Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

PROBOSZCZ:

????????????????????????????????????

KS. PRAŁAT ANDRZEJ KOPCZYŃSKI

Dziekan Dekanatu Zielonkowskiego

Urodził się 28 lutego 1960 r. w Wyszogrodzie nad Wisłą. Studia seminaryjne (1979-1985) w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Warszawskiej zakończył magisterium z teologii na ASTK. Święcenia prezbiteratu przyjął 2 czerwca 1985 r. z rąk Józefa kard. Glempa. Był wikariuszem w parafiach: Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Kamieńczyku nad Bugiem i św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim. Po utworzeniu diecezji warszawsko-praskiej wspomagał pracę jej pierwszego ordynariusza, bpa Kazimierza Romaniuka, w Kurii Biskupiej. W latach 1992-99 pełnił liczne obowiązki w duszpasterstwie diecezjalnym i był członkiem diecezjalnego zespołu koordynującego formację permanentną młodych kapłanów oraz członkiem Rady Kapłańskiej. W sierpniu 1999 r. został proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu, pełniąc ponadto – od 2003 roku – obowiązki dziekana Dekanatu Tłuszcz i wizytatora katechetycznego oraz Sekretarza Kongregacji Dziekańskiej. W 2002 r. został mianowany członkiem Rady Konsultorów. Od 28 czerwca 2007 r. jest proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.


 

WIKARIUSZE:

 

 

Ks. Jarosław Miłkowski

xjma1

Urodzony 23.10.1992 roku w Siedlcach. Pochodzi z par. Narodzenia NMP w Hołubli (diec. Siedlecka).
Imieniny: 21 stycznia.
Wyświęcony na kapłana 01.06.2019 roku w Bazylice Katedralnej św. Floriana w Warszawie przez J. E. Ks. Bp. Romualda Kamińskiego.
Wikariusz: od 25 sierpnia 2019 roku wikariusz par. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
Kontakt: jarekwikh@wp.pl

 

 

 

Ks. Mateusz Osica

xmoa1

Urodzony 21 kwietnia 1994 roku w Mińsku Mazowieckim. Pochodzi z par. Świętej Trójcy w Kołbieli.
Imieniny: 21 września
Wyświęcony na kapłana 6.06.20 roku w Bazylice Katedralnej św. Floriana w Warszawie przez J. E. Ks. Bp. Romualda Kamińskiego.
Wikariusz: od 27 sierpnia 2020 r. wikariusz par. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
Kontakt: mateuszosica20@gmail.com

 

 

 

 


 

 

REZYDENCI:

 

 

KS. JAN BALICKI

(w naszej parafii od 26 sierpnia 2012 roku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 KS. LESZEK BAJURSKI

(w naszej parafii od 10 sierpnia 2016 roku)

 

 

 

 

 

 

 

 


x.JanNKs. Jan Niewęgłowski

Przyjaciel naszej parafii. Posługuje w Niedziele w konfesjonale.