Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

PROBOSZCZ:

????????????????????????????????????

KS. PRAŁAT ANDRZEJ KOPCZYŃSKI

Dziekan Dekanatu Zielonkowskiego

Urodził się 28 lutego 1960 r. w Wyszogrodzie nad Wisłą. Studia seminaryjne (1979-1985) w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Warszawskiej zakończył magisterium z teologii na ASTK. Święcenia prezbiteratu przyjął 2 czerwca 1985 r. z rąk Józefa kard. Glempa. Był wikariuszem w parafiach: Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Kamieńczyku nad Bugiem i św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim. Po utworzeniu diecezji warszawsko-praskiej wspomagał pracę jej pierwszego ordynariusza, bpa Kazimierza Romaniuka, w Kurii Biskupiej. W latach 1992-99 pełnił liczne obowiązki w duszpasterstwie diecezjalnym i był członkiem diecezjalnego zespołu koordynującego formację permanentną młodych kapłanów oraz członkiem Rady Kapłańskiej. W sierpniu 1999 r. został proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu, pełniąc ponadto – od 2003 roku – obowiązki dziekana Dekanatu Tłuszcz i wizytatora katechetycznego oraz Sekretarza Kongregacji Dziekańskiej. W 2002 r. został mianowany członkiem Rady Konsultorów. Od 28 czerwca 2007 r. jest proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.


 

WIKARIUSZE:

 

IMG_4647

Ks. Michał Wydryszek
W naszej parafii od 26.08.2022

 

 

 

 

                              172903568_4522506681098331_5387341373209481941_n

  Ks. Paweł Szmytkowski 

          W naszej parafii od 26.08.2022

 

 

 

 

 


 

 

REZYDENCI:

 

 

KS. JAN BALICKI

(w naszej parafii od 26 sierpnia 2012 roku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 KS. LESZEK BAJURSKI

(w naszej parafii od 10 sierpnia 2016 roku)

 

 

 

 

 

 

 

 


x.JanNKs. Jan Niewęgłowski

Przyjaciel naszej parafii. Posługuje w Niedziele w konfesjonale.