez cały miesiąc listopad, o godz. 18.00,
sprawowana jest w naszym kościele Msza św. zbiorowa
za zmarłych zgłoszonych do wspólnej modlitwy.

 

Każda z Mszy św. odprawiana jest w intencji WSZYSTKICH zgłoszonych zmarłych.

Na początku Mszy św. wyczytywana jest grupa zmarłych spośród zgłoszonych.

Oto dni tygodnia, w których wyczytywani są konkretni zmarli:

 

PONIEDZIAŁEK

 • Irenę, Janinę, Urszulę, Leokadię, Krzysztofa, Jana Motyczyńskich; Lucynę, Józefa Żukowskich; Honoratę, Henryka Szczepaniak; Tadeusza Kaniewskiego;

 • Józefę i Piotra Olbrysiów; Zofię i Stanisława Olbrysiów; dziadków Pyśków i Olbrysiów;

 • Jadwigę, Ludwika, Zygmunta i Teodorę Buczyńskich;

 • Ignacego, Kazimierę, Janinę, Andrzeja, Jerzego, Józefa zm. z r. Łęczyckich; Władysławę, Danutę, Jana, Henryka zm. z r. Kozłów; Stanisławę, Edwarda zm. z r. Remiszewskich; Zofię, Stanisława, Andrzeja zm. z r. Głuchowskich; Irenę Sknadaj;

 • Janinę, Stefana, Zbigniewa, Jacka zm. z r. Marek; Jadwigę, Wandę, Jana zm. z r. Ciurysek;

 • Bożenę, Wacława, Leokadię, Henryka Szatkowskich;

 • Mariana Ścigockiego; zm. z r. Ścigockich i Grądzkich;

 • Tadeusza Słoniewskiego;

 • Stefana Kraszewskiego; Zofię Toczyńską; zm. z r. Kraszewskich i Pielaków;

 • Czesława, Rozalię i Jana Kędziorek; Genowefę i Kazimierza, Ryszarda, Waldemara Dragun;

 • Zofię, Władysława Wyszomierskich; Idalię, Stefana Rytel; ich rodziców; Mariannę, Romana, Iwonę, Piotra Piwowarczuk;

 • Bronisława, Mariana, Stanisława, Anastazję, Annę, Danutę, Stanisławę; Siostrę Anucjatę; Ks. Wacława i Jana Kuleszów; zm. z r. Salachów, Choińskich, Ciurów, Zarazińskich, Skibniewskich;

 • Janusza Dziemianowskiego; jego rodziców i braci; Stanisławę i Józefa Tomaszewskich; Marię Biernacką; zm. z r. Biernackich;

 • Stanisława Chojnickiego; Aleksandra, Annę Chojnickich; Pelagię, Katarzynę, Antoniego Krawiec; Bolesława, Władysławę Gacioch; Mariana Nowak;

 • Janinę, Tadeusza, Bogusława Głuchowskich; Jadwigę, Antoniego, Jana Turowskich; dziadków Wasikowskich, Głuchowskich, Turowskich i Karpińskich;

 • Faustyna, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Konstantego, Eugeniusza, Leszka, Krzysztofa, Bronisława, Ryszarda, Teofila, Janinę, Zenona, Antoniego; rodziców, teściów i dziadków zm. z r. Korzeniewskich, Skrzeczkowskich, Spalitabaków, Gąsiorów i Gromów;

 • Danutę Rutkowską; zm. z r. Rutkowskich i Łempickich;

 • Aleksandra, Barbarę, Martę i Władysława Tylickich; Stanisława i Janinę, Wincentego i Kordulę Szychowskich; Antoniego i Stanisławę Witkowskich; Julię i Antoniego Muzińskich; Stefanię Gosik; Marię Taranowską;

 • Marcyjannę, Stefanię, Czesława, Jana Danajów; zm. z r. Danajów; Zofię, Bronisławę, Józefa Sawickich; zm. z r. Sawickich; Krystynę, Helenę, Jana Balickich; zm. z r. Balickich;

 • Małgorzatę i Antoniego Maliszewskich; Henryka Kozłowskiego; Bolesława Kostkę; zm. z r. Maliszewskich, Szymańskich, Łuczaków, Władysiuków, Rybaków i Dobrowolskich;

 • z r. Pańko, Sokołowskich, Kalatów, Kuleszów, Bagińskich, Strzemiecznych, Bzowskich; Krystynę Chruściel; Adama Strzemiecznego;

 • Annę i Wacława Stysiów;

 • Irenę Wirpsz;

PONIEDZIAŁEK

 • Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję i Wacława Okulusów; Helenę i Edwarda Cybulów; ks. Stanisława Cybula; Henryka Waćkowskiego; Genowefę i Józefa Waćkowskich; Leokadię i Tadeusza Cessaków; Zm. z r. Okulusów, Roguskich, Cybula, Krupińskich, Waćkowskich, Cesskaów, Opałka, Żelazowskich i Zawadzkich;

 • Jana Komorka;

 • Leszka Zalewskiego; zm. z r. Zalewskich; Jana Chudzika; zm. z r. Chudzików i Bielskich;

 • Zbigniewa, Leokadię, Tadeusza Cessaków; Stefanię, Stanisława, Halinę, Henryka Wyszołmierskich;

 • Franciszka, Mariannę, Sabinę, Barbarę, Stanisława; zm. z r. Woźnickich; Stanisławę, Reginę ,Jana; zm. z r. Jóźwików;

 • Tadeusza Rychlicę; Józefę i Władysława Wodowskich; Halinę Jakubowską;

 • Mariana Jaśkiewicza i rodziców; zm. z r. Zarzeckich i Mocarskich;

 • Aleksandrę, Jana i Kazimierza Wójcików; Walerię i Aleksandra Grzegorczyków; Janinę Troczyńską; Apolonię Kołodzieńską;

 • Zygmunta, Marię, Jana, Tadeusza Kamontów; Henrykę, Józefa, Dorotę, Danutę Laskowskich; Małgorzatę i Tadeusza Grabowskich; Zm. z r. Laskowskich, Szwejkowskich i Kamontów;

 • Aleksandra, Józefa, Annę, Antoniego; zm. z r. Pokora, Jankowskich i Fedorczyków;

 • z r. Kutów i Wikłów;

 • z r. Szczepaniaków, Czaplów, Frańdziuków i Kłosińskich;

 • Edwarda Kosk; Anielę i Antoniego Brach;

 • Krystynę, Henryka, Henrykę, Mariannę, Józefa Mizura;

 • Henryka, Aleksandrę, Józefa, Annę, Józefę, Czesława, Piotra Wrzosków; Józefę Kletcho; Alberta Wolffa; Wandę, Józefa Sabałów;

 • Dariusza, Edmunda, Honoratę i Lucjana; zm. z r. Krajewskich; Aleksandrę, Stanisława, Eugeniusza, Teresę, Mieczysławę, Walentego i Halinę; zm. z r. Wyszomierskich i Rytlów; Zbigniewa Pawłowskiego;

 • Stanisława i Stanisławę Wyszomierskich i ich rodziców; Jerzego, Wiktorię Bławdziewiczów i ich rodziców; Ks. Wacława i Ks. Jana Kuleszów;

 • Romualda Grudziąża; Mariannę i Aleksandra Ślusarzów; Zm. z r. Grudziążów, Ślusarzów, Poziemskich i Uglików;

 • Leokadię i Tadeusza Gutowskich; Zm. z r. Gutowskich i Pęków;

 • Jana Ruszczyka; jego rodziców i teściów;

 • Barbarę Wikalińską;

 • Mariana Wicińskiego; Rozalię i Stanisława Olbrysiów;

 • Mariana i Sylwestra Owczarczyków; Zm. z r. Owczarczyków i Trzpilów;

 • Wacława i Hannę Drużbów; Zm. z r. Zawadzkich i Drużbów;

 • Arkadiusza, Annę, Mieczysława i Sylwestra Wojtkowskich; Zbigniewa, Alinę, Zdzisława, Sławomira i Marka Świeżaków; Marcyjannę, Wacława, Mariana, Jadwigę i Stanisława Krasnodębskich; Filomenę i Alfonsa Wielądek;

WTOREK

 • Jadwigę i Tadeusza Poślada; Ireneusza Telakowiec i zm. z r. Telakowiec i Nowaków; Marię i Józefa Makarewiczów i zm. z r. Makarewiczów, Kozakiewiczów i Zygielewiczów; Marcyjannę i Stanisława Poślada i zm. z r. Pośladów; Helenę, Stanisława i Stefana Kursów; zm. znajomych, przyjaciół i dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Ireneusza Telakowiec; Sabinę i zm. z r. Telakowiec; Marię, Aleksandra, Eugeniusza Nowaków i zm. z r. Nowaków; Mariannę Adamczyk i Stanisława Wantusiak; Helenę, Stanisława i Stefana Kursów i zm. z r. Kursów;

 • Mariana, Stanisławę i Stanisława Sitkowskich; Stefanię, Aleksandra, Ryszarda, Tadeusza, Teofila, Józefa, Wiktora, Szczepana Sobiesiaków; Agnieszkę, Tomasza, Antoniego, Aleksandra, Wiktora, Władysława, Jana Więsyków; Bolesława, Helenę, Czesława, Janinę, Henryka, Stanisława, Annę Wiśniewskich; Antoniego i Marię Kędziorów; Genowefę Pacholik; Wiktora, Stanisławę, Sylwestra, Witolda Marzochów; Mariannę, Piotra, Marię, Franciszka Kuczyńskich;

 • z r. Sokołowskich, Śmiechów, Szczeblewskich, Goska, Hann, Karolak, Butta, Tokarskich, Juszczakiewicz, Dudek i Wiechowskich;

 • Romualdę, Irenę, Jolantę Dobrenko; Józefa, Tadeusza Ogrzewała; zm. z r. Ogrzewała i Kaszubowicz; Ks. Waclawa i ks. Jana Kuleszów;

 • Zygmunta, Macieja Tupaczewskich; Jacka Danowskiego; Janinę, Konstantego, Tadeusza, Wacława Ponichter;

 • Janinę, Adama, Mariannę, Władysława Bratkowskich; Genowefę, Jana, Antoniego Szczotka; Mariannę, Stanisława Krawczaków; Adama Tomaszewskiego; Zofię, Konstantego, Czesława Itrowskich; Jadwigę, Ryszarda Arteckich; Wandę Modzelewską; Wacława Cieślę;

 • Kazimierę i Stanisława Kurek; Eugeniusza Osipiak; Józefa Stolarczuk;

 • Czesławę i Jana Czyżewskich; zm. z r. Czyżewskich; Stefanię, Józefa i Władysława Tyszków; zm. z r. Tyszków;

 • Mariannę i Mariana Kowalików; zm. z r. Kowalików i Bochowiczów; Ks. Wacława i ks. Jana Kuleszów;

 • z r. Ajdysów, Wiszniewskich, Balów, Łagunów, Balcerzaków, Litwinowiczów, Ostrowskich, Godziszewskich;

 • Romanę Markowską; zm. z r. Modzelewskich i Danielaków;

 • Józefę, Konstantego Chwedczuków; Zbigniewa, Marka, Mariannę, Antoniego, Henryka Pawluków;

 • Jana, Aleksandrę, Wojciecha, zm. z r. Urbaniaków; Stefanię, Witolda, Kazimierę, Jerzego; zm. z r. Pakosiaków; Helenę Pizon i zm .z r. Pizonów; Danutę i zm. z r. Piwek;

 • Dariusza Godlewskiego; zm. z r. Gil, Król, Depowskich, Kobos, Maćków, Fila, Witaszczyk, Warchoł, Wojcieski;

 • Halinę, Edmunda, Reginę, Edwarda, Stanisława i Stasia Śledź; Annę, Edmunda, Mariannę, Sylwestra Kachniarz; Henryka Popieluch; Wiktorię Dobrowolską;

 • Teresę i Antoniego Kurowickich;

WTOREK

 • Krystynę, Klemensa, Józefę, Józefa Olbryś; Helenę, Władysława, Janusza i Wojciecha Karpińskich;

 • Felicję i Wojciecha Olesiaków; Annę i Józefa Galków; Genowefę Krychowicz; zm. z r. Galków, Olesiaków i Opalińskich;

 • Zofię, Bolesława, Edwarda, Marię, Józefa Arciszewskich; Katarzynę, Józefa, Franciszka, Władysławę, Czesława, Stanisława, Kazimierza Trelów; Jana i Krystynę Kondrackich; dusze w czyśćcu cierpiące;

 • z r. Wójtowiczów, Tyczyńskich, Burasów, Bełzowskich, Kaźmierczaków; ks. Józefa Kurasia; ks. Mirosława Granata;

 • Jana Chrapka; Józefa, Kazimierza, Ludwika Chrapków; Lucjana, Krzysztofa; zm. z r. Boreckich, Ligusów, Firmantów, Krakowiaków, Piotrowskich; zmarłe Siostry Michalitki; wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Romana, Annę i Jana Truszów; Andrzeja, Annę, Jana Koprowskich; Aleksandrę, Michała Traczów; Zenobię, Michała Kuców; s. Anuncjatę Kober; zmarłe Siostry Michalitki; dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Edwarda i Bronisławę Gutkowskich; Janinę Grzyb; s. Adriannę Nadolną; zm. z r. Gutkowskich, Łazarczyków, Grzybów, Matrackich;

 • Janinę i Bronisława Kubiszynów; Annę Maksym; Michała Heichel; Michała Ulanowskiego; Kazimierza Dula; zm. z r. Sudołów i Gofryków;

 • Zofię, Stefanię, Stanisława, Piotra, Adama, Józefa Złotkowskich; Karolinę, Mariannę, Stanisława, Ignacego Biadunów; Wandę, Mariannę, Leona, Czesława Lipińskich; Kazimierza, Dariusza Turków; Mariannę, Wojciecha Wycechów;

 • z r. Tuszyńskich, Miąsko, Gajewskich, Ostrowskich;

 • Weronikę, Józefa, Jana, Lesława Kurowskich; Leokadię, Bożenę, Wacława, Henryka, Mariannę, Franciszka Szatkowskich; Aleksandrę i Aleksandra Kiełek; Mariannę i Bonifacego Szerzeń;

 • Jakuba, Anielę Bajorów; zm. z r. Bajorów, Gruszków i Sajów; Łukasza, Genowefę Sobiegrajów; zm. z r. Klusków, Bednarzów, Cybulskich; za babcie, dziadków i pradziadków; dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Zofię Boguszewską; zm. z r. Jasionków, Nowaków, Tyszków, Kurów, Waszczuków;

 • Bronisława, Stefanię, Zdzisława, Mieczysława Tytmanów; Wincentego, Stefanię, Czesława, Edwarda, Leszka Wysockich; Janinę, Władysława, Zdzisława Bralewskich; Janinę Kłusek;

 • Jana Woszczek;

 • Bronisławę Sawicką; Ewę Wierzbicką; Mariannę Malinowską; Henryka Zarzeckiego;

 • Czesławę, Kazimierza, Wiesława, Andrzeja Mikołajczuków; Wiktorię, Stefana, Tadeusza Ostaszewskich;

 • Magdalenę, Aleksandra Przesławów; zm. z r. Przesławów, Ambroziaków; Pawełka, Zinaidę, Ludwika Gnatowskich; Agnieszkę Zabielską;

 • Wacława Kur; Wacława, Genowefę Markuszewskich; Eugeniusza, Krystynę Folwarskich;

WTOREK

 • Zofię, Leona, Józefa, Annę, Jana, Stanisława, Marię, Aleksandra, Irenę Kadłubowskich; Genowefę, Stanisława, Aleksandra Jabłońskich; Władysławę, Stanisława Szabłowskich; Jadwigę, Stanisława Sobieszczuków; Reginę, Kazimiera, Stanisławę, Krystynę Kwiatkowskich; Antoniego, Stanisława, Aleksandra, Julię, Bolesława Jakubiaków; Piotra, Franciszka Chojnowskich; Władysławę Koźluk; Krystynę, Zygmunta Wielgolewskich; Ludmiłę, Zdzisława, Konrada Karasiewiczów; Leontynę, Józefa Marciniaków; Felicję,

 • Henryka Michalskich; Grażynę Momot; Annę Czuba; Ks. Wacława, Ks. Jana Kuleszów; Ks. Jana Dyderskiego; Marię Andruszkiewicz; Macieja Ogrodzkiego; Janinę Boguską; Janinę Czyżewską; Andrzeja Haraszkowskiego; Jana Nowickiego; Krystynę, Mieczysława Kowalskich; Alicję Bondyrę; Elżbietę Chudzik; Mariannę Bagłaj; Cecylię Garwolińską; Hannę Kowalewską; Grzegorza Witowskiego;

 • Helenę, Stanisława Jędrzejewskich; Janusza Milwicza;

 • Weronikę, Romualda Dzienis; Zbigniewa Machowicza; Annę i Tadeusza Dąbrowskich; Elżbietę Miłakowską; Urszulę i Czesława Dzienis; Janinę i Stefana Szańkowskich;

 • Sabinę, Stanisława, Bronisławę, Bronisława, Apolonię, Eugeniusza Moczydłowskich; Józefę, Kazimierza i Adama Radłowskich;

 • z r. Dworakowskich, Drągowskich, Drzewieckich, Czarnasów;

 • Marię, Edmunda Włodarków; Henryka, Krystyna (m.) i Mariana Jaworskich; Feliksę, Stanisława, Władysława, Jerzego Rozdajów;

 • Jolantę, Jadwigę, Szczepana Mroczków; Helenę, Eugeniusza, Jana, Bronisławę Soczewka; Jana, Rozalię Goschorskich;

 • Antoniego, Franciszkę, Jana, Krzysztofa Solków; Antoniego, Stanisława, Janinę Bodzianowskich; Stanisława, Macieja Litewnickich; zm. z r. Wasilewskich, Siennickich, Donieckich, Rokickich; dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Stanisława Kokoszkę; Jana Wiatrka; Aleksandra Walaska; zm. z r. Kokoszków, Wiatrków, Walasków;

 • Mieczysława, Stanisława, Walerię Haptasiów; Stefana, Walerię, Władysławę Wierzbickich;

 • Janinę, Marię, Stanisława Kłopotowskich; Feliksę, Antoniego, Stanisława Zambrzyckich; Jadwigę Koncewicz; Wandę Ałaszkiewicz; Kazimierza Niemyjskiego;

 • Edwarda, Genowefę, Anię, Stanisława i Stanisławę Kupniewskich; Stanisława i Mariannę Borowiec; Wiktora i Janinę Wojciechowskich; Genowefę Krajewską; Tadeusza i Janinę Stacherów; Walerego Tarapatę; zm. z r. Kupniewskich, Jasińskich, Borowiec, Stacherów, Wojciechowskich; zmarłych znajomych;

 • Krystynę Grzelak; Aleksandrę, Henryka Sajnogów;

 • Janinę, Zygmunta, Sławomira, Jana, Marka Skowrońskich; Jana Grzywacza;

 • Jana, Danutę, Stanisławę, Józefa Smołagów; Józefa, Walerię Sowów;

 • Krzysztofa Kowalika; jego rodziców; Helenę i Kazimierza Kowalików; zm. z r. Kowalików;

 • Franciszka Zaboklickiego;

 • Marię Nowak;

ŚRODA

 • Antoniego Skupa;

 • Teresę, Mariannę, Franciszka, Jadwigę Laskowskich; Jadwigę, Władysława, Edwarda Kalbarczyków; Kazimierza Góreckiego;

 • Romualda Domańskiego; zm. z r. Domańskich, Waniowskich;

 • Stanisławę, Konstantego, Jerzego Skrońskich; Jana Pielaka; Jana, Halinę Wysockich;

 • Helenę, Stanisława, Piotra-Wojciecha, Zygmunta Pilichowskich; Leokadię, Jana, Magdalenę, Anielę Gałązka;

 • Józefa i Józefa Kowalczyk; Antoniego, Janinę i Stanisława Bodzianowskich; ks. Wacława Kulesza;

 • Mariana Krajewskiego;

 • Józefa i wszystkich zm. z rodz. Dulewiczów i Kasińskich; Kazimierę, Ludwika i Marcina oraz zm. z rodz. Markowskich i Stefańczyków; zm. z r. Bewzów; Zenona Sikorskiego; Elżbietę Suchenek oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Zofię i Wacława Bajko; zm. z c.r. Stefańskich;

 • z r. Kukiełków: Henryka, Władysława, Helenę, Jana, Władysława, Wacława, Genowefę

  i Władysławę; zm. z r. Jaśkiewiczów: Michała, Feliksę, Bolesława, Mariana, Adama, Mariannę, Gabrielę i Stanisława;

 • Szczepana, Anielę, Edwarda, Teodorę z r. Wiejak; Mariana, Józefa, Bronisławę, Stanisława

  z r. Wawer oraz Bogusławę Goliszek;

 • Rozalię i Jana Góreckich; Annę i Stanisława Góreckich; Mariannę i Antoniego Falbów; wszystkich zm. z r. Góreckich i Falbów oraz dusze cierpiące w czyśćcu;

 • z rodz. Waćkowskich, Cesaków, Opałków, Żeberkiewiczów, Kwiatkowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Mieczysława Buczyńskiego; Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława Skibniewskich; Michalinę i Franciszka Buczyńskich;

 • Jana i Stanisławę Sienickich; Henryka i Marię Wiligórskich; zm. z c.r. Wiligórskich, Sienickich, Miłkowskich, Łotwińskich; ks. Wacława i ks. Jana;

 • Janinę, Antoniego i Kazimierza Boguszewskich; Edmunda Sękielewskiego, wszystkich zm.

  z r. Boguszewskich i Sękielewskich;

 • Longina, Marię, Pawła Goraj; Janinę, Roberta, Mariana Krzyczkowskich; Irenę i Józefa Ciborek; Rafalinę Pasierbek; wszystkich zm. z r. Łońskich i Gorajów; Annę, Franciszka

  i Jerzego Dubickich; Stefana, Elżbietę i Krzysztofa Siek, wszystkich zm. z r. Sieków

  i Dubickich; Kazimierę Kierot; Piotra i Marię Boczkowskich; Kazimierza Słysza; Zofię, Wiktora i Ryszarda Waś;

 • Adama Lemanowicza i Halinę Tyczkowską;

 • Aleksandrę Baran;

 • Stanisława Banaszczuka, zm. z c.r. Gałeckich i Banaszczuków ;

 • Henryka i Danutę Maleszewskich ;

 • Józefę Zatorską, Aleksandra Fronc, Zofię i Stanisława Angielczyk;

 • z c.r. Stelmachów, Zalewskich i Malinowskich;

ŚRODA

 • Zofię, Stanisława Kocot; Irenę i Stanisława Białowarczuk; Mariana Matuszewskiego;

 • Zuzannę i Franciszka Misiewicz; Beatkę Misiewicz; Konrada Woźniak; Józefę i Jana Szuleckich;

 • Helenę i Stanisława Pyźlak; Zofię i Pawła Kowalczyk;

 • Anię, Annę, Zofię, Henryka, Stanisława, Jana, Henryka, zm. z r. Żelazowskich, Ostaszewskich, Jakubczaków, Karpińskich, Szkodzińskich, Stosiów, Okulusów, Cebulów, Okrasów, Szczerbów, Szczęsnych, Kaplów, Marciszewskich, Szulakowskich, Lewandowskich, Baranowskich, Jezów, Chankiewiczów, Salwinów, Zenajtysów, Marciniaków, Dąbrowskich i Sosnowskich;

 • Kazimierza, Władysławę, Eugeniusza, Czesława Soszyńskich; zm. z r. Soszyńskich, Świniarskich, Żeberkiewiczów, Cessaków, Ramów; Adama i Dariusza Jańczak; ks. Wacława, ks. Jana Kulesza, ks. Marka Janickiego; zm. Członków Żywego Różańca;

 • Janinę, Józefa i Piotra Marczyk; Mariannę, Antoniego i Mieczysława Reczulskich; Adama, Julię, Stanisława, Józefa i Franciszka Biskup; Zenona Latek; Julię i Józefa Biel; Zofię i Józefa Pałygiewiczów; Wiesławę Szczerba oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Annę i Kazimierza Białowarczuk; Piotra Deniziak; Kazimierę i Adolfa Deniziak; Franciszka

  i Franciszkę Białowarczuk;

 • Stanisława, Zofię, Mariana, Jana, Marka, Władysławę z rodz. Pałków; Jadwigę i Hannę

  z rodz. Kacprzak; Natalię i Józefa z rodz. Krajewskich;

 • Józefa, Jana, Leokadię i Antoniego z rodz. Godlewskich; Jakuba, Zofię, Mariana i Stanisława z rodz. Buzuków; Janinę i Henryka Trocińskich;

 • Eugeniusza, Genowefę, Józefa z rodz. Kożuchowskich; Franciszkę, Stanisława, Mieczysława, Eugeniusza, Klementynę, Jana z rodz. Remiszewskich; Tomasza, Zygmunta z rodz. Uziębło; Teofilę i Józefa z rodz. Rytel;

 • Zdzisława i Łucję Ryś; Stanisława i Hannę Domańskich; Mariana i Janinę Dąbrowskich; Stanisława, Zdzisława, Zofię Daniło; Mariana Krupa; Hannę Dąbrowską; Jana Pękul i Karolinę Ptaszyńską; Stanisława Kielczyk;

 • Mariana Giluka i zm. z c.r. Giluków;

 • Krzysztofa Foks i zm. z r. Demczuk;

 • Stanisławę, Jana, Janusza Wacława, zm. z r. Gózów, Krymów, Biernatów, Zdunek, Spaltabaków;

 • Adama i Danutę Gzik; Mariannę Kuczyńską;

 • Zdzisława, Janinę i Stefana, Stanisławę i Wacława, Jana, Stefanię, Wandę, Stanisławę, Henryka, Andrzeja, Elżbietę i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Franciszka, Mariannę, Aleksandra, Mariannę, zm. z rodz. Żelazowskich i Rowickich; Bogusława, Tadeusza i Janinę z rodz. Głuchowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Marcina i Andrzeja Kijok, zm. z cr. Twardowskich i Dawidczyk;

 • Jarosława Barana, zm. z cr. Baranów i Pielechów;

 • z cr. Cichowskich, Samselów, Warginów, Widłasiów, Sawickich, Szczurowskich, Zborowskich, Żurowskich, Andrzeja Kalinowskiego, Stanisławy Lewandowskiej;

CZWARTEK

 • Henryka Lipka-Kozanka, Antoniego i Janinę Rostek, Romana, Jadwigę, Zofię, Antoniego, Helenę, Zofię, Wiktorię, Irenę, zm. z cr. Rostków, Łagodzińskich, Pietrzykowskich, Kamińskich, Ks. Jana i Ks. Wacława Kulesza;

 • Ryszarda Wierzchołowskiego, Juliannę Michalską, zm. z cr. Wierzchołowskich;

 • Wandę, Władysława, Natalię, Stanisława, Jana, Eugeniusza Rowickich, Jolantę Sobota-Zając, Jacka, Tadeusza Sobota, zm. z cr. Rowickich, Pielechów, Chojnowskich, Zająców;

 • Marcina i Andrzeja Kijok, zm. z cr. Twardowskich i Dawidczyk;

 • Jerzego Żochowskiego, Halinę Krasowską, zm. z cr. Białych, Wojtkowskich, Żochowskich, Godlewskich;

 • Ryszarda Szurawskiego;

 • Zofię i Tadeusza Kamińskich, Krystynę i Władysława oraz Krzysztofa Konopko, Rozalię, Wacława, Aleksandra i Stanisława Frąckiewiczów, zm. z cr. Frąckiewiczów, Karasiewiczów, Zbrzeźniaków, Żochowskich, Adama Litwę, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Sławomira Kosteckiego;

 • Krzysztofa Sikorskiego, Leokadię i Stanisława Klimaszewskich, Henrykę i Stanisława Rafałowicz, Bogumiłę i Mieczysława Sikorskich, Czesława Polakiewicza, Irenę Damięcką;

 • Czesława, Mariannę, Antoniego, Aleksandra z rodz. Kozon, Katarzynę, Stanisława, Czesława z rodz.Borek, Tadeusza, Martę, Adama z rodz. Rutkowskich, Andrzeja, Józefa z rodz. Urawskich, Helenę, Jana z rodz. Daszczuk, Mariannę Kucharską, Krzysztofa Bajer, Piotra Ozimka, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Bronisława, Agnieszkę Kłos, Franciszka, Bogdana Zawadzkich;

 • Władysława, Stefanię, Bolesława Gibułów;

 • Mariannę i Stefana Augustyniaków;

 • Józefa, Jadwigę, Stanisławę, Czesława, Tadeusza, Czesławę z rodz. Oleszczuków, Helenę, Bolesława z rodz. Jakubików, Andrzeja Świerczyńskiego, Henryka, Cecylię, Aleksandra, Filomenę, Tomasza, Franciszkę, Krystynę, z rodz. Czarnockich i Bogusławskich, Anastazję, Józefę;

 • Lucjana Kropiewnickiego, Annę i Władysława, Józefa i Zofię, Antoniego i Czesławę, Piotra i Leokadię, Helenę i Władysława, Wacława i Wacławę z rodz. Kropiewnickich, Zofię i Ignacego Łapińskich, Adelę i Stanisława Grabowskich, Stefanię i Antoniego, Kazimierza i Felicję, Czesława i Zofię, Władysława, Romana i Helenę, Józefa i Jadwigę oraz Jana z rodz. Jankowskich, Stanisława i Henryka Jankowskich w 74 rocznicę męczeńskiej śmierci, Janinę i Kazimierza Grobla, Kazimierę i Antoniego Syga, Janinę i Bolesława Zawilińskich, z rodz. Jankowskich i Kropiewnickich, Księdza Wacława Kuleszę;

 • Kazimierę, Czesława i Rafała Rabińskich, Mariana i Mirosława Rowickich, Jadwigę i Mariana Kołodziejczyków, Weronikę Rowicką, Janinę Kruszewską, Halinę i Eugeniusza Adrianowiczów, Stanisławę i Błażeja Szymańskich, Marka Kołodziejczyka;

 • Jana, Stanisława, Otylię, Franciszka, Mariannę z rodz. Kubickich, Gorczyców, Glinków, Sulichów, Ks. Wacława Kuleszę, dusze w czyśćcu cierpiące;

CZWARTEK

 • Witolda Nowaka i jego rodziców, braci i siostrę Helenę, Kazimierę, Wacława, Jana Rybak, Marię Kiełek, Kazimierę Kostrzewę;

 • Kazimierza, Mariannę i Władysława Kielaków, Władysławę i Mariana Baranów;

 • Tadeusza i zm. z rodz. Kalinowskich, Leokadię i Józefa i zm. rodz. Sobczaków;

 • Jerzego i Iwonę Jędrzejewskich, Władysławę i Adolfa Mickiewiczów;

 • Stanisławę i Teofila Rychłych, Janinę i Stanisława Petrakowskich, Apolonię i Józefa Głażewskich, Zofię Manię i Piotra, Edmunda Nadobnik, Katarzynę Głażewską, Balbinę Grąs;

 • z rodz. Steciów, Tomczuków, Prokopów, Wojterkowskich, Kaczyńskich, Zarębskich, Grochowskich, Kozłowskich, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Jana Mirkowicza i zm. z cr., Jana i Władysławę Sidorczuków i zm. z cr.;

 • Stanisława, Irenę, Barbarę z rodz. Furmanów, Ryszarda Malinowskiego;

 • Julię, Jana, Martę Smarzyńskich, Franciszka, Marię, Leona, Marię Gąsiorów, Halinę, Leona, Małgorzatę Adamczewskich, Marię Gniadowicz, Leokadię Wojciechowską;

 • Jana i Józefa Bors, Feliksa Guta;

 • Jadwigę, Edwarda Bąków;

 • Zdzisława i Ryszarda Strzelczyków;

 • z rodz. Chrzanowskich i Kruszewskich;

 • Barbarę i Bogusława, Stanisławę i Adama, Rafała Zielonych, Franciszkę i Jana Pawlików;

 • Władysława i Adolfa Mickiewiczów, Eugenię i Bolesława Moczulskich, Anielę i Andrzeja Haba, Ryszarda i Roberta Bartnickich, zm. z rodz. Rostkowskich, Moczulskich, Stępkowskich, Mickiewiczów;

 • Leokadię i Piotra, Mariana Wszelakich, Stanisławę Rudnik, Anetę Topolską, Mariannę i Józefa Berezów;

 • Iwonę Wojdat, Leokadię, Józefa, Genowefę, Floriana Siwców, Stanisławę, Mariannę, Lucynę, Henryka, Stanisławę Szerszeń, zm. z cr.;

 • z rodz. Kawałkowskich, Syrockich, Gędków, Podkońskich;

 • Jana i Jadwigę Deniziaków, zm. z rodz. Falkowskich, Deniziaków, Jastrzębskich, Choromańskich, Szumowskich;

 • Edwarda Wolskiego, Kazimierza Skrzypczaka, zm. dziadków Wolskich, Wszelakich, pradziadków Kokoszów, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • z rodz. Wyszyńskich i Sidorów;

 • Jana, Wiktorię, Mariannę, Czesławę, Adama, Stanisława, zm. z rodz. Rurków, Koczkodonów, Burzów, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Sabinę, Kazimierza, Lucjana, Helenę, Michała, Bogdana Tyszka, Edwarda, Amelię, Witolda, Józefa, Krystynę, Stefana Stankiewicz;

 • Stanisława, Faustyna Korzeniewskiego, Eugeniusza Grom, Zenona Kaczanowskiego, Ks. Tadeusza Okręglickiego, dusze w czyśćcu cierpiące;

PIĄTEK

 • Faustyna, Stanisława, Józefę, Antoniego, Elę, Elżbietę, Halinę, Juliannę, zm. z rodz. Korzeniewskich, Chudzików, Szuleckich, Marciniaków, Ks. Feliksa Chudzika, Ks. Wacława Kuleszę, Ks. Jana Kuleszę;

 • Władysławę i Michała, Annę, Andrzeja i Józefę Szeszko, Katarzynę, Stanisława i Konstantego Bancewicz, Jadwigę, Mariannę, Kazimierza Dąbrowskich, Ryszarda Winiarskiego;

 • Wacława, Ks. Jana, Ks. Marka, Franciszka, Apolonię, Stanisława, Mariannę, Kazimierza, Barbarę, Zbyszka, Andrzeja, zm. z rodz. Kuleszów, Janickich, Roguskich, Podgórskich, Gałeckich, Czajkowskich, Kryśkiewiczów, Sasinów, Stegne, Jura;

 • Kazimierza Rzewnickiego, Henrykę Zielińską, zm. z rodz. Rzewnickich, Kowalskich, Zielińskich, Wdowiaków;

 • z rodz. Korblów i Paderewskich;

 • Danutę Rutkowską, Marię i Jerzego Frączyk, Mateusza Misiewicza, zm. z rodz. Rutkowskich i Frączyków;

 • Jadwigę, Wiktora, Józefę, Jana, Eugenię, Kazimierza, Jadwigę;

 • Stanisława, Barbarę, Piotra, Stanisławę z rodz. Koziełów, Zofię Kuć, Feliksa, Józefa Ślesickiego, zm. z rodz. Kuciów, Leśniewskich, Gańków, Koteckich, Kołodziejczyków, Stalmachów, Ślesickich, Basię Labes, Ewę Baum, Małgosię Bochenek, Ks. Jana, Ks. Wacława, Ks. Marka, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Czesława Zarzeckiego, Eugenię i Kazimierza Gałagus, zm. z rodz. Zarzeckich i Gałagusów;

 • Zygmunta Urbańczyka, zm. z rodz. Urbańczyków, Wesołowskich, Siulczyńskich, Dąbrowskich;

 • Stanisława, Bogusława, Jadwigę Żochowskich, Aleksandrę Supeł, Stanisławę Kalinowską;

 • Zofię, Edwarda Grochowskich, Stanisława, Tadeusza, zm. z rodz. Grochowskich, Stefanię, Czesława, Natalię, Bogusławę, zm. z rodz. Dzionek;

 • Mariannę, Władysława, Kazimierę, Czesława Gryz, Władysławę Wałachowską, Janinę, Jana, Józefa, Michalinę Stolarskich, Romana Lempek, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Zofię, Franciszka, Edwarda, Stanisławę, Czesława, Henrykę, zm. z rodz. Cieślów i Miazgów;

 • Wacława Kuleszę, Ks. Jana Kuleszę;

 • Romana i Stanisławę Wyszomirskich, Stefana Urbańskiego, Grażynę i Aleksandra Kołodziejskich, Mariannę Fudalewską, Janinę Łucek;

 • Mariana i Czesławę Bojar, Piotra i Jadwigę Kondraciuk, Bronisława i Eugenię Kwiek, zm. z rodz. Bojar, Milik, Kondraciuk, Oleszczuk;

 • Kazimierza, Helenę i Józefa Zawadzkich, Leokadię, Franciszka, Jana i Andrzeja Nowackich, Krystynę Nowoszewską, zm. z rodz. Dąbrowskich, Nowackich, Zawadzkich, Korzeniewskich, Omelańczuk, Miszczuk, Niemyjskich, Średnickich;

 • Jana i Teresę Płużyńskich, Eugeniusza Kożuchowskiego, zm. z rodz. Saderów, Palaczy, Płużyńskich, Remiszewskich, Uziębło, Kożuchowskich, Trochimiuk, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • z rodz. Śliwków, Kupców, Malinowskich, Dziewanowskich;

PIĄTEK

 • Dionizego, Anastazję, Józefa, Romana Kuta, Zofię, Stanisława, Kazimierza, Monikę Flak, Bronisława Redę, Bogumiłę Falewską, Ks. Wacława Kuleszę, Ks. Jana Kuleszę, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • z rodz. Szadkowskich, Lenartów, Malinowskich, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Józefa, Natalię, Józefa z rodz. Krajewskich, Józefę, Antoniego, Ks. Feliksa, Elżbietę z rodz. Chudzików, Elżbietę, Juliannę, Kazimierza Marciniak, Adelę Perukowską, Stanisława Bajno, Franciszka Klimaszewskiego, Jadwigę Kresa, Kazimierza Ajchela, Halinę i Bolesława Bobińskich, Zdzisława Barańskiego, Zdzisława Księżaka, Jerzego Dąbrowskiego, Mieczysława Ławińskiego, Krystynę i Zygmunta Wielgolewskich, Ks. Wacława Kuleszę, Ks. Jana Kuleszę, Ks. Jana Dyderskiego, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Mieczysława, Michała, Janinę, Wincentę Wojsz, zm. z rodz. Wojszów, Pawła, Bronisławę Jastrzębskich, Jana, Krzysztofa Wandę Michalak, Bożenę Zwalińską, Irenę, Jana Smakosz, Janinę Głębocką, Edwina Wysockiego;

 • z rodz. Lubaszków, Skałackich, Boguszewskich;

 • z rodz. Ołowskich, Kutyłowskich, Kryspinów;

 • Jana Żurawińskiego, Halinę i Tadeusza Benedysiuk;

 • Krystynę i Wiesława Abramczyków;

 • Władysławę, Henryka, Bogdana Szlendak;

 • Stanisława i Stanisławę Malinowskich, Stanisława Murawskiego;

 • Antoniego i Teresę Mróz;

 • Mariana Ścigockiego, Mieczysławę Budzicz, Janinę Matczuk;

 • Zofię i Franciszka Uszyńskich;

 • Adama i Jana Gnatowskich;

 • Jadwigę i Henryka Polkowskich, Mariana i Grzegorza Roguskich;

 • Rodziców Zofię i Feliksa Borczon, Aleksandrę i Wiktora, Zenona Dowalla;

 • Krystynę i Józefa, Stanisławę i Stanisława Grabowskich, Krystynę i Romana, Franciszkę i Bolesława, Alfreda, Bronisławę i Józefa Piotrowskich, Marka, Marię i Piotra, Tadeusza Szymańskich, Franciszkę i Józefa Bąków, Jadwigę i Michała Tarnawskich, Radosława, Hannę Kościelnych, Jana Iwańskiego, zm. z rodz. Piotrowskich, Bąków, Pyłków, Roszkowskich, Orłowskich, Grabowskich, Pawłowskich, Macków, Chludzińskich;

 • Władysława Salwina, Mirosławę Roguszewską, zm. z rodz. Salwinów, Falbów, Makowskich;

 • Jerzego, Roberta, Józefę, Bronisława Rutkiewicz, Mariana, Genowefę, Piotra Bigos, Ewę Sujkowską;

 • Tadeusza, Helenę, Jana Polkowskich, Stanisławę, Józefa, Stanisława Komorowskich, Tomasza, Bogdana Worach;

 • Jana Cieślę i jego rodziców, Józefę i Stanisława i zm. z rodz. Zatorskich;

 • Annę, Antoniego i Annę Olszewskich, Jadwigę i Eugeniusza Kiersnowskich;

 • Michalinę, Adama, Grzegorza, Tadeusza, zm. z rodz. Kalickich, Komorowskich, Witowskich;

SOBOTA

 • Mirosławę, Ryszarda, Józefę, Kazimierza, Stanisława Roguszewskich, Janinę, Wacławę, Stanisława, Jana Mańkowskich;

 • Mariannę, Józefę, Stanisława, Helenę, Józefa, Franciszkę, Mariannę, Józefa, Martę, Stanisława;

 • Henryka Wojtkowskiego, Andrzeja, Genowefę, Henryka Sroga, Jadwigę, Lucjana, Władysława Gawkowskich, Janinę, Mariana, Ryszarda, Bogdana Wąsikowskich, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Józefa, Bolesława, Bolesławę Zyśk, Helenę, Adama, Józefa i Józefę Wyrobek, Jana i Aleksandrę Szymańskich, Bolesława, Stanisławę i Bronisławę Ciołkowskich, Teresę i Bogdana Kozłowskich;

 • Józefa, Walerię, Władysława, Stanisława z rodz. Nowaków, Bronisława, Teofilę, Zygmunta, Genowefę, Jadwigę i Stanisława z rodz. Połomskich, Zdzisławę, Mariana, Irenę, Joannę, Artura z rodz. Dębców, Janinę i Tadeusza Brzozowskich;

 • Jana Łagowskiego, Juliannę, Stanisława, Czesława, Eugeniusza zmarłych z rodziny Łagowskich, Helenę, Józzefa, Krystynę, Stefana zmarłych z rodziny Drążyków, Józefę, Józefa, JanaJaniszewskich, Edwarda Ziemkę, Jana Olszaka, Leokadię, Mieczysława Kiciów, Halinę, Janusza Polecińskich, Kazimierę Wyganowską, Elżbietę Budną, Marię, Aleksandra Sęktas, zmarłych z całej rodziny Sęktasów, Joannę, Marcelego, Leokadię, Marię, Bogdana, Hannę, Jadwigę Zacharskich, Kazimierza i zmarłych z rodziny Kamela;

 • Antoninę, Bolesława Osińskich, Annę, Wacława, Janusza Kłusków;

 • Wojciecha, Jana, Wacławę, Jacka, cr. Kosiorków, Helenę, Stanisława, Zofię cr. Ferników, Zbigniewa, Edwarda Michalaków, Janię, Stanisława Łapko, Genowefę Świąder, cr. Sabałów, Laszczków, Białków, dusze w czyśćcu cierpią;

 • Leokadię, Władysława, Helenę, Stanisławę, Zdzisława Darkowskich, Janinę, Feliksa, Martę, Czesława Malinowskich, siostrę Marię, Angelę Malinowską, Andrzeja Szcześniaka, Krystynę Książek;

 • Irenę, Franciszka Ołowskich;

 • Annę, Jana, Jerzego Góral, Wacława, Mieczysława, Józefa Truszkowskich, cr. Zalewskich, Sójków, Sekułów;

 • Marka Piotrowskiego, cr. Stolarczyk;

 • Mariana, Stanisława, Franciszkę Drągowskich, Dworakowskich, Stefanię, Stanisława, cr. Wycechów i Samsów, Ks. Wacława, Jana i wszystkich misjonarzy, którzy zginęli na misjach;

 • Halinę, Jana Maciejak;

 • Bronisławę, Franciszka Pogorzelskich, Annę, Mikołaja, Henryka Kietlińskich,Henrykę, Henryka Mielcarz;

 • Jadwigę, Stefana Czyżewskich, Irenę, Stanisława Chibowskich zmarłych z całej rodziny Czyżewskich, Jakubików, Chibowskich, Przesmyckich, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Aleksandrę, Stanisława, Mariana Ambroziak, Jadwigę, Stanisława Deptułę, Janinę, Jana Socik;

SOBOTA

 • Stanisławę, Jakuba, Ireneusza Lachowicz, Stanisławę, Antoniego, Michała Mikołajczyk, Teresę, Antoniego Słuchockich, Jana Składanek, Sabinę, Stanisława Piaszczyńskich;

 • Pyrów, Sędrowskich;

 • Andrzeja, Krzysztofa, Polikarpa Wocial, cr. Wocial i Kropielnickich, Zdzisława, Sławomira Lewandowskich, cr. Lewandowskich i Jarnickich;

 • Wandę, Janusza Szczęsnych, Zygmunta Sosinowskiego cr. Sosinowskich, Genowefę, Antoniego Stanisławowskich, Marka Ktalchermana, Tadeusza Ciesielskiego, dusze w czyśćcu cierpią;

 • Tomluków, Kosińskich, Izdebskich, dusze w czyśćcu cierpią;

 • Antoniego, Aleksandrę, Krystynę, Marię, Wojciecha,Józefa, Rozalię cr. Szczotka, Franicszkę, Franiciszka Deputof, Irenę, Wacława Abulewicz, Dianę Patra, Maję Wojtkiewicz;

 • Stefanię, Barbarę, Aleksandra, Zygmunta, Kazimierza Kupiec, Natalię, Wandę, Władysława, Eugeniusza, Jana, Stanisława Rowickich, cr. Pielechów, Jolantę Sobota – Zając, Jacka, Tadeusza Sobota, Zofię, Stanisławę, Witolda, Franciszka Król, Stanisławę, Wiktora, Józefa, Zbigniewa, Łukasza Grotkowskich, Ks. Wacława, Jana Kulesza, Henryka, Ludwika Tabaka, Stanisława Lenda, Piotra Łucjanka, Sławomira Kilińskiego, Janinę, Wacława, Jana Pióro, dusze w czyśćcu cierpią;