Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Egzaminy dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędą się w następujących terminach:

12 października godz. 18.00 – grupa I

13 października godz. 18.00 – grupa II

15 października godz. 18.00 – termin dodatkowy

Lista dostępna jest na zamkniętej grupie na fecebooku: Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach – Bierzmowanie 2021. O szczegółach można również dowiedzieć się bezpośrednio u ks. Jarosława.

Proszę pamiętać o brakujących dokumentach!

image

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywać się będzie

w rodzinnej parafii kandydata, a nie w parafii, na terenie której uczęszcza
on do szkoły.

Rozpoczyna się w ósmej klasie szkoły podstawowej i trwać będzie rok.


 

W sobotę 27 kwietnia 2019 roku na Mszy Św. o godz. 18.00 ks. Bp Marek Solarczyk udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania:

 

Więcej zdjęć w GALERII.

 

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą.
Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.

Proszę Cię o Twoje dary.

Proszę o dar mądrości,
bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, Boże mój.

Proszę o dar rozumu,
abym, na ile mój umysł pojąć może,zrozumiał prawdy wiary świętej.

Proszę o dar umiejętności,
abym patrząc na świat dostrzegł w nim dzieło twojej dobroci i mądrości i abym pamiętał,
że rzeczy stworzone nie mogą zaspokoić wszystkich moich pragnień.

Proszę o dar rady,
w chwilach trudnych, gdy nie będę wiedział, jak mam postąpić.

Proszę o dar męstwa
na czas szczególnych trudności i pokus.

Proszę o dar pobożności,
bym chętnie pracował z Tobą w modlitwie, bym patrzył na ludzi jak na braci i siostry,
a na Kościół jako na dar Twej Ojcowskiej opieki.

Proszę o dar bojaźni Bożej,
bym lękał się utraty Ciebie, mój Boże, przez grzech, który mnie od Ciebie oddala.

Do tych darów, o Duchu Święty,
dodaj mi dar pokuty, dar skruchy,
abym za grzechy żałował i pragnął się z nich poprawić.

Daj mi ducha umartwienia , abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.

Napełnij, Pocieszycielu, serce moje Boską miłością i łaską wytrwałości,
abym żył po chrześcijańsku i umarł w łasce Twojej.

Amen.