Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

 

Regulamin cmentarza parafialnego parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

1. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom naszej parafii;

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości;

3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów;

4. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt;

5. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych;

6. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie;

7. Prawo do grobu (pochowania) uzyskuje się przez wniesienie opłat w zarządzie cmentarza. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach;

8. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach: dł. 230 cm i szer. 130 cm;

9. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki itp.) mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu;

10. Obowiązuje zakaz stawiania ławek, wykonywania rabatek, samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących. Ławki i rabatki budowane samowolnie będą usuwane;

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. (Dz.U. nr 47 z 1972 r., poz. 298 ze zmianami).

Biuro zarządu cmentarza znajduje się w kancelarii Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

ul. 11 listopada 4, tel. +48 723 848 151