Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

(z dnia 4 kwietnia 2020 roku)

Drodzy Parafianie!

   Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu epidemii i zgodnie z zaleceniami naszego Ordynariusza informujemy o posłudze sakramentalnej i życiu religijnym w naszej parafii:

  1. Do odwołania obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej udzielona przez naszego Ordynariusza:

   Stosownie do kanonów 87§1, 1245 i 1248§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Ks. Biskup Romuald udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego i w dni świąteczne  uczestnictwa we Mszy Świętej: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

   Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcamy też do pogłębionej modlitwy osobistej, wspólnego rozważania Słowa Bożego w gronie rodziny oraz modlitwy różańcowej.

2. Nadal odwołane są wszystkie wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

3. Odwołane zostają także wszystkie spotkania formacyjne, kurs przedmałżeński, pielgrzymki oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

4. Zgodnie z zarządzeniami rządowymi zostało wprowadzone ograniczenie możliwości uczestnictwa wiernych we Mszach Świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach Świętych może brać udział maksymalnie 5 osób.

   Zgodnie z nowymi zarządzeniami możliwość uczestniczenia w Eucharystii w świątyni staje się praktycznie niemożliwa. W duchu posłuszeństwa i odpowiedzialności prosimy o dostosowanie się do nowych regulacji i trwanie na modlitwie w domach, łącząc się duchowo poprzez radio, telewizję czy internet. Jest to trudny czas dla wszystkich, rozumiemy głęboką tęsknotę wielu z Was za sakramentami i modlitwą w świątyni, ale jesteśmy zobowiązani zastosować się do zarządzeń państwowych. Eucharystia będzie nadal sprawowana według zwykłego porządku.

 

Grafik Mszy Świętych w Wielkim Tygodniu:

Niedziela Palmowa:

700, 830, 1000, 1130, 1300,1800

Msze Święte o 1000 i  1130 będą transmitowane przez facebook’a parafialnego;

 

Grafik Mszy Świętych w dni powszednie:

630, 700, 1730, 1800

Liturgia w Triduum Paschalnym:

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800;

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1800;

Wigilia Paschalna – Uroczysta Eucharystia o godz. 2000;

Msza Święta Rezurekcyjna o godz. 600;

Liturgie Triduum Paschalnego będą transmitowane przez naszego facebook’a parafialnego.

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 800 – 2200. Prosimy o zachowanie dopuszczalnej liczny osób w świątyni w jednym czasie.

Msza Święta w kaplicy szpitalnej jest tylko dla pacjentów i personelu szpitala.

Osoby chore, mające widoczne objawy przeziębienia lub innych infekcji prosimy o pozostanie w domach, nie będą wpuszczone do świątyni.

5. Komunia Święta:

Przypominamy, że osoby, które uczestniczą duchowo w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu (radio, telewizję czy internet) mogą przystąpić do Komunii Świętej w kościele:

– w Niedzielę Palmową po każdej Mszy Świętej;

– w czasie Triduum Paschalnego po zakończeniu Liturgii;

6. Po Mszach Świętych niedzielnych i w tygodniu po Mszy Świętej o godzinie 1800 będą śpiewane suplikacje.

7. Spowiedź Święta:

       Poniedziałek – Środa: 17.00 – 20.00;

       Czwartek – Sobota: 15.00 – 17.00;

   Zachęcamy do przystąpienia do spowiedzi świętej, jako dobre przygotowanie do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania, nie czekajmy do ostatniej chwili. Zadbajmy o stan łaski uświęcającej i naszą bliską więź z Bogiem. Prosimy o pilnowanie, aby w jednym czasie nie było w świątyni więcej niż 5 osób.

8. Kancelaria w tym tygodniu czynna w poniedziałek rano w godz. 9.30-11.00 i w środę 16.30-18.00. W sprawach bardzo ważnych możemy się kontaktować na telefon parafialny: 723 848 151.

9. Dziękujemy wszystkim parafianom za wpłaty pieniężne, które są dokonywane w miejsce tacy niedzielnej na konto parafialne. Dziękujemy za wyraz troski o bieżące utrzymanie naszej świątyni. Na prośbę wielu z Was przypominamy numer konta parafialnego: 10 1240 1082 1111 0010 1573 3310 z dopiskiem “na cele kultu religijnego”.

10. W tym roku nie będzie tradycyjnego poświęcenia palm w kościele (ale zachęcamy, by w niedzielę odczytać w domach Ewangelię o wjeździe Jezusa do Jerozolimy – Mt 21, 1-11 – i umieścić symboliczną palmę czy gałązkę w swoim domu).

Nie będzie również tradycyjnego poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę (przygotowujemy „święconkę” w domu i przed śniadaniem wielkanocnym głowa rodziny odmówi modlitwę przed posiłkiem – tekst na końcu ogłoszeń).

11. W najbliższym czasie pojawią na naszej stronie internetowej i facebook’u duchowe i praktyczne wskazówki do przeżywania nadchodzących Świąt w swoich domach. Prosimy o śledzenie strony parafialnej i naszego facebook’a.

 12. Codziennie o godz. 20.30 Wasi duszpasterze wraz z Siostrami Michalitkami będą odmawiać różaniec w intencji chorych, służb medycznych, a także o pokój w sercach i o zaufanie Bogu dla nas wszystkich. Zachęcamy gorąco, aby w tym czasie łączyć się z nami duchowo poprzez odmawianie różańca całymi rodzinami w swoich domach.

Rodziny, które będą łączyć się duchowo na modlitwie różańcowej o godz. 20.30, prosimy o symboliczne zapalenie świecy i ustawienie jej w bezpiecznym miejscu, w oknie domu, jako wyraz naszej jedności przed Panem.

 

   Drodzy Parafianie! Prosimy o wyrozumiałość, odpowiedzialność i stosowanie się do wszelkich zaleceń i zarządzeń ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich. Jest to dla nas wszystkich trudny czas, ale wykorzystajmy go na pogłębienie więzi rodzinnych, naszej osobistej modlitwy i więzi z Bogiem. Zachęcamy do gorliwej modlitwy w domach, podjęcia postów i wyrzeczeń w intencji ustania pandemii. Potrzeba nam, w tym czasie, upaść na kolana i żarliwie błagać Boga o Jego miłosierdzie.

   Jako Wasi Duszpasterze nie zostawiamy Was samych, jesteśmy do Waszej dyspozycji, modlimy się za Was, a Was prosimy o modlitwę za nas.

Z głębi serca wszystkim Wam błogosławimy!

Wasi Duszpasterze

 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Źródło: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się:

 Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: 

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny: 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

 

 

 

 Informujemy, że I Komunia Święta w 2020 roku odbędzie się:

w II niedzielę 10 maja I grupa: klasy III A, III D, III E i III F
oraz
w III niedzielę 17 maja II grupa: klasy III B, III C, III G.

Terminy komunii w 2021: 9 maja – III A C F, 16 maja- III D E B G