Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Pismo św. przekazuje, że świętą i szlachetną jest rzeczą modlić się za umarłych,

aby zostali uwolnieni od grzechów i stali się uczestnikami zmartwychwstania

oraz przygotowanej dla nich najwspanialszej nagrody /por. 2 Mch 12, 43-45/.

Dlatego polecamy miłosiernemu Bogu, nieśmiertelnemu Królowi wieków,

naszych bliskich zmarłych i prosimy aby byli zbawieni.

 

Przez cały miesiąc listopad, o godz. 18.00,
sprawowana jest w naszym kościele Msza św. zbiorowa
za zmarłych zgłoszonych do wspólnej modlitwy.

 

Każda z Mszy św. odprawiana jest w intencji WSZYSTKICH zgłoszonych zmarłych.

Na początku Mszy św. wyczytywana jest grupa zmarłych spośród zgłoszonych.

Oto dni tygodnia, w których wyczytywani są konkretni zmarli:

 

PONIEDZIAŁEK
 • Stanisława, Janinę, Wiesława, Edwarda, Eugeniusza Krysików;
 • Annę i Kazimierza Białowarczuk, Piotra Deniziaka, Adolfa i Kazimierę Deniziak, Franciszka i Franciszkę Białowarczuk;
 • Mariannę, Franciszka, Sabinę, Barbarę, Stanisława, z cr. Woźnickich, Jana, Stanisławę, Janinę, Reginę z cr. Jóźwików;
 • Leszka Zalewskiego, z cr. Zalewskich, Jana Chudzika, z cr. Chudzików i Bielskich;
 • Iwonę Wojdat, Genowefę i Floriana Siwiec, Józefa, Leokadię, Stanisławę, Mariannę, Czesława, Henryka, Stanisława Szerszeń, z cr. Zdunek, Kołodziejczyk, Libera;
 • Zbigniewa, Czesława, Eugenię Dyoniziak, Lucję, Stefana, Jerzego, Halinę Poślada, Aleksandrę, Władysława Kołodziej, za dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Józefa, Anastazję, Antoniego, z cr. Kutów, Wikłów;
 • Jana Łagowskiego, Juliannę, Stanisława, Czesława, Eugeniusza, z cr. Łagowskich, Helenę, Józefa, Krystynę, Stefana, z cr. Drążyków, Józefę, Józefa, Jana Janiszewskich, Edwarda Ziemkę, Jana Olszaka, Leokadię i Mieczysława Kiciów, Hannę i Janusza Polecińskich, Kazimierę Wyganowską, Elżbietę Budną, Marię i Aleksandra Sęktas, z cr. Sęktasów, Joannę, Marcelego, Leokadię, Marię, Bogdana, Hannę, Jadwigę, z cr. Zacharskich, Kazimierza Kamelę, z cr. Kamela, Barbarę Tomzik;
 • z cr. Kawałkowskich, Syrockich, Gędków, Podkońskich;
 • z cr. Szczepaniaków, Czaplów, Frańdziuków, Kłosińskich;
 • Wiktorię, Jerzego, Helenę, Czesława, Julię, Szczepana, z cr. Bławdziewicz, Kozłowskich, Stanisławę, Stanisława, Helenę, Stanisława, Marcelę, Józefa, z cr. Wyszomierskich, Złotkowskich;
 • Włodzimierza, Marka, Genowefę, Kazimierza Nowakowskich;
 • Aleksandra, Halinę, Ryszarda Miąsko;
 • Lucynę i Feliksa Guzek, Franciszkę i Franciszka Walczak;
 • Stanisława, Władysława, Natalię, Jana, Eugeniusza, Wandę, z cr. Rowickich, Pielechów, Chojnowskich, Tadeusza, Jacka Sobota, Jolantę Sobota-Zając;
 • Reginę, Janinę, Aleksandra, Dominika, Zygmunta, z cr. Sokołów, Helenę i Stanisława Królikowskich, Krystynę i Mariana Ksionków, Irenę, Helenę i Władysława Pedów, Janinę i Józefa Matczuków, Danutę Mamcarz;
PONIEDZIAŁEK
 • Mirosławę, Józefę, Ryszarda, Kazimierza, Stanisława, z cr. Roguszewskich, Janinę, Wacławę, Stanisława, Jana, z cr. Mańkowskich;
 • Kazimierza, Zenona, Elżbietę, z cr. Cichockich, Balbinę, Jana, Janinę, z cr. Roguskich, Barbarę Tkaczyk, Franciszkę i Zygmunta Piotrkiewicz, za dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Faustyna, Stanisława, Rodziców, Teściów, Bogusławę, Konstantego, Zenona, Władysławę, Józefę, Zofię, Eugeniusza, Józefę, Bronisława, Dziadków, z cr. Korzeniewskich, Skrzeczkowskich, Spalitabaków, Gąsiorów;
 • Janinę, Roberta, Mariana Krzyczkowskich, Zofię, Wiktora, Ryszarda Waś, Irenę i Józefa Ciborek, Marię i Longina Goraj;
 • Longina i Marię Goraj, Roberta Krzyczkowskiego, Irenę i Józefa Ciborek, Rafalinę Pasierbek, z cr. Łońskich, Gorajów, Annę, Franciszka, Jerzego Dubickich, Stefana, Elżbietę, Krzysztofa Siek, z cr. Sieków, Dubickich, Kazimierę Kierot, Piotra i Marię Boczkowskich, Kazimierza Słysza;
 • Lucjana Kropiewnickiego; Annę i Władysława, Józefa i Zofię, Antoniego i Czesławę, Piotra i Leokadię, Helenę i Władysława, Wacława i Wacławę z rodziny Kropiewnickich; Zofię i Ignacego Łapińskich; Adelę i Stanisława Grabowskich; Stefanię i Antoniego, Kazimierza i Felicję, Czesława i Zofię, Władysława, Romana i Helenę, Józefa i Jadwigę oraz Jana z rodziny Jankowskich; Stanisława i Henryka Jankowskich w 72 rocznicę męczeńskiej śmierci; Janinę i Kazimierza Grobla; Kazimierę i Antoniego Syga; Janinę i Bolesława Zawilińskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny Jankowskich i Kropiewnickich; Księdza Wacława Kuleszę;
 • Kozieł Stanisława, Barbarę, Piotra, Stanisławę, z cr. Koziełów; Kuć Zofię, Feliksa, Józefa Ślesickiego, z cr. Kuciów, Ślesickich, Gańków, Leśniewskich, Stalmachów, Koteckich, Kołodziejczyków, Basię Labes, Ewę Baum, Ks. Wacława Kuleszę, Ks. Jana Kuleszę, dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Jana, Wiktorię, Marię, Janinę, Stefanię, Stanisława, Katarzynę Rurka, Eugenię, Czesławę, Józefa, Saturninę, Leokadię Burza, Stanisławę Pazik, Marię, Józefę, Franciszka, Jana, Czesława Koczkodon, Stanisławę, Stefana Wasek, Adama Krajewskiego, Stanisława Kamińskiego;
 • z cr. Frączyków i Rutkowskich;
PONIEDZIAŁEK
 • Wacława, ks. Jana, Franciszka, Apolonię, Stanisława, Mariannę, Kazimierza, Barbarę, Zbyszka, Andrzeja, z cr. Kuleszów, Roguskich, Podgórskich, Gałeckich, Czajkowskich, Kryśkiewiczów, Sasin, Stegne, Jura;
 • Mariannę, Józefa, Krystynę, Henrykę Mizura, Michalinę i Franciszka Mroczek;
 • z cr. Ostaszewskich, Grabowskich, Jakubiak, Trusiak, Annę Lewicką, Kazimierę Kierod;
 • Karola, Stefanię, Adama Lewandowskich, Julię Wąsik, z cr. Lewandowskich i Wąsików;
 • Jerzego i Iwonę Jędrzejewskich, Adolfa i Władysławę, z cr. Mickiewicz i Rostkowskich;
 • Henryka, Aleksandrę, Józefa, Annę, Piotra Wrzosek, Józefę Klechto, Wandę, Józefa Sabała, Alberta Wolffa;
 • Jadwigę, Ludwika, Zygmunta, z cr. Buczyńskich;
 • Jadwigę i Stefana Czyżewskich, Irenę i Stanisława Chibowskich, z cr. Czyżewskich, Jakubików, Chibowskich, Przesmyckich, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Józefa, Wacława, Apolonię Gromek;
 • Pawła Zielińskiego, Lucję, Kazimierza Pająk, Jadwigę, Annę Niewiarowską, Stanisława, Janinę, Stanisławę, Jerzego, Teresę Zawadka, Lucynę, Szymona Feldman;
 • Lucynę i Wacława Wojtczuk, Jadwigę i Bronisława Minarczuk, Janinę Wodyńską, Bronisławę i Bolesława Wojtczuk, Zofię Karczmarek;
 • Mariana Wawer, Szczepana, Anielę, Teodorę, Edwarda Wiejak, Bogusławę Goliszek;
 • Kazimierę Kurek, Eugeniusza Osipiaka, Józefa Stolarczuka;
 • Kazimierza Oniśk;
 • Mariana Giluka, zm. z cr. Giluków;
 • Mariannę i Aleksandra Ślusarz;
 • Henryka, Władysława, Helenę, Jana, Wacława, Władysława, Genowefę, z cr. Kukiełków, Michała, Felicję, Stanisława, Bolesława, Mariana, Adama, Gabrielę, Zuzannę, z cr. Jaśkiewiczów;
 • Stefanię, Zofię, Stanisława, Józefa, Adama, z cr. Złotkowskich, Mariannę, Karolinę, Ignacego, Stanisława, z cr. Biadunów, Mariannę, Wandę, Czesława, Leona, z cr. Lipińskich;
WTOREK
 • Tadeusza Rychlicę, Mariannę i Władysława Rychlicę, Józefę i Władysława Wodowskich, Halinę Jakubowską, Jerzego Nicińskiego;
 • Krzysztofa, Polikarpa Wocial, z cr. Wocial i Kropielnickich;
 • Ryszarda i Franciszka Rucińskich, Daniela Majewskiego, Jadwigę, Wacława, Barbarę Ołowskich, Wacława Kowala, Grzegorza Pędzicha, z cr. Ołowskich, Uścińskich, Kowalów, Kutyłowskich, Kietlińskich;
 • Mieczysława, Michała, Janinę, Wincentę Wojsz, Pawła, Bronisławę Jastrzębskich, Bożenę Zwalińską, Krzysztofa, Jana Michalak, Janinę Głębocką, Edwina Wysockiego;
 • Jolantę Mroczek, Szczepana, Jadwigę, Helenę, Eugeniusza, Bronisławę, Jana Soczewka, Czesławę Poławską, Jana i Rozalię Goschorskich;
 • Władysławę, Bogdana, Henryka Szlendak;
 • Wojciecha i Janinę Grzelak;
 • Marię i Józefa Bujacz;
 • Krystynę Wielgolewską;
 • Stanisława Sęka;
 • Adama i Jana Gnatowskich;
 • Barbarę, Kazimierza, Jana, Jadwigę Godlewskich, Jana i Katarzynę, Konstancję i Bolesława Osuchowskich;
 • Jana i Krystynę Waś;
 • Genowefę i Wacława Markuszewskich, Wacława Kur;
 • Mariannę i Jerzego Zadrożnych;
 • Stanisława Kokoszka;
 • Janinę, Zygmunta, Sławomira, Marka Skowrońskich, Jana Grzywacza;
 • Janinę i Ryszarda, z cr. Chruszko, Pawlaków;
 • z cr. Kryspinów, Kutyłowskich, Ołowskich;
 • Stanisławę, Władysława, Kazimierza Fijałkowskich, Mariannę, Mariana, Wiesława Bala, Janinę, Edmunda Rochowiak;
 • Józefa, Natalię, Józefa, Annę, Mariana, Stanisława z cr. Krajewskich, Antoniego, Józefa, Elżbietę z cr. Chudzików, Mieczysława z cr. Ławińskich, Elżbietę, Juliannę, Kazimierza z cr. Marciniaków, Adelę Perukowską, Franciszka Klimaszewskiego, Antoniego Sulińskiego, Albertę, Martę i Kazimierza Ajchel, Franciszkę i Pawła Ładosz, Halinę, Bolesława Bobińskich, Włodzimierza Cichockiego, za dusze w czyśćcu cierpiące;
WTOREK
 • Mariana Uszyńskiego, z cr. Uszyńskich, Kowalczuków, Sadowskich, Zdunków, Taczanowskich, Telakowców, Sobotków;
 • Kazimierza Rzewnickiego, z cr. Rzewnickich i Kowalskich, Henrykę Zielińską, z cr. Zielińskich i Wdowiaków;
 • Edwarda, Bogumiłę, Katarzynę, Antoniego, Mariannę, Stefana, Genowefę, Stanisława, z cr. Bogumiłów, Jasików, Mikleńskich;
 • Helenę i Adama Wyrobek, Teresę i Bogdana Kozłowskich, Józefa, Bolesławę i Bolesława Zyśk, Aleksandrę i Jana Szymańskich, Stanisławę i Bolesława Ciołkowskich, Józefę i Józefa Wyrobek;
 • Jerzego Rutkiewicza;
 • Stanisława, Aleksandra, Annę Chojnickich; Pelagię, Antoniego, Katarzynę Krawiec; Bolesława, Władysławę Gacioch; Mariana Nowak i zm. z jego rodziny;
 • Jana Komorka;
 • Eugeniusza, Genowefę, Józefa Kożuchowskich; Franciszkę, Stanisława, Mieczysława, Eugeniusza, Klementynę, Jana Remiszewskich;
 • Aleksandrę, Jana i Kazimierza Wójcików; Walerię i Aleksandra Grzegorczyków; Janinę Troczyńską; Apolonię Kołodzieńską;
 • Janinę, Tadeusza, Bogusława Głuchowskich; Jadwigę i Antoniego Turowskich; dziadków: Wasikowskich, Głuchowskich, Turowskich i Karpińskich;
 • Zofię i Wacława Bajko;
 • Mariana Ścigockiego;
 • Czesława i Eugenię Drewnowskich; zm. z cr. Drewnowskich i Wasilewskich; za sąsiada Jana Parysa;
 • Marię, Aleksandrę, Stanisława, Czesławę Biernackich; Stanisławę, Józefa Tomaszewskich; Otylię, Wacława, Mieczysława, Grzegorza, Andrzeja, Janusza Dziemianowskich;
 • Józefa, Tomasza i Apolonię Kraus; Zofię i Władysława Michalskich; Czesława Szparniak; Walentego Szot;
 • Jana Woszczek;
 • Jadwigę, Halinę i Adolfa Żoch;
 • Józefę, Zofię i Piotra Olbryś;
 • Leokadię i Tadeusza Gutowskich; zm. z r. Gutowskich i Pęków;
 • z r. Kuleszów i Obrębskich;
WTOREK
 • Jana, Stanisława, Ludwikę, Stanisławę, Bronisława, Mariannę i Jerzego Kasiaków; Józefę i Piotra Krajewskich; Józefa i Zofię Strzałkowskich;
 • Jadwigę i Edwarda Bąk; Marię Bąk; Zofię i Władysława Cygan;
 • Stanisława, Bogusława, Jadwigę Żochowskich; Aleksandrę Supeł; Stanisławę Kalinowską;
 • Jana i Czesławę Czyżewskich; zm. z r. Czyżewskich; Stefanię i Józefa Tyszków; zm. z r. Tyszków;
 • Zygmunta Sosinowskiego; Wandę i Janusza Szczęsnych; Marka Ktalchermana; Antoniego i Genowefę Stanisławowskich; Józefa, Feliksę i Józefa Sosinowskich; Tadeusza Ciesielskiego; wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Stanisława, Irenę i Barbarę Furman; Ryszarda Malinowskiego; Szymona Koźma;
 • Jana, Otylię, Stanisława, Mariannę, Franciszka zm. z r. Kubickich, Gorczyców, Sulichów, Glinków; ks. Wacława i ks. Jana Kuleszów; za dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Krzysztofa i Artura Faliszewskich; zm. z r. Faliszewskich;
 • Stanisławę, Mieczysława, Terenię, Genowefę, Sylwestra, Jadwigę, Jana, Stanisława, Felicję, Pelagię zm. z r. Falkowskich; ks. Wacława; Helenę, Stanisława, Antoninę, Józefa, Piotrusia zm. z r. Grodzkich; Michalinę, Jerzego, Dorotę, Juliana, Helenę zm. z r. Roguskich; Marię i Mariana Łukasiak; Tadeusza, Stefanię, Stanisława, Franciszka, Józefa, Franciszka, Krystynę zm. z r. Wielądek; zm. koleżanki, klientki i klientów; Barbarę, Zofię, Mieczysławę, Dorotę, Jadwigę, Joannę, Jadwigę; znajomych i sąsiadów;
 • Annę i Wacława Styś;
 • Jana Ruszczyka; jego rodziców i teściów;
 • Tadeusza, Janinę, Bogusława Głuchowskich; dziadków Wasikowskich i Głuchowskich;
 • Helenę, Stanisława, Wojciecha, Zygmunta Pilichowskich; Leokadię, Jana, Irenę, Zygmunta Gałązków; Władysławę Tkacz; Halinę, Alicję;
 • Jana, Władysławę, Kazimierę, Kazimierza, Genowefę, Jana Sidorczuk; Leokadię, Jozefa, Mariana i Stanisławę Mirkowicz; oraz za dziadków;
 • Pawełka i Zinaidę Gnatowskich; Aleksandra Przesław; zm. z r. Przesławów i Ambroziaków; Agnieszkę Zabielską;
ŚRODA
 • Romualdę, Irenę, Jolantę Dobrenko; Józefa Ogrzewałę; Janinę Szagdaj; zm. z r. Kaszubowicz i Dobrenko;
 • Mariana, Stanisławę i Stanisława Sitkowskich; Stefanię, Aleksandra, Ryszarda, Tadeusza, Teofila, Józefa, Wiktora i Szczepana Sobiesiaków; Agnieszkę, Tomasza, Antoniego, Aleksandra, Wiktora, Władysława i Jana Więsyków; Bolesława, Helenę, Czesława, Janinę, Henryka, Stanisława i Annę Wiśniewskich; Antoniego i Marię Kędziorów; Genowefę Pacholik; Wiktora, Stanisławę, Sylwestra i Witolda Marzochów; Mariannę, Piotra, Marię i Franciszka Kuczyńskich;
 • Stanisława, Zofię, Mariana, Jana, Władysławę, Marka, Jadwigę, Hannę, Natalię, Józefa zm. z r. Pałków, Krajewskich i Kacprzak;
 • Mariannę i Mariana Płudowskich; Mariana Hołda;
 • Stefana Kraszewskiego; Zofię Toczyńską; zm. z r. Pielaków i Kraszewskich;
 • Józefę, Eugeniusza, Franciszka Sarna; Eugeniusza, Stefanię, Eugeniusza Średnickich; Wojciecha, Władysławę, Władysława Konarzewskich;
 • Aleksandra, Marię, Eugeniusza, Janinę Nowaków; Mieczysława, Helenę, Sabinę, Ireneusza Telakowców; Stefana, Helenę, Stanisława Kursa; Stanisława Wantusiak; Mariannę Adamczyk;
 • Janinę, Józefa i Piotra Marczyk; Mariannę, Antoniego i Mieczysława Reczulskich; Adama, Julię, Stanisława, Józefa i Franciszka Biskupów; Zenona Latek; Józefa Biel; Zofię i Józefa Pałygiewicz; za dusze w czyśćcu cierpiące;
 • z r.: Ajdysów; Wiszniewskich; Balów; Łagunów; Balcerzaków; Litwinowiczów; Ostrowskich i Godziszewskich;
 • Mariana Dworakowskiego; rodziców: Stanisławę i Franciszka; teściów: Stefanię i Stanisława; brata: Jana; Walentego; Adelę Perukowską; Mariannę Szeląg i jej męża; za dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Henryka i Danutę Maleszewskich;
 • Krystynę, Klemensa, Józefę, Józefa Olbryś; Helenę, Władysława, Janusza, Wojciecha Karpińskich;
 • Wandę Oleksiak; za rodziców i dziadków Oleksiaków i Stańczaków; Helenę, Mariannę, Józefa, Martę i Stanisława;
 • Helenę, Romana, Agnieszkę, Stanisława Banaszczuk; Apolonię i Władysława Owczarek; Mirosławę Roguszewską;
ŚRODA
 • Ryszarda, Józefa, Czesławę, Grzegorza, Władysławę i Hannę Szurawskich; Hannę Marciniak; Józefa, Bronisławę, Rajmunda i Zbigniewa Rozenkiewicz;
 • Wandę i Kazimierza, Leszka, Felicję i Wacława Okulus; Helenę i Edwarda Cybula; ks. Stanisława Cybula; Genowefę i Józefa Waćkowskich; Leokadię i Tadeusza Cessak; Genowefę i Jana Opałka; zm. z r. Okulus, Roguskich, Cybulów, Krupińskich, Waćkowskich, Cessak, Żelazowskich i Zawadzkich;
 • Aleksandra, Stanisławę i Mateusza Soszyńskich; Kazimierę i Wincentego Rozpara; Romana Bełżek; Emilię i Władysława Lipskich; Genowefę i Romana Bełżek; Józefę i Stanisława Drużba; Wiesława, Władysława Parys;
 • Irmę i Hansa Stephan; Stefanię i Kazimierza Jakoniuk; Jana Boroń; Romana Bełżek; Emilię i Władysława Lipskich; Genowefę i Romana Bełżek; Zuzannę Foryś;
 • Teresę, Stanisławę, Olę, Franciszkę, Aleksandra, Antoniego, Władysława zm. z r. Salamończyków, Baranowskich i Dębowskich;
 • Krzysztofa Sikorskiego; Bogumiłę i Mieczysława Sikorskich; Leokadię i Stanisława Klimaszewskich; Henrykę i Stanisława Rafałowicz; Mariana Lichoń; zm. z r. Polakiewiczów, Kaczyńskich i Klimaszewskich;
 • Zofię, Leona, Józefa, Annę, Jana, Stanisława, Marię, Aleksandra, Irenę Kadłubowskich; Genowefę, Stanisława, Aleksandra Jabłońskich; Władysławę i Stanisława Szabłowskich; Jadwigę i Stanisława Sobieszczuk; Reginę, Kazimierza, Stanisławę, Krystynę Kwiatkowskich; Antoniego, Stanisława, Aleksandra, Julię, Bolesława Jakubiak; Piotra i Franciszkę Chojnowskich; Władysławę Koźluk; Krystynę Wielgolewską; Ludmiłę, Zdzisława i Konrada Karasiewicz; Leontynę, Józefa i Bogdana Marciniak;  Felicję i Henryka Michalskich; Grażynę Momot; Annę Czuba;  Wacława, ks. Jana Kuleszów;  Ks. Jana Dyderskiego;  Marię Andruszkiewicz; Macieja Ogrodzkiego; Janinę Boguską; Janinę Czyżewską; Reginę Cylwik; Jana Nowickiego; Krystynę Kowalską; Alicję Bondyra; Elżbietę Chudzik; Grzegorza Witowskiego;
 • Zbigniewa Cessak;
 • Jana, Jadwigę Deniziaków; zm. z r. Deniziaków, Falkowskich, Choromańskich i Jastrzębskich;
 • Jana, Florentynę, Cecylię, Reginę, Janinę, Czesława, Antoniego i Henryka zm. z r. Szczepankowskich; Stefana, Józefę, Eugenię, Jadwigę i Teresę zm. z r. Maleszewskich; Mariana, Lucynę i Małgorzatę zm. z r. Karczewskich;
ŚRODA
 • Józefa, Bolesławę i Bolesława Zyśk; Aleksandrę i Jana Szymańskich; Franciszkę i Jana Miazga; Janinę, Jerzego, Leszka i Wiesława Szymańczuk;
 • Janinę, Antoniego, Artura i Adama Korbel; Julię, Emila, Eugeniusza Paderewskich;
 • Antoniego, Aleksandrę, Krystynę, Marię, Wojciecha, Rozalię, Józefa zm. z r. Szczotków; Wacława i Irenę Abucewicz; Franciszkę i Franciszka Deputat;
 • Marka Piotrowskiego; zm. z r. Stolarczyków;
 • Aleksandra, Franciszka, Małgorzatę zm. z cr. Pokora; Antoniego, Annę zm. z r. Fedorczyk; Józefa i jego rodziców zm. z r. Jankowskich; za dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Stefanię, Aleksandra, Zygmunta, Kazimierza Kupiec; Natalię, Wandę, Jana, Eugeniusza, Stanisława, Władysława Rowickich; Jolantę Sobota-Zając; Jacka Sobota; Stanisławę, Józefa, Zbigniewa, Łukasza Grotkowskich; zm. z r. Pielechów, Królów; za dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Łukasza, Genowefę zm. z r. Sobiegraj; Jakuba, Anielę zm. z r. Bajorów, Gruszków, Sumów, Sajów; Zofię i Franciszka Klusek; zm. z r. Bednarzów i Majków;
 • Małgorzatę, Antoniego Maliszewskich; Bolesława Kostkę; zm. z r. Maliszewskich, Rybaków, Szymańskich, Władysiuków, Ajdysów, Dobrowolskich i Kozłowskich;
 • Genowefę, Kazimierza, Mieczysława Woźniak; Genowefę, Józefa Koszewskich; Wandę Pęza; Annę, Alojzego Wawrzyńskich; Cecylię, Jerzego Łukasiak; zm. z r. Koszewskich, Paczuskich, Laskowskich, Woźniak; ks. Wacława i Jana Kuleszów; ks. Jana Dyderskiego;
 • z r. Cieleszów, Kurczewskich, Gasiewiczów, Matysów, Brojek; Lucynę Dzięcioł; Jana Boldyrewa;
 • Stanisławę, Teofila i Stefana Rychłych; Janinę i Stanisława Petrakowskich; Zofię Manię; Apolonię i Jozefa Kacperskich; Balbinę Grąs; Katarzynę Głażewską; Edmunda Nadobnik;
 • Leokadię i Piotra Wszelakich; Mariana Wszelakiego; Edwarda i Jerzego Wolskich; Mariannę i Józefa Berezów;
 • Kazimierza Skrzypczaka; zm. dziadków Wolskich, Wszelakich; pradziadków Kokoszów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;
CZWARTEK
 • Mariannę, Czesława, Antoniego, Aleksandrę, Alinę Kozon; Tadeusza, Martę, Adama, Konstantego, Mariannę Rutkowskich; Katarzynę, Stanisława, Czesława Borek; zm. z r. Urawskich, Kucharskich, Budzińskich, Jackiewiczów; dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Mariannę Jemielita;
 • Zygmunta; zm. z r. Urbańczyków, Wesołowskich, Siulczyńskich, Dąbrowskich;
 • Mariannę i Józefa Kruczyńskich; Helenę i Aleksandra Kossakowskich; zm. z r. Bińczyków, Sosnowskich, Kruczyńskich, Kossakowskich;
 • Zygmunta Żero i jego rodziców; Aleksandrę, Adelę i Jana Łapińskich;
 • Grażynę i Aleksandra Kołodziejskich; Stefana Urbańskiego; Romana i Stanisławę Wyszomirskich; Mariannę Fudalewską; Janinę Łucek;
 • Bogusława, Rafała, Stanisławę i Adama Zielonych; Franciszkę i Jana Pawlików;
 • Czesława Kędziorek; Genowefę i Kazimierza Dragun; Rozalię i Jana Kędziorek;
 • Stanisława, Ignacego, Bronisławę, Wacława, Aleksandra Jarzyło; Kazimierza, Helenę Zawadzkich; Anastazję Zofię Drobut; Janinę Kozłowską;
 • Janinę, Konstantego, Tadeusza i Wacława Ponichter; Zygmunta, Macieja Tupaczewskich; Jacka Danowskiego;
 • Kazimierę, Czesława, Mariannę, Władysława Gryz; Władysławę Wałachowską; Janinę i Jana Stolarskich;
 • Czesława Miazgę i jego rodziców; zm. z r. Miazgów; Henrykę Niedbałko; Zofię, Franciszka, Edwarda, Stanisławę Cieśla; zm. z r. Cieślów i Micków;
 • Stanisława i Helenę Fenik; Wojciecha, Jana i Jacka Kosiorek; Zbigniewa i Edwarda Michalak; Aleksandrę Drews; Aleksandrę i Karola Białek; zm. z cr. Sabałów, Feników, Kosiorków, Laszczków, Białków, Michalaków, sąsiadów, koleżanki i kolegów; dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Mariannę; zm. z r. Kowalików i Bochowiczów; ks. Wacława i ks. Jana Kuleszów;
 • Władysława, Walerię, Franciszka, Jana, Annę Skałackich; Janinę Tomaszewską; Jana, Mariannę, Teresę Lubaszka; Stanisława Karczewskiego; Jana Smorczewskiego; zm. z r. Skałackich, Wójcików, Lubaszków, Boguszewskich;
 • Irenę, Franciszka Ołowskich; Jana Jastrząb;
 • Zm . z r. Bratkowskich, Itrowskich, Krawczak, Szczotka, Arteckich; Wandę Modzelewską; Adama Tomaszewskiego;
 • Zygmunta, Mariannę, Ewę Walczak; Stanisława, Anielę, Jana Jankowskich; Mariana Liśkiewicza;
CZWARTEK
 • Wacława i Józefę Sokołowskich; Franciszka i Bronisławę Śmiech; Ryszarda i Mariannę Szczeblewskich; Leszka i Izabellę Karolak; Stanisława i Zofię Butta; Władysławę i Bronisława Hann; Roberta i Henrykę Tokarskich; zm. z r. Śmiechów, Gosków, Dudek, Sokołowskich; Stanisława i Robertę Kaczmarczyk; Ewę i Wiesława Buława;
 • Bronisławę Sawicką; Mariannę Malinowską; Ewę Wierzbicką; Janusza Pniewskiego; Henryka Zarzeckiego; zm. z r. Pniewskich, Sawickich, wierzbickich, Malinowskich, Zarzeckich;
 • Jarosława Baran; dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Tadeusza, Jana i Helenę Polkowskich; Tomasza i Bogdana Worach; Józefa, Stanisława i Stanisławę Komorowskich;
 • Józefa, Joannę-Teresę Wiszniewskich; Aleksandra i Anielę Oknińskich; Czesława i Ewę Wiszniewskich; Teresę Rzewuską;
 • Józefę, Antoniego, Julię, Bolesława, Edwarda, Jadwigę, Kazimierza, Leokadię, Jana, Katarzynę, Feliksa, Krystynę, Kazimierza, ks. Jana, ks. Fabiana, Wacława, Wiktorię, Leonarda, Jadwigę, Teodora, Antoninę, Franciszka, Mariannę, Ryszarda, Anastazję, Izydora, Zofię, Stanisława, Barbarę, Józefa i Stanisławę;
 • z r. Steć, Tomczuk, Prokop, Zarębskich, Wojterkowskich;
 • Sebastiana Podgórskiego; Ludwika i Genowefę Włodkowskich; Klemensa, Wincentego, Albina Włodkowskich; Grzegorza Zientarskiego; Małgorzatę, Jana Nowakowskich; Jana Smorczewskiego; zm. z r. Nowakowskich, Włodkowskich, Borkowskich i Kalińskich; za dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Mariannę i Czesława Podgórskich; zm. z r. Podgórskich; Zofię Kamińską; Wandę i Mariana Bagniuk; Tadeusza Zientarskiego; Annę Mościcką; Janusza Jadczaka; Wojciecha Pisarzewskiego; sąsiadów, znajomych; dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Czesławę Bojar; Jadwigę i Piotra Kondraciuk;
 • Stanisława, Faustyna, Józefę, Antoniego; ks. Wacława Kuleszę; Halinę, Elę, Elżbietę, Juliannę; zm. z r. Korzeniewskich, Chudzików, Szuleckich, Marciniaków;
 • Antoniego, Franciszkę, Jana, Mariannę, Krzysztofa Solków; Antoniego, Stanisławę i Janinę Bodzianowskich; Stanisława, Macieja Litewnickich; zm. z r. Wasilewskich, Siennickich, Donieckich, Rokickich, Kowalczyków;
CZWARTEK
 • Stanisława Banaszczuka; zm. z cr. Banaszczuków, Gałeckich, Czarnockich, Wierzbickich;
 • Janinę, Marię, Stanisława Kłopotowskich; Feliksę, Antoniego, Stanisława Zambrzyckich; Wandę Ałuszkiewicz; Krzysztofa Grodzkiego; Kazimierza Niemińskiego; Jadwigę Koncewicz;
 • Wiolę, Janinę i Józefa Stefaniak; zm. z r. Stefaniaków; Henryka Król; zm. z r. Król;
 • Faustyna Korzeniewskiego; Eugeniusza Grom; dusze w czyśćcu cierpiące;
 • z r. Rostków, Sulichów, Żabickich;
 • Mieczysława Haptaś; Tadeusza Stańczak; zm. z r. Wierzbickich i Haptasiów;
 • Jana Cieśla; zm. z r. Cieślów; Józefę i Stanisława Zatorskich;
 • Helenę i Stanisława Jędrzejewskich; Janusza Milwicza;
 • Krystynę Grzelak; Aleksandrę, Henryka i Zofię Sajnog;
 • Jerzego Sawickiego; Halinę Bednarek-Szyszko; Mariannę Bednarek;
 • Mariana i Hannę Ludwiniak;
 • Rafała, Kazimierę i Czesława Rabińskich; Mariana i Mirosława Rowickich; Jadwigę i Mariana Kołodziejczyków oraz wszystkich zm. z rodz. Rabińskich, Rowickich, Komorowskich, Szymańskich i Raczko;
 • Rodziców Stefanię i Stanisława Grzęda, męża Zygmunta Kępka oraz Janinę Petrakowską;
 • Stanisława Byczyńskiego oraz s. Stanisławę Niemirka;
 • Adama i Danutę Gzik; wszystkich zm. z rodz. Gzik, Myszkowskich i Ciepiel; Mariannę Kuczyńską oraz wszystkich zm. z rodz. Kuczyńskich i Sobiesiak;
 • Edwarda Kosk; Anielę i Antoniego Brach;
 • Anielę, Mariana, Bronisława i Sławomira Frankowskich; Konstancję, Marię, Władysława i Pawła Gędek;
 • Zdzisława i Sławomira Lewandowskich; Zbigniewa Lewińskiego; zm. z c.r. Lewandowskich i Jarnickich;
 • Polikarpa, Krzysztofa, Apolonię i Stefana Wocial; Polikarpę, Edwarda i Eugeniusza Kropielnickich;
 • Jana i Halinę Maciejak;
 • Zofię i Władysława Wyszomierskich; Idalię i Stefana Rytel oraz ich rodziców;
 • Jerzego Żochowskiego, Halinę Krasowską oraz zm. z rodz. Białych, Wojtkowskich, Żochowskich i Godlewskich;
PIĄTEK
 • z rodz. Pańko, Kalatów, Sokołowskich, Kuleszów i Bagińskich; Adama Strzemiecznego, zm. z r. Strzemiecznych, Bzowskich oraz Krystynę Chruściel;
 • Cecylię, Henryka, Aleksandra, Filomenę z rodz. Czarnockich; Franciszkę, Tomasza, Higina, Mariana z rodz. Bogusławskich; Tadeusza, Janusza, Zdzisława, Henryka, Romana, Mariannę, Bolesława, Michała; ks. Wacława, ks. Jana, ks. Stanisława; Józefę, Krystynę, Anastazję, Józefę, Jadwigę, Józefa, Stanisławę, Czesława, Tadeusza, Czesławę Oleszczuków; Helenę, Bolesława, Józefa, Henrykę Jakubików; Janinę, Władysława, Annę Szczeblewskich; Andrzeja Świerczyńskiego; Lucynę, Apolonię, Mariannę, Romana; Władysława, Zygmunta i Halinę;
 • Leona, Walerię, Bronisława, Krzysztofa, Czesława, Helenę, Bolesława z rodz. Stryjeckich; Marcina, Julię, Kazimierza, Mariana z rodz. Kuroszów; Helenę, Piotra, Jana, Jerzego z rodz. Sokółowskich; Janinę i Józefa Stępniewskich; Jacka i Henryka Wojnarowskich; Szczepana, Jana i Krystynę Rogowskich; ks. Wacława i ks. Jana Kuleszę oraz dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Rozalię i Jana Góreckich; Annę i Stanisława Góreckich; Mariannę i Antoniego Falbów, wszystkich zm. z rodz. Góreckich i Falbów oraz dusze cierpiące w czyśćcu;
 • Ignacego Łęczyckiego; Kazimierę, Janinę, Andrzeja, Jerzego, Józefa z rodz. Łęczyckich; Władysławę, Danutę, Jana i Henryka z rodz. Kozłów; Stanisławę i Edwarda z rodz. Remiszewskich; Zofię, Stanisława i Andrzeja z rodz. Głuchowskich oraz Irenę Sknadaj;
 • Eugenię, Stanisława, Bronisławę, Kazimierza, Stefanię, Alfreda, Stanisława, Zdzisława, Julię, Aleksandra, Annę, Kazimierę, Jana, Romana, Wojciecha z rodz. Dybowskich, Miszczaków, Krasowskich; Halinę i Mariana Buzuk; Jadwigę Jakubowską, Rogera Laskowskiego;
 • Aleksandra, Martę i Władysława Tylickich; Janinę, Stanisława, Karola i Wincentego Szychowskich; Antoniego i Stanisławę Witkowskich; Julię i Antoniego Muzińskich; Stefanię Gosik oraz Marię Taranowską;
 • Marcjannę, Stefanię, Władysława i Czesława Danaj; zm. z c.r. Danajów; Zofię, Bronisławę, Józefa i Tadeusza Sawickich, zm. z c.r. Sawickich; Krystynę, Helenę, Jana Balickich oraz zm. z c.r. Balickich;
 • Witolda Nowaka, jego rodziców i braci; rodziców i brata z rodz. Rybaków; Marię Kełek; Leokadię Raniszewską oraz Kazimierę Kostrzewę;
PIĄTEK
 • Stanisława Konopackiego;
 • Henryka Lipkę – Kozaczka; Antoniego i Janinę Rostek; Romana, Jadwigę, Irenę, Zofię, Wiktorię; ks. Jana i ks. Wacława Kuleszę; Zofię i Helenę; zm. z rodz. Kamińskich, Łagodzińskich, Pietrzykowskich i Rostków;
 • Franciszka, Janinę z cr. Olędzkich i Łupińskich, Józefa, Reginę z cr. Rząców i Grodzkich, Czesława i Eugenię Pawlak;
 • Józefa oraz zm. z rodz. Dulewiczów i Kasińskich; Marcina, Kazimierę i Ludwika oraz zm. z rodz. Markowskich, Stefańczyków i Bewzów; Elżbietę Suchenek; Zuzannę Sobolewską, Zenobiusza Sikorskiego, Annę Ługowską i Krystynę Garbiec;
 • Sławomira Kosteckiego;
 • Edmunda Sękielewskiego; Janinę, Antoniego i Kazimierza Boguszewskich; zm. z c. rodz. Sękielewskich i Boguszewskich;
 • z c.r. Stelmachów, Zalewskich i Malinowskich;
 • z c.r. Cichowskich, Samselów, Żurowskich, Jałszczot, Wargin, Widłasiów, Sawickich, Szczurowskich, Zborowskich, Kalinowskich i Lewandowskich;
 • Irenę i Henryka Cwalina; Leokadię i Jana Kwitowskich oraz ich rodziców
  i Rodzeństwo;
 • Bogdana Zawadzkiego; Leokadię i Mariana Dudzińskich; Leona Jeryszewskiego
  i Kamila Sierka;
 • Agnieszkę i Bronisława Kłos; męża Franciszka Zawadzkiego i syna Bogdana Zawadzkiego;
 • Aleksandra, Kamilę, Zdzisława Pielech; Klemensa, Genowefę i Mirosława Baran; Jadwigę Wasilewską;
 • Julię, Jana i Martę Smarzyńskich; Franciszka, Marię, Leona i Marię Gąsior; Halinę, Zenona, Małgorzatę Adamczewskich; Marię Gniadowicz; Leokadię Wojciechowską;
 • z rodz. Kamińskich, Konopko, Frąckiewicz, Zbrzeźniak, Karasiewicz, Litwa, Podgórskich i Żochowskich;
 • Jadwigę i Wiktora Piliszek; Józefę, Jana i Eugenię Tymińskich; Kazimierę Jaczyńską; Kalinę i Zygmunta Krasnodębskich; Karolinę, Jana, Lucjana i Franciszkę Piliszek;
 • Rodziców: Stanisława i Michalinę; Teściów: Franciszka i Marię oraz za wszystkich zm. z obydwu rodzin;
PIĄTEK
 • z rodz. Wyszyńskich, Sidorów, Kryworuczko i Świderskich;
 • Franciszka Uszyńskiego;
 • Irenę, Janinę, Urszulę, Leokadię, Krzysztofa, Jana Motyczyńskich; Lucynę i Józefa Żukowskich; Honoratę i Henryka Szczepaniak; Tadeusza Kaniewskiego;
 • Andrzeja i Marcina Kijok; zm. z c.r. Twardowskich i Dawidczyków;
 • Grzegorza i Mariana Roguskich; Jadwigę i Henryka Polkowskich;
 • Stefanię i Wincentego Lewandowskich;
 • Józefa Kurowskiego, Czesławę Kluska;
 • Członków Żywego Różańca z naszej Parafii;
 • Tadeusza Brajczewskiego, Jadwigę i Antoniego Zielińskich;
 • Barbarę Wikalińską;
 • Jana Paź i Krzysztofa Sasin;
 • Janinę i Jana Socik; Aleksandrę, Stanisława i Mariana Ambroziak; Stanisława Deptułę;
 • Annę, Antoniego i Annę Olszewskich;
 • Józefa, Adelę, Teresę Pogorzelskich oraz Wacława Kopańskiego;
 • Annę i Wiesława Kozak; Jana i Stefanię Stasiak; Adama i Józefę Kozak; Helenę i Stefana Szkopek; Mariannę i Mateusza Szkopek; Bronisławę i Stanisława Parapura;
 • Antoninę i Bolesława Osińskich; Annę, Wacława i Janusza Kłusków;
 • Zofię i Kazimierza Miąsko; Antoniego, Helenę i Czesława Kosim;
 • Zdzisława Barszcz; zm. z c.r. Barszczów i Kobusów;
 • Mariannę i Stefana Augustyniak; Stefanię i Bolesława Gibuła;
 • Romana Bełżek; Janinę i Franciszka Bartkowiak; Genowefę i Romana Bełżek; Jolantę i Adama Libicz; Zygmunta Orleańskiego; Jadwigę, Wandę i Jerzego Długosz; Jana Boroń;
 • Mariana Jaśkiewicza oraz zm. z c.r. Zarzeckich i Mocarskich;
 • Józefa Kowalczyka; Józefa Kowalczyka, ks. Wacława Kuleszę; Janinę, Antoniego i Stanisława z r. Bodzianowskich;
 • Mariana Wicińskiego; Zofię, Rozalię i Stanisława Olbryś;
 • Stanisława i Janinę; Władysława i Józefę; Stanisława i Stanisławę; Bogdana; Annę i Franciszka; Rozalię i Jędrzeja; Apolonię, Jana, Michała, Antoniego z rodz. Sadłowskich, Lewczuk, Mazurek, Kondub i Jaworskich;
SOBOTA
 • Mikołaja i Annę, Bronisławę i Franciszka z rodz. Kietlińskich i Pogorzelskich;
  Wacława i ks. Jana; Józefę i Kazimierę;
 • Jana, Stanisława i Aleksandrę Pogorzelskich; Łucję i Jana Nowoszewskich; Zdzisławę Majewską;
 • Leokadię, Władysława, Bogdana, Zenobię – z rodz. Śliwków; Kazimierza, Mariannę, Krystynę – z rodz. Malinowskich;
 • Helenę, Józefa i Kazimierza Zawadzkich; Leokadię, Franciszka, Jana i Andrzeja Nowackich; Krystynę Nowoszewską oraz zm. z rodz. Zawadzkich, Korzeniewskich, Nowackich, Dąbrowskich, Miszczuków. Malinowskich, Malickich i Omelańczuk;
 • Jana, Mariannę i Mariana Zygmunt; Bronisława i Anastazję Salach; Sławomira, Jadwigę i Jacka Sidorzak; Teresę Szymańską; Władysława, Helenę, Henryka, Stanisława i Mariannę Wiśnickich; Stanisława i Stanisławę Maliszewskich; Władysława i Irenę Winiarskich; Tadeusza i Marię Miścickich;
 • Martę, Paulinę, Feliksa, Józefę, Albinę i Wojciecha;
 • Sabinę i Stanisława Moczydłowscy, Bronisławę i Bronisława Moczydłowscy, Janinę i Franciszka Olędzcy, Eugenię i Czesława Pawlak, Józefę i Kazimierza Radłowscy, Polę i Eugeniusza Moczydłowscy;
 • Anię, Annę, Zofię, Henryka, Stanisława, Jana, Henryka z cr. Żelazowskich, Ostaszewskich, Jakubczaków, Stosiów, Szkodzińskich, Karpińskich, Okulusów, Szczerbów, Szczęsnych, Kaplów, Marciszewskich, Chankiewiczów, Kowalików, Lewandowskich, Jeżów, Baranowskich i Salwinów;
 • z Rzewuskich, Butrymów i Adamczyków;
 • Wiktora, Józefa, Tadeusza, Zofię Wiśniewskich, Marię Różycką, Jadwigę Woźniak, Wiesława Baczyńskiego, Zofię, Zygmunta Jaźwińskich, Ewę, Władysława, Stanisława, Uljannę Kamińskich, Annę, Mariana, Mieczysława, Włodzimierza Górskich, Władysława, Henryka Sowińskich, Henryka Czuba, Stanisława Czopek, Wacława Figlera, Piotra Żuka, Andrzeja Walczaka, Agnieszkę, Jana Janeczko, Zdzisława Kuća;
 • Dyonizego, Anastazję, Józefa i Romana Kuta; Zofię, Stanisława i Kazimierza Flak; Czesławę Krajewską; Bronisława Reda i Bogumiłę Falewską;
 • Zbigniewa Pawłowskiego; Dariusza, Edmunda, Honoratę, Lucjana z rodz. Krajewskich; Mariana, Aleksandrę, Stanisława, Eugeniusza i Teresę z rodz. Wyszomierskich; Mieczysławę, Walentego i Halinę z rodz. Rytel;
SOBOTA
 • Piotra Mystkowskiego; rodz. Małotów i Mystkowskich; Stanisława Szczepkowskiego; rodz. Szczepkowskich i Maciejewskich;
 • Danutę Rutkowską oraz zm. z c.r. Rutkowskich i Łempickich;
 • Władysława Salwina, Córkę Mirosławę Roguszewską; Annę, Stanisława, Ewę, Jana, Rozalię, Stanisława, zm. z c.r. Falbów, Salwinów i Makowskich;
 • Czesława Zarzeckiego; zm. z c.r. Zarzeckich i Gałagusów;
 • Stanisławę, Antoniego i Michała Mikołajczyk; Stanisławę i Jakuba Lachowicz; Teresę i Antoniego Słuchockich; Jana Składanek; Sabinę i Stanisława Pałczyńskich;
 • Annę i Jana; Marię i Bronisława; Elżbietę i Jana; Józefa, Stanisława, Antoniego, Eugeniusza, Władysława i Antoniego Depowskich oraz Dziadków od Stanisławy;
 • Jadwigę i Tadeusza Poślada; Ireneusza Telakowiec i zm. z rodz. Telakowiec i Nowaków; Marię i Józefa Makarewicz i zm. z rodz. Makarewiczów i Kozakiewiczów; Marcyjannę i Stanisława Poślada oraz zm. z rodz. Pośladów; Helenę, Stanisława i Stefana Kursa; zm. znajomych i przyjaciół;
 • Annę, Andrzeja i Józefa Szeszko; Katarzynę, Stanisława i Konstantego Bancewicz;
 • Stanisława, Aleksandrę i Jana Godlewskich; Jana Olszewskiego;
 • Franciszka, Mariannę, Aleksandra, Mariannę, Wacława, Polikarpa i Zofię Żalezowskich; Bogusława, Janinę i Tadeusza Głuchowskich; Jana, Stefanię, Zofię, Ignacego i Jana Rowickich; Zygmunta, Zbigniewa, Zofię, Stanisława i Henryka Jaczewskich; Krystynę Filipczuk; Krzysztofa Czosnowskiego; Zofię, Stanisława, Irenę i Stanisława Wasikowskich;
 • Stefanię, Stanisława, Henryka i Halinę Wyszomirskich; Leokadię i Tadeusza Cessak; Genowefę i Jana Opałka; Stanisławę i Władysława Osowicz; Czesława Żeberkiewicza; Władysławę, Kazimierza, Eugeniusza Soszyńskich; zm. z rodz. Wyszomirskich, Cessaków, Żeberkiewiczów i Soszyńskich oraz ks. Wacława i ks. Jana Kuleszę;
 • Mroczek Jolantę, Szczepana, Jadwigę, Helenę, Eugeniusza, Bronisława, Jana Soczewka, Czesławę Poławską, Jana i Rozalię Goschorskich;
 • Jerzego Rutkiewicza;
 • Marię Różycką, Jadwigę Woźniak, Wiesława Baczyńskiego, Zofię, Zygmunta Jaźwińskich, Ewę, Władysława, Stanisława, Uljannę Kamińskich, Annę, Mariana, Mieczysława, Włodzimierza Górskich, Władysława, Henryka Sowińskich, Henryka Czuba, Stanisława Czopek, Wacława Figler, Piotra Żuka, Andrzeja Walczaka, Agnieszkę, Jana Janeczko, Zdzisława Kuća;
 • Henryka Wojtkowskiego, Andrzeja, Henryka, Genowefę Sroga, Jadwigę, Lucjana, Władysława Gawkowskich, Janinę Wąsikowską;
 • Czesławę, Hannę, Antoniego, Mieczysława Nojszewskich, Janinę i Napoleona Laskowskich, Genowefę i Jana Snopkiewicz, ich rodziców i rodzeństwo, Jadwigę Śliwa z całą rodziną;
 • Jana Pielaka, Halinę, Jana Wysockich, Stanisławę, Konstantego, Jerzego Skrońskich;
 • z cr. Wudarczyk, Nizioł, Okowiak, Adamskich, Kos;
 • Józefa Markowskiego, Piotra Walenkiewicza, z cr. Stelingowskich, Markowskich, Johanesa Dombergera;
 • Helenę, Ignacego, Marię, Kazimierza Kozłowskich, Mariannę, Włodzimierza, Franciszka Szadura, Stefanię, Wiktora, Andrzeja, Iwonę Jackiewicz, Władysławę, Polikarpa Falkowskich, Genowefę, Lucjana Bałasz;
 • Edwarda i Genowefę, Anię, Stanisława i Stanisławę Kupniewskich, Stanisława i Mariannę Borowiec, Wiktora i Janinę Wojciechowskich, z cr. Kupniewskich, Jasińskich, Borowiec, Stachera, Wojciechowskich;
 • Krzysztofa, Polikarpa Wocial, z cr. Wocial i Kropielnickich;