Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Pismo św. przekazuje, że świętą i szlachetną jest rzeczą modlić się za umarłych,

aby zostali uwolnieni od grzechów i stali się uczestnikami zmartwychwstania

oraz przygotowanej dla nich najwspanialszej nagrody /por. 2 Mch 12, 43-45/.

Dlatego polecamy miłosiernemu Bogu, nieśmiertelnemu Królowi wieków,

naszych bliskich zmarłych i prosimy aby byli zbawieni.

 

Przez cały miesiąc listopad, o godz. 18.00,
sprawowana jest w naszym kościele Msza św. zbiorowa
za zmarłych zgłoszonych do wspólnej modlitwy.

 

 Aby ułatwić wyszukanie dnia, w którym odczytywane są imiona i nazwiska zmarłych polecamy użycie komendy “szukaj”.
Wciskamy klawisz CTRL oraz klawisz F i wpisujemy w wyskakującym okienku imiona i nazwiska zmarłych, których zgłaszaliśmy u księży.

\2020/

 

Msza Święta Listopadowa
poniedziałek

Modlimy się za świętej pamięci:
† ks. Wacława i Jana Kuleszów, ks. Tadeusza Karolaka, ks. Jana Dyderskiego, wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz za:

† Ireneusza, Sabinę TELAKOWCÓW, c.r. TELAKOWCÓW, Marię, Aleksandra, Eugeniusza NOWAKÓW c.r. NOWAKÓW, Mariannę ADAMCZYK, Stanisława WANTUSIAKA, Helenę, Stanisława, Stefana KURSÓW c.r. KURSÓW; † Sabinę, Stanisława, Apolonię, Eugeniusza, Bronisławę, Bronisława MOCZYDŁOWSKICH, Józefę, Kazimierza RADŁOWSKICH; † Antoniego, Mariannę RYCZKOWSKICH, Janinę, Franciszka OLĘDZKICH, Eugenię, Czesława PAWLAKÓW; † Teresę, Andrzeja, Kazimierza RABSZTYNÓW; † Zofię, Leona, Józefa KADŁUBOWSKICH, Annę, Jana, Stanisława, Marię, Aleksandra, Irenę KADŁUBOWSKICH, Genowefę, Stanisława, Aleksandra JABŁOŃSKICH, Władysławę, Stanisława SZABŁOWSKICH, Jadwigę, Stanisława SOBIESZCZUKÓW, Reginę, Kazimierza, Stanisławę, Krystynę KWIATKOWSKICH, Antoniego, Stanisławę, Aleksandra, Julię, Bolesława JAKUBIAKÓW, Piotra, Franciszkę CHOJNOWSKICH, Władysławę KOŹLUK, Krystynę, Zygmunta WIELGOLEWSKICH, Ludmiłę, Zdzisława, Konrada KARASIEWICZÓW, Leontynę, Józefa MARCINIAKÓW, Felicję, Henryka MICHALSKICH, Grażynę MOMOT, Annę CZUBA, Marię ANDRUSZKIEWICZ, Macieja OGRODZKIEGO, Janinę Boguską, Janinę CZYŻEWSKĄ, Andrzeja HARASZKOWSKIEGO, Jana NOWICKIEGO, Krystynę Mieczysława KOWALSKICH, Alicję BONDYRĘ, Elżbietę CHUDZIK, Mariannę BAGŁAJ, Elżbietę STELMACH, Cecylię GARWOLIŃSKĄ, Hannę KOWALEWSKĄ, Romana, Wandę TYBURCZYCH, Grzegorza WITOWSKIEGO, Marię PADEREWSKĄ; † Jana, Stanisławę Sienickich, Henryka, Marię WILIGÓRSKICH c.r. SIENICKICH, WILIGÓRSKICH, MIŁKOWSKICH, TOŁWIŃSKICH, ZAWADZKICH; † Józefę, Henryka, Filipa ŻOCHOWSKICH, Eugenię, Władysława, Andrzeja TRZCIŃSKICH, Zofię, Michała PAPROCKICH; † c.r. WYRZYKOWSKICH, SZCZOTKÓW, Eugeniusza, Tomasza, Annę, Krystynę, Czesława, Aleksandrę, Antoniego, Franciszkę, Krystynę; † Włodzimierza, Genowefę, Kazimierza, Marka NOWAKOWSKICH, Aleksandra, Ryszarda, Halinę, Feliksę, Stanisława MIĄSKÓW, Annę, Jakuba; † Piotra ZGUDKĘ; † Jana, Józefę, Zofię BORSÓW, Feliksa, Eugenię GUTÓW; † Annę, Tadeusza NOWAKÓW, Natalię, Franciszka SZNAJDERÓW, Józefa KOWALCZYKA; † Eugenię, Lucjana KROPIEWNICKICH, Annę, Władysława, Józefa, Zofię, Antoniego, Czesławę, Piotra, Leokadię, Helenę, Władysława, Wacława, Wacławę c.r. KROPIEWNICKICH, Zofię, Ignacego ŁAPIŃSKICH, Adelę, Stanisława GRABOWSKICH, Stefanię, Antoniego, Kazimierza, Felicję, Czesława, Zofię, Władysława, Romana, Helenę, Józefa, Jadwigę, Jana c.r. JANKOWSKICH, Stanisława, Henryka JANKOWSKICH w 76 r. męczeńskiej śmierci, Janinę, Kazimierza GROBLÓW, Kazimierę, Antoniego SYGÓW, Janinę, Bolesława ZAWILIŃSKICH, c.r. JANKOWSKICH, KROPIEWNICKICH,. † Józefa CHRAPKA, Bp Jana CHRAPKA, Kazimierza CHRAPKA c.r. CHRAPKÓW, BORECKICH, KRAKOWIAKÓW, PIOTROWSKICH, Włodzimierza WÓJTOWICZA, Małgorzatę TYCZYŃSKĄ, c.r. WÓJTOWICZÓW, TYCZYŃSKICH, BURASÓW, BEŁZOWSKICH, † Leokadię, Piotra WSZELAKICH, Mariana WSZELAKIEGO, Stanisławę RUDNIK, Tomasza SKRZYPCZAKA; † Edwarda WOLSKIEGO, Kazimierza SKRZYPCZAKA, Tomasza SKRZYPCZAKA, pradziadków KOKOSZÓW, Halinę, Stefana SKRZYPCZAKÓW, Zbigniewa, Czelestę ZAWADZKICH † Danutę, Henryka MALESZEWSKICH; † Leokadię, Tadeusza GUTOWSKICH, c.r. GUTOWSKICH, PĘKÓW; † Czesławę, Stanisława CHOIŃSKICH, ich rodziców, Annę, Aleksandra KARCZMARCZYK ich rodziców; † Zbigniewa, Czesława, Eugenię DYONIZIAKÓW; Stefana, Jerzego, Tomasza, Lucję, Halinę, Mariannę POŚLADÓW; Władysława, Aleksandrę KOŁODZIEJÓW; Alicję, Jerzego JÓŹWIAKÓW; † Helenę, Stanisława, Wojciecha, Zygmunta Pilichowskich; Leokadię, Jana GAŁĄZKÓW; † Jadwigę, Tadeusza, c.r. POŚLADÓW, MAKAREWICZÓW; Karolka, Ireneusza c.r. TELAKOWCÓW, NOWAKÓW; Helenę, Stanisława, Stefana KURSÓW; † Iwonę WOJDAT; Józefa, Leokadię, Stanisławę, Genowefę, Floriana SIWCÓW; Mariannę, Czesława; Teresę, Lucjana, Stanisława, Lucynę, Henryka c.r. ZDUNKÓW, KOŁODZIEJCZYKÓW, LASECKICH;

Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie Ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz naszych bliskich zmarłych.

Msza Święta Listopadowa
wtorek

Modlimy się za świętej pamięci:
† ks. Wacława i Jana Kuleszów, ks. Tadeusza Karolaka, ks. Jana Dyderskiego, wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz za:

† Stanisława CHOJNICKIEGO, Aleksandra, Annę CHOJNICKICH, Pelagię, Antoniego, Katarzynę KRAWCÓW, Bolesława, Władysławę GACIOCHÓW, Mariana NOWAKA; † Romualda GRUDZIĄŻA, Mariannę, Aleksandra ŚLUSARZÓW, c.r. ŚLUSARZÓW, GRUDZIĄŻÓW, POZIEMSKICH; † Józefę, Piotra OLBRYSIÓW; † Aleksandra, Barbarę, Martę, Władysława TYLICKICH, Janinę, Stanisława KORDULÓW, Wincentego SZYCHOWSKIEGO, Stanisławę, Antoniego WITKOWSKICH, Julię, Antoniego MUZIŃSKICH, Stefanię GOSIK, Marię TARANOWSKĄ; † c.r. WYSZYŃSKICH, JARZĘBSKICH, SIDORÓW; † Ignacego ŁĘCZYCKIEGO, Kazimierę, Janinę, Andrzeja, Jerzego, Józefa c.r. ŁĘCZYCKICH, Władysławę, Danutę, Jana, Henryka c.r. KOZŁÓW, Stanisławę, Edwarda c.r. REMISZEWSKICH, Zofię, Stanisława, Andrzeja GŁUCHOWSKICH, Irenę SKNADAJ; † Jana RUSZCZYKA, jego rodziców, teściów; † Edmunda, Dariusza, Honoratę KRAJEWSKICH, Aleksandrę, Stanisława, Eugeniusza, Teresę, Mariana WYSZOMIERSKICH, Zbigniewa PAWŁOWSKIEGO, Mieczysławę, Walentego, Halinę, Jana RYTLÓW; † Zofię, Tadeusza, c.r. KAMIŃSKICH, Krystynę, Władysława, Krzysztofa, Stanisława, Barbarę c.r. KONOPKÓW, FRĄCKIEWICZÓW, Bogumiłę, Krzysztofa ZBRZEŹNIAKÓW, Adama LITWĘ, Iwonę ZBRZEŹNIAK-PIETRASZKO, c.r. KARASIEWICZÓW, DĄBROWSKICH, ŻOCHOWSKICH, GROCHOWSKICH; † Henryka, Mariannę, Stanisława KRAWCZAKÓW, Genowefę, Jana, Antoniego SZCZOTKÓW, Genowefę, Feliksa KAWKÓW, Janinę, Mariannę, Adama, Władysława BRATKOWSKICH, Mirosławę MICKĘ, Adama TOMASZEWSKIEGO, Zofię, Konstantego ITROWSKICH; † Wiktorię, Jana ROZPARÓW, Kazimierza, Wincentego ROZPARÓW, Józefę, Stanisława DRUŻBÓW, Wiesława, Władysława PARYSÓW, Aleksandra, Stanisława, Mateusza SOSZYŃSKICH; † Tadeusza RYCHLICĘ, Władysława, Józefę WODOWSKICH, Jadwigę DZIERZECKĄ, Halinę JAKUBOWSKĄ; † Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława SKIBNIEWSKICH, Mieczysława, Michalinę, Franciszka BUCZYŃSKICH, Stefanię GIBUŁA; † Stefanię, Stanisława, Józefa, Adama, Andrzeja c.r. ZŁOTKOWSKICH, Mariannę, Karolinę, Ignacego, Stanisława c.r. BIADUNÓW, Mariannę, Wandę, Leona, Czesława c.r. LIPIŃSKICH; † Wacławę, Jana DĄBROWSKICH c.r. DĄBROWSKICH, Kazimierę, Jana LIPKÓW c.r. LIPKÓW, Ksawerę, Stanisława KOMOROWSKICH, Jana NAGRABSKIEGO, c.r. KOŁODZIEJKÓW, PIETRAKÓW, KOWALCZYKÓW; † Genowefę, Romana BEŁŻEK, Emilię, Władysława LIPSKICH, Jana BARONIA, Zuzannę, Alfreda FORYSIÓW, Irmę, Hansa STEPHAN, Marię TRUSZKOWSKĄ, Barbarę, Henryka GASTOŁÓW, Marię, Tadeusza RYCHLICÓW, Marylkę PILARSKĄ; † Jana KOMORKA; † Władysława, Stefanię, Bolesława GIBUŁÓW, Stefana, Mariannę AUGYSTYNIAKÓW; † Stanisława BANASZCZUKA, Helenę, Stanisława GAŁESKICH, Stanisława KURKOWSKIEGO; † Rafała, Czesława, Kazimierę RABIŃSKICH, Mariana, Mirosława ROWICKICH, Mariana, Jadwigę, Marka KOŁODZIEJCZYKÓW c.r. RABIŃSKICH, ROWICKICH, KRUSZEWSKICH, KOMOROWSKICH, WASIKOWSKICH, SZYMAŃSKICH, RACZKÓW, ADRIANOWICZÓW; † Józefa ABRAMCZYKA, Bożenę ABRAMCZYK, Mariannę ABRAMCZYK, Irenę SZYMAŃSKĄ, Stefana SZYMAŃSKIEGO; † Antoninę, Stanisława, Mariannę, Zofię, Stanisława, Zofię KOMORÓW, Cecylię, Piotra, Edwarda KOPERÓW, Marię, Irenę, Józefa CHOCHULCKICH; † Mariannę, Władysława, KAZIMIERĘ, Czesława Gryzów, Janinę, Jana, Lidię STOLARSKICH, c.r. RATYŃSKICH, ROGOŻNIKÓW, WAŁACHOWSKICH, STOLARSKICH;

Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie Ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz naszych bliskich zmarłych.

Msza Święta Listopadowa
Środa

Modlimy się za świętej pamięci:
† ks. Wacława i Jana Kuleszów, ks. Tadeusza Karolaka, ks. Jana Dyderskiego, wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz za:

† Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję, Wacława OKULUSÓW, Helenę, Edwarda CYBULA, ks. Stanisława CYBULA, Henryka, Genowefę, Józefa WAĆKOWSKICH, Leokadię, Tadeusza CESSAKÓW, c.r. OKULUSÓW, CYBULÓW, ROGUSKICH, KRUPIŃSKICH, KOWALEWICZÓW, WAĆKOWSKICH, CESSAKÓW, OPAŁKÓW, ZAWADZKICH, ŻELAZOWSKICH; † Zofię, Henryka ŻOCHOWSKICH, Stanisławę, Franciszka ŻOCHOWSKICH, Stanisławę, Stanisława WYSZMIERSKICH, c.r. ŻOCHOWSKICH, WYSZOMIERSKICH, ZŁOTKOWSKICH, ZALEWSKICH, JANUSZKIEWICZÓW, † Annę, Kazimierza BIAŁOWARCZUKÓW, Piotra DENIZIAKA, c.r. BIAŁOWARCZUKÓW, DENIZIAKÓW, MOŚCICKICH; † Andrzeja URBAŃSKIEGO, Stefanię, Kazimierza STOBOWSKICH, Czesława CECHA, Zygmunta STOBOWSKIEGO, c.r. STOBOWSKICH, ODOWSKICH; † c.r. WIDŁASIÓW, SAWICKICH, ZBOROWSKICH, ŻUROWSKICH, WARGINÓW, KALINOWSKICH; † Stanisławę, Romana WYSZOMIERSKICH, Stefana URBAŃSKIEGO, Grażynę, Aleksandra KOŁODZIEJSKICH, Mariannę FUDALEWSKĄ, Janinę ŁUCEK, Jadwigę BARTON; † Sławomira, Jadwigę, Jacka SIDORZAKÓW; † c.r. ŚLIWKÓW, KUPCÓW, MALINOWSKICH, DZIEWANOWSKICH; † Aleksandrę, Jana, c.r. CHODOWCÓW, Helenę, Stefana, Zbigniewa c.r. POLKOWSKICH, ŁUKASIUKÓW, WIERZBICKICH; † Faustynę, Stanisława KORZENIEWSKICH, Eugeniusza GROMA, Zenona KACZANOWSKIEGO, ks. Tadeusza OKRĘGLICKIEGO; † Karolinę, Wacława, Marię, Józefa, Janinę LEŚKIEWICZÓW, Halinę HALICKĄ, Pelagię Stanisława, Krystynę, Jadwigę, Edytę WYSOCKICH, Zofię, Józefa, Jerzego MISZCZYKÓW; † Aleksandrę MATZ, Ewę KRUSZEWSKĄ, Zofię BĄK, Zofię OSTROWSKĄ, Izabelę KOŁODZIEJSKĄ, księdza Jerzego BANAŚKIEWICZA Wiktorię PACECHA, Ryszarda SZURAWSKIEGO; † Jana, Halinę MACIEJAKÓW; † Faustynę, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Konstantego, Eugeniusza, Leszka, Krzysztofa, Bronisława, Ryszarda, Teofila, c.r. KORZENIEWSKIECH, SKRZECZKOWSKICH, SPALITABAKÓW, GĄSIORÓW, GROMÓW; † Zofię, Feliksa BORCZONÓW, ich rodziców, Aleksandrę, Wiktora DOWALLA, ich rodziców, Zenona DOWALLA; † Józefa, Wacława, Mieczysławę, Stanisława TRUSZKOWSKICH, Jana, Annę, Jerzego GÓRALI; † Bożenę, Leokadię, Wacława, Henryka SZATKOWSKICH; † Stanisławę, Antoniego, Józefa, Michała MIKOŁAJCZYKÓW, Stanisławę, Jakuba, Ireneusza LACHOWICZÓW, Teresę, Antoniego, Janusza SŁUCHOCKICH, Jana SKŁADANKA, Sabinę, Stanisława PIASZCZYŃSKICH; Sławomira MIELRACZUKA; † c.r. CHRZANOWSKICH, KRUSZEWSKICH; † Magdalenę Aleksandra PRZESŁAWÓW c.r. PRZESŁAWÓW, AMBROZIAKÓW, Pawełka ZINAIDĘ, Ludwika GNATOWSKIEGO c.r. GNATOWSKICH; † Agnieszkę ZABIELSKĄ; Genowefę, Kazimierza, Mieczysława WOŹNIAKÓW; † Genowefę, Józefa, Hannę, Romana, Lidię, Eugeniusza KOSZEWSKICH; Wandę Pęza, Annę, Alojzego WAWRZYŃSKICH c.r. PACZUSZKICH, LASKOWSKICH, NIEWIATROWSKICH, BOGUSZEWSKICH; Weronikę, Józefa, Jana, Lesława KUROWSKICH c.r. SZERZENIÓW, SZATKOWSKICH, KIEŁKÓW; † Józefę Zatorską, Aleksandra FRONC; Aleksandrę, Józefa FRONCÓW; Mariannę, Stanisławę, Kazimierza SKOWROŃSKICH; Zofię, Stanisława ANGIELCZYKÓW; † Stanisławę, Natalię, Helenę, Zdzisława, Władysława DARKOWSKICH; c.r. FIGLUSÓW, PIETRZAKÓW, SZCZEŚNIAKÓW, DOMOSŁAWSKICH, CIUPKÓW; † Annę, Wacława STYSIÓW; † Józefa, Bolesława, Bolesławę ZYŚK; Jana, Aleksandrę SZYMAŃSKICH; Helenę, Adama, Józefa, Józefę WYROBKÓW; Bolesława, Stanisławę CIOŁKARSKICH; Teresę, Bogdana KOZŁOWSKICH, Zdzisława MIAZGĘ;

Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie Ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz naszych bliskich zmarłych.

Msza Święta Listopadowa
czwartek

Modlimy się za świętej pamięci:
† ks. Wacława i Jana Kuleszów, ks. Tadeusza Karolaka, ks. Jana Dyderskiego, wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz za:

† Jana, Florentynę, Czesława, Henryka, Antoniego, Reginę, Cecylię, Janinę, c.r. SZCZEPANKOWSKICH; † Stefana, Józefę, Genowefę, Jadwigę, Teresę, c.r. MALESZEWSKICH; Mariana, Lucynę KARCZEWSKICH; Adama, Małgorzatę SKARŻYCKICH. † Mariana, Grzegorza ROGUSKICH, Jadwigę, Henryka POLKOWSKICH; † c.r. SICIŃSKICH, Adama LEMANOWICZA; † Aleksandrę BARAN † Teodorę, Jadwigę, Ludwika, Zygmunta BUCZYŃSKICH † c.r. BŁAWDZIEWICZÓW, WYSZOMIERSKICH, KOZŁOWSKICH, ŻOCHOWSKICH † c.r STELMACHÓW, ZALEWSKICH, MALINOWSKICH † c.r. KAWAŁKOWSKICH, SYROCKICH, GENTKÓW, PODKOŃSKICH; † c.r. SZCZEPANIAKÓW, CZAPLÓW, FRANDZIUKÓW, KŁOSIŃSKICH. † c.r. KUTÓW, WIKIEŁÓW, † Romana KAMIŃSKIEGO, Henryka LIPKA-KOZANKA, Janinę, Antoniego ROSTKÓW, Jadwigę, Lucjana WYTRYCHIEWICZÓW; † c.r. ROSTKÓW, KAMIŃSKICH, ŁAGODZIŃSKICH, PIETRZYKOWSKICH, Wiktorię, Antoniego, Wacława, Romana; † Bronisławę, Franciszka POGORZELSKICH, Annę, Mikołaja, Henryka KIETLIŃSKICH, Henrykę, Henryka MIELCARZÓW; † Irenę, Henryka CWALINÓW, Leokadię, Jana KWITOWSKICH, ich rodziców, rodzeństwo. † Jerzego ŻOCHOWSKIEGO, Halinę KRASOWSKĄ, c.r. BIAŁYCH, WOJTKOWSKICH, ŻOCHOWSKICH, GODLEWSKICH. † Jana, Jadwigę DENIZIAKÓW, Teresę KADŁUBOWSKĄ, Jana, Józefa, Henryka CHOROMAŃSKICH, Czesławę SUCHCICKĄ, c.r. DENIZIAKÓW, CHOROMAŃSKICH, FALKOWSKICH, JASTRZĘBSKICH, SZUMOWSKICH. † c.r. ROWICKICH, PIELECHÓW, SOBOTÓW, CHOJNOWSKICH, Jolantę SOBOTĘ-ZAJĄC. † c.r. AJDYSÓW, WISZNIEWSKICH, BALÓW, ŁAGUNÓW, BALCERZAKÓW, LITWINOWICZÓW, Ostrowskich, GODZISZEWSKICH. † Irenę, Edwarda KOSKÓW, Anielę, Antoniego BRACHÓW † Kazimierza, Mariannę, Władysława KIELAKÓW, Władysławę, Mariana, Kazimierza BARANÓW † Piotra ZGUDKĘ; † Jana, Krystynę PĘDZIWIATRÓW, Idziego, Stanisławę POLEWIAKÓW; † Janinę, Franciszka BARTKOWIAKÓW, Romana BEŁŻEK, jego rodziców, Jolantę, Adama LIBICZÓW, Zygmunta ORLEAŃSKIEGO, Jadwigę, Wandę, Jerzego DŁUGOSZÓW, Aleksandrę WILMAŃSKĄ † Józefę HAPON, Anastazję ROGALA, Reginę, OLTONA, Henryka, Dariusza, Stanisławę KĘZBOKÓW, Łucję RZEMPOŁUCH, Stanisławę STAŚKIEWICZ, Mirosławę SIWEK, Kazimierę SOŁTYSIAK. † c.r. SITKOWSKICH, SOBIESIAKÓW, WIĘSYKÓW, WIŚNIEWSKICH, KĘDZIORÓW, MARZOCHÓW, KUCZYŃSKICH, BANASZKÓW, Genowefę PACHOLIK. † c.r. RURKÓW, BURZÓW, KOCZKODONÓW, Adama KRAJEWSKIEGO, KAMIŃSKICH. † Stefanię, Bronisława, Zdzisława TYTMANÓW, Janinę Władysława, Zdzisława BRALEWSKICH, Stefanię, Wincentego, Czesława WYSOCKICH, Janinę KŁUSEK † c.r. KUPCÓW, PIELECHÓW, ROWICKICH, GROTKOWSKICH, Sobotów, Królów, KUBUJÓW, TABAKÓW, Stanisława LENDĘ † Stanisława MURAWSKIEGO c.r. MALINOWSKICH; † Genowefę, Tadeusza WĘGRZYNEK; Weronikę, Józefa RYSZKÓW; Barbarę, Michała WĘGRZYNKA; Irenę, Stanisława WYSZYŃSKICH; † Aleksandra, Józefa, Annę, Antoniego, Marię, c.r. POKORÓW, JANKOWSKICH, FEDORCZYKÓW; † Stanisławę KOZIEŁ, Barbarę, Piotra, Stanisławę c.r. KOZIEŁÓW; Zofię KUĆ, Feliksa, Józefa ŚLESICKIEGO c.r. KUCIÓW, LEŚNIEWSKICH, GAŃKÓW, KOTECKICH, KOŁODZIEJCZYKÓW, STALMACHÓW, ŚLESICKICH; Basię LABES; Ewę BAUM; ks. Marka; † Stefana, Jerzego, Tomasza, Lucję, Halinę, Mariannę POŚLADÓW; Władysława, Aleksandrę KOŁODZIEJÓW; Zbigniewa, Czesława, Eugenię DYONIZIAKÓW; Alicję, Jerzego JÓŹWIAKÓW; Elżbietę GRYSZPANOWICZ, Halinę NIEWIATOWSKĄ;

Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie Ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz naszych bliskich zmarłych.

Msza Święta Listopadowa
piątek

Modlimy się za świętej pamięci:
† ks. Wacława i Jana Kuleszów, ks. Tadeusza Karolaka, ks. Jana Dyderskiego, wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz za:

† Władysława Salwina, Mirosławę ROGUSZEWSKĄ, Annę, Stanisława FALBÓW, Rozalię, Stanisława SALWINÓW † Karolinę, Lucjana DWORAKOWSKICH † Kazimierę, Piotra AMBROZIAKÓW, Bertę, Władysława JANKOWSKICH, c.r. GAŁĄZKÓW † Janinę, Tadeusza, Bogusława GŁUCHOWSKICH, Jadwigę, Antoniego, Jana TUROWSKICH, c.r. WASIKOWSKICH, GŁUCHOWSKICH, KARPIŃSKICH, TUROWSKICH † Czesława ZARZECKIEGO, c.r. ZARZECKICH, GAŁAGUSÓW † Andrzeja, Krzysztofa, Polikarpa WOCIALÓW, Zdzisława, Sławomira LEWANDOWSKICH, Jerzego MIŁKOWSKIEGO, c.r. WOCIALÓW, LEWANDOWSKICH, JARNICKICH, KROPIELNICKICH. † Anię, Annę, Zofię, Henryka, Jana, Henryka ŻELAZOWSKICH, c.r. ŻELAZOWSKICH, OSTASZEWSKICH, OKULUSÓW, SZCZĘSNYCH, SZKODZIŃSKICH, STOSIÓW, JAKUBCZAKÓW, BARANOWSKICH, SZCZERBÓW, SZCZĘSNYCH, MARCISZEWSKICH, SZULAKOWSKICH, JANECZKÓW, KARPIŃSKICH, CEBULÓW, JEŻÓW. † Zofię, Franciszka USZYŃSKICH; † Jana, Piotra, Henrykę, Jerzego, Antoninę, Wojciecha, Jadwigę Wacława, Bronisławę, Kazimierza, Franciszka, Magdalenę, Stanisława, Leokadię, Marię, Andrzeja, Marię, Władysławę, Jana, Romcię; † Jana, Otylię, Stanisława, Mariannę, Franciszka, Bertę c.r. KUBICKICH, GORCZYCÓW. † Zygmunta URBAŃCZYKA, c.r. URBAŃCZYKÓW, SIULCZYŃSKICH, DĄBROWSKICH, WESOŁOWSKICH; † Jadwigę, Stefana CZYŻEWSKICH, Janusza, Irenę, Stanisława CHIBOWSKICH, c.r. CHIBOWSKICH, PRZESMYCKICH, CZYŻEWSKICH, JAKUBIKÓW; † Józefa, c.r. DULEWICZÓW, Kazimierza, c.r. KASIŃSKICH, Marcina, Kazimierę, Ludwika, c.r. MARKOWSKICH, STEFAŃCZYKÓW. c.r. GONCIARZY, Bronisława BEWZ, Elżbietę SUCHENEK, Genowefę BEBEL; † Marka, Marię SZYMAŃSKICH, Józefa, Krystynę GRABOWSKICH, Romana, Krystynę PIOTROWSKICH, Stanisława, Stanisławę GRABOWSKICH, Józefa, Bolesławę PAWŁOWSKICH, Michała, Jadwigę TARNAWSKICH, Hannę KOŚCIELNĄ, Jana IWAŃSKIEGO, Alfreda PIOTROWSKIEGO, Bolesława, Franciszkę PIOTROWSKICH, Józefa, Franciszkę BĄK, Piotra SZYMAŃSKIEGO, Tadeusza SZYMAŃSKIEGO; † Longina, Marię, Pawła GORAJÓW, Janinę, Roberta, Mariana KRZYCZKOWSKICH, Irenę, Józefa CIBORKÓW, Zofię, Jadwigę, Wiktora, Ryszarda WASIÓW, Rafalinę PASIERBEK, c.r. ŁOŃSKICH, GORAJÓW, Annę, FRANISZKA, Jerzego DUBICKICH, Stefana, Elżbietę i Krzysztofa SIEKÓW, c.r. SIEKÓW, DUBICKICH, Kazimierę KIEROT, Piotra, Marię BOCZKOWSKICH, Kazimierza SŁYSZA; † Jana ŁAGOWSKIEGO, Juliannę, Stefanię, Stanisława, Czesława, Eugeniusza, c.r. ŁAGOWSKICH, Helenę, Józefa, Krystynę, Stefana, c.r. DRĄŻYKÓW, Józefę, Józefa, Jana JANISZEWSKICH, Edwarda ZIEMKĘ, Jana Olszaka, Leokadię, Mieczysława KICIÓW, Hannę, Janusza POLECIŃSKICH, Kazimierę WYGANOWSKĄ, Elżbietę Budną, Marię, Aleksandra SĘKTASÓW, c.r. SĘKTASÓW, Joannę, Marcelego, Leokadię, Danutę, Marię, Bogdana, Hannę, Jadwigę ZACHARSKICH, Kazimierza KAMELĘ, c.r. KAMELÓW; † Janinę, Józefa, Piotra MARCZYKÓW; Mariannę, Antoniego, Mieczysława RECZULSKICH; Adama, Julię, Stanisława, Józefa, Franciszka BISKUPÓW; Zenona, Tomasza Latków; Julię, Józefa BIELÓW; Zofię, Józefa PAŁYGIEWICZÓW; Wiesławę SZCZERBA; Andrzeja LORFINGA, † Franciszka, Mariannę, Aleksandra, Mariannę, c.r. ŻELAZOWSKICH; Jana, Stefanię, Jana, Zofię, Ignacego c.r. ROWICKICH; Zofię, Wacława, Zbigniewa, Zygmunta, c.r. JACZEWSKICH; Krysię FILIPCZUK, Tadeusza MALIKA, Zygmunta KLEPACKIEGO, Bogusława, Tadeusza, Janinę GŁUCHOWSKICH; Zofię, Stanisława JACZEWSKICH, Mędryka JACZEWSKIEGO

Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie Ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz naszych bliskich zmarłych.

Msza Święta Listopadowa
sobota

Modlimy się za świętej pamięci:
† ks. Wacława i Jana Kuleszów, ks. Tadeusza Karolaka, ks. Jana Dyderskiego, wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz za:

† Janinę, Marię, Stanisława KŁOPOTOWSKICH, Feliksa, Antoniego, Stanisława ZAMBRZYCKICH, Jadwigę KONCEWICZ, Wandę AKASZKIEWICZ, Kazimierza NIEMIŃSKIEGO; † Jana, Józefa ŻURAWIŃSKICH; Jerzego, Tadeusza, Halinę BENEDYSIUKÓW; † Romualda GAWRYOŁKA; † Anielę, Szczepana, Teodorę, Edwarda WIEJAKÓW; Bogusławę, Zbigniewa GOLISZKÓW; Mariana, Józefa, Bronisławę, Stanisława, Zofię WAWER; † Henryka, Józefa, Aleksandrę, Józefę, Czesława, Piotra WRZOSKÓW c.r. WRZOSKÓW, Annę GRIZWOLD; Józefę KLETCHO; Józefa, Wandę SABAŁÓW; Alberta WOLFFA; Czesławę WITKOWSKĄ; † c.r. Steciów, TOMCZUKÓW, PROKOPÓW, KACZYŃSKICH, ZARĘBSKICH, WOJTERKOWSKICH, GROCHOWSKICH, KOZŁOWSKICH † Jana, Stanisławę, Józefa, Mariana MIRKOWICZÓW; Jana, Władysławę, Kazimierę, Kazimierza, Jana, Eugenię SIDORCZUKÓW, Leokadię; † Mieczysława, Annę, Arkadiusza, Sylwestra WOJTKOWSKICH; Wacława, MARCYJANNĘ, Mariana, Jadwigę KRASNODĘBSKICH; Alfonsa, Filomenę WIELĄDKÓW; Zdzisława, Alinę, Zbigniewa, Marka, Sławomira ŚWIEŻAKÓW; Stanisława DĘBSKIEGO; Zofię GRACZYKOWSKĄ; † Czesława MIAZGĘ c.r. MIAZGÓW; Zofię, Franciszka, Edwarda CIEŚLÓW, c.r. CIEŚLÓW; † c.r.PAŃKÓW, SOKOŁOWSKICH, KALATÓW, KULESZÓW, BAGIŃSKICH; Adama STRZEMIECZNEGO, c.r. STRZEMIECZNYCH, BZOWSKICH, CHRUŚCIELÓW, BALÓW; † Marcina, Andrzeja KIJOKÓW c.r. TWARDOWSKICH, DAWIDCZYKÓW; † Leokadię, Tadeusza, Zbigniewa CESSAKÓW; Genowefę, Jana OPAŁKÓW, c.r. CESSAKÓW, ZEBERKIEWICZÓW; Władysławę, Kazimierza, Eugeniusza, Stanisława, Czesława SOSZYŃSKICH, c.r. SOSZYŃSKICH i ŚWINIARSKICH; Adama JAŃCZAKA; Hannę KOWALEWSKĄ; ks. Marka JANICKIEGO; † Michała, Józefa, Bogdana.† Michalinę, Adama, Tadeusza, Grzegorza c.r. KOMOROWSKICH, KALICKICH, WITOWSKICH † Zenona WALCZAKA, c.r. WALCZAKÓW, GUZKÓW. † Tadeusza, c.r. KALINOWSKICH, Leokadię, Józefa c.r. SOBCZAKÓW. † Jerzego, Iwonę JĘDRZEJEWSKICH, Władysławę, Adolfa MICKIEWICZÓW, Józefę, Tomasza c.r. ROSTKOWSKICH † Mirosławę FELENCHAK † c.r. SZCZOTKÓW, DEPUTATÓW, ABUCEWICZÓW † Marka PIOTROWSKIEGO, c.r. STOLARCZYKÓW † Ryszarda WINIARSKIEGO, Henryka MIKSĘ, c.r. DĄBROWSKICH, BANCWEWICZÓW, SZESZKÓW. † c.r. MIZURÓW, LESISZÓW, ROSZKÓW, KOSIŃSKICH, MROCZKÓW. † Jadwigę, Stanisława POŁOMSKICH, Józefa, Walerię, Władysława, Stanisława NOWAKÓW, c.r. POŁOMSKICH, Zdzisławę DĘBIEC, c.r. DĘBCÓW, Janinę, Tadeusza BRZOZOWSKICH, Jadwigę, Tadeusza MALINOWSKICH † c.r. KOŻUCHOWSKICH, KOBUSÓW, REMISZEWSKICH, TYSKÓW † Ireneusza OWSIANKO, c.r. OWSIANKO, GAŁZYCH † Jerzego BENEDYSIUKA, Mirosławę ROGUSZEWSKĄ, Władysławę SALWIN, Halinę, † Tadeusza BENEDYSIUKÓW, Jana ŻURAWIŃSKIEGO, Wiesławę KAZIMIERCZUK † Jana, Czesławę, Adama c.r. GŁUSZCZAKÓW, MIKOŁAJCZUKÓW, Henryka, Cecylię RUTKOWSKICH, Irenę, Wiesława Zbigniewa, KOZAKÓW; † Cecylię, Jerzego ŁUKASIAKÓW † Mariana CZARNOCKIEGO; † Jadwigę, Józefa, Stanisławę, Czesława, Tadeusza, Czesławę OLESZCZUKÓW; † Andrzeja ŚWIERCZYŃSKIEGO; Janinę, Władysława, Annę SZCZEBLEWSKICH; † Helenę, Bolesława, Józefa, Henrykę, Andrzeja JAKUBIKÓW; † Krystynę KACZMARSKĄ; † Franciszkę BOGUSŁAWSKĄ; Henryka, Cecylię, Filomenę CZARNOCKICH. † Jana PUCHAŁĘ, jego rodziców Jadwigę Mariana KOŁKÓW Jacka, Stanisława GUZKÓW † Otylię, Wacława, Grzegorza, Henryka, Mieczysława, Janusza DZIEMIANOWSKICH; † Stanisławę, Julię, Józefa, Stanisława TOMASZEWSKICH; † Marię, Stanisława, Aleksandrę, Czesławę BIERNACKICH. † Stanisławę, Teofila, Stefana RYCHŁYCH; † Janinę, Stanisława TETRAKOWSKICH; † Zofię, Piotra Maniów; Apolonię, Józefa KACPERSKICH, Edmunda NADOBNIKA, Katarzynę GŁAŻEWSKĄ, Balbinę GRĄDZ; † Bronisława, Mariana, Anastazję, Annę, Stanisława, Czesławę, c.r. SALACHÓW, CIURÓW, CHOIŃSKICH † Danutę RUTKOWSKĄ, c.r. RUTKOWSKICH, ŁEMPICKICH, FRĄCZYKÓW. † Zofię, Stanisława, Olbrysiów; Mariana Wicińskiego † Kornelię, Stanisława WOJTYRÓW; Mariannę, Kazimierza CZAJKOWSKICH, Krystynę DZWONKOWSKĄ, Barbarę DĄBROWSKĄ, Jana TRZCIŃSKIEGO

Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie Ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz naszych bliskich zmarłych.

 

 

WYPOMINKI ROCZNE

 

W wypominkach rocznych modlimy się za świętej pamięci:
† ks. Wacława, Jana KULESZÓW, ks. Tadeusza KAROLAKA, ks. Jana DYDERSKIEGO, wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz za:
† Józefa CHRAPKA, bp. Jana CHRAPKA, Kazimierza CHRAPKA c.r. CHRAPKÓW, BORECKICH, KRAKOWIAKÓW, PIOTROWSKICH, Włodzimierza WÓJTOWICZA, Małgorzatę TYCZYŃSKĄ, c.r. WÓJTOWICZÓW, TYCZYŃSKICH, BURASÓW, BEŁZOWSKICH, Bronisławę, Edwarda GUTKOWSKICH, s. Adrianę NADOLNĄ. c.r. GUTKOWSKICH, ŁAZARCZYKÓW, GRZYBÓW, MATRACKICH, GOŁĘBIEWSKICH, Jana LINOWSKIEGO, c.r. LINOWSKICH, SICZKÓW; Zofię, Bolesława ARCISZEWSKICH, c.r. TRELÓW, ARCISZEWSKICH, Romana, Andrzeja, Annę TRUSZÓW, c.r. KOPROWSKICH, TRUSZÓW, KUCÓW, Mariana WĄTROBĘ, zmarłych z rodziny WĄTROBÓW, RZOŃCÓW, ks. Władysława STANKA. † Janinę KŁOPOTOWSKĄ; † Zygmunta, Zofię KILIJANÓW, Stanisławę, Jana, Tadeusza, Eugeniusza ROSŁAŃCÓW, Stanisława, Marię GODLEWSKICH, Adama BARCZA, Salomeę WERNO, Tadeusza KOŁODZIEJCZYKA, Aleksandra GIZIŃSKIEGO; † Zofię, Franciszka Uszyńskich; † Edwarda BOJANOWSKIEGO; † Teresę, Stefana, Jana DUDŹCÓW, Jana, Zofię BRZOZOWSKICH, Stefana OLEKSIAKA, Karolinę, Bogdana WASILEWSKICH † Sabinę, Stanisława, Apolonię, Eugeniusza, Bronisławę, Bronisława MOCZYDŁOWSKICH, Józefę, Kazimierza RADŁOWSKICH; † Antoniego, Mariannę RYCZKOWSKICH, Janinę, Franciszka OLĘDZKICH, Eugenię, Czesława PAWLAKÓW; Teresę, Andrzeja, Kazimierza RABSZTYNÓW † Zofię, Leona, Józefa KADŁUBOWSKICH, Annę, Jana, Stanisława, Marię, Aleksandra, Irenę KADŁUBOWSKICH, Genowefę, Stanisława, Aleksandra JABŁOŃSKICH, Władysławę, Stanisława SZABŁOWSKICH, Jadwigę, Stanisława SOBIESZCZUKÓW, Reginę, Kazimierza, Stanisławę, Krystynę KWIATKOWSKICH, Antoniego, Stanisławę, Aleksandra, Julię, Bolesława JAKUBIAKÓW, Piotra, Franciszkę CHOJNOWSKICH, Władysławę KOŹLUK, Krystynę, Zygmunta WIELGOLEWSKICH, Ludmiłę, Zdzisława, Konrada KARASIEWICZÓW, Leontynę, Józefa MARCINIAKÓW, Felicję, Henryka MICHALSKICH, Grażynę MOMOT, Annę CZUBA, Marię ANDRUSZKIEWICZ, Macieja OGRODZKIEGO, Janinę BOGUSKĄ, Janinę CZYŻEWSKĄ, Andrzeja HARASZKOWSKIEGO, Jana NOWICKIEGO, Krystynę, Mieczysława KOWALSKICH, Alicję BONDYRĘ, Elżbietę CHUDZIK, Mariannę BAGŁAJ, Elżbietę STELMACH, Cecylię GARWOLIŃSKĄ, Hannę KOWALEWSKĄ, Romana, Wandę TYBURCZYCH, Grzegorza WITOWSKIEGO, Marię PADEREWSKĄ, † Franciszka MAZURKA, c.r. MAZURKÓW, MAKARUKÓW; † Jana, Stanisławę SIENICKICH, Henryka, Marię WILIGÓRSKICH; † Józefa SZCZĘSNEGO; † Józefę, Henryka, Filipa ŻOCHOWSKICH, Eugenię, Władysława, Andrzeja TRZCIŃSKICH, Zofię, Michała PAPROCKICH; † Lecha ZUBCZYŃSKIEGO c.r. ZUBCZYŃSKICH, Mariannę, Hieronima c.r. JEZIORSKICH; † Leokadię, Piotra WSZELAKICH, Mariana WSZELAKIEGO, Stanisławę RUDNIK, Tomasza SKRZYPCZAKA; † Edwarda WOLSKIEGO, Kazimierza SKRZYPCZAKA, Tomasza SKRZYPCZAKA, pradziadków KOKOSZÓW, Halinę, Stefana SKRZYPCZAKÓW, Zbigniewa, Czelestę ZAWADZKICH; † Danutę, Henryka MALESZEWSKICH; † Leokadię, Tadeusza GUTOWSKICH, c.r. GUTOWSKICH, PĘKÓW; † Czesławę, Stanisława CHOIŃSKICH, c.r. CHOIŃSKICH Annę, Aleksandra KARCZMARCZYKÓW c.r. KARCZMARCZYKÓW † Romualda GRUDZIĄŻA, Mariannę, Aleksandra ŚLUSARZÓW, c.r. ŚLUSARZÓW, GRUDZIĄŻÓW, POZIEMSKICH; † Józefę, Piotra, Zofię, Stanisława OLBRYSIÓW; † Aleksandra, Barbarę, Martę, Władysława TYLICKICH, Janinę, Stanisława, Kordulę, Wincentego SZYCHOWSKICH, Stanisławę, Antoniego WITKOWSKICH; † Jana RUSZCZYKA, jego rodziców, teściów; † Dariusza, Edmunda c.r. KRAJEWSKICH, Aleksandrę, Stanisława, Eugeniusza, Teresę, Mariana WYSZOMIERSKICH, Zbigniewa PAWŁOWSKIEGO, Mieczysława, Walentego, Halinę, Jana RYTLÓW; † Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława SKIBNIEWSKICH, Mieczysława, Michalinę, Franciszka BUCZYŃSKICH, Stefanię GIBUŁĘ; † Hannę, Wacława DRUŻBÓW, c.r. ZAWADZKICH, DRUŻBÓW, Henryka WAĆKOWSKIEGO, Jana, Genowefę OPAŁKÓW, c.r. WAĆKOWSKICH, CESSAKÓW, OPAŁKÓW; † Jana KOMORKA; † c.r. ŁADZIAKÓW, MIELCARZÓW, KOWALCZYKÓW, MAKREWICZÓW, KRYSIAKÓW, Janusza DOBOSZA, † Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję, Wacława OKULUSÓW, Helenę, Edwarda CYBULÓW, ks. Stanisława CYBULA, Henryka, Genowefę, Józefa WAĆKOWSKICH, Leokadię, Tadeusza CESSAKÓW, c.r. OKULUSÓW, CYBULÓW, ROGUSKICH, KRUPIŃSKICH, KOWALEWICZÓW, WAĆKOWSKICH, CESSAKÓW, OPAŁKÓW, ZAWADZKICH, ŻELAZOWSKICH; † Karola, Stefanię, Adama, Bożenę LEWANDOWSKICH, Julię WĄSIK, † Stanisława, Helenę JĘDRZEJEWSKICH, Janusza MILWICZA; † Zofię, Henryka ŻOCHOWSKICH, c.r. ŻOCHOWSKICH, WYSZOMIERSKICH, Stanisławę, Stanisława WYSZOMIERSKICH, Stanisławę, Franciszka ŻOCHOWSKICH, c.r. JANUSZKIEWICZÓW; † Annę, Kazimierza BIAŁOWARCZUKÓW, Piotra DENIZIAKA; † Konstantego, Zygmunta, Henryka WIŚNICKICH; † Władysława, Helenę, Henryka, Stanisława, Mariannę c.r. WIŚNICKICH, Stanisława, Stanisławę MALISZEWSKICH, Sławomira, Jadwigę, Jacka SIDORZAKÓW, Władysława, Irenę WINIARSKICH; † c.r. ŚLIWKÓW, KUPCÓW, MALINOWSKICH, DZIEWANOWSKICH; † Mariana, Helenę KRAJEWSKICH, Elżbietę Odzimek, Ryszarda ŚWIDZIŃSKIEGO, Jerzego WITKOWSKIEGO, Edwarda, Czesławę STRYJECKICH; † Krystynę, Wacława STARKÓW, c.r. TUPAJÓW, STARKÓW, Mariannę, Mieczysława MICHAŁOWSKICH, c.r. MICHAŁOWSKICH, NOWAKOWSKICH; † c.r. FOTKÓW, ŁUKASIKÓW, ZIÓŁKOWSKICH, BETLEJEWSKICH; c.r. KORZENIEWSKICH, GROMÓW, sąsiadów, znajomych, przyjaciół; Faustynę, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Konstantego, Eugeniusza, Leszka, Krzysztofa, Bronisława, Ryszarda, Teofila, rodziców, teściów, dziadków, c.r. KORZENIEWSKIECH, SKRZECZKOWSKICH, SPALITABAKÓW, GĄSIORÓW, GROMÓW; Zofię, Feliksa BORCZONÓW, ich rodziców, Aleksandrę, Wiktora DOWALLA, ich rodziców, Zenona DOWALLA; Bożenę, Leokadię, Wacława, Henryka SZATKOWSKICH; Stanisławę, Antoniego, Józefa, Michała MIKOŁAJCZYKÓW, Stanisławę, Jakuba, Ireneusza LACHOWICZÓW, Teresę, Antoniego, Janusza SŁUCHOCKICH, Jana SKŁADANKA, Sabinę, Stanisława PIASZCZYŃSKICH; Sławomira MIELRACZUKA; Mariana CHRZANOWSKIEGO; Weronikę, Józefa, Jana, Lesława, KUROWSKICH c.r. SZERZENIÓW, SZATKOWSKICH, KIEŁKÓW † Jana, Józefa ŻURAWIŃSKICH; Jerzego, Tadeusza, Halinę BENEDYSIUKÓW; † c.r. STECIÓW, TOMCZUKÓW, PROKOPÓW, KACZYŃSKICH, ZARĘBSKICH, WOJTERKOWSKICH, GROCHOWSKICH, KOZŁOWSKICH; Jana, Stanisławę MIRKOWICZÓW c.r. MIRKOWICZÓW; Jana, Władysławę SIDORCZUKÓW c.r. SIDORCZUKÓW; † Andrzeja, Marcina KIJOKÓW c.r. TWARDOWSKICH, DAWIDCZYKÓW; † Barbarę WIKALIŃSKĄ; † c.r. SERWINOWSKICH, ORNOKÓW, KRAJEWSKICH; † Zuzannę, c.r MARCÓW, MORAWSKICH; † Genowefę, Tadeusza WĘGRZYNKÓW; Weronikę, Józefa RYSZKÓW; Barbarę, Michała WĘGRZYNKÓW; Irenę, Stanisława WYSZYŃSKICH; † Helenę, Stanisława, Wojciecha, Zygmunta PILICHOWSKICH; Leokadię, Jana GAŁĄZKÓW; † Jadwigę, Tadeusza POŚLADÓW, ich rodziców, rodzeństwo; Karolka, Ireneusza c.r. TELAKOWCÓW, NOWAKÓW; Helenę, Stanisława, Stefana KURSÓW; † c.r. CHOIŃSKICH, SALACHÓW, CIURÓW; Siostrę Aucjatę, Alinę SIKORĘ; † Józefę ZATORSKĄ, Aleksandra FRONCA; † Stanisławę, Natalię, Helenę, Zdzisława, Władysława DARKOWSKICH; c.r. FIGLUSÓW, PIETRZAKÓW, DOMOSŁAWSKICH, CIUPKÓW, Szcześniaków; † Eugeniusza, Genowefę, Józefa c.r. KOŻUCHOWSKICH; Franciszkę, Stanisława, Mieczysława, Eugeniusza, Klementynę, Jana c.r. REMISZEWSKICH; † Annę, Wacława STYSIÓW; † Jadwigę, Edwarda BĄKÓW; † Józefa, Bolesława, Bolesławę ZYŚKÓW; Jana, Aleksandrę SZYMAŃSKICH; Helenę, Adama, Józefa, Józefę WYROBKÓW; Bolesława, Stanisławę CIOŁKARSKICH; Teresę, Bogdana KOZŁOWSKICH, Zdzisława MIAZGĘ; † Janinę, Józefa, Piotra Marczyków; Mariannę, Antoniego, Mieczysława RECZULSKICH; Adama, Julię, Stanisława, Józefa, Franciszka BISKUPÓW; Zenona, Tomasza LATKÓW; Julię, Józefa BIELÓW; Zofię, Józefa PAŁYGIEWICZÓW; Wiesławę SZCZERBĘ; Andrzeja LORFINGA; † Franciszka, Mariannę, Aleksandra, Mariannę, c.r. ŻELAZOWSKICH; Jana, Stefanię, Jana, Zofię, Ignacego, c.r. ROWICKICH; Zofię, Wacława, Zbigniewa, Zygmunta, c.r. JACZEWSKICH; Krysię FILIPCZUK, Tadeusza MALIKA, Zygmunta KLEPACKIEGO, Bogusława, Tadeusza, Janinę GŁUCHOWSKICH; Zofię, Stanisława JACZEWSKICH, Mędryka JACZEWSKIEGO; † Feliksę, Michała KONDRACIUKÓW c.r. KONDRACIUKÓW, PRZYBYSZÓW; Stanisława FRĄCKIEWICZA, Krystynę LEMIECH; † Czesławę, Hannę, Antoniego Mieczysława NOJSZEWSKICH; Janinę, Napoleona LASKOWSKICH; Genowefę, Jana SNOPKIEWICZÓW; Jadwigę ŚLIWĘ c.r ŚLIWÓW; c.r. NIEMYJSKICH, Leoniaków, Józefę TRUSZKOWSKĄ. † c.r BIERNACKICH, Janusza DZIEMIANOWSKIEGO, c.r DZIEMIANOWSKICH, Stanisławę, Józefa TOMASZEWSKICH. † Mariana, Henryka, Cecylię CZARNOCKICH, Jadwigę, Józefa OLESZCZUKÓW. † c.r. SICIŃSKICH, Adama LEMANOWICZA; † c.r. STELMACHÓW, ZALEWSKICH, MALINOWSKICH † Antoniego WIKIEŁA † Romana KAMIŃSKIEGO, Henryka LIPKA-KOZANKA, Janinę, Antoniego ROSTKÓW, Jadwigę, Lucjana WYTRYCHIEWICZÓW; † c.r. ROSTKÓW, KAMIŃSKICH, ŁAGODZIŃSKICH, PIETRZYKOWSKICH, Wiktorię, Antoniego, Wacława, Romana; † Jerzego ŻOCHOWSKIEGO, Halinę KRASOWSKĄ, c.r. BIAŁYCH, WOJTKOWSKICH, ŻOCHOWSKICH, GODLEWSKICH. † Irenę, Edwarda KOSKÓW, Anielę, Antoniego BRACHÓW † Kazimierza, Mariannę, Władysława KIELAKÓW, Władysławę, Mariana, Kazimierza BARANÓW † Czesławę, Mariannę, Piotra FILONÓW, Katarzynę, Stanisława BARDADYNÓW, Józefę, Grzegorza PYLÓW, c.r. KOSIORKÓW. † Zofię, Eugeniusza, Jana, Mieczysława, Bożenę, Krzysztofa, Mariannę, Janinę, Stanisławę KLIMKÓW, c.r. DUBNIAKÓW, SIWKÓW, ŁAGODÓW; † Kazimierę, Stanisława, Marka MAŃKÓW, Józefę, Stanisława BARSZCZÓW † Stefanię, Bronisława, Zdzisława TYTMANÓW, Janinę Władysława, Zdzisława BRALEWSKICH, Stefanię, Wincentego, Czesława WYSOCKICH, Janinę KŁUSEK † Zofię, Władysława, Romana, Jarka WYSZOMIERSKICH, c.r. WYSZOMIERSKICH, Idalię, Stefana RYTLÓW, c.r RYTLÓW, Mariannę, Romana, Iwonę, Piotra PIWOWARCZUKÓW. † Michalinę, Adama, Tadeusza, Grzegorza c.r KOMOROWSKICH, KALICKICH, WITOWSKICH † Zenona WALCZAKA † c.r. JĘDRZEJEWSKICH, MICKIEWICZÓW, ROSTKOWSKICH † Karolinę, Lucjana DWORAKOWSKICH † Anię SZKODZIŃSKĄ, c.r. ŻELAZOWSKICH, OSTASZEWSKICH, OKULUSÓW, SZKODZIŃSKICH, STOSIÓW, KAPLÓW, SZCZERBÓW, SZCZĘSNYCH, MARCISZEWSKICH, BARANOWSKICH, SALWINÓW, JEŻÓW, SZULAKOWSKICH † Tadeusza, Zygmunta, c.r. KOŁODZIEJCZYKÓW, KILJANÓW, ŻABICKICH, ROSŁAŃCÓW, JANKOWSKICH, SKWARSKICH, STEMPLEWSKICH † Antoninę, Bolesława OSIŃSKICH, Annę, Wacława, Janusza KŁUSKÓW † Tadeusza, Eugenię, Józefa RATYŃSKICH, Irenę, Kazimierza KOBYLIŃSKICH, c.r. Ratyńskich, OLESZCZUKÓW, Jolantę, Stanisława FRYDRYCHÓW † Jana, Teresę PŁUŻYŃSKICH, Eugeniusza KOŻUCHOWSKIEGO, Marię, Bogdana TROCHIMIUKÓW, Janinę, Józefa SADERÓW, Genowefę UZIĘBŁO, c.r. PALACZÓW, SADERÓW, PŁUŻYŃSKICH, REMISZEWSKICH. † Barbarę, Józefa SKWIERCZYŃSKICH, Krystynę JÓŹWIK, c.r. KAMIŃSKICH, SKWIERCZYŃSKICH, Jóźwików, WOŹNICKICH. † Genowefę, Romana BEŁŻEKÓW, Emilię, Władysława LIPSKICH, Jana BORONIA, Irmę, Hansa STEPHAN, Marię TRUSZKOWSKĄ, Marię KOŃCZYŃSKĄ, Aleksandra, Stanisławę SOSZYŃSKICH, Zuzannę, Alfreda FORYSIÓW, Tadeusza RYCHLICĘ, Barbarę, Henryka, Zbigniewa GASTOŁÓW. † Edwarda, Marię WOLSKICH † Pawła HUMENIUKA, Jana, Franciszkę, Annę TRYKÓW, Tadeusza KLIMOWICZA, c.r. KLIMOWICZÓW, Mariana FAŁATA, c.r. ŁĄCKICH, Wiesławę ZAKRZEWSKĄ, Leona JAKIMÓWA, Jerzego DZIUBAŁĘ, Czesława CHMIELEWSKIEGO, c.r. SZWARCÓW, Antoninę KRZESAJ, Jerzego PRZYGODĘ, Stefana MIERZWĘ, Marię SIELEWICZ, Cezarego MAJEWSKIEGO, c.r. JAŃCZYKÓW, FAŁATÓW, † Józefę, Annę, Konstantego, Kazimierza CHWEDCZUKÓW, Mariannę, Antoniego, Henryka, Marka, Zbigniewa PAWLUKÓW. † Czesława, Rozalię, Jana KĘDZIORKÓW, Genowefę, Kazimierza, Piotra DRAGUNÓW.
† Romualdę, Irenę, Jolantę DOBRENKÓW, c.r. DOBRENKÓW, KASZUBOWICZÓW, Józefa, Tadeusza, Jana, OGRZEWAŁÓW, c.r. OGRZEWAŁÓW, MALISZEWSKICH, Janinę SZAGDAJ, c.r. SZAGDAJÓW † Rozalię, Jędrzeja, Apolonię, Jana, Michała KONDUBÓW, Annę, Franciszka MAZURKÓW, Stanisławę, Stanisława SADŁOWSKICH, Władysława, Józefę, Edwarda, Bronisławę LEWCZUKÓW, c.r. KONDUBÓW, MAZURKÓW, LEWCZUKÓW, SADŁOWSKICH, SMOLIŃSKICH, GRABOWSKICH, JAWORSKICH, ks. Stanisława BYCZYŃSKIEGO. † Stanisławę FIJAŁKOWSKĄ, Kazimierza, Stanisława FIJAŁKOWSKICH, Reginę BALA. † Mieczysława Bąka; † Edwarda Marczyka, Antoniego Biskupa, Tadeusza Siudę
Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie Ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz naszych bliskich zmarłych.