Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Pismo św. przekazuje, że świętą i szlachetną jest rzeczą modlić się za umarłych,

aby zostali uwolnieni od grzechów i stali się uczestnikami zmartwychwstania

oraz przygotowanej dla nich najwspanialszej nagrody /por. 2 Mch 12, 43-45/.

Dlatego polecamy miłosiernemu Bogu, nieśmiertelnemu Królowi wieków,

naszych bliskich zmarłych i prosimy aby byli zbawieni.

 

Przez cały miesiąc listopad, o godz. 18.00,
sprawowana jest w naszym kościele Msza św. zbiorowa
za zmarłych zgłoszonych do wspólnej modlitwy.

 

 Aby ułatwić wyszukanie dnia, w którym odczytywane są imiona i nazwiska zmarłych polecamy użycie komendy “szukaj”.

Wciskamy klawisz CTRL oraz klawisz        F     i wpisujemy w wyskakującym okienku imiona i nazwiska zmarłych, których zgłaszaliśmy u księży.

2022

PONIEDZIAŁEK 

 • Janinę, Sławomira, Zygmunta, Jana SKOWROŃSKICH, Janinę, Wacława KRÓL  
 • Irenę, Mariana, Stanisława, Stanisławę SITKOWSKICH, Stefanię, Aleksandra, Ryszarda, Tadeusza, Teofilę, Józefa, Wiktora, Szczepana SOBIESIAKÓW, Agnieszkę, Tomasza, Antoniego, Aleksandra, Wiktora, Władysława, Jana WIĘSYKÓW, Antoniego, Marię KĘDZIORÓW, Bolesława, Helenę, Czesława, Janinę Henryka, Stanisława, Annę WIŚNIEWSKICH, Genowefę PACHOLIK  
 • Czesławę, Stanisława CHOIŃSKICH i ich rodziców, Annę, Aleksandra KARCZMARCZYKÓW i ich rodziców  
 • Władysława, Bolesława, Stefanię GIBÓŁÓW, Mariannę, Stefana AUGUSTYNIAKÓW, Teresę, Józefa WISZNIEWSKICH  
 • Stefanię, Witolda, Kazimierę, Jerzego, Wacławę, Józefa, Lucynę, Henryka PAKOSIAKÓW, Jana, Aleksandrę, Wojciecha URBANIAK, Helenę PIZON, Ignacego, Zygmunta BĄKÓW, Danutę PIWEK, Jadwigę MAJDAŃSKĄ  
 • Czesława, Eugenię i cr. DREWNOWSKICH, Marka KOWALKOWSKIEGO i cr., Leokadię MŁODZIANOWSKĄ, Eugeniusza KACPRZEWSKIEGO  
 • Genowefę, Józefa, Romana, Hannę, Lidię, Stanisława, Eugeniusza KOSZEWSKICH, Genowefę, Kazimierza, Mieczysława WOŹNIAKÓW, Wandę PĘZĘ, Annę Alojzego WAWRZYŃSKICH, Mariana GAGRULĘ, Cecylię, Jerzego ŁUKASIAKÓW, Mieczysława LASKOWSKIEGO, cr. PACZUSKICH, LASKOWSKICH, WOŹNIAKÓW, KOSZEWSKICH, NIEWIATOWSKICH, BOGUSZEWSKICH NOJSZEWSKICH, ks. Wacława KULESZĘ, ks. Jana KULESZĘ, ks. Jana DYDERSKIEGO 
 • Józefa, Jana, Leokadię, GODLEWSKICH, Zofię, Jakuba, Mariana, Stanisława BUZUKÓW, Janinę, Henryka TROCIŃSKICH, Mirosława MAZURA  
 • Zdzisława, Alinę, Zbigniewa, Marka, Sławomira ŚWIEŻAKÓW, Romana, Julię, Mieczysława, Annę, Arkadiusza, Jadwigę, Sylwestra, Zygmunt, Henryka, Kazimierę WOJTKOWSKICH, Zofię, Kazimierza, Teresę GRACZYKOWSKICH, Kazimierza HARASIM, DWCC, Józefa, Józefę POGORZELSKICH 
 • Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję, Wacława OKULUSÓW, Helenę, Edwarda, Kazimierza, k. Stanisława CYBULÓW, Henryka WAĆKOWSKIEGO, cr. OKULUSÓW, ROGUSKICH, CYBULÓW, KRUPIŃSKICH, WAĆKOWSKICH, CESSAKÓW, ŻEBERKIEWICZÓW, OPAŁKÓW, ŻELAZOWSKICH, ZAWADZKICH  
 • Cr. WYRZYKOWSKICH, SZERATKÓW, Eugeniusza, Tomasza, Aleksandrę, Antoniego, Krystynę, Czesława, Franciszka, Annę 
 • Stanisławę, Jakuba, Ireneusza, LACHOWICZÓW, cr. MIKOŁAJCZYKÓW, SŁUCHOCKICH, PIASZCZYŃSKICH, Jana SKŁADANKA, Dariusza SZOSTKA 
 • Jana PONICHETERA, cr. KAZAŁÓW i GRODKÓW, FRĄCZYKÓW 
 • Czesława TOMCZAK, cr. KALISZÓW, TOMCZAKÓW  
 • Janusza, Irenę, Stanisława, CHIBOWSKICH, Jadwigę, Stefana CZYŻEWSKICH, cr. CHIBOWSKICH, CZYŻEWSKICH, JAKUBIKÓW, PRZESMYCKICH, DWCC 
 • Mariana i Czesława WOJTCZUKÓW, Wiktora, Helenę, cr. SOSZYŃSKICH. Lucjana, Józefa, Mieczysława PIEKUTOWSKICH, ZAWADZKICH, ZAKRZEWSKICH. Antoniego i Józefę CHUDZIKÓW, Elżbietę, Feliksa, Barbarę, Jarosława SZCZEPAŃCZYKÓW, DWCC  
 • Jerzego ŻOCHOWSKIEGO, Halinę KRASOWSKĄ, cr. BIAŁYCH, WOJTKOWSKICH, ŻOCHOWSKICH, GODLEWKISCH  
 • Tadeusza RYCHLICA, Władysław i Józefa WODOWSKICH  
 • Jadwigę DZIERZĘCKA, Elżbietę i Jerzego KIĆIŃSKICH  
 • Jadwigę i Zbigniewa, Jana i Janinę SIEDZIEWSKICH, Stanisława MORKĘ, Aleksandra i Helenę KOŁODZIEJAK, Józefa i Paulinę MALESKICH, Reginę i Mieczysława CZARNECKICH, Mieczysława DMOWSKIEGO, Leszka GORCZYŃSKIEGO, Andrzeja MARCINIAKA, Mirosława PACZUSKIEGO, cr. KOŁODZIEJAKÓW, ŁUKASIAKÓW, SIEDZIAWSKICH, ZIELIŃSKICH, MORKÓW 
 • Józefa, Bogdana, Michała, Piotra  
 • Genowefę i Romana BEŁŻEKÓW, Emilię i Władysława LIPSKICH, Jana BOROŃA, Marię TRUSZKOWSKĄ, Marię KOŃCZYŃSKĄ, Irenę i Hansa STEPHAN, Aleksandra i Stanisławę SOSZYŃSKICH, Zuzannę i Alfreda FORYSIÓW, Ryszarda LIPSKIEGO, Tadeusza RYCHLICĘ, Barbarę, Henryka, Zbigniewa GASTOŁÓW, Kazimierę, Wincentego ROZPORÓW  
 • Tadeusza, Leokadię, Józefa, Zdzisławę cr. KALINOWSKICH, SOBCZAKÓW, TADRZAKÓW, BARTOSIEWICZÓW  
 • Kazimierza, Waldemara AMBROZIAKÓW, Jadwigę, Stanisława, Czesława, DEPTUŁÓW, Halinę OWCZAREK, cr. AMBROZIAKÓW, DEPTUŁÓW, FRANKOWSKICH, DWCC  
 • Czesława, Mariannę, Aleksandra, Antoniego, Alinkę KOZONÓW, Katarzynę, Stanisława, Czesława BORKÓW, Tadeusza, Adama, Martę, Wincentego, Mariana, Konstantego RUTKOWSKICH, Andrzeja, Józefa HRAWSKICH, Jana, Helenę DASZCZUK, Marię, Jana KEŚLA, Mariana, Stanisława JACKIEWICZÓW, Mariannę KUCHASKĄ, Leokadię BANDROWSKĄ, Jana, Genowefę, Hannę, Irenę BUDZIŃSKICH  
 • Romana i Stanisławę WYSZOMIRSKICH, Stefana URBAŃSKIEGO, Aleksandra i Grażynę KOŁODZIEJSKICH, Mariannę FUDALEWSKĄ, Janinę ŁUCEK  
 • cr. SZCZOTKÓW, Antoniego, Aleksandra, Czesława, Krystynę  
 • Józefa KOWALCZYKA, Tadeusza NOWAKA, Natalię SZNAJDER, Jadwigę, Krzysztofa KABZIŃSKICH  
 • Marię RÓŻYCKĄ, Jadwigę WOŹNIAK, Wiesława BACZYŃSKIEGO, Zofię, Zygmunta JAŹWIŃSKICH, Ewę, Władysława, Stanisława, Uljannę KAMIŃSKICH, Annę, Mariana, Mieczysława, Włodzimierza GÓRSKICH, Władysława, Henryka, Ludwika, Janinę SOWIŃSKICH, Henryka CZUBA, Wacława FIGLERA, Stanisława CZOPKA, Piotra Żuka, Andrzeja WALCZAKA, Agnieszkę, Jana JANECZKO, Zdzisława, Bożenę KUCIÓW, Sławomira WIŚNIEWSKIEGO Stanisławę, Teofila, Stefana RYCHŁYCH, Janinę i Stanisława 
 •  PETRAKOWSKICH, Apolonię i Józefa KACPERSKICH, Zofię MANIĘ, Edmunda NADOBNIKA, Katarzynę GŁAŻEWSKĄ, Balbinę GRĄS  
 • Iwonę WOJDAT, Genowefę, Zygmunta, Floriana SIWIEC, Leokadię, Józefa, Stanisławę, Mariannę i Czesława RYDZEWSKICH, Teresę i Lucjana LIBERA, Stanisława SZERSZEŃ oraz babcie i dziadków  
 • Mieczysława BUCZYŃSKIEGO, Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława SKIBNIESKICH  
 • Zdzisława BARSZCZA, cr. BARSZCZÓW, Stanisławę, Władysława KOBUSÓW, cr. KOBUSÓW, Kazimierę Stefana ROWICKICH  
 • Jana, Wiktorię, Jerzego BŁAWDZIEWICZÓW i rodziców, Stanisławę, Stanisława WYSZOMIERSKICH i rodziców, Zofię i Henryka ŻOCHOWSKICH, DWCC  
 • Annę, Jakuba, WIĘCHÓW, Aleksandra, Halinę, Ryszarda MIĄSKÓW, cr. MIĄSKÓW, Włodzimierza, Genowefę, Kazimierza, Marka, NOWAKOWSKICH, cr. NOWAKOWSKICH  
 • Stanisława, Barbarę, Piotra, Stanisławę KOZIEŁÓW, Zofię, Feliksa KUCIÓW, Józefa ŚLESICKIEGO cr. KOZIEŁÓW, KUCIÓW, GAŃKÓW, KOTECKICH, LEŚNIEWSKICH, ŚLESICKICH, STALMACHÓW, KOŁODZIEJCZYKÓW, Piotra GONTARZA, Basię LABES, Ewę BAUM, Urszulę MOSAKOWSKĄ, Małgorzatę BOCHENEK, Ewę KAPCZYŃSKĄ, ks. Wacława, ks. Jana, ks. Marka, ks. TROJANOWSKIEGO, ks. KAROLAKA, DWCC  
 • Edwarda i Genowefę, Stanisławę i Stanisława, Anię KUPNIEWSKICH, Józefa STACHERĘ, Stanisława i Marię BOROWIEC, Wiktorię i Jana WOJCIECHOWSKICH, Edwarda GALTĘ, cr. KUPNIEWSKICH, JASIŃSKICH, BOROWIEC, STACHERA i WOJCIECHOWSKICH, znajomych, przyjaciół w czyśćcu  
 • Jana, Annę, Dariusza i Wszystkich bliskich zm. z rodziny  
 • Cr. WYDRYSZKÓW i ŚWIĘTONIÓW. Pawła POPISA, Władysława KRÓLIKOWSKIEGO Ewę BIELIŃSKĄ Milenę MŁODZKĄ Roberta ŁUCZAKA Izabelę SOBKOWICZ  
 • Marka PIOTROWSKIEGO i rodzinę SOLARCZYK 
 • Tadeusza i Mariannę KOŁODZIEJCZYK Zygmunta i Annę KILIAN cr. KOŁODZIEJCZYKÓW KILIANÓW ROSŁOŃCÓW ŻABICKICH STĘPLEWSKICH 
 • Barbarę Henryka Zbigniewa GASTOŁ  
 • Krystynę i Ryszarda GRZELAK Aleksandrę i Henryka SAJNOG 
 • Zofię Franciszka USZYŃSKICH ich rodziców cr. GÓRNIAKÓW Beatę WIŚNIEWSKĄ 
 • Ireneusza OWSIANKĘ cr OWSIANKÓW i GAŁZÓW 
 • Zbyszka Maję TUREMKA i cr. NAJMOŁÓW STUDZIŃSKICH i TUREMKÓW  
 • Jana SAWICKIEGO cr. SAWICKICH i OLESZCZUKÓW  
 • Władysławę Henryka Bogdana SZLENDAK Walentego NOWAKOWSKIEGO  
 • Kazimierza Zenona Elżbietę CICHOCKICH Barbarę TKACZYK Franciszkę i Zygmunta PIOTRKIEWICZ cr. CICHOCKICH i ROGUSKICH DWCC 
 • Janinę i Franciszka OLĘDZKICH Sabinę i Stanisława MOCZYDŁOWSKICH Józefę i Kazimierza RADŁOWSKICH Bronisławę i Bronisławą MOCZYDŁOWSKICH Apolonię i Eugeniusza MOCZYDŁOWSKICH  
 • Janinę Zygmunta Jana Sławomira Marka SKOWROŃSKICH Jana GRZYWACZA

WTOREK 

  • Jolantę MROCZEK Helenę Eugeniusza Bronisławą Jana SOCZEWKA Małgorzatę SKRAJNĄ Agnieszkę SOCZEWKA  
  • Zofię i Jerzego NOZDERKÓW cr. NOZDERKÓW WYCECHÓW POLEWSKICH STOCZKOWSKICH Saganków PAZIÓW 
  • Mirosławę ROGUSZEWSKĄ Ryszarda ROGUSZEWSKIEGO cr. MAŃKOWSKICH  
  • Adama Jana Bonifacego Kazimierę Weronikę Annę Lucjana ZINAJDA cr. GNATOWSKICH Henryka Helenę Zofię DOBROGOWSKICH Zygmunta Jana Leokadię KRYŃSKICH Czesława Zofię Mariana Łucję TARONIJ Zofię RYCHLIK Halinę BIAŁAS Jana JASIUKA 
  • Józefa Natalię Stanisława Ewę Waldemara Józefa Annę Mariana Ignacego i Stanisława i cr. KRAJEWSKICH Józefę Antoniego ks. Feliksa Elżbietę Barbarę i cr. CHUDZIKÓW Mieczysława Jana Aleksandrę Wacława Mariannę i cr. ŁAWIŃSKICH Elżbietę Juliannę Kazimierza Danutę i cr. MARCINIAK Jadwigę i cr. LIPSKICH Kazimierza Albertę i cr. AJCHEL Franciszkę Pawła ŁADOSZÓW Antoniego SULIŃSKIEGO Włodzimierza CICHOCKIEGO Halinę Bolesława BOBIŃSKICH Helenę i Franciszka KLIMASZEWSKICH Stanisławę i cr. KIDACKICH Stanisława BAJNO Zdzisława BARAŃSKIEGO Mirosława KOPCZYŃSKIEGO Jana TULA Zdzisława KSIĘŻAKA Jarosława SZCZEPAŃCZYKA ks.Wacława i ks. Jana KULESZÓW ks. Tadeusza KAROLAKA ks. Grzegorza MŁODAWSKIEGO i Dwcc 
  • Krystynę i Romana PIOTROWSKICH Krystynę i Józefa GRABOWSKICH Marię Piotra i Marka SZYMAŃSKICH Alfreda i Hannę PIOTROWSKICH Stanisława i Stanisławę GRABOWSKICH Bronisławę i Józefa PAWŁOWSKICH Franciszkę i Józefa BĄK Franciszkę i Bolesława PIOTROWSKICH Janinę i Tadeusza SZYMAŃSKICH Hannę KOŚCIELNĄ Władysławę IWAŃSKĄ Jadwigę i Michała TARNOWSKICH  
  • Faustyna i Stanisława KORZENIEWSKICH Eugeniusza GROM Zenona KACZANOWSKIEGO ks.Tadeusza OKRĘGLICKIEGO DWCC 
  • Adama BENEDYSIUKA Wiesława KAZIMIERCZUKA Jerzego Halinę Tadeusza BENEDYSIUKÓW Jana ŻURAWIŃSKIEGO Annę Antoniego TWAROWSKICH Reginę Władysława i Czesława BENEDYSIUKÓW Filomenę Władysława Dawida Ryszarda PRZYSTUPA  
  • Mariannę i Mariana KOWALIK cr. KOWALIKÓW i BAHOWICZÓW księży Wacława i Jana KULESZÓW ks.Marka JANICKIEGO DWCC 
  • Marię i Edmunda Włodarek, Feliksę Stanisława Władysława i Jerzego ROZDAJÓW Henrykę Krystyna i Mariana JAWORSKICH  
  • Andrzeja WILCZEWSKIEGO Jadwigę i Mieczysława WILCZEWSKICH Janinę i Wacława SAŁAŃSKICH  
  • Janinę Marię Stanisława KŁOPOTOWSKICH Feliksę Antoniego Stanisława ZAMBRZYCKICH Jadwigę Zdzisława KONCEWICZ Wandę ATUSZKIEWICZ Kazimierza NIEMYJSKIEGO  
  • Karolinę Wacława Marię Józefa LEŚKIEWICZ Halinę LEŚKIEWICZ-HALICKĄ Pelagię Stanisława Krystynę WYSOCKICH Jadwigę RUSINOWICZ Edytę Adama Myśliwskich Zofię Józefa Jerzego MISZCZYKÓW 
  • Kazimierza CYBULĘ 
  • Mariana JAŚKIEWICZA i cr. ZARZECKICH MOCARSKICH i CHROSTOWSKICH 
  • Irenę i Henryka CWALINA Leokadię i Jana KWITOWSKICH ich rodziców, rodzeństwo i dzieci 
  • Mariana i Grzegorza ROGUSKICH Jadwigę i Henryka POLKOWSKICH 
  • Janinę KŁUSAK, cr. Tytmaów BRALESKICH WYSOCKICH WYCECHÓW  
  • Wacławę i Jana DĄBROWSKICH i cr. DĄBROWSKICH, Kazimierę i Jana LIPKA Ksawerę Stanisława KOMOROWSKICH cr. Lipków KOŁODZIEJKÓW PIETRAKÓW i KOWALCZYKÓW  
  • Zofię Tadeusza KAMIŃSKICH Krystynę Władysława Stanisława KONOPKÓW Adama LITWĘ Krystynę ZAREMBA cr. FRĄCKIEWICZÓW KONOPKÓW KARASIEWICZÓW ZASTAWNYCH SZKIŁĄDZIÓW ZBRZEŹNIAKÓW KAMIŃSKICH Stanisławę KRZYWDZIAK  
  • Małgorzatę i Antoniego MALISZEWSKICH cr. MALISZEWSKICH RYBAKÓW SZYMAŃSKICH DOMINIAKÓW DOBROWOLSKICH Henryka KOZŁOWSKIEGO Bolesława KOSTKĘ  
  • Cr. FALKOWSKICH GRODZKICH ROGUSKICH i WIELĄDEK Basię JANAS  
  • Henryka KRAWCZAKA Ewę KRAWCZAK Genowefę Jana Antoniego SZCZOTKA Mirosławę MICKA Genowefę i Feliksa KAWKA Mariannę i Stanisława KRAWCZAK Janinę i Adama BRATKOWSKICH cr. KRAWCZAK SZCZOTKA GOLUCH BRATKOWSKICH ITROWSKICH CIEŚLÓW  
  • Bronisławę i Antoniego SAWICKICH Marię MALINOWSKĄ Ewę i Janusza WIERZBICKICH Czesławę i Henryka ZAKRZEWSKICH  
  • Antoniego Aleksandrę Czesława Krystynę Marię Wojciecha Józefa Rozalię SZCZOTKA Franciszka Franciszkę DEPUTOF Józefa Irenę Wacława ABUCEWICZ  
  • Cr. Steciów TOMCZUKÓW PROKOPÓW KACZYŃSKICH WOJTERKOWSKICH KOZŁOWSKICH ZARĘBSKICH GROCHOWSKICH  
  • Stefana Lucję POŚLADA Zbigniewa DYONIZIAK cr. POŚLADÓW DYONIZIAKÓW KOŁODZIEJÓW BAKUNÓW i JÓŹWIAKÓW  
  • Annę OKSIUTA Helenę i Stanisława JĘDRZEJEWSKICH, Janusza Milwicza 
  • Helenę Kadej Feliksa KADEJ Janinę i Piotra MĘDZA Juliannę i Bolesława KADEJ Jadwigę GUZEK Stefana MAZURA Annę i Stanisława IWANICKICH Weronikę i Józefa RUDOWICZ Ryszarda RUDOWICZA Teresę i Dorotę STANKIEWICZ 
  • Henryka LIPKA- KOZACIKA Antoniego Janinę ROSTEK Romana KAMIŃSKIEGO Jadwigę Lucjana WYTRYKIEWICZ cr. ROSTKÓW ŁAGODZIŃSKICH PIETRZYKOWSKICH KAMIŃSKICH Reginę Pawła Stanisława Wiktorię SZYMAŃSKICH Antoniego Wacława Romana  
  • Jana i Krystynę PĘDZIWIATR, Idziego ZŁOTEGO, Stanisławę POLEWIAK, Antoniego ŁUSZKIEWICZA 
  • Monikę CIARKOWSKĄ, Jana i Janinę SOBIECH, Mariannę, Jana i Wacława GUŁOWACZ 
  • Witolda NOWAKA Kazimierę i Wacława, Jana RYBAKÓW Walerego i Stanisławę, Marcina i Tadeusza, Zofię NOWAK, Marię KOŁEK, Zofię KURYŁEK, Kazimierę KOSTRZEWĘ 
  • Mieczysława KUROWSKIEGO, Jana DOBRENKO, Bronisławę i Piotra TARASEWICZÓW, Magdalenę i Franciszka DOBRENKO, cr. DOBRENKO, KUROWSKICH, TARASEWICZÓW, SZRAMOWSKICH, KRUPA, SIENKIEWICZÓW 
  • Mariannę Józefa Krystynę Henryka i Henrykę MIZURA 
  • Michalinę Adama Teresę Grzegorza Tadeusza i cr. KOMOROWSKICH WITOWSKICH i KALICKICH   
  • Marię BIERNACKĄ cr. BIERNACKICH 

ŚRODA 

   • Ryszarda SZURAWSKIEGO  
   • Wiktorię i Zygmunta ŁUKASIK, Helenę i Józefa, Zofię ZIÓŁKOWSKICH, Jana Janinę, Krzysztofa FOTEK, Helenę, Stanisława ŁUKASIUK  
   • Kazimierza SKRZYPCZAKA, Tomasza SKRZYPCZAKA, Edwarda WOLSKIEGO, Marię WOLSKĄ cr. WSZELAKICH i SKRZYPCZAKÓW, KOKOSZÓW  
   • Ryszarda, Tadeusza, Henia, Stasia, Apolonię, Mariana JABŁOŃSKICH, Ryszarda, Irenę OŁDAK, Grażynę ORLICZ, Andrzeja GREŚ 
   • Cr. WYSZYŃSKICH, JARZĘBSKICH i SIDORÓW 
   • Stanisławę Józefa cr. TOMASZEWSKICH 
   • Janusza, cr. DZIEMIANOWSKICH 
   • Sławomira KOSTECKIEGO 
   • Jana Florentynę Czesława Henryka,  Antoniego Cecylię Janinę cr. SZCZEPANKOWSKICH 
   • Stefana Józefa Genowefę Jadwigę Teresę Janinę cr. MALESZEWSKICH 
   • Mariana i Lucynę KARCZEWSKICH Adama i Małgorzatę SKARŻYCKICH Reginę Stanisława Kazimierza Jerzego cr. ZIENKIEWICZÓW 
   • Zofię i Henryka ŻOCHOWSKICH Stanisławę i Franciszka ŻOCHOWSKICH Stanisławę i Stanisława WYSZOMIERSKICH Jana BŁAWDZIEWICZA Henrykę Józefa Marka KRAJEWSKICH Teofile Franciszka Franciszka JANUSZKIEWICZÓW I cr.  ŻOCHOWSKICH WYSZOMIERSKICH i DWCC 
   • Aleksandra Józefa Anne Antoniego Elżbietę Marię cr. POKORA, FEDORCZYKÓW JANKOWSKICH DWCC 
   • Stanisława CHOJNICKIEGO Aleksandra Anne CHOJNICKICH Antoniego Katarzynę Pelagię Krawiec Bolesława Władysławę GACIOCH Mariana NOWAKA 
   • Ignacego ŁĘCZYCKIEGO Mieczysława Hanne Kazimierę Janinę Andrzeja Jerzego Józefa ŁĘCZYCKICH  
   • Władysławę Danutę Jana Henryka KOZŁÓW  
   • Danutę RUTKOWSKĄ cr. RUTKOWSKICH i ŁĘPICKICH 
   • Anne Antoniego i Anne OLSZEWSKICH 
   • cr. KUTÓW, WIKIEŁÓW Antoniego WIKIEŁ 
   • Wacławę KROPIEWNICKICH Zofię i Ignacego ŁAPIŃSKICH Adelę i Stanisława GRABOWSKICH Stefanię i Antoniego Kazimierza i Felicję Czesława i Zofię  
   • Eugenię i Lucjana KROPIEWNICKICH Anne i Władysława Józefa i Zofię Antoniego i Czesławę Piotra i Leokadię Helenę i Władysława Wacława i Władysława Romana i Helenę Józefa i Jadwigę oraz Jana cr. JANKOWSKICH Stanisława i Henryka JANKOWSKIEGO Janinę i Kazimierza GROBLA Kazimierę i Antoniego STYGA Janinę i Bolesława ZAWILSKICH cr. JANKOWSKICH i KROPIEWNICKICH księdza Wacława KULESZĘ i księdza Tadeusza KAROLAKA 
   • Stanisława BANASZCZUKA Stanisława i Helenę GAŁECKICH 
   • Adama KOSICKIEGO Bronisława i Juliannę KOSTYRÓW  
   • Cr. KOSTYRÓW i PLICHTÓW 
   • Jana i Jarosława BARAN Klemensa i Genowefę BARAN i cr. PIELECH 
   • Anne Wacława Leszka STYŚ Katarzynę i Jerzego NAPIERACZ Helenę PIETRAK cr. STYŚ i SOBOTKO  
   • Antoninę, Bolesława OSIŃSKICH Anne Joannę Janusza Wacława KŁUSEK 
   • Marię KORZEB Jana i Natalię KORZEB Wacława i Helenę PISAREK  
   • Janinę i Kazimierza GRABSKICH 
   • Władysławę i Hipolita PAŃKO Józefę Jana SOKOŁOWSKICH cr. PAŃKO i SOKOŁOWSKICH KALATÓW KULESZÓW BAGIŃSKICH Stanisława ZALEWSKIEGO, zmarłych członków straży Honorowej  
   • Adama STRZEMIECZNEGO cr. STRZEMIECZNYCH BZOWSKICH i BALÓW  
   • Aleksandrę BARAN 
   • Romualda GRUDZIĄŻA Marianne i Aleksandra Ślusarzów cr. GRUDZIĄŻÓW POZIEMSKICH ŚLUSARZÓW i UGLIKÓW 
   • Cr. SICIŃSKICH Stefanię Stanisława Halinę Henryka WYSZOŁMIERSKICH Leokadię Tadeusza Zbigniewa CESSAKÓW Genowefę Jana Opałka Czesława ŻEBERKIEWICZA Zbigniewa CESSAKA  
   • Stanisława PUCHALSKIEGO  
   • Stanisława WÓJCIKA Walerię i Aleksandra GRZEGORCZYK Aleksandrę i Jana WÓJCIK Janinę TROCZYŃSKĄ Apolonię KOŁODZEJSKĄ 
   • Jadwigę Jana DENIZIAK Jana CHOROMAŃSKIEGO Cr. DENIZIAK CHOROMAŃSKICH JASTRZĘBSKICH SZUMOWSKICH FALKOWSKICH SUCHCICKICH oraz DWCC 
   • Jana MIRKOWICZ cr MIRKOWICZ Jana i Władysławę SIDORCZUK oraz cr. SIDORCZUK 
   • Jana KOMÓRKA Helenę Eugeniusza Henryka KRUPÓW  
   • Danuta i Henryka MALESZEWSKICH  
   • Jadwigę Teodorę Ludwika Zygmunta Witolda BUCZYŃSKICH  
   • Janinę Tadeusza Bogusława GŁUCHOWSKICH Jadwigę Antoniego Jana TUROWSKICH cr. GŁUCHOWSKICH WASIKOWSKICH TUROWSKICH KARPIŃSKICH 
   • Aleksandra Barbarę Martę i Władysława TYLICKICH Janinę Stanisława KORDULĘ i Wincentego SZYCHOWSKICH, Stanisławę i Antoniego WITKOWSKICH Julię i Antoniego MUZIŃSKICH Stefanię GOSIK Marię TARANOWSKĄ 
   • Sławomira MIELNICZUK 
   • Jana Stanisława Wacławę ODRAKIEWICZ Kazimierę MAŁECKĄ Józefa Zofię Jana GALIMSKICH 
   • Mariana CHRZANOWSKIEGO i cr. CHRZANOWSKICH i KRUSZEWSKICH  
   • Władysława RYCIUK i cr. RYCIUK 
   • księdza Wacława księdza Jana księdza Marka, księży, którzy zginęli w katastrofach i misjonarzy Stefanię Stanisława Walentego rodziców chrzestnych i cr. WYCECHÓW i DWORAKOWSKICH i Mariana DWORAKOWSKIEGO 
   • Aleksandra ŁUKASZEWICZA 
   • Jolantę MYSTKOWSKĄ Danutę i Kazimierza ZAWADKA Mieczysława MIRKOWICZ Czesława KARCZEWSKIEGO cr. POWIERŻA 
   • Cr. KULESZÓW OBRĘBSKICH i ROZDAJÓW 

CZWARTEK 

    • Józefę ZATORSKĄ Aleksandra FRONC Mariannę Stanisławę i Kazimierza SKOWROŃSKICH Aleksandrę i Józefa FRONC 
    • Kazimierza WASILEWSKIEGO Stanisława WALASZKA Zofię i Józefa WASIEWICZ  
    • Zofię Leona Józefa KADŁUBOWSKICH Annę Jana Stanisława Marię Aleksandra Irenę KADŁUBOWSKICH Genowefę Stanisława Aleksandra Annę JABŁOŃSKICH Władysławę Stanisława SZABŁOWSKICH Jadwigę Stanisława SOBIESZCZUKÓW Reginę Kazimierza Stanisławę Krystynę KWIATKOWSKICH Antoniego Stanisławę Aleksandra Julię Bolesława JAKUBIAKÓW Piotra Franciszkę CHOJNOWSKICH Marię ANDRUSZKIEWICZ Mariusza GRZYMAŁĘ Janinę BOGUSKĄ Zofię TRZASKA Władysławę KOŹLUK Mariannę BAGŁAJ Elżbietę STELMACH Jadwigę WOJTKOWSKĄ Marię PADEREWSKĄ Teresę Andrzeja Kazimierza RABSZTYN ks. Wacława i ks. Jana KULESZÓW ks. Jana DYDERSKIEGO i DWCC 
    • Mariana GILUKA i cr. GILUKÓW 
    • Lecha STYŚ 
    • Cr Guzów KRYMÓW BIERNATÓW i WRONEK 
    • Weronikę Romualda Roberta DZIENIS Zbigniewa MACHOWICZA Annę i Tadeusza DĄBROWSKICH Elżbietę MIŁAKOWSKĄ i cr DZIENISÓW 
    • Franciszka ŻABOKLICKIEGO Tymusia DAREMAN 
    • Michała Mikołajczyka Jana ODRAKIEWICZA Zofię i Józefa GALIMSKICH Stanisława i Wacławę ODRAKIEWICZ  
    • Ryszarda Janinę Andrzeja DUDKIEWICZ  
    • cr. NOWAKOWSKICH i KAMIŃSKICH  
    • Łukasza SOWĘ Eugeniusza SOWĘ Wiesława i Krystynę ABRAMCZYK 
    • Elżbietę i Tadeusza GAWRYŚ Halinę i Witolda TARCZEWSKICH  
    • Barbarę i Remigiusza FLAZIŃSKICH Zofię i Mariana SYRZEŃ 
    • Mariana i Hannę LUDWINIAK  
    • Stanisława SĘK i cr KUBERSKICH  
    • Wiesława AJDYS Mariannę Lucjana Dominika AJDYS Józefa ZŁOTKOWSKIEGO  
    • Krzysztofa i Michała SIKORSKICH Leokadię i Stanisława KLIMASZEWSKICH Bogumiłę i Mieczysława SIKORSKICH Henrykę i Stanisława RAFAŁOWICZ Irenę DAMIECKĄ Mariana LICHONIA Stanisława CYBULSKIEGO  
    • Łukasza Eugeniusza SOWĘ Walerię Józefa SOWĘ Józefę SKÓRA Julię Stanisława Roberta MAŁKIEWICZÓW Mirosława GRONEK 
    • Mieczysława NOJSZEWSKIEGO Hannę Czesławę i Antoniego NOJSZEWSKICH Genowefę i Jana SNOPKIEWICZ i ich rodziców i rodzeństwo Janinę i Napoleona LASKOWSKICH Jadwigę ŚLIWA wraz z całą rodziną 
    • Annę i Kazimierza BIAŁOWARCZUKÓW, Piotra, Kazimierę i Adolfa DENIZIAKÓW Franciszkę i Franciszka BIAŁOWARCZUKÓW  
    • Czesława ZARZECKIEGO i cr. ZARZECKICH Eugenię i Kazimierza GAŁAGUS i cr. GAŁAGUSÓW 
    • cr. SZPYRUKÓW, DĘBCZUKÓW, FOKSÓW 
    • Mariana GOSKA, cr. SOKOŁOWSKICH, ŚMIECH, HANN, SZCZEBLEWSKICH, Zofię, Stanisława BUTTA, Izabellę, Leszka KOROLAK, cr. GOSKA, DUDEK, TOKARSKICH 
    • Mariana ŚCIGOCKIEGO, cr. GRĄDZKICH, ŚCIGOCKICH 
    • Kazimierza TYSZKĘ, cr. TYSZKÓW, CZYŻEWSKICH, ZALEWSKICH 
    • Irenę, Stanisława, Krzysztofa SKIBNIEWSKICH, Krystynę, Jarosława POGORZELSKICH 
    • Jadwigę, Edwarda BĄK 
    • Genowefę, Antoniego STANISŁAWOWSKICH, Tadeusza WIŚNIEWSKIEGO, cr. STANISŁAWOWSKICH i WIŚNIEWSKICH  
    • Jana, Mariannę, Franciszka, Otylię, Stanisława, Bertę i cr. KUBICKICH, GORCZYCÓW  
    • cr. AJDYS, WISZNIEWSKICH, BALÓW, ŁAGUNÓW, BALCERZAKÓW, LITWINOWICZÓW, OSTROWSKICH, GODZISZEWSKICH 
    • Jana, Juliannę, Stefanię, Stanisława, Eugeniusza i cr. ŁAGOWSKICH, Helenę, Józefa, Krystynę, Stefana i cr. DRĄŻYKÓW, Józefę, Józefa, Jana JANISZEWSKICH, Edwarda ZIEMKĘ, Jana OLSZAKA, Leokadię, Mieczysława KICIÓW, Hannę, Janusza POLECIŃSKICH, Kazimierę WYGANOWSKĄ, Elżbietę BUDNĄ, Marię, Aleksandra i cr. SĘKTASÓW, Joannę, Marcelego, Leokadię, Danutę, Marię, Bogdana, Hannę, Jadwigę i cr. ZACHARSKICH, Kazimierza i cr. KAMELA, Dariusza WASIA  
    • cr. SZCZEPANIAKÓW, CZAPLÓW, FRAŃDZIUKÓW, KŁOSIŃSKICH 
    • Irenę, Edwarda KOSK 
    • Jana, Mariannę, Franciszka PUCHAŁÓW, Jadwigę KOŁEK, Stanisława, Jacka GUZEK 
    • Stanisława, Jadwigę, Bogusława Żochowskich, Andrzeja, Jadwigę, Lecha MALISZEWSKICH, Stanisławę KALINOWSKĄ, Aleksandrę SUPEŁ 
    • Krystynę JAROSŁAWSKĄ, Piotra SAWICKIEGO, Wandę, Natalię, Władysława, Eugeniusza, Stanisława, Jana ROWICKICH, Barbarę, Stefanię, Aleksandra, Zygmunta, Kazimierza KUPIEC, Wandę, Józefa, Zbigniewa, Łukasza GROTKOWSKICH, Zofię, Stanisławę, Franciszka, Witolda KRÓL, Janinę, Marię, Wacława, Jana PIÓRO, Ludwika, Henryka TABAKA, Jolantę, Jacka, Tadeusza SOBOTA, cr. GABIŃSKICH, LEWANDOWSKICH, LEWIŃSKICH, DWCC 
    • Sabinę, Ireneusza i cr. TELAKOWIEC, Marię, Aleksandra, Eugeniusza i cr. NOWAK, Mariannę ADAMCZYK, Stanisława WANTUSIAK, Helenę, Stanisława, Stefana i cr. KURSÓW Jadwigę, Stanisława POŁOMSKICH, Józefa, Walerię, Władysława, Stanisława i cr. NOWAKÓW, Teofilę, Bronisława, Zygmunta, Genowefę i cr. POŁOMSKICH, Zdzisławę DĘBIEC, Mariana, Irenę, Joannę, Artura i cr. DĘBCÓW, Jadwigę, Tadeusza MALINOWSKICH, Janinę, Tadeusza BRZOZOWSKICH  
    • Władysławę, Kazimierza, Eugeniusza, Czesława, Stanisława SOSZYŃSKICH, Adama JAŃCZAK, Hannę, Aleksandra KOWALEWSKICH, Bogdana PROKOPOWICZ  
    • Janinę, Wiktorię, Stefanię, Marię, Stanisława, Jana, Mieczysława, Katarzynę, Stanisława RURKA, Saturninę, Józefa, Helenę, Eugenię BURZA, Władysławę, Janinę, Marię, Józefę, Adama, Czesława, Jana KOCZKODAN, Adama KRAJEWSKIEGO, Czesławę, Stanisława KAMIŃSKICH  
    • Wiktorię, Mieczysława, Jana, Tadeusza NASIADKÓW 
    • Marcina, Józefę, Stanisława JAKUBIAK, Zofię BOGUCKĄ 
    • Antonię, Stanisława, Zofię, Mariannę, Stanisława, Hieronima, Genowefę, księdza Kazimierza KOMOR, Kazimierę, Edwarda, Cecylię, Piotra KOPER 
    • Jana, Józefę, Zofię BORS, Feliksa GUT 
    • Elżbietę LESZCZYŃSKĄ, Magdalenę, Aleksandra i cr. PRZESŁAW i AMBROZIAK, Pawełka, Zinaidę, Ludwika i cr. GNATOWSKICH i WARSZYCKICH, Agnieszkę ZABIELSKĄ 
    • Marię, Leona, Irenę GĄSIOR, Halinę, Małgorzatę, Leona ADAMCZEWSKICH, Marię GNIADOWICZ DWCC 
    • Franciszka, Annę MAZUREK, Rozalię, Jędrzeja, Apolonię, Jana, Michała KONDUB, Stanisława, Stanisławę, Janinę, Stanisława SADŁOWSKICH, Józefę, Władysława, Edwarda, Bogdana, Bronisławę LEWCZUK, Marię PADEREWSKĄ, Alinę, Lecha, Ewę GABRYSZUK, Pawła FILIPOWICZA, cr. MAZUREK, KONDUB, SADŁOWSKICH, LEWCZUK, SMOLIŃSKICH, GRABOWSKICH, JAWORSKICH, SOKOŁOWSKICH, Ks. Stanisława BYCZYŃSKIEGO, DWCC 
    • Henryka, Jana, Zofię, Annę, Wandę, Kazimierza, Annę, Stanisława, Jana, Henryka, Feliksa cr. ŻELAZOWSKICH, KARPIŃSKICH, JAKUBCZAKÓW, OSTASZEWSKICH, STOSIÓW, OKULUSÓW, MYSZKÓW, SZKODZIŃSKICH, BARANOWSKICH, JEŻÓW, WIMMERÓW, LEWANDOWSKICH, HANKIEWICZÓW, Zofię, Michała SZCZERBÓW, DWCC 
    • Romana BEŁŻEK i rodziców, Janinę, Franciszka BARTKOWIAK, Jolantę, Adama LIBICZ, Zygmunta ORLEAŃSKIEGO, Jadwigę, WANDĘ, Jerzego DŁUGOSZ, Ryszarda LIPSKIEGO, Aleksandrę WILMAŃSKĄ, Krystynę, Zygmunta WIELGOLEWSKICH, Aleksandra TYLICKIEGO 
    • Andrzeja, Polikarpa, Krzysztofa WOCIAL, Sławomira, Zdzisława LEWANDOWSKICH, Alinę, Tadeusza POŚLAD, Krystynę, Zbigniewa LEWIŃSKICH, cr. LEWANDOWSKICH, JARNICKICH, WOCIAL, KROPIELNICKICH 
    • Jakuba, Anielę, Jana i cr BAJORÓW, GRUSZKÓW, Zofię, Franciszka KLUSEK, cr. BEDROMÓW, SAJÓW, Andrzeja SUM, Marię, Władysława SITONEK, Łukasza, Genowefę SOBIEGRAJ 
    • cr. WAĆKOWSKICH, CESSAKÓW, ŻEBERKIEWICZÓW, OPAŁKÓW, OSOWICZÓW 
    • Zofię, Franciszka, Edwarda, Stanisławę CIEŚLA i cr. CIEŚLÓW, Czesława i cr. MIAZGÓW 
    • Longina, Marię, Pawła Goraj, Janinę, Roberta, Mariana, Elżbietę Krzyczkowskich,Irenę i Józefa Ciborek
     Romana Burbo, Zofię, Jadwigę, Wiktora, Ryszarda Waś, Rafalinę Pasierbek
     Za wszystkich zmarłych z rodziny Łońskich i Gorajów, Annę, Franciszka i Jerzego Dubickich, Stefana, Elżbietę i Krzysztofa Siek
     Za wszystkich zmarłych z rodziny Sieków i Dubickich, Kazimierę Kierot, Piotra i Marię Boczkowskich, Kazimierza Słysza
    • Jadwigę, Tadeusza i ich rodziców, cr. POŚLADÓW, MAKAREWICZÓW, Karolka, Ireneusza cr. TELAKOWIEC, NOWAKÓW, Helenę, Stanisława, Stefana KURSA, zmarłych przyjaciół i znajomych i wszystkie DWCC 
    • Feliksa, Zofię BORCZON, Wiktora, Aleksandrę, Zenona DOWALLA 
    • Bożenę, Leokadię, Wacława, Henryka SZATKOWSKICH 
    • Marię, Henryka, Pawła, Rozalię WALO, Leonardę, Kazimierza MARKOWSKICH, Andrzeja, Bronisławę, Henryka TOMASIK, Teresę, Kazimierza LECH, Józefę, Władysława, Janinę, Józefa, Stanisławę, Antoniego, Aleksandrę KRĘTOWSKICH, Leonardę, Wiktora WIELICZKO, Zygmunta ŚWIĘTOCHOWSKIEGO, cr. WALÓW, TOMASIKÓW, MARKOWSKICH, KRĘTOWSKICH, zmarłych sąsiadów i przyjaciół 

PIĄTEK 

     • Jana, Genowefę, Janinę, Walentego, Walerię BAJURSKICH, Romana, TEOFILA, Aleksandrę KOSTRZEWÓW, Zygmunta, Walerię ZUCHARÓW, Kazimierza, Natalię PIELAT, Alfreda, Jadwigę PIWIŃSKICH, Władysława, Barbarę KOBER, Ewę TRZCIŃSKĄ, Irenę, Zbigniewa GRYGOWICZ, Konstantego KAPŁANOW 
     • Stefana KRASZEWSKIEGO, Teresę, Stanisława KOPANIA, Zofię TOCZYŃSKĄ, Tadeusza, Mariana, Stanisława, Janinę PIELAKÓW 
     • Zdzisława, Józefa, Bronisławę DACIEWICZ, Henrykę, Honorata PLEWA, Teresą, Antoniego MOSIEJ, Alinę, Dariusza PRZEWOŹNICZUK. Teresę, Józefa, Czesławę PUCHALSKICH 
     • Jacka DANOWSKIEGO, Macieja, Zygmunta TUPACZEWSKIEGO, Konstantego, Janinę, Tadeusza, Wacława PONICHTERÓW, Agnieszkę LAUKS 
     • Karolinę, Zygmunta, Tomasza SIWAK i ich rodziców, Stanisławę, Edwarda MARCZAK i ich rodziców, Ks. Tadeusza ZIELIŃSKIEGO, Władysławę JOBDA, Artura GAWRYŚ 
     • Edwarda, Wiktora, Stanisławę, Danutę, Sofię, Alekseja, Romana, Wiesławę, Leokadię, Jurka, Marka, Jacka 
     • Franciszkę, Andrzeja, Józefa, Czesławę, Mariannę GAŁĄZKA, Piotra, Kazimierę, Ewę, Józefa, Marię, Wojciecha AMBROZIAK, cr. JANKOWSKICH, SKOCZYLASÓW 
     • Zofię, Annę Władysława OBŁÓJ, Barbarę, Marię, Stanisława LUBECKICH,  
     • Franciszkę, Annę, Stanisława OWSIANYCH, Stanisławę, Stanisława POTOCZNYCH i cr. DWCC, dobroczyńców, przyjaciół, sąsiadów, Annę RYCZKOWSKĄ, ks. Mieczysława GŁADYSZA, Karolinę LUBECKĄ cr. Weronikę DAJCZ, Stefanię, Mieczysława, Leszka, Stanisława SZERSZEŃ, Henryka, Ryszarda DAJCZ i cr. 
     • Helenę, Stanisława FENIK, Wojciecha, Jana, Wacławę, Jacka, Annę KOSIOREK, Aleksandrę DREWS, Zbigniewa, Edwarda MICHALAK, Janinę Stanisława ŁAPKO, Zofię KRAJEWSKĄ, Anielę DOMAŃSKĄ, Lucynę KWIATKOWSKĄ, Zofię SOSNOWSKĄ cr. SABAŁA, LASZCZKA, FENIK, KOSIOREK, BIAŁEK, WIERZBA DWCC 
     • Eugeniusza, Genowefę, Karola, Edwarda, Edmunda, Franciszkę, Stanisława, Józefa, Mieczysława, Eugeniusza, Jerzego, cr. KOŻUCHOWSKICH, UZIĘBŁO, STOKOWSKICH, REMISZEWSKICH, OKSIĘDZKICH wszystkie DWCC 
     • Barbarę, Jerzego TYŚKIEWICZ, Helenę, Stanisława, Waldemara ŻUBER, Walerię, Piotra LITWIŃCZUK, Elżbietę, Zdzisława, Tomasza, Piotra TOPOLSKICH  
     • Janinę, Franciszka OLĘDZKICH, Reginę, Józefa, Ireneusza RZĄDZA cr. RZĄDZÓW i OLĘDZKICH
      Halinę, Edmunda, Reginę, Edwarda, Stanisława i Stasia ŚLEDŹ; Annę, Edmunda, Mariannę, Sylwestra KACHNIARZ; Henryka POPIELUCH i Wiktorię DOBROWOLSKĄ 
     • Janinę, Antoniego, Kazimierza BOGUSZEWSKICH i wszystkich zmarłych z rodz. BOGUSZEWSKICH i NIEMYJSKICH; Zofię i Edmunda SĘKIELEWSKICH, wszystkich zm. z rodz. SĘKIELEWSKICH i POKOŃSKICH, za dusze potrzebujące pomocy 
     • Cr. ŚLIWKÓW, KUPCÓW, MALINOWSKICH, DZIEWANOWSKICH i WYSOCKICH 
     • Henryka, Józefa, Aleksandrę, Józefę, Czesława, Piotra WRZOSEK i wszystkich zm. z rodz. WRZOSEK po obu stronach; Annę GRIZWOLD, Józefę KLETCHO, Wacławę SODO, Wandę, Józefa i Zbigniewa SABAŁA, Alberta WOLFF i DWCC 
     • Zofię, Władysława, Romana i Jarosława WYSZOMIERSKICH; Idalię, Stefana RYTEL, za dziadków Mariannę, Romana, Iwonę, Piotra PIWOWARCZUK 
     • Kazimierza FIJAŁKOWSKIEGO i rodziców Reginę i Jana BAL oraz rodziców 
     • Józefę i Piotra OLBRYŚ; Zofię i Stanisława OLBRYŚ 
     • Antoniego, Helenę i Adama WYROBEK; Józefa, Bolesława i Bolesławę ZYŚK; Jana i Aleksandrę SZYMAŃSKICH, cr. CIOŁKOWSKICH i WYROBKÓW 
     • Czesława, Kazimierę i Rafała RABIŃSKICH; Mariana i Mirosława ROWICKICH; Jadwigę, Mariana i Marka KOŁODZIEJCZYKÓW oraz wszystkich cr. RABIŃSKICH, ROWICKICH, KRUSZEWSKICH, WASIKOWSKICH, KOMOROWSKICH, ADRIANOWICZÓW, SZYMAŃSKICH i RACZKO 
     • Cr. CICHOWSKICH, ŻUROWSKICH, WARCINÓW, JASZCZOŁT, KALINOWSKICH, SAWICKICH, WIDŁASIÓW, ZBOROWSKICH oraz za duszę Irka 
     • Eugeniusza, Genowefę, Józefa cr. KOŻUCHOWSKICH; Franciszkę, Stanisława, Mieczysława, Eugeniusza, Klementynę, Jana cr. REMISZEWSKICH i wszystkie dusze, które znikąd ratunku nie mają 
     • Henryka, Helenę, Władysława, Jana, Wacława, Władysława, Genowefę cr. KUKIEŁKÓW; Feliksę, Michała, Gabrielę, Stanisława, Bolesława, Mariana, Adama, Henrykę, Zuzannę, Wacława cr. JAŚKIEWICZÓW 
     • Cr. KAWAŁKOWSKICH, SYROCKICH, GĘDKÓW i PODKOŃSKICH 
     • Andrzeja i Marcina KIJOK, cr. TWARDOWSKICH i DAWIDCZYKÓW 
     • Edmunda KUPCA, Władysławę i Stefana BOKUNIEWICZ z cr. KRACHAŁOW, BOKUNIEWICZÓW, Leokadię i Edmunda KUPIEC, Jana i Henrykę KUPIEC, Antoninę, Danutę, Stanisława z cr. BANASIKOWSKICH i ZWONICZENKO 
     • Bronisławę i Franciszkę POGORZELSKICH; Henryka KIETLIŃSKIEGO, Henrykę MIELCARZ z mężem; Teresę ŻOCHOWSKĄ z mężem i Franciszka POGORZELSKIEGO 
     • Faustyna, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Konstantego, Eugeniusza, Leszka, Krzysztofa, Adama, Bronisława, ks. Jana TERLECKIEGO, rodziców, teściów, dziadków i znajomych cr. KORZENIEWSKICH, SKRZECZKOWSKICH, SPALITABAKÓW, GĄSIORÓW, KARABANÓW, GROMÓW i DWCC 
     • Stanisława, Władysława, Wandę, Eugeniusza, Jana i Natalię ROWICKICH i cr. ROWICKICH; Jolantę ZAJĄC-SOBOTA i cr. SOBOTÓW, PIELECHÓW, CHOJNOWSKICH i ZAJĄCÓW 
     • Helenę, Stanisława, Wojciecha i Zygmunta PILICHOWSKICH; Leokadię i Jana GAŁĄZKĘ, Ryszarda RYBAKIEWICZA 
     • Feliksę, Józefę, Józefa, Stanisława, Witolda, wszystkich cr. AUGUSTYNIAKÓW, KIERYŁÓW, KRASKÓW, GAWRYSIÓW 
     • Annę, Krystynę, Stanisława GODLEWSKICH; Zofię ANDRZEJCZYK; Czesława i Antoninę MICHAŁOWSKICH oraz DWCC 

SOBOTA 

      • Władysławę, Michała, Annę, Andrzeja i Józefa SZESZKO; Katarzynę, Stanisława i Konstantego BANCEWICZ; Jadwigę, Kazimierza I Mariannę DĄBROWSKICH; Ryszarda WINIARSKIEGO i Henryka MIKSĘ 
      •  Mariana, Cecylię, Henryka CZARNOCKICH; Jadwigę i Józefa OLESZCZUKÓW; Teresę i Andrzeja ŚWIERCZYŃSKICH 
      • Stanisława i Klementynę, Jana i Bolesławę cr. TOMKIELÓW; Oleksandrę, Daniela
       i Eugeniusza IZDEBSKICH; Adelę i Stanisława, Hieronima, Jadwigę, Mieczysława, Halinę, Annę, cr. TOMKIELÓW; Lucynę, Franciszka, ks. Kazimierzacr. WOLSKICH i DWCC 
      • Józefa i Genowefę CHRAPEK; Bp Jana CHRAPEK, Kazimierza CHRAPEK, cr. CHRAPKÓW, BORECKICH, KRAKOWIAKÓW, PIOTROWSKICH, LIGUSÓW i FIRMANTYCH; Teresę i Włodzimierza WÓJTOWICZ, Małgorzatę TYCZYŃSKĄ, cr. WÓJTOWICZÓW, TYCZYŃSKICH, BURASÓW i BEŁZOWSKICH; Andrzeja i Marię KONSTANTY, Jana i Marię STEFAŃSKICH, ks. Jaromira BUCZAKA, cr. KONSTANTYCH i STEFAŃSKICH; Józefa, Grzegorza PAWŁOWSKICH, ks. Józefa OŻÓG, ks. Zbigniewa KOTYRBĘ, cr. PAWŁOWSKICH, RYBÓW, STRZELCZYKÓW, SARNICKICH i PAŹDZIORNYCH; Annę i Józefa WALKIEWICZ, ks. Edwarda, Józefę i Mariana MODLIŃSKICH, cr. WALKIEWICZ, MODLIŃSKICH i MORGÓW; Felicję i Wojciecha OLEKSIAK, cr. GALKÓW, OLEKSIAKÓW i OPALIŃSKICH 
      • Cr. WĄSIKÓW, SZMYTKOWSKICH, FILIPSKICH, MILEWSKICH, STANKIEWICZÓW, CHMIELEWSKICH, SKOCZKÓW, SZELĄGÓW 
      • Helenę, Marię, Ewę cr. KACPERSKICH, GAJEWSKICH 
      • Michała, Wincentę, Mieczysława, Janinę WOJSZÓW, Pawła, Bronisławę JASTRZĘBSKICH, Jana, Irenę SMAKOSZÓW, Janinę GŁĘBOCKĄ, Edwina WYSOCKIEGO, Jana, Wandę, Krzysztofa MICHALAKÓW, Bożenę ZWALIŃSKĄ, DWCC 
      • Mariana i Czesławę BOJARÓW Piotra i Jadwigę KONDRACIUKÓW cr. BOJARÓW, MILIKÓW KONDRACIUKÓW, OLESZCZUKÓW 
      • Krystynę, Wiesława ABRAMCZYKÓW, Czesława ZALEWSKIEGO, Jarosława NOWAKA 
      • Teresę, Henryka WIERCIŃSKICH 
      • Jana i Józefa ŻURAWIŃSKICH, Halinę, Tadeusza, Jerzego i Adama BENEDYSIUKÓW 
      • Jerzego BENEDYSIUKA, cr. BENEDYSIUKÓW, Władysława SALWIN, cr. SALWINÓW, Mirosławę ROGUSZEWSKĄ, cr. FALBÓW 
      • Mariannę, Antoniego, Anetę, RYCZKOWSKICH, Franciszka i Janinę OLĘDZKICH, Eugenię, Czesława PAWLAKÓW 
      • Pelagię, Jana, Wandę, Henryka, OSTROWSKICH, Danutę, Marię, Zygmunta TABISZ 
      • Włodzimierza, Iwana DRAPATYJ, Stanisławę TARNOWSKĄ, Dymitrija JAREMCZUKA, Olgę i Michała ŁUŹNIAKÓW 
      • Tadeusza, Jadwigę, Henryka, Jana, Helenę POLKOWSKICH, Stanisławę, Józefa KOMOROWSKICH, Tomasza, Bogdana WORACHÓW 
      • Henryka WOJTKOWSKIEGO, Jadwigę i Lucjana GAWKOWSKICH, Janinę WĄSIKOWSKĄ, Andrzeja SROGĘ 
      • Krystynę i Stanisława JARZYŁO, Anastazję, Zofię DROBUT, Piotra i Emilię PANASIUKÓW 
      • Jadwigę i Stanisława JÓŹWIKÓW 
      • Aleksandrę, Wiktorię PĘK, Leokadię, Tadeusza GUTOWSKICH 
      • Cr. MIĄSKO, TUSZYŃSKICH, GAJEWSKICH, OSTROWSKICH 
      • Weronikę, Józefa RYSZKA, Barbarę, Michała WĘGRZYNKÓW, Genowefę, Tadeusza WĘGRZYNKÓW, Irenę i Stanisława WYSZYŃSKICH 
      • Zygmunta Urbańczyka, zmarłych z rodziny Urbańczyków, Wesołowskich, Siulczyńskich, Dąbrowskich oraz Bożenę Ksel.
      • Za Śp. Józefa Dulewicza zmarłych z rodziny Dulewiczów, Kasińskich, Markowskich, Stefańczyków, Gonciarzy
       Marcina, Kazimierę i Ludwika Markowskich, Bronisława Bewz, Elżbietę Suchenek, Zenobiusza Sikorskiego.
      • Mirosławę i Krzysztofa STOLARKÓW 
      • Jadwigę i Jana POGONOWSKICH, cr. KRASNODĘBSKICH 
      • Henrykę i Kazimierza RZEWNICKICH, cr. RZEWNICKICH i KOWALSKICH, Henrykę, Tadeusza ZIELIŃSKICH, cr. ZIELIŃSKICH i WDOWIAKÓW 
      • Cr. MANASTERSKICH, GRONOWSKICH, GORCZYCA 
      • Jana WOSZCZYKA 
      • Helenę DRZEWIECKĄ  
      • Adama i Danutę GZIKÓW 
      • Edmunda i Marię KUCZYŃSKICH