Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

 

Sakrament chrztu

image

Przygotowania do sakramentu chrztu:

1. Chrzest powinien odbywać się w parafii, gdzie mieszkają rodzice dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii należy dostarczyć pisemne pozwolenie od własnego proboszcza.

2. Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest w 2 lub 4 niedzielę miesiąca na sumie o godz. 13.00, a w okresie wakacyjnym na sumie o godz. 11.30

3. Rodzice dziecka i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w konferencji przedchrzcielnej, która odbywa się w naszej parafii w sobotę poprzedzającą 2 lub 4 niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w kancelarii parafialnej

4. Wybrawszy dzień chrztu, w tygodniu poprzedzającym chrzest jedno z rodziców przychodzi do kancelarii parafialnej, by spisać akt chrztu. Należy mieć ze sobą skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz informacje o rodzicach chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkanie oraz jeżeli nie są oni z naszej parafii, zaświadczenia z ich parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego – te same warunki muszą spełniać chrzestni mieszkający na terenie naszej parafii!

Osoba wybrana na rodzica chrzestnego musi posiadać wymagane do tego kwalifikacje: ukończyć szesnaście lat, przyjąć już trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym (np. żyje w związku cywilnym) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym a rodzice niech dobrze wybadają czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą propozycję. Dla rodziców i chrzestnych zostają wręczone kartki do spowiedzi – oddajemy je w dniu chrztu podczas składania podpisów w księdze chrztu

5. W dniu chrztu rodzice wraz z chrzestnymi przychodzą do zakrystii ok. 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. w celu złożenia podpisów w księgach chrztu

6. Rzeczy potrzebne do chrztu:

BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa, a rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne

ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości