Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Księża proboszczowie, którzy pracowali w parafii:

image

Budowniczy kościoła:

KS. PRAŁAT WACŁAW KULESZA

 

Urodził się 9 listopada 1948 r. w miejscowości Kulesze-Podawce, należącej do parafii Kulesze Kościelne. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kuleszach Kościelnych, tam też przystąpił do Pierwszej Komunii św. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Łapach k. Białegostoku – maturą uzyskaną w 1967 r. Idąc za przykładem swego stryjecznego brata – ks. Jana Kuleszy, wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W życiorysie, jaki napisał, starając się o przyjęcie do seminarium, wyznał, że myśl o kapłaństwie zrodziła się w nim, kiedy był w siódmej klasie szkoły podstawowej. W trakcie studiów seminaryjnych odbył dwuletnią przymusową służbę wojskową w jednostce w Bartoszycach. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Stefana kard. Wyszyńskiego w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie 16 czerwca 1974 r. Pierwszą placówką duszpasterską, do której został skierowany, była parafia Świętej Trójcy w Ząbkach. W parafii Świętej Trójcy, gdzie wikariuszem był wówczas ks. Jerzy Popiełuszko, pracował do 1982 r. Następną placówką była parafia św. Stefana w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, w której pełnił posługę kapłańską przez prawie dwa lata. Kiedy ówczesny proboszcz ząbkowski – ks. Tadeusz Karolak podjął myśl o utworzeniu w Ząbkach drugiej parafii, wskazał na młodego księdza Wacława jako przyszłego proboszcza. Akt erekcyjny o utworzeniu nowej placówki duszpasterskiej, pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, został nadany przez Józefa kard. Glempa 10 grudnia 1983 r. Ks. Wacław Kulesza kierował nią aż do nagłej śmierci w nocy z 3 na 4 września 1998 r. Dzięki jego zaangażowaniu, niezwykłym talentom organizatorskim i umiejętności zjednywania ludzi udało się wybudować imponujących rozmiarów kościół wraz z całym zapleczem i otworzyć nowy cmentarz. Parafianie cenili ks. Wacława także za otwartość na ich potrzeby, która przejawiła się m.in. w udostępnieniu pomieszczeń dla potrzeb szkoły podstawowej. Za te i inne zasługi dla miasta pośmiertnie został mu nadany tytuł Honorowego Obywatela Ząbek a jedną z ulic nazwano jego imieniem.

 


image

KS. KANONIK WŁADYSŁAW TROJANOWSKI

 

Urodził się 20 grudnia 1950 r. w Jedlińsku koło Radomia. W 1971 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia prezbiteratu otrzymał 5 czerwca 1977 r. z rąk Stefana kard. Wyszyńskiego. Najpierw pracował jako wikariusz w Tarczynie, skąd we wrześniu 1978 r. skierowany został do tworzenia Ośrodka Duszpasterskiego w Leśnej Polanie – funkcję tę pełnił do czerwca 1981 r. Następnie był wikariuszem w Podkowie Leśnej, Osuchowie, Wołominie (par. Matki Bożej Częstochowskiej) oraz w Warszawie (par. św. Zygmunta). W 1993 r. władze diecezji powierzyły mu zadanie zorganizowania od podstaw Ośrodka Duszpasterskiego w Majdanie. We wrześniu 1998 r. odebrał nominację na proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Od 30 czerwca 2007 r. jest dziekanem dekanatu tłuszczańskiego i proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu.

 

 


 

Księża wikariusze, którzy pracowali w parafii:

Ks. Jan Kulesza: czerwiec 1984 – czerwiec 1999

Śp. Ks. Antoni Kulikowski: lipiec – sierpień 1984

Ks. Józef Nowacki: czerwiec 1985 – czerwiec 1987

Ks. Ireneusz Węgrzynowicz: czerwiec 1987 –czerwiec 1989

Ks. Dariusz Wieczorek: czerwiec 1989 – sierpień 1991

Ks. Marek Gąsiorek: sierpień 1991 – czerwiec 1995

Ks. Piotr Bajger: czerwiec 1995 – czerwiec 1997

Ks. Piotr Wyszyński: czerwiec 1997 – czerwiec 1999

Ks. Sylwester Ciesielski: czerwiec 1997 – czerwiec 1999

Ks. Marek Kozłowski: czerwiec 1999 – czerwiec 2002

Ks. Marek Serafin: czerwiec 1999 – czerwiec 2002

Ks. Grzegorz Kucharski: czerwiec 2002 – marzec 2003

Ks. Dariusz Gugała: czerwiec 2002 – czerwiec 2003

Ks. Wojciech Stępień: czerwiec 2002 – listopad 2004

Ks. Emil Adler: czerwiec 2003 – czerwiec 2006

Ks. Zbigniew Śpiewak: czerwiec 2003 – czerwiec 2004

Ks. Zbigniew Szymański: grudzień 2004 – czerwiec 2006

Ks. dr Grzegorz Chojnicki – czerwiec 2006 – sierpień 2009

Ks. Jarosław Reda – czerwiec 2006 – sierpień 2009

Ks. Albert Mądry – czerwiec 2009 – sierpień 2014

Ks. Paweł Bąk – czerwiec 2009 – sierpień 2014

Ks. Paweł Czeluściński – czerwiec 2014 – sierpień 2019

Ks. Dawid Jastrzębski – sierpień 2014 – sierpień 2020

Ks. Jarosław Miłkowski – sierpień 2019 – sierpień 2022

Ks. Mateusz Osica – sierpień 2020 – sierpień 2022

 

Księża rezydenci, którzy pracowali w parafii:

Ks. kanonik Jan Kulesza – czerwiec 1999 – sierpień 2009

Ks. prałat dr Mateusz Matuszewski – czerwiec 2001 – sierpień 2011

Ks. Marek Janicki – sierpień 2009 – kwiecień 2015

Ks. Józef Kałęcki – luty – sierpień 2016