Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Pismo św. przekazuje, że świętą i szlachetną jest rzeczą modlić się za umarłych,

aby zostali uwolnieni od grzechów i stali się uczestnikami zmartwychwstania

oraz przygotowanej dla nich najwspanialszej nagrody /por. 2 Mch 12, 43-45/.

Dlatego polecamy miłosiernemu Bogu, nieśmiertelnemu Królowi wieków,

naszych bliskich zmarłych i prosimy aby byli zbawieni.

 

Przez cały miesiąc listopad, o godz. 18.00,
sprawowana jest w naszym kościele Msza św. zbiorowa
za zmarłych zgłoszonych do wspólnej modlitwy.

 

 Aby ułatwić wyszukanie dnia, w którym odczytywane są imiona i nazwiska zmarłych polecamy użycie komendy “szukaj”.

Wciskamy klawisz CTRL oraz klawisz        F     i wpisujemy w wyskakującym okienku imiona i nazwiska zmarłych, których zgłaszaliśmy u księży.

2023

Poniedziałek

+ Jana i Krystynę Pędziwiatr, Stanisławę Polewiak, Idziego  Złoty, Antoniego Łuszkiewicza

+ Halinę, Edmunda, Reginę, Edwarda, Stanisława i Stasia Śledź, Annę, Edmunda, Mariannę, Sylwestra Kachniarz, Henryka Popieluch, Wiktorię Dobrowolską

+ Józefa, Jana i Leokadię Godlewskich, Zofię, Jakuba, Stanisława Buzuków, Janinę i Henryka Trocińskich

+ Wiktorię, Zygmunta Łukasiuk, Helenę, Józefa Ziółkowskich, Helenę, Stanisława, Kazimierza Łukasiuk, Zofię, Annę, Ewę, Edwarda, Edwarda Ziółkowskich, Krzysztofa, Jana, Janinę Fotek

+ Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława Skibniewskich, Mieczysława Buczyńskiego, Stefanię Gibuła

+ Antoniego Kanabrodzkiego, cr. Wyszomierskich i Kanabrodzkich

+ Włodzimierza, cr. Nowakowskich

+ Aleksandrę, cr. Miąsko i Więch

+ Hannę i Wacława Drużba, cr. Drużbów i Zawadzkich

 + Marię, Edwarda Wolskich, Kazimierza, Tomasza Skrzypczak, dziadków Wszelakich, pradziadków, Kokoszów, DWCC  

+ cr. Strzelczyków cr. Wyszyńskich, Sidorów

+ Mariannę Jemielita, Zdzisława Boguckiego

+ Jarosława, Genowefę Baran, cr. Baranow i Pielechów

+ Annę, Antoniego, Annę Olszewskich

+ Zofię i Tadeusza Kamińskich, Krystynę i Władysława Konopko, Stanisławę Krzywdziak, cr. Frąckiewiczów, Konopko, Kamińskich i Zbrzeźniak

+ Eugeniusza Wujka

+ Mariannę i Jana Puchała oraz rodziców, Jadwigę Kołek, Stanisława i Jacka Guzek

+ Jana Łagowskiego, Juliannę, Stefanię, Stanisława, Lucjana, Czesława, Eugeniusza i cr.  Łagowskich, Helenę, Józefa, Krystynę, Stefana i cr. Drążyków, Józefę, Józefa, Jana cr. Janiszewskich -Edwarda Ziemkę, Jana Olszaka, Leokadię i Mieczysława Kiciów, Hannę i Janusza Polecińskich, Kazimierę Wyganowską, Elżbietę Budną Marię i Aleksandra Sęktas i zmarłych z rodziny Sęktasów, Joannę, Marcelego, Leokadie, Danutę, Marię, Bogdana, Hannę, Jadwigę, cr. Zacharskich, Kazimierza Kamelę i cr. Kamela

+ Jerzego Żochowskiego, Halinę Krasowską cr. Białych, Wojtkowskich, Żochowskich i Godlewskich

+ Jana, Florentynę, Czesława, Henryka, Antoniego, Cecylię, Janinę Szczepankowskich Stefana, Józefę, Genowefę, Jadwigę, Teresę, Janinę Maleszewskich, Mariana i Lucynę Karczewskich, Adama i Małgorzatę Skarżyckich, Reginę, Stanisława, Kazimierza, Jerzego z Rodziny Zienkiewiczów

+ Jana i Jadwigę Deniziak, Jana Choromańskiego, cr. Deniziak, Choromańskich, Falkowskich, Jastrzębskich, Szumowskich i Suchcickich

+Jana, Stanisławę, Stanisława, Wiktorię, Jerzego, Zofię, Henryka, cr. Bławdziewiczów, Wyszomierskich, Złotkowskich, Kozłowskich, Żochowskich

+ Jana, Wiesława Szustrow, Annę Górecką, Zygmunta Urbańczyka, cr. Urbańczyków, Siulczyńskich, Dąbrowskich, Wesołowskich, Bożenę Ksel

+ Jadwigę, Stanisława, Bogusława Żochowskich, Aleksandrę Supeł, Stanisławę Kalinowską, Jadwigę, Andrzeja Lecha Maliszewskich

+ Józefa Dulewicza, cr. Dulewiczów, Kasińskich, Markowskich, Stefańczyków i Gonciarzy, Marcina, Kazimierę i Ludwika, Bronisława Bewz, Elżbietę Sucjenek, Zenobiusza Sikorskiego

+ Czesława, Mariannę i Zdzisława Wojtczuk, rodziców i Rodzeństwo, Kazimierza, Ewę, Zofię, Jana, Mieczysława i Stefanię, cr. Wojtczóków, Lucjana, Józefę i Mieczysława Piekutowskich, cr. Piekutowskich, Antoniego, Józefę, Dzieci, Elę, Ks. Feliksa, Barbarę Chudzik, cr. Chudzik i Ładosz

+ Jadwigę, Mariannę i Kazimierza Dąbrowskich, Władysławę i Michała Szeszko, Annę, Andrzeja i Józefda Szeszko, Katarzynę, Stanisława i Konstantego Bancewicz, Ryszarda Winiarskiego i Henryka Miksy,

+ Genowefę, Józefa, Beatę Koszewskich, cr. Koszewskich, Genowefę, Kazimierza, Mieczysława Woźniak, cr. Woźniaków, Ewę, Wandę, Andrzeja Pęza, Mieczysława Laskowskiego, Annę, Alojzego Wawrzyńskich, Mariana Gargulę, Cecylię, Jerzego Łukasiak,  Ks. Wacława i Jana Kuleszów, Ks. Jana Dyderskiego,

Wtorek

+ Stanisławę, Teofila, Stefana Rychłych, Janinę i Stanisława Petrakowskich, Apolonię i Józefa Kacperskich, Zofię, Hanię, Edmunda Nadobnik, Katarzynę Głarzewską, Balbinę Grąs,

+ Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję i Wacława Okulus, Helenę, Edwarda, Kazimierza Cybula, Ks. Stanisława Cybula, Henryka Waćkowskiego, cr. Okulus, Roguskich, Cybulów, Krupińskich, Waćkowskich, Cessaków, Żeberkiewiczów, Opałków, Żelazowskich i Zawadzkich

+ Józefa Kowalczyk i Syna Tadeusza, Nowaka, Annę i Władysława Nowaków, Natalię i Franciszka Sznajderów, Jadwigę i Krzysztofa Kobzińskich

+ Irenę i Edwarda Kosk, Mariana i Bogdana Radzikowskich

+ Irenę, Polikarpa, Andrzeja, Krzysztofa Wocial, Zdzisława, Sławomira Lewandowskich, Krystynę, Zbigniewa Lewińskich, Alinę i Tadeusza Poślad, Jerzego Miłkowskiego, cr. Wocial, Kropielnickich, Lewandowskich i Jarnickich

+ Zofię, Władysława, Romana, Jarosława, Wyszomierskich, Idalię, Stefana Rytel, Mariannę, Romana, Piotra, Iwonę Piwowarczuk

+ Ignacego, Mieczysława, Hannę, Janinę, Andrzeja, Jerzego, Józefa cr. Łęczyckich, Władysławę, Danutę, Jana Henryka, cr. Kozłów

+ Jadwigę, Zbigniewa Siedziewskich, Jana i Janinę Siedziewskich, Helenę i Aleksandra Kołodziejak, Reginę i Mieczysława Czarneckich, Leszka Gorczyńskiego, Stanisława Morkę, Mieczysława Dmowskiego, Ewę Szychlińską

+ Zygmunta, Wojciecha, Helenę, Stanisława Pilichowskich, Leokadię i Jana Gałązka

+ Zbigniewa Cessaka, cr. Cessaków i Wyszomierskich

+ Wiesława

+ Mariana, Cecylię Henryka Czarnockich, Jadwigę, Józefa Oleszczuk, Marcina, Teresę i Andrzeja Świerczyńskich,

+ Faustyna, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Eugeniusza, Leszka, Krzysztofa, Adama, Bronisława, Ks. Jana Terleckiego rodziców, Teściów, dziadków i znajomych z rodziny Korzeniewskich, Skrzeczkowskich, Spalitabaków, Gąsiorów, Karabanów i Gromów za DWCC

+ Faustyna i Stanisława Korzeniewskiego, Eugeniusza Grom, Zenona Kaczanowskiego Ks. Tadeusza Okręglickiego Ks. Jana Terleckiego, DWCC

+ Longina, Marię, Pawła Goraj, Janinę, Roberta, Mariana, Elżbietę Krzyczkowskich

+ Irenę i Józefa Ciborek, Romana Burbo, Zofię, Jadwigę, Wiktora, Ryszarda Waś

+ Rafalinę Pasierbek, cr.  Łońskich i Gorajów, Annę, Franciszka i Jerzego Dubickich

+ Stefana, Elżbietę i Krzysztofa Siek, cr. Sieków i Dubickich

+ Kaziemierę Kierot, Piotra i Marię Boczkowskich, Kazimierza Słysza

+ Elżbietę Leszczyńską, Pawełka, Zinaidę, Ludwika Gnatowskich i cr. Gnatowskich i Warszyckich, Magdalena, Aleksander Przesław i Wszystkich cr. Przesław i Ambroziak

+ Agnieszkę Zabielską, Jadwigę i Stanisława Połomskich

+ Józefa, Walerię, Władysława i Stanisława z rodziny Nowaków

+Teofilę, Bronisława, Zygmunta i Genowefę z rodziny Połomskich

+Zdzisławę Dębiec, Mariana, Irenę, Joannę i Artura z rodziny Dębców

+Jadwigę i Tadeusza Malinowskich, Marię Andrzejczak, Janinę i Tadeusza Brzozowskich, Jadwigę Bąk i Edwarda Bąk

+ Eugenię, Eugeniusza, Jana i Mariannę Lipińskich, Michał i Walerię Skoczylas i cr. Lipińskich i Skoczylas, Wandę, Edwarda, Tomasza, Agnieszkę Kobus i cr. Kobus

+ Edwarda Latuszka, Radosława i Sławomira Troc , Agnieszkę Ojrzyńską, Alinę i Bogadana Fidor, Władysława Solarz i cr. Solarz, Andrzeja i Annę Adamczyk, Katarzynę Białek, Grzegorza Kużdub, Wacława Płukarskiego, Waleria, Włodzimierz i DWCC

+ Krystynę i Józefa Grabowskich, Krystynę i Romana Piotrowskich, Hannę i Alfreda Piotrowskich Franciszkę i Bolesława Piotrowskich Franciszkę i Józefa Bąk, Stanisławę i Stanisława Grabowskich, Bronisławę i Józefa Pawłowskich

+ Marię, Marka i Piotra Szymańskich

+ Jadwigę i Michała Tarnowskich, Władysławę i Jana Iwańskich, Hannę i Radosława Kościelnych

+ cr. Piotrowskich, Grabowskich, Szymańskich, Tarnowskich, Pawłowskich, Kościelnych, Macków, Chludzińskich i Bąków

Kazimierza Stanisławę Stanisława Fijałkowskich, Reginę Jana Wiesława Bala 

 • Stefanię Witolda Kazimierę Jerzego Wacławę Józefa Henrykę Lucjana Pakosiak, Jana Urbaniak, Aleksandrę i Wojciech Urbaniak, Helenę Ignacego i Zygmunta Bąk 
 • Jadwigę i Henryka Polkowskich Mariana i Grzegorza Roguskich i Annę Stanisławską
 • cr. Steciów Tomczuków Prokopów Kaczyńskich Wojterkowskich Kozłowskich Zarębskich Grochowskich Marskich Nowickich i DWCC
 • Danutę i Henryka Maleszewskich Apolonię i Jerzego Breda 
 • Wawrzyńca i Ireneusza Telakowiec i cr. Telakowiec Marię Aleksandra Eugeniusza Nowak i cr. Nowak Mariannę Adamczyk i Stanisława Wantusiak cr. Kursów
 • Antoniego Aleksandrę Czesława Krystynę i cr. Szczotków Józefa Irenę Wacława Abucewicz Franciszkę i Franciszka Deputat 
 • Aleksandra Łukaszewicza 
 • Polikarpa Kokoszkę, Henrykę i Jerzego Tarasiewicz
 • Jana i Józefę Żurawińskich, Tadeusza, Halinę, Jerzego i Adama Benedysiuk
 • Wiktorię Pietrak, rodziców z obu stron
 • Józefa Mendel, Małgorzatę, Renatę Piotrowską, Jerzego i Marię Niewęgłowskich;
 • Stanisława Banaszczuka, Helenę i Stanisława Gałęckich;
 • Danutę Rutkowską;

Środa

 • Mieczysława Kurowskiego Jana Dobrenko Bronisławę i Piotra Tarasewicz Magdalenę i Franciszka Dobrenko Jadwigę i Wacława Kurowskich Henrykę i Jerzego Tarasewicz i cr. Dobrenko Kurowskich Tarasewiczów i Gorzelaków
 • Jana Ruszczyka i Jego rodziców i Teściów 
 • Jadwigę Ludwika Teodorę Zygmunta Witolda Buczyńskich 
 • cr. Szczepaniaków Czaplów Frańdziuków i Kłosińskich 
 • cr. Kutów i Wikłów Antoniego Wikieł
 • Aleksandra Honoratę Józefa Elżbietę Annę Antoniego cr. Pokora Jankowskich Fedorczyk 
 • Stanisława Puchalskiego  
 • Jana Agnieszkę i Ładysława Szpakowskich 
 • Karola Stefanię Adama Bożenę Lewandowskich Julię Wąsik cr. Lewandowskich i Wąsików 
 • Helenę Kubicką i Jana Kubickiego Bertę Kubicką Otylię Corczyca i Kazimierza oraz Stanisława Gorczyca 
 • cr. Dobrenko Kaszubowicz Szagdaj Ogrzewałą Maleszewskich Dzido i Raplewicz 
 • Zenona Walczaka cr. Walczaków i Guzków 
 • Teresę i Franciszka Kostyra. zmarłych z rodziny: Kostyra i Indziniak. S. Anuncjatę, Józefa i Genowefę Chrapek, Bp. Jana Chrapek, Kazimierza Chrapek, cr. Chrapków, Boreckich, Krakowiaków, Piotrowskich, Ligusów i Firmantych, Włodzimierza Wójtowicz, Małgorzatę Tyczyńską, cr. Wójtowiczów, Tyczyńskich, Burasów, Bełzowskich, Józefa, Grzegorza Pawłowskich. Zmarłych z rodziny: Pawłowskich, Rybów, Strzelczyków, Sarnickich, cr. Szelągów, Gwardysiów, Nowaków, Rzeźnikowskich, cr. Galek i Olesiaków; 
 • Władysława Stefanię Bolesława Gibała, Mariannę Stefana Augustyniak Teresę Józefa Wiszniewskich 
 • cr. Choińskich Salachów Ciurów Zygmuntówi Skibniewskich oraz siostrę Anucjatę 
 • Stanisława i Helenę Jędrzejewskich i Janusza Milwicza Irmę i Hansa Stephan Jadwigę i Edwarda Łuniewskich Marię Truszkowską Marię Kończynską Aleksandra i Stanisława Soszyńskiego Zuzannę i Alfreda Foryś Tadeusza Rychlicę Barbarę i Henryka Gastoł
 • Zofię Stanisława Wacława Bajko Mariannę Szarejko i cr. Stefańskich  
 • cr. Pańko Sokołowskich Kuleszów Kalatów Bagińskich Adama Strzemiecznego i cr. Strzemiecznych Bzowskich i Balów 
 • Mariannę Józefa Krystynę Henryka Henrykę Mizura 
 • Tadeusza Rychlicę, Sławomira Kosteckiego 
 • Aleksandrę Baran 
 • cr. Więcław Oleksiak i Kuczyńskich 
 • Mirosława Helenę i Stefana 
 • Genowefę i Romana Bełżek Emilię i Władysława Lipskich Jana Boroń 
 • Tadeusza i cr. Kalinowskich Leokadię i Józefa oraz cr. Sobczaków Tadrzaków Bartosiewiczów Stanisławę i Michała Gąsiorków oraz DWCC
 • Ireneusza Stanisławę Jakuba Lachowicz cr.  Mikołajczyków Słudzockich Jana Składanek Dariusza Szostek 
 • Sławomira Marka Franciszka i Mariannę Mielniczuk 
 • Józefa Gromka
 • Annę Wacława Lecha Jadwigę Styś Katarzynę i Jerzego Napieracz 
 • Annę Jana Dariusza Józefa Stanisława Marię Elżbietę Zofię Janinę oraz zmarłych z bliższej i dalszej rodziny 
 • Romana Kamińskiego Henryka Lipka-Kozanka Janinę i Antoniego Rostek Jadwigę i Lucjana Wytrykiewicz Reginę Pawła Stanisława Kamińskich cr. Rostków Łagodzińskich Pietrzykowskich Antoniego Wacława Wiktorię i Romana 
 • Ryszarda Tadeusza Stasia Henia Apolonię i Mariana Jabłońskich Irenę i Ryszarda Ołdak Grarzynę Orlicz Andrzeja Gers 
 • Antoniego Aleksandra Czesława Krystynę Szczotków i DWCC 
 • Aleksandra Martę Władysławę i Barbarę Tylickich Janinę Stanisława Kordulę i Wincentego Szychowskich Stanisławę i Antoniego Witkowskich Stefanię Gosik Marię Taranowską 
 • Jarosława Kacprzewskiego Janinę i Eugeniusza Kacprzewskich Leokadię i Stanisława Młodzianowskich Romana Młodzianowskiego 
 • Ryszarda Szurawskiego i cr. Szurawskiego i Rozenkiewiczów
 • Władysława Eugeniusza Zygmunta Władysławę Tomczuk Helenę Stanisława Kierskich Czwartek
 • Irenę i Mariana Sitkowskich Stefanię Aleksandra Ryszarda Sobiesiaków Annę Bolesława Helenę Czesława Wiśniewskich 
 • Witolda Nowaka Kazimierę Wacława Jana Rybak Walerego Stanisławę Mariana Tadeusza Zofię Nowak Marię Kełek Kazimierę Kostrzewa i Zofię Kuryłek 
 • Jana Wiktorię Stefanię Stanisława Katarzynę Rurków Adama Krajewskiego Czesławę Stanisława Kamińskich Czesława Marię Adama Władysławę Koczkodan Marię Gajewską 
 • Jana i Janinę Sobiech Mariannę Jana i Władysława Głowacz Monikę Ciarkowską 
 • Stanisława Konopackiego 
 • Bronisławę i Antoniego Sawickich Marię Malinowską Ewę i Janusza Wierzbickich Czesławę i Henryka Zarzeckich, Marcina Andrzeja Kijok Milenkę i cr. Twardowskich i Dawidczyków
 • Mariana Goska Franciszka i Bronisławę Śmiech Włodzimierza Dudek oraz cr. Szczeblewskich Sokołowskich Śmiechów Gosków Dudków
 • Czesława Mariannę Antoniego Aleksandrę Alinkę Kozonów Tadeusza Martę Adama Konstantego Mariannę Wincentego Rutkowskich Stanisława Katarzynę Czesława Borków Helenę i Jana Daszczuków Andrzeja Józefa Wrawskich Mariannę Kucharską Jana Mariannę Kośla Leokadię Bandrowską Elżbietę Bożenę Marię Irenę Annę
 • Romana Bełżek i Jego rodziców Janinę i Franciszka Bartkowiak Zygmunta Orleańskiego Jadwigę Wandę i Jerzego Długosz, Eugeniusza Rudzickiego i cr. Ziubińskich 
 • Zofię Henryka Stanisławę Stanisława Stanisławę Franciszka Jana Henryka Józefa Marka Annę cr. Żochowskich i Wyszomierskich i DWCC
 • Henryka Waćkowskiego cr. Waćkowskich Cessaków Żeberkiewiczów Opałków i Osowiczów 
 • Mieczysława Kaczmarczyka rodziców i dziadków Czesławę i Stanisława Choińskich rodziców i dziadków
 • Eugenię i Lucjana Kropiewnickich Annę i Władysława Józefa i Zofię Antoniego i Czesławę Piotra i Leokadię Helenę i Władysława Wacława i Wacławę Kropiewnickich Zofię i Ignacego Łapińskich Adelę i Stanisława Grabowskich Stefanię i Antoniego Kazimierza i Felicję Czesława i Zofię Władysława Romana i Helenę Józefa i Jadwigę oraz Jana Jankowskich Stanisława i Henryka Jankowskich Janinę i Kazimierza Grobla Kazimierę i Antoniego Syga Janinę i Bolesława Zawilińskiego oraz cr. Jankowskich i Kropiewnickich Ks.Wacława Kuleszę i Ks. Tadeusza Karolaka
 • Janusza Dziemianowskiego cr. Tomaszewskich i Dziemianowskich 
 • Czesława Kazimierę i Rafała Rabińskich Mariana i Mirosława Rowickich Jadwigę Mariana i Marka Kołodziejczyków Janinę Kruszewską Halinę i Eugeniusza Adrianowiczów 
 • Czesława i Eugenię Drewnowskich i cr. Drewnowskich i Wasilewskich 
 • Stanisława Chojnickiego Aleksandra Annę Chojnickich Antoniego Katarzynę Pelagię Krawiec Bolesława Władysławę Gacioch Mariana Nowaka
 • Jana Komorek Helenę Eugeniusza i Henryka Krupa 
 • Zdzisława Alinę Zbigniewa Marka i Sławomira Świerzak Mieczysława Annę Arkadiusza Jadwigę i Sylwestra Wojtkowskich Jana i Józefę Pogorzelskich Zofię i Kazimierza Graczykowskiego Kazimierza Harasim oraz DWCC
 • cr. Ajdysów Wiszniewskich Balów Łagunów Balcerzaków Litwinowiczów Ostrowskich Godziszewskich 
 • Jana Józefę Zofię Bors Feliksa Gut 
 • Stanisławę Michalinę i Władysława Dubniak Janinę i Stanisława Łagoda Bożenę i Stanisława Zofię i Eugeniusza Klimek Witolda Mirosławę Siwek Ks. Wacława Kuleszę 
 • Zmarłych z Rodziny Wydryszków, Świętoniów, Orzepowskich i Maciejewskich, Pawła Popisa, Władysława Królikowskiego Ewę Bilelińską Milenę Młodzką Roberta Łuczaka Izabelę Sobkowicz 
 • Annę Kazimierza Franciszkę i Franciszka Białowarczuków Kazimierę Adolfa i Piotra Deniziaków 
 • Janinę Tadeusza Bogusława Głuchowskich, Jadwigę Antoniego Jana Turowskich cr. Wasikowskich Głuchowskich, Karpińskich Turowskich 
 • Jadwigę i Tadeusza ich rodziców i cr. Pośladów i Makarewiczów Karolka i Ireneusza Wawrzyńca i cr. Telakowiec Helene Stanisława i Stefana Kursa 
 • Karolinę Wacława Marię Józefa Leśkiewicz Halinę Halicką Zofię  Józefa Jerzego i Jana Miszczyków Pelagię Stanisława Wysockich 

Piątek

 • cr.  Nozderków, Wycechów, Polewskich, Stoczkowskich, Saganów, Zofię i Jerzego Nozderków cr. Sęków, Kuberskich
 • Feliksę, Michała, Gabrielę, Stanisława, Henrykę, Bolesława, Maraina, Adama, Marię Jaśkiewiczów, Henryka, Władysława, Helenę, Władysława, Wacława, Genowefę, Kukiełków
 • Zygmunta, Tadeusza Kamont, Dorotę, Danutę, Henrykę i Józefa Laskowskich, Małgorzatę i Tadeusza Grabowskich, Małgosię Gorczycę, cr. Laskowskich, Kamontów i Szwejkowskich
 • Adama, Jerzego, Halinę Tadeusza, Reginę i Władysława Benedysiuk, Wiesława, Stanisława Kazimierczuk, Jana Żurawińskiego, Filomenę i Władysława, Dawida, Ryszarda, Annę, Antoniego, Piotra Tadeusza Twarowskich
 • Edwarda Stokowskiego, Karola Mielcarza, Józefa i Eugenię Kożuchowskich
 • Andrzeja Wilczewskiego, Janinę i Wacława Sałańskich, Jadwigę i Mieczysława Wilczewskich, cr. Wilczewskich i Sałańskich
 • Annę i Zygmunta Kiljan, Zofię i Michała Kiljan, Stanisławę i Jana Rosłaniec, Tadeusza, Eugeniusza, Kazimierza Rosłaniec, Marię i Stanisława Godlewskich, Irenę i Jana Kukiełka, Adama Barcz, Wiktorię Kowalską
 • Marka Jakubika, Mariannę i Tadeusza Kołodziejczyków, Bronisławę i Jana Kołodziejczyków, Antoninę, Andrzeja, Danutę, Kazimierza Żabickich, Danutę i Kazimierza Skwarskich, Irenę i Stanisława Jankowskich, Ks. Tadeusza Karolaka, cr. Kołodziejczyków, Żabickich Stemplewskich, Jankowskich
 • Barbarę i Mariusza Mysera, cr. Mysera, Jerzego Benedysiuka, Władysława Salwin
 • Franciszka Zaboklickiego, Artura Smalczyńskiego
 • Helenę Drzewiecką, Mirosława i Krzysztofa Stolarek
 • Stanisława Kokoszkę, Janinę i Stefana
 • Adama, Jana, Mariannę Gnatowskich, Zygmunta Kryńskiego
 • cr. Guzek i Wilgatek, Marię i Tadeusza Biernackich
 • Teresę i Henryka Wiercińskich, Jadwigę i Józefa Koper
 • Remigiusza i Barbarę Flazińskich 
 • Krystynę i Wiesława Abramczyk  Czesława Zaleskiego Jarosława Nowaka 
 • Janinę i Ryszarda Dudkiewicz, Stanisława Murawskiego 
 • Tadeusza Zakrzewskiego, Stanisława i Wacławę Jana Odrakiewicz Józefa Zofię Annę Golińskich, Helenę i Tadeusza Kozikiewicz Kazimierę Edwarda i Andrzeja Włodarczyk 
 • Zofię Franciszka i Antoniego Uszyńskich 
 • Janinę Marię Stanisława Kłopotowskich Feliksę Antoniego Stanisława Zambrzyckich Wandę Jarosława Ałaszkiewicz Jadwigę Zdzisława Koncewicz Kazimierza Niemyskiego Stanisława Jarockiego i Halinę Olczak 
 • Jana Piekala Stanisława Konstantego Jerzego Skońskich Halinę Wojciecha Jana Krzysztofa Wysockich 
 • Mariannę i Mariana Kowalik cr. Kowalików i Bochowiczów Księży Wacława i Jana Kuleszów Ks. Marka Janickiego oraz DWCC
 • cr. Kuropatwa i Jankowskich 
 • Antoniego Mariannę i Anetę Ryczkowskich Janinę i Franciszka Olędzkich Eugenie i Czesława Pawlak 
 • Stanisława Feliksę Władysława i Jerzego Rozdajów Henrykę  Mariana i Krystyna Jaworskich Marię Włodarek 
 • Annę Mieczysława Bogusława Bielik Annę Mariana Stanisławę Pawła Mariannę Augustyniak Krystynę Adama Stankiewicz Janinę Włoch Agnieszkę Kłos Mariannę i Stanisława Kazimierczuk  
 • Jadwigę Henryka Helenę Jana Tadeusza Polkowskich Stanisławę i Józefa Komorowskich Tomasza i Bogdana Worachów 
 • Jolantę Mroczek cr. Soczewków i Goschorskich Czesławę Połaską
 • Marcina, Janusza Jakubiak; Helenę, Stanisława i cr. Fenik, Wojciecha, Jana, Wacławę i cr. Kosiorek, Zbigniewa, Edwarda i cr. Michalak, Aleksandrę Drews, cr. Sosnowskich, Sabałów, Białków, Grodzkich, Sąsiadów, Znajomych i DWCC;
 • Leokadię, Tadeusza, Zbigniewa Cessak, Władysławę, Kazimierza, Eugeniusza, Czesława, Stanisława, Irenę, Danutę Soszyńskich; Genowefę i Jana Opałka; Stanisławę i Władysława Osowicz; Adama i Dariusza Jańczak; Ks. Wacława, Ks. Jana Kulesza; Ks. Marka Janickiego; zm. Członków Żywego Różańca z naszej Parafii;

Sobota

 • Michalinę Adama Tadeusza Grzegorza Teresę oraz dziadków z obu stron i cr. Komorowskich Kalickich i Witkowskich 
 • Józefa Natalię Stanisława Ewę Waldemara Józefa Annę Mariana Ignacego i Stanisława Krajewskich Józefę Antoniego Ks. Feliksa Elżbietę Barbarę Icr. Chudzik Mieczysława Jana Aleksandrę Wacława Mariannę Szymona i cr. Ławińskich Elżbietę Juliannę Kazimierza Danutę Marciniak Jadwigę i cr. Lipskich Kazimierza Albertę Ajchel Franciszka Pawła Ładoszów Antoniego Sulińskiego Włodzimierza Cichockiego Halinę Bolesława Bobińskich Helenę i Franciszka Klimaszewskich Stanisławę i cr. Kidackich Stanisława Bajno Zdzisława Barańskiego Mirosława Kopczyńskiego Jana Tula Zdzisława Księżaka Jarosława Szczepańczyka Ks.Wacława i Jana Kuleszów Ks. Marka Ks. Jana Dyderskigo Ks. Tadeusza Karolaka Ks. Grzegorza Młodawskicgo i DWCC Bolesława Borkowskiego i Mieczysława Zabielskiego  
 • Mariana Mariannę Marzenę Sobolewskich cr. Sobolewskich Cygańskich Tyszkiewiczów Falba i Mariana Wicińskego 
 • Stanisławę, Mieczysława i cr. Falkowskich i Wielądków, Helenę, Stanisława, Mariana, Juliana i cr. Grodzkich i Roguskich; 
 • Teresę, Tadeusza, Romualda Gawryołek; 
 • Mariana Ścigockiego, rodziców Ścigockich i Grądzkich; 
 • Zofię, Leona, Józefa, Annę, Jana Kadłubowskich, Genowefę, Stanisława, Annę, Aleksandra Jabłońskich, Mariusza Grzymałę, Krystynę, Kazimierza, Stanisławę Kwiatkowskich, Władysławę, Stanisława Szabłowskich; Piotra, Emilię Panasiuk, Stanisława, Krystynę Jarzyło, Anastazję Drobut; 
 • rodziców i rodzeństwo z rodziny Cieślów, Czesława Miazgę Jego rodziców, Rodzeństwo i cr. Miazgów; 
 • Annę Szkodzińską, Zofię, Jana, Annę, Stanisława, Henryka; Edmunda, Adama Kupiec, Władysławę, Stefana Bohuniewicz, cr. Krachałów, Bohuniewicz, Leokadię, Edmunda, Jana, Henrykę Kupiec, Antoninę, Danutę i cr. Banasikowskich i Zwoniczenko; 
 • Irenę, Franciszka Ołowskich, Mariana Siekierka, Jana Jastrząb; 
 • Jana, Adama, Czesławę cr. Głuszczaków, Mikołajczuków, Henryka, Cecylię i cr. Rutkowskich, Stanisława, Janinę Grudzień; 
 • Kazimierza, Mariannę, Władysława Kielak, Władysławę Mariana Baran; Stanisława, Zdzisława, Natalię, Helenę, Władysława, Józefa, Zdzisława Darkowskich, Andrzeja Szcześniaka, cr. Figlusów, Pietrzaków; 
 • Czesława i cr. Zarzeckich, cr. Gałagusów; Kazimierza Żabickiego, cr. Rostków, Sulichów, Żabickich; Edwarda, Janinę, Józefa, Piotra Marczyk, Mariannę, Antoniego, Mieczysława Reczulskich, Adama, Julię, Stanisława, Józefa, Franciszak, Antoniego Biskup, Barbarę, Zenona, Tomasza Latek, Julię, Józefa Biel, Zofię, Józefa Pałgiewicz, Tadeusza Siuda, Wiesławę Szczerba, Andrzeja Lorfing, DWCC; Mariana Giluka i cr. Giluk; 
 • Lucjana Łagowskiego, Aleksandra Tylickiego, Genowefę, Stefana Wyroślak, Janinę, Stanisława Szychowskich, Barbarę Tylicką, Julię, Stanisława Łagowskich; cr. Sendrowskich, Szpyruków; Katarzynę Wieczorek, Wiktorię Fituch, Antoninę Kołacką; 
 • Bożenę, Leokadię, Wacława, Henryka Szatkowskich; Mariana Chrzanowskiego; 
 • Zofię, Annę, Władysława Obłój, Marię, Stanisława, Barbarę Lubeckich, Franciszkę, Józefę, Stanisława Owsianych, Stanisława, Stanisławę Potocznych, zmarłych z rodzin; 
 • Antoniego, Helenę, Adama Wyrobek, Józefa, Bolesławę, Bolesława Zyśk, Aleksandrę, Jana Szymańskich; 
 • Henryka i Ewę Krawczak Genowefę Jana Antoniego Szczotką Mirosława Micka Genowefę i Feliksa Kawka Mariannę i Stanisława Krawczak Janinę i Adama Bratkowskich oraz cr. Krawczak Szczotka Goluch Bratkowskich i Itrowskich 
 • Konstantego, Janinę, Tadeusza Ponichter, Zygmunta Tupaczewskiego, Jacka Danowskiego;
 • Stefana Kraszewskiego, Teresę, Stanisława Kopania, Stanisławę Danielewską, Zofię Toczyńską, Janinę, Stanisława, Tadeusza, Mariannę Pielak;
 • Jakuba, Anielę, Jana, Stefanię Bajor, Józefa, Stanisława, Rozalię, Karola, Zofię, Adama, Jana Gruszka, Andrzeja i cr. Sum, Józefa, Kunegundę, Władysławę Saj, Łukasza, Genowefę Sobiegraj, cr. Klusków i Bednarz, Władysława, Marię Sitarek, Józefa, Piotra Cybulskich;

Niedziela

 • Eugeniusza Kożuchowskiego; Genowefę i Józefa Kożuchowskich; Franciszkę, Stanisława, Mieczysława, Eugeniusza, Klementynę, Jana cr. Remiszewskich; Teofilę i Józefa Rytel;
 • Mariannę i Aleksandra Ślusarzów; Romualda Grudziąża oraz cr. Poziemskich, Ślusarzów, Grudziążów i Uglików;
 • Kazimierza Tyszka i cr. Tyszków i Czyżewskich;
 • Jana, Wacławę, Mariannę i Stanisława Śmiech;
 • Władysława Roguskiego;
 • cr. Cichowskich, Żukowskich, Warginów, Sawickich, Widłasiów, Zborowskich oraz DWCC;
 • Henryka, Józefa, Aleksandrę, Józefa, Czesława i Piotra Wrzosek; Annę Grizwold, Józefa Kletcho, Wacława Sodo, Józefa, Wandę i Zbigniewa Sabała, Alberta Wolff, za Wszystkich Zmarłych z Rodz. Wrzosek po obu stronach, za DWCC;
 • Zm. z Rodziny Wyrzykowskich i Szczotków: Eugeniusza, Tomasza, Aleksandrę, Antoniego, Krystynę, Annę, Franciszkę i DWCC;
 • Stefanię, Zofię, Aleksandra, Zygmunta, Kazimierza Kupiec; Wandę, Stanisławę, Józefa, Zbigniewa, Łukasza, Wiktora Grotkowskich; Natalię, Wandę, Władysława, Jana, Eugeniusza, Stanisława Rowickich; Jolantę, Jacka, Tadeusza Sobota; Janinę i Jana Pielech, Henryka i Ludwika Tabaka; Janinę, Marię, Jana, Wacława Pióro, Stanisławę Miciukewicz;
  Piotra, Grzegorza Sawickich;
  Krystynę Jarosławską; Andrzeja Kubój i Jego rodziców, 
 • za dziadków Gadomskich, cr. Lewandowskich, Gabińskich, Lewińskich i Nieboraków oraz DWCC;
 • Antonię, Stanisława, Hieronima, Zofię, Mariannę, Stanisława, Księdza Kazimierza Komor; Cecylię i Piotra Koper; Irenę i Stefana Szymańskich, Mariannę i Józefa Abramczyk;
 • Stanisława Olbryś, Piotra i Józefę Olbryś;
 • cr. Owsianków i Gałzów;
 • Zygmunta, Floriana, Genowefę, Stanisławę, Iwonę, Leokadię, Stanisława, Józefa, Mariannę, Czesława, Teresę, Lucjana, Tomasza, Stanisławę Lasecką, Jerzego, Tadeusza Kołodziejczyk;
 • Helenę i Stanisława Pyżlak; Zofię i Pawła Kowalczyk, Juliusza Wolińskiego;
 • cr. Kawałkowskich, Syrockich, Gędków, Podkońskich; Mariannę Wodzyńską i Bożenę Kowalczuk;
 • Danutę i Kazimierza Zawadka; Jolantę Mystkowską; Mieczysława Mirkowicz; Czesława Karczewskiego;
 • Stefanię i Stanisława, Stanisławę i Franciszka oraz męża Mariana;
 • Zm. rodziców: Jana i Zuzannę Marzec; Teściów: Bronisława i Marię Morawskich oraz Annę Pyszczek;
 • cr. Mirkowicz i Sidorczuk
 • Barbarę i Jerzego Tyśkiewicz Elżbietę Zdzisława Tomasza i Piotra Topolskich Helenę Stanisława Waldemara Żuber Walerię i Potrą Litwińczuk Roberta Koczkodaj Marianne i Władysława Tyszkiewicz 
 • cr. Białków Cwalinów Kwiatkowskich i Słotwińskich 
 • Janinę Zygmunta Jana Sławomira Marka Słowińskich 
 • Zbigniewa, Czesława i Eugenię Dyoniziak, Władysława i Aleksandrę Kołodziej, Stefana, Tomasza i Jerzego, Lucję, Mariannę, i Halinę Poślada, Alicję i Jerzego Jóźwiak
 • Władysława Natalię Stanisława Jana Eugeniusza Wandę cr. Rowickich Jacka Jolantę i Tadeusza Sobotów cr. Pielechów Częścików i Chojnowskich 
 • Edwarda i Genowefę Kupniewskich Józefa Stacherę Anię Kupniewską Stanisława i Stanisławę Kupniewskich Stanisława i Mariannę Borowiec Wiktora i Janinę Wojciechowskich Ks. Stanisława Kantora cr. Kupniewskich Jasińskich Borowiec Stachera i Wojciechowskich oraz DWCC