Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Pismo św. przekazuje, że świętą i szlachetną jest rzeczą modlić się za umarłych,

aby zostali uwolnieni od grzechów i stali się uczestnikami zmartwychwstania

oraz przygotowanej dla nich najwspanialszej nagrody /por. 2 Mch 12, 43-45/.

Dlatego polecamy miłosiernemu Bogu, nieśmiertelnemu Królowi wieków,

naszych bliskich zmarłych i prosimy aby byli zbawieni.

 

Przez cały miesiąc listopad, o godz. 18.00,
sprawowana jest w naszym kościele Msza św. zbiorowa
za zmarłych zgłoszonych do wspólnej modlitwy.

 

 Aby ułatwić wyszukanie dnia, w którym odczytywane są imiona i nazwiska zmarłych polecamy użycie komendy “szukaj”.

Wciskamy klawisz CTRL oraz klawisz        F     i wpisujemy w wyskakującym okienku imiona i nazwiska zmarłych, których zgłaszaliśmy u księży.

\2021/

 ver. 5.12.2021

 

 

W wypominkach rocznych Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych i modlimy się za :
† Genowefę, Józefa CHRAPKÓW, ks. bp. Jana CHRAPKA, Kazimierza CHRAPEK, † Ludwika, Lucjana, Krzysztofa, Andrzeja, ks. Abp. H. HOSERA, c.r CHRAPKÓW, BORECKICH, KRAKOWIAKÓW, PIOTROWSKICH, LIGUSÓW, FIRMANTYCH, † Włodzimierza WÓJTOWICZ, Małgorzatę TYCZYŃSKĄ, c.r WÓJTOWICZÓW, TYCZYŃSKICH, BURASÓW, BEŁZOWSKICH, † Bronisławę, Edwarda GUTKOWSKICH, Janinę GRZYB, siostrę Adrianę NADOLNĄ, c.r GUTKOWSKICH, ŁAZARCZYKÓW, GRZYBÓW, MATRACKICH, † Romana, Andrzeja, Annę TRUSZ, c.r KOPROWSKICH, TRUSZ, KUC, TRACZ, † Mariana WĄTROBĘ, c.r WĄTROBÓW, RZOŃCÓW, DYBAŚ, ks. Władysława STANEK, † Andrzeja, Marię KONSTANTY, Jana, Marię STEFAŃSKICH, ks. Jaromira BUCZAKA, c.r KONSTANTYCH, STEFAŃSKICH, † Józefa, Grzegorza PAWŁOWSKICH, ks. Józefa OŻÓG, ks. Zbigniewa KOTYRBĘ, c.r PAWŁOWSKICH, RYBÓW, STRZELCZYKÓW, SARNICKICH, † Faustyna, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Konstantego, Eugeniusza, Leszka, Krzysztofa, Adama, Bronisława, Aleksandrę, ks. Jana TERLECKIEGO, c.r. KORZENIEWSKICH, SKRZECZKOWSKICH, SPALITABAKÓW, GĄSIORÓW, KARABANÓW, GROMÓW, † Leokadię, Tadeusza GUTOWSKICH. c.r. GUTOWSKICH, PĘKÓW, † Henryka LIPKA-Kozanka, Antoniego, Janinę ROSTKÓW, Romana KAMIŃSKIEGO, Jadwigę, Lucjana WYTRYCHIEWICZÓW, c.r ROSTKÓW, ŁAGODZIŃSKICH, PIETRZYKOWSKICH, KAMIŃSKICH, Reginę, Pawła, Stanisława, Wiktorię SZYMAŃSKĄ, Antoniego, Wacława, Romana, † Mariannę, Aleksandra ŚLUSARZÓW, Romualda GRUDZIĄŻA, c.r. ŚLUSARZÓW, GRUDZIĄŻÓW, POZIEMSKICH, UGLIKÓW, SKRZECZKOWSKICH, † Ryszarda, Tadeusza, Apolonię, Mariana JABŁOŃSKICH, Irenę, Ryszarda OŁDAKÓW, Grażynę ORLICZ, Andrzeja GERSA, Romana, Helenę, Marię MALESZEWSKICH, † Antoniego WIKIEŁA, † Stanisława, Aleksandrę, Jana POGORZELSKICH, Włodzimierza DZIUBIELA, † Elżbietę, Tadeusza, Dariusza GAWRYSIÓW, † Janinę, Jana KACHNIARZÓW, Edmunda MICHALAKA, Ludwikę STAŃCZAK, † Romana BEŁŻEKA, rodziców, Janinę, Franciszka BARTKOWIAKÓW, † Genowefę, Romana BEŁŻEKÓW, Emilię, Władysława LIPSKICH, Jana BORONIA, Irmę, Hansa STEPHAN, Marię TRUSZKOWSKĄ, Marię KOŃCZYŃSKĄ, Zbigniewa ŁYSKIEWICZA, Aleksandra, Stanisławę SOSZYŃSKICH, Zuzannę, Alfreda FORYSIÓW, Tadeusza RYCHLICĘ, Barbarę, Henryka, Zbigniewa GASTOŁÓW, † Jana, Józefa, Henryka CHOROMAŃSKICH, Jana, Jadwigę DENIZIAKÓW, Eugeniusza, Czesławę SUCHCICKICH, c.r CHOROMAŃSKICH, DENIZIAKÓW, JASTRZĘBSKICH, SZUMOWSKICH, FALKOWSKICH, † Bolesława, Antoninę, c.r OSIŃSKICH, Janusza, Wacława, Annę, Joannę c.r KŁUSKÓW, † Zbigniewa CESSAKA, † Zenona WALCZAKA, c.r WALCZAKÓW, GUZKÓW, c.r RACZYŃSKICH, MAŁETKÓW, c.r NIEMYJSKICH, KOSIŃSKICH, LEONIAKÓW, Józefę TRUSZKOWSKĄ, † Józefa, Lucynę WOLNYCH, c.r LENKIEWICZÓW, c.r TARNOWSKICH, STAŃCZYKÓW, CZEPCZYKÓW. † Zbigniewa, Czesława, Eugenię DYONIZIAK, Stefana, Jerzego, Tomasza, Lucję, Mariannę, Halinę POŚLADA, Władysława, Aleksandrę KOŁODZIEJÓW, Alicję, Jerzego JÓŹWIAKÓW, † Stanisława, Wacławę ODRAKIEWICZÓW, Kazimierę MAŁECKĄ, Jóżefa, Zofię, Jana GALIMSKICH, † Antoniego, Teresę KUROWICKICH, † Anię, Annę, Zofię, Henryka, Stanisława, Jana, Henryka c.r ŻELAZOWSKICH, OSTASZEWSKICH, OKULUSÓW, CYBULÓW, SZKODZIŃSKICH, STOSIÓW, † Helenę, Feliksa KADEJÓW, Janinę, Piotra MĘDZÓW, Juliannę, Bolesława KADEJÓW, Annę, Stanisława IWANICKICH, Weronikę, Józefa RUDOWICZÓW, Dorotę STANKIEWICZ, Scholastykę BORNEJKO, † Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję, Wacława OKULUSÓW, Helenę, Edwarda, Kazimierza CYBULÓW, Henryka WAĆKOWSKIEGO, c.r OKULUSÓW, ROGUSKICH, CYBULÓW, KRUPIŃSKICH, WAĆKOWSKICH, CESSAKÓW, ŻEBERKIEWICZÓW, OPAŁKÓW, ŻELAZOWSKICH, ZAWADZKICH, ks. Stanisława Cybulę † Annę, Kazimierza BIAŁOWARCZUKÓW, Piotra DENIZIAKA, † Tadeusza, Romualda GAWRYOŁKA, Mariana KOWALIKA, † Michalinę, Adama, Tadeusza, Grzegorza, Teresę, c.r KOMOROWSKICH, KALICKICH, WITOWSKICH, c.r ŁADZIAKÓW, MIELCARZÓW, KOWALCZYKÓW, KRYSIAKÓW, MAKAREWICZÓW, Krystynę SADOWĄ, c.r SADOWYCH, Janusza DOBOSZA, † Zofię, Jerzego, Czesława, Stefana NOZDERKÓW, Janinę, Stanisława WYCECHÓW, c.r NOZDERKÓW, WYCECHÓW, POLEWSKICH, STOCZKOWSKICH, SAGANKÓW, † Irenę, Franciszka OŁOWSKICH, c.r OŁOWSKICH, Jana Jastrzębia, Zofię, Wacława OGRODNIKÓW, † Jadwigę, Tadeusza POŚLADA, c.r POŚLADA, Karolka, Ireneusza c.r TELAKOWCÓW, NOWAKÓW, Helenę, Stanisława, Stefana KURSÓW, † Janusza MILEWICZA, Stanisława, Helenę JĘDRZEJEWSKICH, † Janinę, Franciszka, Aleksandrę GADOMSKICH, Zbigniewa CHYB, Pawła CHMIELEWSKIEGO, † Janinę KŁOPOTOWSKĄ, † Sabinę, Stanisława, Bronisławę, Bronisława, Apolonię, Eugeniusza MOCZYDŁOWSKICH, Józefę, Kazimierza, Adama RADŁOWSKICH, Janinę, Franciszka OLĘDZKIEGO, † Marię, Edmunda WŁODARKÓW, Feliksę, Stanisława, Władysława, Jerzego ROZDAJÓW, Henrykę, Krystynę Mariana JAWORSKICH, † Jerzego, Roberta, Józefa, Bronisława RUTKIEWICZÓW, Mariana, Genowefę, Piotra BIGOSÓW, Ewę SUJKOWSKĄ, † Tomasza, Apolonię, Józefa KRAUS, Zofię, Władysława MICHALSKICH, Walentego SZOT, c.r SZOTÓW, Czesława SZPARNIAKA, † Edwarda, Genowefę, Anię, Stanisławę, Stanisława KUPNIEWSKICH, Józefa STACHERA, Stanisława, Mariannę BOROWIEC, Wiktora, Janinę WOJCIECHOWSKICH, Genowefę KRAJEWSKĄ, c.r KUPNIEWSKICH, JASIŃSKICH, BOROWIEC, STACHERA, WOJCIECHOWSKICH, † Józefa, Bolesławę, Bolesława ZYŚKÓW, Helenę WYROBEK, Aleksandrę, Jana SZYMAŃSKICH, Zdzisława MIAZGĘ, † Edwarda BOJANOWSKIEGO, † Wiesława DOROSZA, c.r DOROSZÓW, OSICÓW, MATUSIKÓW, PACKÓW, † Kazimierza WASILEWSKIEGO, Stanisława WALASZKA, Zofię, Józefa WASIEWICZÓW, † Zygmunta PILICHOWSKIEGO, † Krystynę JĘDRĘ, † Władysława RYCIUKA, c.r RYCIUKÓW, † Wiesława, Krystynę ABRAMCZYKÓW, Stanisława, Mirosława GROMKA, † Alinę SIKORĘ, Józefę KUNĘ, † Adama, Jana GNATOWSKICH, † Teresę PAPIEŻYŃSKĄ, Mariolę HANC, † Faustyna, Stanisława, Krzysztofa, Eugeniusza, Aleksandrę, Leona, Zbigniewa, Zenona, c.r KORZENIEWSKICH, GROMÓW, Ks. Jana TERLECKIEGO, Ks. Tadeusza OKRĘGLICKIEGO, † Felicję, Michała KONDRACIUK, c.r. KONDRACIUKÓW, Wacławę, Mariana PRZYBYSZÓW, c.r. PRZYBYSZÓW, Krystynę LEMIECH, Stanisława FRĄCKIEWICZ, † Eugenię, Zdzisława CZERCZAKA, † Tadeusza, Bronisławę, Jana KOŁODZIEJCZYKÓW, Zygmunta, Zofię, Michała Kiljanów, † Stanisławę, Jana, Eugeniusza, Tadeusza, Kazimierza ROSŁAŃCÓW, Ks. Tadeusza KAROLAKA, c.r KAROLAKÓW, Antoninę, Andrzeja, Danutę ŻABICKICH, † Marka JAKUBIKA, c.r, JAKUBIKÓW, † Wiktorię KOWALSKĄ, Marię, Stanisława GODLEWSKICH, + Edwarda, Janinę, Józefa, Piotra MARCZYKÓW, Mariannę, Mieczysława RZECZULSKICH, Adama, Julię, Stanisława, Józefa, Franciszka, Antoniego BISKUPÓW, Barbarę, Zenona, Tomasza LATKÓW, Julię, Józefa BIELÓW, Zofię, Józefa PAŁYGIEWICZÓW, Tadeusza SIUDA, Wiesława SZCZERBA, Andrzeja LORFINGA, † Krystynę, Tadeusza CICHOCKICH, Henryka, Jana GROBLAK, c.r CICHOCKICH, GROBLÓW, † Zdzisława, Stanisławę, Władysławę, Natalię, Helenę DARKOWSKICH, Feliksa, Janinę, Czesława, Marka, Beatę MALINOWSKICH, c.r SZCZEŚNIAKÓW, PIETRZYKÓW, FIGLUSÓW, MARCHELSKICH, † Bożenę, Leokadię SZATKOWSKICH, Wacława, Henryka, Tadeusza JASTRZĘBSKICH, † Jana, Józefa ŻURAWIŃSKICH, Tadeusza, Halinę, Jerzego BENEDYSIUKÓW, c.r TYSZKÓW, MIERZEJEWSKICH, STANKIEWICZÓW, † Stanisławę, Romana WYSZOMIRSKICH, Stefana URBAŃSKIEGO, Grażynę, Aleksandra KOŁODZIEJSKICH, Mariannę FUDALEWSKĄ, Janinę ŁUCEK, Jadwigę BARTON, † Zofię, Annę, Władysława c.r OBŁÓJ, Marię, Stanisława, Barbarę, c.r LUBECKICH, Franciszkę, Stanisława, Annę, c.r OWSIANYCH, Stanisława, Stanisławę POTOCZNYCH, † Jadwigę, Stanisława, Teofilę, Bronisława, Zygmunta, Genowefę POŁOMSKICH, Józefa, Walerię, Władysława, Stanisława NOWAKÓW, Zdzisławę Mariana, Irenę, Joannę, Artura DĘBIEC, Janinę, Tadeusza BRZOZOWSKICH, Jadwigę, Tadeusza MALINOWSKICH, † Romualdę, Irenę, Jolantę, c.r DOBRENKO, Stanisławę, Józefa, Tadeusza, c.r OGRZEWAŁÓW, KASZUBOWICZÓW, SZAGDAJÓW, MALISZEWSKICH, ks. Wacława, Jana KULESZÓW, c.r CHAJEWSKICH, GRUŻEWSKICH, WOJTKOWSKICH, GRUCÓW, PĘKALÓW, ZELISZEWSKICH, + Adama, Danutę GZIKÓW, c.r MYSZKOWSKICH, GZIKÓW, CIEPIEŁÓW, Mariannę KUCZYŃSKĄ, c.r. KUCZYŃSKICH, SOBIESIAKÓW, † Bronisława, Stefanię, Zdzisława, Mieczysława, Leokadię TYTMANÓW, Władysława, Janinę, Zdzisława BRALEWSKICH, Stefanię, Wincentego WYSOCKICH, c.r WYSOCKICH, Janinę KŁUSEK, † Stanisława, Eugenię DYBOWSKICH, Stanisława, Zdzisława, Wojciecha, Romana, Aleksandra, Julię, Jana, Annę, Kazimierę MISZCZAKÓW, Halinę, Mariana BUZUKÓW, Danutę BARTCZAK, Jadwigę JAKUBOWSKĄ, Roberta LASKOWSKIEGO, † Helenę, Stanisława PYLŻAKÓW, Zofię, Pawła KOWALCZYKÓW, † Mariannę, Czesława, Antoniego, Aleksandrę KOZONÓW, Katarzynę, Stanisława, Czesława KORKÓW, Tadeusza, Martę, Adama RUTKOWSKICH, Jana, Helenę DASZCZUKÓW, Mariannę KUCHARSKĄ, Andrzeja, Józefa URAWSKICH, † Zofię, Henryka, Stanisławę, Stanisława, Stanisławę, Franciszka, Jana, Henryka, Józefa, Marka, Teofila, Franciszka, c.r ŻOCHOWSKICH, WYSZOMIERSKICH, BŁAWDZIEWICZÓW, ZŁOTKOWSKICH, ZALEWSKICH, KRAJEWSKICH, JANUSZKIEWICZÓW, † Bronisławę, Antoniego SAWICKICH, Mariannę MALINOWSKĄ, Ewę, Janusza WIERZBICKICH, Henryka, Czesławę ZARZECKICH, † Konstantego, Zygmunta, Lucynę, Henryka WISIŃSKICH, † Jana, Stanisława SIENICKICH, Henryka, Marię WILIGÓRSKICH, c.r SIENICKICH, WILIGÓRSKICH, MIŁKOWSKICH, TOŁWIŃSKICH, † Barbarę WIKULIŃSKĄ, † Mieczysława BUCZYŃSKIEGO, Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława SKIBIŃSKICH, c.r STECIÓW, TOMCZUKÓW, PROKOPÓW, KACZYŃSKICH, WOJTERKOWSKICH, KOZŁOWSKICH, ZARĘBSKICH, GROCHOWSKICH, Józefa SZCZĘSNEGO, † Wacławę, Jana DĄBROWSKICH, c.r DĄBROWSKICH, Kazimierę, Jana LIPKÓW, c.r LIPKÓW, Ksawerę, Stanisława KOMOROWSKICH, c.r. KOŁODZIEJKÓW, PIETRAKÓW, KOWALCZYKÓW, Zdzisława PYCH, c.r PYCH, Jana NAGRABSKIEGO, c.r NAGRABSKICH, † Michała ZGUTKĘ, Wiesławę NOWACKĄ, Elżbietę KOBODZIŃSKĄ, Wincentego SZYMCZYKA, Stanisława, Mariana ZGUTKÓW, Janinę ZADROZIŃSKĄ, Mieczysława NOWACKIEGO, Andrzeja JAWORSKIEGO, Zdzisława KOBODZIŃSKIEGO, Jadwigę, Romualda SAWICKICH, Leszka SAWICKIEGO, † Czesławę, Stanisława CHOIŃSKICH, c.r CHOIŃSKICH, Annę, Aleksandra KARCZMARCZYK, c.r KARCZMARCZYK, † Elżbietę, Piotra LIPSKICH, Eulalię, Grzegorza KISZKÓW, Janinę, Witolda PIETRZAKÓW, Helenę, Bolesława NIELIPIŃSKICH, Szczepana MARKIEWICZA, Irenę CARLING, Helenę GOLEC, Rafała LITEWNICKIEGO, Stanisława GOLEC, c.r ŚLIWKÓW, KUPCÓW, MALINOWSKICH, DZIEWANOWSKICH, † Zygmunta, Wiktorię ŁUKASIUKÓW, Józefę, Zofię ZIÓŁKOWSKICH, Edwarda, Annę ZIÓŁKOWSKICH, Stanisława CZARKOWSKIEGO, Kazimierza ŁUKASIUKA, Zenona TYMIŃSKIEGO, Władysławę, Stefana, Józefa BETLEJEWSKICH, c.r ŁUKASIUKÓW, ZIÓŁKOWSKICH, CZARKOWSKICH, † Jana RUSZCZYKA, c.r RUSZCZYKÓW † Marię BIERNACKĄ, c.r BIERNACKICH, Stanisławę, Józefa TOMASZEWSKICH, Janusza DZIEMIANOWSKIEGO, c.r DZIEMIANOWSKICH † Ireneusza, Stanisławę JABUKÓW, LADZOWICZÓW, Stanisławę, Antoniego, Józefa, Michała MIKOŁAJCZYKÓW, Teresę, Antoniego, Janusza SŁUCHOCKICH, Jana SKŁADANKA, Sabinę, Stanisława PIASZCZYŃSKICH, Jana KOMORKA, † Ignacego ŁĘCZYCKIEGO, Kazimierę, Janinę, Hannę, Andrzeja, Jerzego, Józefa, c.r ŁĘCZYCKICH, Władysławę, Danutę, Jana, Henryka, c.r KOZIOŁ, Elżbietę, Eugeniusza, c.r CHOLEWÓW, † Aleksandra, Barbarę, Martę, Władysława TYLICKICH, Janinę, Stanisława KORDULÓW, Wincentego SZYCHOWSKIEGO, Stanisława, Antoniego WITKOWSKICH, † Weronikę, Józefa, Jana, Lesława KUROWSKICH, Mariannę, Bonifacego SZERZEŃ, Aleksandrę, Aleksandra KIEŁKÓW, † Kazimierza CYBULĘ, Wandę OKULUS, Janinę, Józefa PIELASZÓW, Helenę, Edwarda CYBULÓW, ks. Stanisława CYBULĘ, ks. Michała ŚLIWOWSKIEGO, c.r CYBULÓW, PIELASZÓW, KRAWCZYŃSKICH, KRUPIŃSKICH, † Jerzego BENEDYSIUKA, Władysława SALWINA, Mirosławę ROGUSZEWSKĄ, † Zofię, Leona, Józefa KADŁUBOWSKICH, † Annę, Jana, Stanisława, Marię, Aleksandra, Irenę KADŁUBOWSKICH, † Genowefę, Stanisława, Aleksandra JABŁOŃSKICH, † Władysławę, Stanisława SZABŁOWSKICH, † Jadwigę, Stanisława SOBIESZCZUKÓW, † Reginę, Kazimierza, Stanisławę, Krystynę KWIATKOWSKICH, † Antoniego, Stanisławę, Aleksandra, Julię, Bolesława JAKUBIAKÓW, † Piotra, Franciszkę CHOJNOWSKICH, † Władysławę KOŹLUK, † Krystynę, Zygmunta WIELGOLEWSKICH, † Ludmiłę, Zdzisława, Konrada KARASIEWICZÓW, † Leontynę, Józefa MARCINIAKÓW, † Felicję, Henryka MICHALSKICH, † Grażynę MOMOT, † Annę CZUBA, Ks. Wacława, ks. Jana KULESZÓW, † ks. Jana DYDERSKIEGO, Marię ANDRUSZKIEWICZ, † Macieja OGRODZKIEGO, † Janinę BOGUSKĄ, Janinę CZYŻEWSKĄ, Andrzeja HARASZKOWSKIEGO, Jana NOWICKIEGO, Krystynę, Mieczysława KOWALSKICH, Alicję BONDYRĘ, Elżbietę CHUDZIK, Mariannę BAGŁAJ, Elżbietę STELMACH, Cecylię GARWOLIŃSKĄ, Hannę KOWALEWSKĄ, Romana, Wandę TYBURCZYCH, Teresę, Andrzeja, Kazimierza RABSZTYNÓW, † Marię PADEREWSKĄ, Jadwigę WOJTKOWSKĄ, † Sławomira KOSTECKIEGO, † Irenę, Edwarda KOSKÓW, † Henryka KUKIEŁKĘ, Władysława, Helenę, Jana, Wacława, Władysława, Genowefę, † Michała, Feliksę JAŚKIEWICZÓW, Gabrielę, Konstantego, Henrykę, Mariana, Adama, Zuzannę, † Jana BŁAWDZIEWICZA † Karola, Stefanię, Adama, Bożenę LEWANDOWSKICH, Julię WĄSIK, † Eugeniusza KOŻUCHOWSKIEGO, † Franciszkę, Stanisława, Mieczysława, Eugeniusza, c.r REMISZEWSKICH, † Genowefę, Józefa KOŻUCHOWSKICH, † Józefę, Piotra OLBRYŚ, † Zofię, Stanisława OLBRYŚ, Dziadków PYSKÓW, OLBRYSIÓW, † Stanisława KONOPACKIEGO, † Hannę, Wacława DRUŻBA, c.r. ZAWADZKICH, DRUŻBÓW, † Andrzeja, Marcina KIJOK, c.r TWARDOWSKICH, DAWIDCZYKÓW , c.r STELMACHÓW, Albinę, Stanisława, Teodozję, Tadeusza, c.r ZALEWSKICH, MALINOWSKICH , † Jana, Zuzannę MARZEC , † Czesława, Rozalię, Jana KĘDZIOREK, † Genowefę, Kazimierza, Piotra DRAGUN, † Kazimierza, Mariannę Władysława KIELAK, † Władysławę, Mariana, Kazimierza BARANÓW, c.r MIRKOWICZÓW, SIDORCZUKÓW , † Jerzego ŻOCHOWSKIEGO, Halinę KRASOWSKĄ, c.r BIAŁYCH, WOJTKOWSKICH, ŻOCHOWSKICH, GODLEWSKICH, † Czesławę, Władysława ROGUSKICH, c.r ROGUSKICH, † Kazimierza ONIŚK, rodziców , † Jana WIŚNIEWSKIEGO, Eugeniusza STANISZEWSKIEGO, † Zofię, Mariannę, Bożenę, Eugeniusza, Jana, Mieczysława, Krzysztofa, c.r KLIMKÓW, † Władysława, Michalinę DUBNIAKÓW, † Janinę, Stanisława ŁAGODÓW, c.r SIWKÓW, PODOLSKICH, † Mariana, Cecylię, Henryka CZARNOCKICH, Jadwigę, Józefa OLESZCZUKÓW, † Teresę, Andrzeja ŚWIERCZYŃSKICH, † Franciszka, Mariannę, Aleksandra, Mariannę c. r ŻELAZOWSKICH, Jana, Stefanię, Jana, Zofię, Ignacego, c.r ROWICKICH, Bogusława, Tadeusza, Janinę, c.r GŁUCHOWSKICH, Krystynę FILIPCZUK, Bożenę, Henryka, Stanisława, Zofię, Wacława, Zofię, c. r JACZEWSKICH, Bożenę SZATKOWSKĄ, † Zofię, Franciszka USZYŃSKICH, Elżbietę, Grzegorza GÓRNIAKÓW, Antoniego WYSZYŃSKIEGO, † Zofię, Feliksa BORCZONÓW, c.r BORCZONÓW Aleksandrę, Wiktora DOWALLA, rodziców, Zenona DOWALLA, † Teresę, Stefana, Jana DUDŹCÓW, Jana, Zofię BRZOZOWSKICH, Antoniego STRZAŁKOWSKIEGO, Stefana OLEKSIAKA, † Wandę, Zdzisława, Pawła, Mieczysława SZKLARKÓW, Teresę AMROGOWICZ, Alinę CZERWIŃSKĄ, Józefa, Aleksandrę GIZIEWICZÓW, Kazimierę PIECHOCIŃSKĄ, Norberta TOKARSKIEGO, † Mariana JAŚKIEWICZA, Stanisława, Jadwigę ZARZECKICH, Stanisława, Reginę CHROSTOWSKICH; † Mieczysława NOJSZEWSKIEGO, c.r NOJSZEWSKICH, Genowefę, Jana SNOPKIEWICZÓW, c.r SNOPKIEWICZÓW, Jadwigę ŚLIWA, c.r ŚLIWÓW, Janinę, Napoleona LASKOWSKICH; † Wacławę, Stanisława ODRAKIEWICZÓW, † Zbigniewa, Krystynę LASTKOWSKICH, c.r PYSIÓW, c.r KOŁODZIEJCZYKÓW, † Teresę PUCHALSKĄ, † Jana, Teresę PŁUŻYŃSKICH, Bogdana, Marię TROCHIMIUK, † Józefa, Janinę, Stefana SADERÓW, Eugeniusza KOŻUCHOWSKIEGO, Genowefę UZIĘBŁO, c.r SADERÓW, PALACZY, PŁUŻYŃSKICH, ZAKRZEWSKICH, KOŻUCHOWSKICH, REMISZEWSKICH, c.r GAŁĄZKÓW, SKOCZYLASÓW, AMBROZIAKÓW, JANKOWSKICH, † Władysława CAŁKĘ, Henia, Stasia JABŁOŃSKICH, c.r JABŁOŃSKICH

Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz wszystkich naszych dobrodziejów i przyjaciół.

 

 

 

Poniedziałek

† Jana, Annę, Józefa, Stanisława, Dariusza, Elżbietę, Marię, Zofię Jadwigę, Zbigniewa Siedziewskich, Stanisława Morkę, Aleksandra, Helenę Kołodziejaków, Jana, Janinę Siedziewskich, Józefa, Paulinę Malewskich, Reginę, Mieczysława Czarneckich, Mieczysława Dmowskiego, Leszka Gorczyńskiego, Andrzeja Marciniaka, Mirosława Paczulskiego, c.r Kołodziejaków, Łukasiaków, Siedziewskich, Zielińskich, Morków, † Władysława, Natalię, Stanisława, Jana, Eugeniusza, Wandę, c.r. Rowickich, Pielechów†  Jacka, Tadeusza Sobotów, Jolantę Sobotę-Zając, c.r. Chojnowskich, † Bronisława, Anastazję, Mariana, Annę, Stanisława, Czesławę, Stanisławę, ks. Wacława, Jana Kuleszów, siostrę Anuncjatę, c.r. Salachów, Choińskich, Ciurów, † c.r. Więcławów, Oleksiaków, Kuczyńskich. † Bogusława Polkowskiego, Aleksandrę, Jana Chodowiec, Helenę, Stefana, Zbigniewa Polkowskich, c.r. Pawlików, Łukasiuków, Wierzbickich, † Arkadiusza, Jadwigę, Mieczysława, Annę, Sylwestra Wojtkowskich, Zdzisława, Alinę, Zbigniewa, Marka, Sławomira Świeżaków, Kazimierza Harasima, Zofię Graczykowską, † Aleksandra, Elżbietę Kiślów, c.r. Kiślów, Boruców, Kindeuszów, † Kazimierza Tyszkę, c.r. Tyszków, † Annę, Jana, Stanisława, Marię, Aleksandra, Irenę Kadłubowskich †  Genowefę, Stanisława, Aleksandra Jabłońskich †  Władysławę, Stanisława Szabłowskich †  Jadwigę, Stanisława Sobieszczuków †  Reginę, Kazimierza, Stanisławę, Krystynę Kwiatkowskich †  Antoniego, Stanisławę, Aleksandra, Julię, Bolesława Jakubiaków † Piotra, Franciszkę Chojnowskich †  Władysławę Koźluk †  Krystynę, Zygmunta Wielgolewskich †  Ludmiłę, Zdzisława, Konrada Karasiewiczów †  Leontynę, Józefa Marciniaków †  Felicję, Henryka Michalskich †  Grażynę Momot †  Annę Czuba †  Ks. Wacława, ks. Jana Kuleszów †  ks. Jana Dyderskiego †  Marię Andruszkiewicz †  Macieja Ogrodzkiego †  Janinę Boguską, Janinę Czyżewską, Andrzeja Haraszkowskiego, Jana Nowickiego, Krystynę, Mieczysława Kowalskich, Alicję Bondyrę, Elżbietę Chudzik, Mariannę Bagłaj, Elżbietę Stelmach, Cecylię Garwolińską, Hannę Kowalewską, Romana, Wandę Tyburczy, Jadwigę Wojtkowską, Marię Paderewską, Teresę, Andrzeja, Kazimierza Rabsztyn, Janina, Zygmunta, Marka, Sławomira, Jana Skowrońskich; Helenę, Eugeniusza, Agnieszkę Soczewka, Jolantę Mroczek, Antoniego, Mariannę, Anetę Ryczkowskich, Janinę, Franciszka Olędzkich, Eugenię, Czesława Pawlaków; Krystynę Grzelak, Aleksandrę, Henryka Sajno; Mieczysława Nojszewskiego, Antoniego, Czesławę, Hannę Nojszewskich oraz zm. z r. Nojszewskich, Genowefę, Jana Snopkiewiczów, zm. z c.r. Snopkiewiczów, Jana, Napoleona Laskowskich, Jadwigę Śliwa; Zm. z r. Kuleszów, Obrębskich i Rozdajów; Barbarę, Remigiusza Flazińskich, Zofię, Józefa Galińskich, Michała Mikołajczyka, Barbarę, Jerzego Tyśkiewiczów, Elżbietę, Zdzisłąwa, Tomasza, Piotra Topolskich, Walerię, Piotra Litwińczuk, Helenę, Stanisława, Waldemara Żuber, zm. z r. Żuber, Władysławę. Henryka, Bogdana Szlędak; Czesława Zarzeckiego i zm. z jego rodziny, zm. z r. Gałagasów; Krystynę, Józefa Grabowskich, Krystynę, Romana Piotrowskich, Mariannę, Piotra Szymańskich, Marka Szymańskiego, Franciszkę, Józefa Bąków, Franciszkę, Bolesława Piotrowskich, Stanisławę, Stanisława Grabowskich, Bronisławę, Józefa Pawłowskich, Jadwigę, Michała Tarnawskich, Władysławę, Jana Iwańskich, Hannę Kościelną, Zm. z r. Piotrowskich, Grabowskich, Pawłowskich, Szymańskich, Bąków, Macków, Zygmunta Kamonta, Dorotę, Danutę, Henryka, Józefa Laskowskich, Małgorzatę, Tadeusza Grabowskich, Małgosię Gorczycę, Marię, Józefa Szwejkowskich, Zm. z r. Szwejkowskich, Laskowskich, Kamontów; †  Janusza Chibowskiego, Irenę, Stanisława Chibowskich, Jadwigę, Stefana Czyżewskich, zm. z r. Chibowskich, Czyżewskich, Jakubików, Przesmyckich †  Eugenię, Lucjana Kropiewnickich, Annę, Władysława, Józefa, Zofię, Antoniego, Czesławę, Piotra, Leokadię, Helenę, Władysława, Wacława, Wacławę z r. Kropiewnickich, Zofię, Ignacego Łapińskich, Adelę, Stanisława Grabowskich, Stefanię, Antoniego, Kazimierza,  Felicję, Czesława, Zofię, Władysława, Romana, Helenę, Józefa, Jadwigę oraz Jana z rodziny Jankowskich, Stanisława, Henryka Jankowskich w 77 rocznicę męczeńskiej śmierci † Janinę, Kazimierza Grobla †  Kazimierę, Antoniego Syga, Janinę, Bolesława Zawilińskich, c.r Jankowskich  Kropiewnickich, Ks. Wacława Kuleszę, ks. Tadeusza Karolaka †  Zofię, Leona, Józefa Kadłubowskich,

 

Wtorek

†  Władysławę, Mariana, Kazimierza Baran,† Zm. z rodz. Mirkowicz: Jana, Józefa, Stanisławę, Mariana oraz z rodz. Sidorczuk, Jana, Władysławę, Kazimierę, Kazimierza, Eugenię, Jana Sidorczuk, † Faustyna, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Konstantego, Eugeniusza, Leszka, Adama, Krzysztofa, Bronisława, Józefę, Władysławę, Aleksandrę, c.r Korzeniewskich, Skrzeczkowskich, Spalitabaków, Gąsiorów, Karabanów, Gromów. † Faustyna, Stanisława Korzeniewskich, Aleksandrę, Eugeniusza Gromów, ks. Jana Terleckiego, † Genowefę, Józefa Chrapek, ks. bp. Jana Chrapek, Kazimierza Chrapek.† Ludwika, Lucjana, Krzysztofa, Andrzeja, ks. Abp. H. Hosera. c.r Chrapków, Boreckich, Krakowiaków, Piotrowskich, Ligusów, Firmantych † Włodzimierza Wójtowicz, Małgorzatę Tyczyńską, c.r Wójtowiczów, Tyczyńskich, Burasów, Bełzowskich. † Bronisławę, Edwarda Gutkowskich, Janinę Grzyb, siostrę Adrianę Nadolną c.r Gutkowskich, Łazarczyków, Grzybów, Matrackich † Romana, Andrzeja, Annę Truszów, c.r Koprowskich, Truszów, Kuców, Traczów † Mariana Wątrobę, c.r Wątrobów, Rzońców, Dybasiów, ks. Władysława Stanka, † Andrzeja, Marię Konstantych, Jana, Marię Stefańskich, ks. Jaromira Buczaka, c.r Konstantych, Stefańskich, † Józefa, Grzegorza Pawłowskich, ks. Józefa Ożóg, ks. Zbigniewa Kotyrbę, c.r Pawłowskich, Rybów, Strzelczyków, Sarnickich, † Leokadię, Tadeusza Gutowskich. c.r. Gutowskich, Pęków, Czesławę, Jana Czyżewskich, c.r. Czyżewskich, Zalewskich, † Aleksandrę, Franciszka, Jana Witkowskich, † Witolda Nowaka, Mariana, Tadeusza, Zofię, Walerego, Stanisławę Nowaków, Kazimierę, Wacława, Jana Rybaków, Marię Kiełek, Zofię Kuryłek, Kazimierę Kostrzewę, † Klemensa, Genowefę, Mirosława, Jana, Jarosława Baranów, Jadwigę Wiśniewską, Aleksandra, Kamilę, Zdzisława, Ryszarda Pielechów, † Henryka Lipka-Kozanka, Antoniego, Janinę Rostków, Romana Kamińskiego, Jadwigę, Lucjana Wytrychiewiczów, c.r. Rostków, Łagodzińskich, Pietrzykowskich, Kamińskich, Reginę, Pawła, Stanisława, Wiktorię Szymańską, Antoniego, Wacława, Romana, † Mariannę, Aleksandra Ślusarzów, Romualda Grudziąża, c.r. Ślusarzów, Grudziążów, Poziemskich, Uglików, Skrzeczkowskich, † Ryszarda, Tadeusza, Apolonię, Mariana Jabłońskich, Irenę, Ryszarda Ołdaków, Grażynę Orlicz, Andrzeja Gersa, Romana, Helenę, Marię Maleszewskich, † c.r. Kutów, Wikiełów, Antoniego Wikieła, † Jadwigę, Edwarda Bąków, † Ryszarda Szurawskiego, c.r. Szurawskich, Rozenkiewiczów, Grochowalskich, Kaczewskich, † Zofię, Władysława, Romana, Jarosława Wyszomierskich, Idalię, Stefana Rytel, Mariannę, Romana, Iwonę, Piotra Piwowarczuków, † Stanisława, Aleksandrę, Jana Pogorzelskich, Włodzimierza Dziubiela, † Elżbietę, Tadeusza, Dariusza Gawrysiów, † Aleksandra, Józefa, Antoniego, Annę, Elżbietę, Marię, c.r Pokora, Jankowskich, Fedorczyków, † Romana Bełżeka, rodziców, Janinę, Franciszka Bartkowiaków, Jolantę, Adama Libiczów, Jadwigę, Wandę, Jerzego Długoszów, Zygmunta Orleańskiego, † Aleksandra, Stanisławę, Mateusza Soszyńskich, Wiktorię, Jana Rozparów, Kazimierza, Wincentego Rozparę, Józefa, Stanisława Drużbów, Wiesława, Władysława Parysów, † Genowefę, Romana Bełżeków, Emilię, Władysława Lipskich, Jana Boronia, Irmę, Hansa Stephan, Marię Truszkowską, Marię Kończyńską, Zbigniewa Łyskiewicza, Aleksandra, Stanisławę Soszyńskich, Zuzannę, Alfreda Forysiów, Tadeusza Rychlicę, Barbarę, Henryka, Zbigniewa Gastołów, † c.r Wyszołmierskich, Żeleźnickich, † Marka Piotrowskiego, c.r Stolarczyków, † c.r Szczotków, Deputatów, Józefa Abucewicza, c.r Abucewiczów, Kierlańczyków, Szymańskich, † c.r Wyszyńskich, Sidorów, Jarzębskich, †  Mariana, Józefa, Bronisławę, Stanisława, Zofię Wawrów, Bogusławę, Stefana, Zbigniewa Goliszków†  Stanisława Chojnickiego, Aleksandra, Annę Chojnickich, Antoniego, Katarzynę, Pelagię Krawiec, Bolesława, Władysławę Gacioch, Mariana Nowaka †  Aleksandrę Baran †  Wacławę, Jana Dąbrowskich, zm. z r. Dąbrowskich, Kazimierę, Jana Lipków, zm. z r. Lipków, Ksawerę, Stanisława Komorowskich, zm. z c.r. Kołodziejków, Pietraków, Kowalczyków, Zdzisława Pych, zm. z r. Pych, Jana Nagrabskiego, zm. z r. Nagrabskich †  Michała Zgutkę, Wiesławę Nowacką, Elżbietę Kobodzińską, Wincentego Szymczyka, Stanisława, Mariana Zgutków, Janinę Zadrozińską, Mieczysława Nowackiego, Andrzeja Jaworskiego, Zdzisława Kobodzińskiego, Jadwigę, Romualda Sawickich, Leszka Sawickiego †  Zm. z r. Wyrzykowskich, Szczotków, Eugeniusza, Tomasza, Aleksandrę, Antoniego, Annę, Krystynę, Czesława †  Czesławę, Stanisława Choińskich, ich rodziców, Annę, Aleksandra Karczmarczyk, ich rodziców †  Elżbietę, Piotra Lipskich, Eulalię, Grzegorza Kiszko, Janinę, Witolda Pietrzaków, Helenę, Bolesława Nielipińskich, Szczepana Markiewicza, Irenę Carling, Helenę Golec, Rafała Litewnickiego, Stanisława Golec†  Zm. z r. Śliwków, Kupców, Malinowskich, Dziewanowskich † Zygmunta, Wiktorię Łukasiuków, Józefę, Zofię Ziółkowskich, Edwarda, Annę Ziółkowskich, Stanisława Czarkowskiego, Kazimierza Łukasiuka, Zenona Tymińskiego, Władysławę, Stefana, Józefa Betlejewskich, zm. z r. Łukasiuków, Ziółkowskich, Czarkowskich†  Jana Ruszczyka, jego rodziców, teściów†  Antoniego, Genowefę Stanisławowskich, Tadeusza Wiśniewskiego†  Marię, Stanisława, Aleksandrę, zm. z r. Biernackiech, Otylię, Wacłąwa, Andrzeja, Grzegorza, Janusza, zm. z r. Dziemianowskich, Stanisławę, Józefa, zm. z r. Tomaszewskich †  Stanisławę, Teofila, Stefana Rychłych, Janinę, Stanisława Petrakowskich, Apolonię, Józefa Kacperskich, Edmunda Nadobnika, Zofię Manię, Balbinę Gras, Katarzynę Głażewską †  Ireneusza, Stanisławę Jabuka Ladzowiczów, Stanisławę, Antoniego, Józefa, Michała Mikołajczyków, Teresę, Antoniego, Janusza Słuchockich, Jana Składanka, Sabinę, Stanisława Piaszczyńskich †  Jana Komorka †  Krzysztofa Sikorskiego, Bogumiłę, Mieczysława Sikorskich, Leokadię, Stanisława Klimaszewskich, Henrykę, Stanisława Rafałowicza †  Ignacego Łęczyckiego, Kazimierę, Janinę, Hannę, Andrzeja Jerzego, Józefa, z r. Łęczyckich, Władysławę, Danutę, Jana, Henryka, z r. Kozioł, Elżbietę, Eugeniusza z r. Cholewów †  Aleksandra, Barbarę, Martę, Władysława Tylickich, Janinę, Stanisława Kordulów, Wincentego Szychowskiego, Julię, Antoniego Muzińskich, Stefanię Gosik, Marię Taranowską † Adama Kosickiego †  zm. z r. Kostyrów, Juliannę, Broniława, Feliksa, Teresę, Janinę, Wacława, Józefa, Jolantę Komorowską, Karola Plichtę †  Jerzego Benedysiuka, Władysława Salwina, Mirosławę Roguszewską

 

Środa

† Jana, Józefa, Henryka Choromańskich, Jana, Jadwigę Deniziaków, Eugeniusza, Czesławę Suchcickich, c.r Choromańskich, Deniziaków, Jastrzębskich, Szumowskich, Falkowskich, † Stanisława, Mariannę, Jana Malczewskich, Feliksa, Mariannę, Jana Sośnickich, † Jana, Krystynę Pędziwiatr, Stanisławę Polewiak, Idziego Złotego, Antoniego Łuszkiewicza, † Halinę Owczarek, Kazimierza Ambroziaka, Barbarę, Apolonię, Józefa Owczarków, Agnieszkę, Helenę, Romana Banaszczuków, Mirosławę Roguszewską, † Jadwigę, Stanisława, Czesława Deptułów, † Bolesława, Antoninę, c.r Osińskich, Janusza, Wacława, Annę, Joannę c.r Kłusków, † Zenona Walczaka, c.r Walczaków, Guzków, † Józefa, Lucynę Wolnych, c.r Lenkiewiczów, † Jadwigę, Stanisława, Bogusława Żochowskich, Jadwigę, Andrzeja, Lecha Maliszewskiego, Aleksandrę Supeł, Stanisławę Kalinowską, † Zofię, Franciszka Cieślów, c.r Cieślów, Czesława Miazgę, c.r Miazgów, † Zygmunta Urbańczyka, c.r Urbańczyków, Siulczyńskich, Dąbrowskich, Wesołowskich, † Jana, Józefę, Zofię Bors, Feliksa Guta, † Zofię Bogucką, Józefę, Marcina, Stanisława Jakubiaków, † Annę, Wacława Stysiów, Helenę Pietrak, c.r. Sobotków, Stysiów, † Halinę Edmunda, Reginę, Ewdarda, Stanisława, Stasia Sledziów, Annę, Edmunda, Mariannę, Sylwestra Kachniarzów, Henryka Popielucha, Wiktorię Dobrowolską, † Czesława, Kazimierę, Rafała Rabińskich. Mariana, Mirosława Rowickich, Jadwigę, Mariana, Marka Kołodziejczyków, c.r. Rabińskich, Rowickich, Kruszewskich, Komorowskich, Raczko, Szymańskich, Wasikowskich, Adrianowiczów, † Zofię Stańczyk, † Sławomira Mielniczuka, † Zbigniewa, Czesława, Eugenię Dyoniziak, Stefana, Jerzego, Tomasza, Lucję, Mariannę, Halinę Poślada, Władysława, Aleksandrę Kołodziejów, Alicję, Jerzego Jóźwiaków, Elżbietę Gryszpanowicz, † Leokadię, Janinę, Irenę, Jana, Krzysztofa Motyczyńskich, Lucynę, Józefa Żukowskich, Honoratę, Henryka Szczepaniaków, Tadeusza, Macieja Kaniewskich, † Jana Urbaniaka, Aleksandrę, Wojciecha Urbaniaków, Stefanię, Witolda, Kazimierę, Jerzego, Wacławę, Józefa Pakosiaków, Helenę, Ignacego Bąków, Danutę Piwek, † Stanisława, Wacławę Odrakiewiczów, Kazimierę Małecką, Józefa, Zofię, Jana Galimskich, † Jana, Krzyszofa, Halinę, Wojciecha Wysockich, Jana Pielaka, c.r Pielaków, Jerzego, Konstantego, Stanisławę Skrońskich, c.r Skrońskich, Mazurków, † Wacława, Józefę Sokołowskich, Franciszka, Bronisławę Śmiech, Ryszarda, Mariannę Szczeblewskich, Leszka, Izabelę Karolak, Zofię Stanisława Butta, Bronisława, Władysławę Hannę, cr. Śmiechów, Goska, Tokarskich, Dudek † Jana, Genowefę Miladę, Janinę Walerię, Walentego Bajurskich, Romana, Teofila, Aleksandrę Kostrzewów, Natalię, Kazimierza Pielat, Jadwigę, Alfreda Piwińskich †  Jana, Wiktorię, Janinę, Stefanię, Marię, Stanisława, Katarzynę, Mieczysława z rodziny Rurka, Eugenię Saturninę, Józefa Burza, Marię, Józefę, Janinę, Władysławę, Jana, Adama, Czesława Koczkodon, Stanisławę Pazik, Adama Krajewskiego, Stanisława, Czesławę Kamińskich †  Adama, Danutę Gzik, Mariannę Kuczyńską †  Karolinę, Wacława, Józefa, Marię, Janinę, całą rodzinę Leśkiewiczów, Halinę Leśkiewicz-Halicką, Pelagię, Stanisława, Krystynę, Jadwigę, Edytę, c.r. Wysockich, Pietrzykowskich, Zofię, Józefa, Jerzego Miszczyków, Ewę Kuszewską, Doktor Zofię, Izabelę Kołodziejską, Danutę, Waldemara Fiszerowiczów, Aleksandrę, Mariana Matzów †  Bronisława, Stefanię, Zdzisława, Mieczysława, Leokadię Tytman, Władysława, Janinę, Zdzisława Bralewskich, Stefanię, Wincentego Wysockich, zm. z c.r., Janinę Kłusek †  Jarosława, Bronisława Wolęckich, Lucynę, Eugeniusza, Wiktorię, Henryka Modzelewskich †  Henryka, Józefa, Aleksandra, Józefę, Czesława, Piotra Wszosków, zm. z r. Wrzoszków z obu stron, Annę Grizwold, Józefa Kletcho, Wacława Sodo, Józefa, Wandę Sabała, Alberta Wolffa†  Helenę, Stanisława Pylżak, Zofię, Pawła Kowalczyków †  Mariannę, Czesława, Antoniego, Aleksandrę Kozonów, Katarzynę, Stanisława, Czesława Korków, Tadeusza, Martę, Adama Rutkowskich, Jana, Helenę Daszczuków, Mariannę Kucharską, Andrzeja, Józefa Urawskich † Zm. z r. Augustyniaków, Godlewskich, Kieryłów, Krasków, Gawrysiów, Drewnowskich † Zofię, Henryka, Stanisławę, Stanisława, Stanisławę, Franciszka, Jana, Henryka, Józefa, Marka, Teofila, Franciszka, zm. z r. Żochowskich, Wyszomierskich, Bławdziewiczów, Złotkowskich, Zalewskich, Krajewskich, Januszkiewiczów † Grzegorza, Mariannę Roguskich, Jadwigę, Henryka Polkowskich, Bożenę Podolską, Małgorzatę Szczepanik † Bronisławę, Antoniego Sawickich, Mariannę Malinowską, Ewę, Janusza Wierzbickich, Henryka, Czesławę Zarzeckich †  Bolesława, Zbigniewa, Marka, Henryka, Pawluków, Konstantego, Józefa, Kazimierza, Annę Chwedczuków, Antoniego, Mariannę Pawluków †  Danutę Rutkowską, zm. z r. Rutkowskich, Łempickich †  Lucynę, Henryka Wisińskich, Konstantego, Zygmunta, Sławomira, Jadwigę, Jacka Sidorzak, Teresę Szymańską †  Tadeusza, zm. z r. Kalinowskich, Leokadię, Józefa, zm. z r. Sobczaków, Tadrzaków, Bartoszewiczów

 

 Czwartek

† Helenę, Feliksa Kadejów, Janinę, Piotra Mędzów, Juliannę, Bolesława Kadejów, Annę, Stanisława Iwanickich, Weronikę, Józefa Rudowiczów, Dorotę Stankiewicz, Scholastykę Bornejko, † Zofię, Tadeusza Kamińskich, Krystynę, Władysława Konopków, Adama Litwę, Krystynę Zaremba, c.r Frąckiewiczów, Konopków, Karasiewiczów, Zastawnych, Szkiłądźów, Zbrzeźniaków, Kamińskich, † Józefa, Jana, Leokadię, Antoniego Godlewskich, Jakuba, Zofię, Mariana Buzuków, Janinę, Henryka Trocińskich, † Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję, Wacława Okulusów, Helenę, Edwarda, Kazimierza Cybulów, Henryka Waćkowskiego, c.r Okulusów, Roguskich, Cybulów, Krupińskich, Waćkowskich, Cessaków, Żeberkiewiczów, Opałków, Żelazowskich, Zawadzkich, ks. Stanisława Cybula, † Annę, Kazimierza Białowarczuków, Piotra, Adolfa, Kazimierę Deniziaków, Franciszka, Franciszkę Białowarczuków, † Tadeusza, Romualda Gawryołka, Mariana Kowalika, † Michalinę, Adama, Tadeusza, Grzegorza, Teresę, c.r Komorowskich, Kalickich, Witowskich, † Anię, Annę, Zofię, Henryka, Stanisława, Jana, Henryka c.r Żelazowskich, Ostaszewskich, Okulusów, Cybulów, Szkodzińskich, Stosiów, Jakubczaków, Karpińskich, Lewandowskich, Jeżów, Salwinów, Szczerbów, Szczęsnych, Baranowskich, Marciszewskich, Szulakowskich, Zosię, Miachała, Andrzeja Masłowskiego, c.r Kadejów, Luwierskich, Myszków, Tadeusza, † Zofię, Jerzego, Czesława, Stefana Nozderków, Janinę, Stanisława Wycechów, c.r Nozderków, Wycechów, Polewskich, Stoczkowskich, Saganków, † Mariana, Stefanię, Stanisława, c.r Dworakowskich, Wycechów, Adelę, Mariannę, † Andrzeja, Krzysztofa, Polikarpa Wocialów, Sławomira, Zdzisława, Lewandowskich, c.r Lewandowskich, Wocialów, Jarnickich, Kropielnickich, † Stefana Kraszewskiego, Maksymiliana Bochenek, † Irenę, Franciszka Ołowskich, † Annę, Antoniego, Annę Olszewskich, Eugeniusza, Jadwigę Kiersnowskich, † Janusza Milwicza, Stanisława, Helenę Jędrzejewskich, † Jadwigę, Tadeusza, c.r Pośladów, Makarewiczów, Karolka, Ireneusza c.r Telakowców, Nowaków, Helenę, Stanisława, Stefana Kursów, † Aleksandra, Magdalenę, Czesława Ambroziaków, Pawełka, Zinaidę, Ludwika Gnatowskich, c.r Gnatowskich, Agnieszkę Zabielską, †  Jana, Stanisława Sienickich, Henryka Marię Wiligórskich, zm. z r. Sienickich, Wiligórskich, Miłkowskich, Tołwińskich†  Zm. z r. Makaruków, Mazurków, Wetoszków, Kozaków, Marię Kulik †  Teodorę, Jadwigę, Ludwika, Zygmunta, Witolda Buczyńskich †  Edwarda Wolskiego, Marię Wolską, Kazimierza Skrzypczaka, Tomasza Skrzypczaka, zm. z r. Wolskich, Skrzypczaków, dziadków Wszelakich, pradziadków Kokoszów, Aleksandra Grędę, państwa Zawadzkich †  Stanisława Banaszczuka, Helenę, Stanisława Gałeckich † Mieczysława Buczyńskiego, Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława Skibińskich † Zm. z r. Steciów, Tomczuków, Prokopów, Kaczyńskich, Wojterkowskich, Kozłowskich, Zarębskich, Grochowskich†  Zm. z r. Sicińskich, Adama Lemanowicza † Anielę, Szczepana, Agnieszkę, Teodorę, Edwarda Wiejaków, Józefę, Józefa Kamolów † Edwarda, Janinę, Józefa, Piotra Marczyk, Mariannę, Mieczysława Rzeczulskich, Adama, Julię, Stanisława, Józefa, Franciszka, Antoniego Biskup, Barbarę, Zenona, Tomasza Latek, Julię, Józefa Biel, Zofię, Józefa Pałygiewicz, Tadeusza Siuda, Wiesława Szczerba, Andrzeja Lorfing, dwcc†  Roberta Kosowskiego, Piotra Zgódkꆠ † Jana, Adama, Czesławę z rodziny Głuszczaków, Mikołajczuków, Henryka, Cecylię z rodziny Rutkowskich, Stanisława, Janinę z rodziny Grudniów†  Cr. Szczepaniaków, Czaplów, Frańdziuków, Kłosińskich † Tadeusza Rychlica, Władysława, Józefę Wodowskich, Jadwigę Dzierzęcką, Elżbietę, Jerzego Nicińskich†  † Irenę, Mariana, Stanisława, Stanisławę Sitkowskich, Stefanię, Aleksandra, Ryszarda, Tadeusza, Teofila, Józefa, Wiktora, Szczepana Sobiesiaków, Agnieszkę, Tomasza, Antoniego, Aleksandra, Wiktora, Władysława, Jana Więsyków, Bolesława, Helenę, Czesława, Janinę, Henryka, Stanisława, Annę Wiśniewskich, Antoniego, Marię Kędziorów, Genowefę Pacholik, Wiktora, Stanisława, Sylwestra, Witolda Marzochów, Mariannę, Piotra, Marię, Franciszka Kuczyńskich, Mieczysława, Stefana, Teodorę, Henryka, Romualda Banaszek†  Krystynę, Tadeusza Cichockich, Henryka, Jana Groblak cr. Cichockich, Groblów †  Zdzisława, Stanisławę, Władysławę, Natalię, Helenę Darkowskich, Feliksa, Janinę, Czesława, Marka, Beatę Malinowskich, cr. Szcześniaków, Pietrzyków, Figlusów, Marchelskich † Jana, Otylię, Stanisława, Mariannę, Franciszka, ks. Wacława Kuleszę, cr. Kubickich, Gorczyców †  Janinę, Konstantego, Tadeusza Ponichter, Jacka Danowskiego, Zygmunta Tupaczewskiego†  Jana, Józefa Żurawińskich, Tadeusza, Halinę, Jerzego Benedysiuk †  Stanisławę, Romana Wyszomirskich, Stefana Urbańskiego, Grażynę, Aleksandra Kołodziejskich, Mariannę Fudalewską, Janinę Łucek, Jadwigę Barton †  Mariana Chrzanowskiego, cr. Kruszewskich, Chrzanowskich †  Jana, Jakuba, Anielę, cr. Bajorów, Genowefę, Łukasza cr. Sobiegraj, Franciszka, Zofię Klusek, cr. Sajów, Gruszków, Sumów, Majków, Bednarzów†  Jadwigę, Stanisława Teofilę, Bronisława, Zygmunta, Genowefę Połomskich, Józefa, Walerię, Władysława, Stanisława Nowaków, Zdzisławę Mariana, Irenę, Joannę, Artura Dębiec, Janinę, Tadeusza Brzozowskich, Jadwigę, Tadeusza Malinowskich †  Jana, Juliannę, Stefanię, Stanisława, Czesława, Eugeniusza Łagowskich, Helenę, Józefa, Krystynę, Stefana cr. Drążyków, Józefę, Józefa, Jana Janiszewskich, Edwarda Ziemkę, Jana Olszaka, Leokadię, Mieczysława Kiciów, Hannę, Janusza Polecińskich, Kazimierę Wyganowską, Elżbietę Budną, Marię, Aleksandra cr. Sęktas Joannę, Marcelego, Leokadię, Danutę, Marię, Bogdana, Hannę, Jadwigę cr. Zacharskich, Kazimierza cr. Kamelów, ks. Tadeusza Karolaka †  Eugeniusza, Genowefę, Edwarda, Kazola, Franciszkę Józefa, Jerzego, Helenę, Teresę Mieczysława cr. Kożuchowskich, Kobusów, Remiszewskich, Stokowskich, Oksiędzkich dwcc † Leokadię, Tadeusza, Zbigniewa Cessak, Genowefę, Jana Opałka, Stanisławę, Władysława Osowicz, Czesława Żeberkiewicz, cr. Cessaków, Żeberkiewiczów, Władysławę, Kazimierza, Eugeniusza, Czesława, Stanisława Soszyńskich cr. Soszyńskich, Świniarskich, Henryka Waćkowskiego jego rodziców i rodzeństwo, Józefa, Barbarę Janinę, ks. Wacława Kuleszę, ks. Marka Janickiego Hannę Kowalewską†  Romualdę, Irenę, Jolantę cr. Dobrenko, Stanisławę, Józefa, Tadeusza cr. Ogrzewała, Kaszubowicz, Szagdaj, Maliszewskich, ks. Wacława, Jana Kuleszów †  Stefanię, Barbarę, Aleksandra, Zygmunta, Kazimierza Kupiec, Piotra Sawickiego, Natalię, Wandę, Władysława, Stanisława, Jana Eugeniusza Rowickich Krystynę Jarosławską, Jolantę Sobota-Zając, Jacka Sobota, Wandę Józefa, Zbigniewa, Łukasza Grotkowskich, cr. Pielechów, Barszczów, Piórów, Sawickich, Gadomskich, Lewandowskich, Gabińskich, dwcc † Cr. Chajewskich, Grużewskich, Wojtkowskich, Gruca, Pękala, Zeliszewskich

Piątek

† Marię, Stanisława Zuziaków, Andrzeja Madeja, Marię, Andrzeja Matyjaszków, Józefa, Marię Wyzińskich, Stanisława, Helenę Kurmaniaków, Józefa, Jadwigę Małagockich, Bronisława, Janinę Matyjaszków, Arnolda Marszałka, Roberta Prokopiuka, Łukasza Jakubowskiego, Waldemara Małagockiego, † Janinę, Marię, Stanisława, Kłopotowskich, Feliksa, Antoniego, Stanisława Zabrzyckich, Wandę Akaszkiewicz, Jadwigę Koncewicz, Kazimierza Niemińskiego, Halinę Ołdak, † Stanisława Wójcika, Walerię, Aleksandra Grzegorczyków, Aleksandrę, Jana Wójcików, Janinę Troczyńską, Apolonię Kołodziejską, † Adama, Jana, Bonifacego, Kazimierza, Weronikę Gnatowskich, Czesława, Zofię Tororzych, Jana, Leokadię Kryńskich, Henryka, Helenę, Zofię Dobrogowskich, Jana Jasiuka, Halinę Białas, Zofię Rychlik, c.r Chyłów, Jaszuków, † Wandę, Józefa, Zdzisława, Dariusza, Władysława, Annę Taborów, Damiana, Tomasza, Helenę, Jana Chochlewiczów, Annę, Konstantego Knapa, c.r Knapów, Barbarę, Mariana Miąskiewicza, Tadeusza Słomkę, Annę, Kazimierza Iwaniuków, † Henryka Wojtkowskiego, Andrzeja Sroga, Jadwigę, Lucjana Gawkowskich, Janinę Wąsikowską, Genowefę, Henryka Sroga, Józefa Święcickiego, Irenę, Władysława Gawkowskich, Mariana, Bogdana, Ryszarda Wąsikowskich, † Mieczysława, Michała, Janinę, Wincentę Wojsz, Pawła, Bronisłąwę Jastrzębskich, Jana, Krzysztofa, Wandę Michalaków, Bożenę Zwalińską, Irenę, Jana Smakoszów, Janinę Głębocką, Edwina Wysockiego, † Mariana Giluka, c.r Giluków, † Jerzego, Roberta, Józefa, Bronisława Rutkiewiczów, Mariana, Genowefę, Piotra Bigosów, Ewę Sujkowską, † Stanisławę Kozieł, Barbarę, Piotra, Stanisławę, c.r Koziełów, Zofię, Feliksa Kuć, Józefa Ślesickiego, c.r Kuciów, Gańków, Leśniewskich, Koteckich, Ślesickich, Kołodziejczyków, Stelmachów, Basię Labes, Ewę Baum, ks. Jana, Wacława Marka, † Edwarda, Genowefę, Anię, Stanisławę, Stanisława Kupniewskich, Józefa Stachera, Stanisława, Mariannę Borowiec, Wiktora, Janinę Wojciechowskich, Genowefę Krajewską, c.r Kupniewskich, Jasińskich, Borowiec, Stachera, Wojciechowskich, † Józefa, Bolesławę, Bolesława Zyśków, Helenę Wyrobek, Aleksandrę, Jana Szymańskich, Zdzisława Miazgę, † Jana, Janinę Sobiechów, Jana, Mariannę, Wacława Głowaczów, † Janinę, Wacława Kur, † Aleksandrę, Franciszka, Wiktorię Pęków, Leokadię, Tadeusza Gutowskich, †  Michalinę, Franciszka, Mroczek, † zm. z rodz. Stelmach: Albinę, Stanisława, Teodozję, Tadeusza†  zm. z c.r. Zalewskich oraz Malinowskich, † zm. z rodz. Cichowskich, Żurowskich, Warginów, Jaszczołt†  zm. z rodz. Widłasiów, Sawickich, Szczurowskich, Zborowskich, Kalinowskich oraz Stanisławę Lewandowską, † zm. z rodz. Pańko, Sokołowskich, Kalatów, Kuleszów, Bagińskich†  Adama Strzemiecznego, zm. z rodz. Strzemiecznych, Bzowskich, Balów, † zm. z rodz. Marców, Wąsików, Morawskich oraz Annę Pyszczek, † Janinę, Tadeusza, Bogusława Głuchowskich†  Jadwigę, Antoniego, Jana Turowskich†  Dziadków Wasikowskich, Głuchowskich, Turowskich, Karpińskich † Kazimierza, Mariannę, Władysława Kielak  † Aleksandra, Ryszarda, Feliksę, Stanisława, Halinę Miąsko†  Włodzimierza, Genowefę, Kazimierza, Marka Nowakowskich, † Genowefę, Kazimierza, Mieczysława Woźniak†  Genowefę, Józefa, Hannę, Lidię, Romana, Eugeniusza Koszewskich†  Wandę Pęza†  Cecylię, Jerzego Łukasiak†  Annę, Alojzego Wawrzyńskich†  Mariana Gargulę, zm. z rodz. Paczuskich, Laskowskich ks. Wacława, Jana Kulesza oraz ks. Jana Dyderskiego, † Stanisława, Janinę, Mariana, Tadeusza Pielak oraz Zofię Toczyńską, Teresę Kopania, † Zm. z rodz. Ajdysów, Wiszniewskich, Balów, Łagunów, Balcerzaków, Litwinowiczów, Ostrowskich, Godziszewskich†  Czesława Tomczaka oraz zm. z c.r. Kalisz, † Jerzego Żochowskiego, Halinę Krasowską†  zm. z rodz. Białych, Wojtkowskich, Żochowskich, Godlewskich, † Sabinę, Ireneusza Telakowiec, zm. z rodz. Telakowiec†  Marię, Aleksandra, Eugeniusza Nowak, zm. z rodz. Nowak†  Mariannę Adamczyk, Stanisława Wantusiak†  Helenę, Stanisława, Stefana Kursa, zm. z rodz. Kursów,† Pawła Nowakowskiego, Tadeusza Zgódkę, † Kazimierza, Stanisławę, Stanisława c.r. Fijałkowkich†  Janinę, Edmunda Rochowiak†  Jana, Reginę Bala, † Małgorzatę, Antoniego Maliszewskich†  zm. z rodz. Maliszewskich, Rybaków, Szymańskich, Łuczaków, Władysiuków, Henryka Kozłowskiego, Romualda Kowalczyka, Bolesława Kostkę, † Helenę, Stanisława, Wojciecha, Zygmunta Pilichowskich†  Leokadię, Jana Gałązka, † Józefa Kowalczyka†  Tadeusza, Annę, Władysława Nowak†  Natalię, Franciszka Sznajder†  Janinę Bodzianowską, Jadwigę Kabzińską, † Iwonę Wojdat†  Leokadię, Józefa, Floriana, Genowefę Siwiec†  Stanisławę, Mariannę, Teresę, Stanisława Szerszeń, † Irenę, Henryka Cwalina†  Leokadię, Jana Kwitowskich oraz ich rodziców, rodzeństwo, † Zofię, Eugeniusza, Mariannę, Bożenę, Jana, Mieczysława, Krzysztofa z rodz. Klimków†  Władysława, Michalinę Dubniaków†  Józefę Haporz†  Stanisławę Staśkiewicz, Kazimierę Sołtysiak, Anastazję Rogala, ks. Wacława Kulesza, ks. Jana Kulesza, ks. Tadeusza Karolaka, ks. Dariusza Wieczorka, † Leszka Zalewskiego, † Mariana, Cecylię, Henryka, Filomenę Czarnockich†  Jadwigę, Józefa, Czesława, Stanisławę oraz zm. z c.rodz. Oleszczuków†  Teresę, Andrzeja Świerczyńskich, Janinę, Annę, Władysława Szczeblewskich†  Helenę, Bolesława, Józefa, Henrykę, Andrzeja oraz zm. z c.rodz. Jakubików,†  Franciszkę, Tomasza, Krystynę, Mariana oraz zm. z c.rodz. Bogusławaskich, † Cr. Falkowskich, Grodzkich, Wielądków, Roguskich, Barbarę Janas, Jadwigę Dudek oraz ks. Wacława, Jana † Franciszka, Mariannę, Aleksandra, Mariannę cr. Żelazowskich, Jana, Stefanię, Jana, Zofię, Ignacego z cr. Rowickich, Bogusława, Tadeusza, Janinę z cr. Głuchowskich, Krysię Filipczuk, Bożenę, Henryka, Stanisława, Zofię, Wacława, Zofię z cr. Jaczewskich, Bożenę Szatkowską † Za rodziców Stanisława, Antoniny, Hieronima, Stanisława, Marianny cr. Komorów, Cecylię, Piotra cr. Koprów † Jan, Michalinę Szpyruk, Krzysztofa Foks, cr. Szpyruk, Demczuk † Zofię, Franciszka Uszyńskich, Elżbietę, Grzegorza Górniak, Antoniego Wyszyńskiego † Heleny, Stanisława Fenik, Wojciecha, Jana, Wacławę Kosiorek, Zbigniewa, Edwarda Michalak, Aleksandre Drews, Eleonorę Homa cr. Sabałów, Białków, Feników, Kosiorków, Laszczków, Zofii Krajewskiej cr. Sosnowskich, Kwiatkowskich, dusz w czyśćcu cierpiących  † Zofię, Feliksa Borczon, ich rodziców, Aleksandrę, Wiktora Dowalla, ich rodziców, Zenona Dowalla

 

 

Sobota

† Wiesława Dorosza, c.r Doroszów, Osiców, Matusików, Packów, † Kazimierza Wasilewskiego, Stanisława Walaszka, Zofię, Józefa Wasiewiczów, † Jana Ponichtera, † Stanisława Murawskiego, † Mirosławę, Krzysztofa, Stolarków, Wiktorię Pietrak, Emila Pietraka, Wandę Mazurczak, c.r Pietraków, Mazurczaków, † Henrykę, Kazimierza, Rzewnickich, c.r Rzewnickich, Kowalskich, Henrykę, Tadeusza Zielińskich, c.r Zielińskich, Wdowiaków, † Mariana, Czesławę Bojarów, Piotra, Jadwigę Kondraciuków, c.r Bojarów, Milików, Kondraciuków, Oleszczuków, † c.r Matusiaków, Bartczaków, Celińskich, Melnickich, Danutę Kacprzak, † Wandę, Romana Tyburczych, Edwarda Starzec, † c.r Kamińskich, Nowakowskich, † Krystynę, Wiesława Abramczyków, Czesława Zalewskiego, † Tadeusza, Jadwigę, Henryka, Helenę, Jana Polkowskich, Stanisława, Stanisławę Komorowskich, Romasza, Bogdana Worachów, † Waldemara Pióro, † Barbarę, Henryka, Zbigniewa Gastołów, † Adama, Jana Gnatowskich, † Romualda Kowalczyka, Ireneusza Lachowicza, Mariannę Bryś, † Marię, Jerzego Szymanowskich, Jana Pogonowskiego, † Teresę Papieżyńską, Mariolę Hanc, † Józefa, Natalię, Stanisława, Józefa, Ewę Krajewskich, Antoniego, Józefa, ks. Feliksa, Elżbietę, Chudzików, Antoniego Sulińskiego, Włodzimierza Cichockiego, Kazimierza, Albertę Ajchel, Franciszkę, Pawła Ładoszów, Mieczysława, Wacława, Jana, Mariannę Ławińskich, Kazimierza, Juliannę, Elżbietę Marciniaków, Jadwigę, c.r Lipskich, Stanisławę, Wincentego Deców, Stanisławę, c.r Kidackich, Halinę, Władysława Bobińskich, Martę Gajdzik, Ignacego, Annę, Mariana, Stanisława Krajewskich, Genowefę, Wojciecha, Stanisławę Dąbrowskich, Władysławę Betlejewską, Jarosława Szczepańczyka, Zdzisława Księżaka, Urszulę, Franciszka, Helenę Klimaszewskich, Adelę Perukowską, Marię, Eugeniusza Paderewskich, Eugenię Kropiewnicką, Marię Gniadowicz, Cecylię Czarnocką, ks. Władysława, Jana, c.r Kuleszów, ks. Marka, ks. Jana, ks. Tadeusza, ks. Grzegorza Młodawskiego, † Jana, c.r Świderskich, Buczyńskich, Błyskuniów , Mańczyków, † Antoniego Blocha ,Stefana, Zdzisława Albinę, Józefa, Wacława, Marianny Hodunów, Antoniego, Marię, Mariana, † Bronisławę, Franciszka Pogorzelskich, Annę Kietlińską, Mikołaja, Henryka, †  Mielcarz Henryka, Henryk, † Józefa, c.r. Dulewiczów, Kazimierza, c.r. Kasińskich, Marcina, Kazimierę, Ludwika, c.r. Markowskich, Stefańczyków, c.r. Gonciarzy, Bronisława Bewz, Genowefę Bebel, † Elżbietę Suchenek , Zenobiusza Sikorskiego, † Longina, Marię, Pawła Goraj, Janinę Roberta, Mariana Krzyczkowskich, Irenę, Józefa Ciborek, Romana Burbo, Zofię, Jadwigę, Wiktora † Ryszarda Waś, † Rafalinę Pasierbek, † c.r Lońskich, Gorajów, † Annę, Franciszka, Jerzego Dubickich, † Stefana, Elżbietę, Krzysztofa Siek, † c.r Sieków, Dubickich, Kazimierę Kierot, † Piotra, Marię Boczkowskich, Kazimierza Słysza † Józefa Kurowskiego†  Irenę, Edwarda Kosk, † Jana, Florentynę, Czesława, Henryka, Antoniego, Reginę, Cecylię, Janinę z rodz. Szczepankowskich†  Stefana, Józefę, Genowefę, Jadwigę, Teresę, Janinę z rodz. Maleszewskich†  Mariana, Lucynę Karczewskich†  Adama, Małgorzatę Skarżyckich, † Kukiełkę Henryka, Władysława, Helenę, Jana, Wacława, Władysława, Genowefę, Jaśkiewiczów Michała, Feliksę, Gabrielę, Konstantego, Henrykę, Mariana, Adama, Zuzannę, † Jana Bławdziewicz, † Władysława, Stefanię, Bolesława Gibuła†  Stefana, Mariannę Augustyniak, † Józefę, Piotra Olbryś†  Zofię, Stanisława Olbryś, za Dziadków Pysków, Olbrysiów, † Henryka, Mariannę, Stanisława Krawczak†  Jana, Genowefę, Antoniego Szczotka, Mirosławę Micka†  Feliksa, Genowefę Kawka†  Janinę, Adama, Mariannę Bratkowskich, Zofię, Konstantego Itrowskich, † Janinę, Antoniego, Kazimierza, Henrykę Boguszewskich, wszystkich zm. z rodz. Boguszewskich, Niemyjskich†  Zofię, Edmunda, Walentego Sękielewskich, wszystkich zm. z tej rodziny†  Julię, Franciszka Pokońskich, wszystkich zm. z rodz. Pokońskich, Wieczorków†  za dusze w czyśćcu cierpiące, które potrzebują pomocy, † Józefę Zatorską, Aleksandra Fronc, Mariannę, Stanisława, Kazimierza Skowrońskich, Aleksandrę, Józefa Fronc, Zofię, Stanisława Anielczyk † Jana Bławdziewicz†  Zofię Żochowską†  Stanisławę, Stanisława Wyszomierskich, Wiktorię, Jerzego, Helenę, Stanisława, zm. z c. rodz. Bławdziewicz, Wyszomierskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, † Weronikę, Józefa, Jana, Lesława Kurowskich†  Leokadię, Bożenę, Wacława, Henryka Szatkowskich, † Stanisława, Eugenię Szczęsnych oraz ich rodziców†  Stanisława, Helenę Suchenek oraz ich rodziców†  Stanisława, Ewę Kaczorek oraz ich rodziców†  Romana Kaczorka, jego rodziców oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, † Zdzisława Daciewicz†  Honoratę, Henryka Plewę †  Bronisławę, Józefa Dacewicz, Teresę Mosiej†  Edwarda Tomaszewskiego, † Zm. z rodz. Kawałkowskich, Gędków, Syrockich, Podkońskich oraz Bożenę, Kowalczuk, † Andrzeja, Marcina Kijok oraz zm. z rodz. Twardowskich, Dawidczyków, † Mariannę, Józefa, Krystynę, Henryka, Henrykę Mizura † Tadeusza, Bronisławę, Jana Kołodziejczyk; Zygmunta, Zofię, Michała Kiljan; Stanisławę, Jana, Eugeniusza, Tadeusza, Kazimierza Rosłaniec; Ks. Tadeusza Karolaka i zm. cr. Karolaków; Antoninę i Andrzeja, Danutę Żabickich; Marka Jakubika i zm. z cr. Jakubików; Wiktorię Kowalską, Marię i Stanisława Godlewskich

Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie Ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz naszych bliskich zmarłych.

 

 

WYPOMINKI ROCZNE jeszcze z 2020 roku, nowe po niedzieli.

 

W wypominkach rocznych modlimy się za świętej pamięci:
† ks. Wacława, Jana KULESZÓW, ks. Tadeusza KAROLAKA, ks. Jana DYDERSKIEGO, wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz za:
† Józefa CHRAPKA, bp. Jana CHRAPKA, Kazimierza CHRAPKA c.r. CHRAPKÓW, BORECKICH, KRAKOWIAKÓW, PIOTROWSKICH, Włodzimierza WÓJTOWICZA, Małgorzatę TYCZYŃSKĄ, c.r. WÓJTOWICZÓW, TYCZYŃSKICH, BURASÓW, BEŁZOWSKICH, Bronisławę, Edwarda GUTKOWSKICH, s. Adrianę NADOLNĄ. c.r. GUTKOWSKICH, ŁAZARCZYKÓW, GRZYBÓW, MATRACKICH, GOŁĘBIEWSKICH, Jana LINOWSKIEGO, c.r. LINOWSKICH, SICZKÓW; Zofię, Bolesława ARCISZEWSKICH, c.r. TRELÓW, ARCISZEWSKICH, Romana, Andrzeja, Annę TRUSZÓW, c.r. KOPROWSKICH, TRUSZÓW, KUCÓW, Mariana WĄTROBĘ, zmarłych z rodziny WĄTROBÓW, RZOŃCÓW, ks. Władysława STANKA. † Janinę KŁOPOTOWSKĄ; † Zygmunta, Zofię KILIJANÓW, Stanisławę, Jana, Tadeusza, Eugeniusza ROSŁAŃCÓW, Stanisława, Marię GODLEWSKICH, Adama BARCZA, Salomeę WERNO, Tadeusza KOŁODZIEJCZYKA, Aleksandra GIZIŃSKIEGO; † Zofię, Franciszka Uszyńskich; † Edwarda BOJANOWSKIEGO; † Teresę, Stefana, Jana DUDŹCÓW, Jana, Zofię BRZOZOWSKICH, Stefana OLEKSIAKA, Karolinę, Bogdana WASILEWSKICH † Sabinę, Stanisława, Apolonię, Eugeniusza, Bronisławę, Bronisława MOCZYDŁOWSKICH, Józefę, Kazimierza RADŁOWSKICH; † Antoniego, Mariannę RYCZKOWSKICH, Janinę, Franciszka OLĘDZKICH, Eugenię, Czesława PAWLAKÓW; Teresę, Andrzeja, Kazimierza RABSZTYNÓW † Zofię, Leona, Józefa KADŁUBOWSKICH, Annę, Jana, Stanisława, Marię, Aleksandra, Irenę KADŁUBOWSKICH, Genowefę, Stanisława, Aleksandra JABŁOŃSKICH, Władysławę, Stanisława SZABŁOWSKICH, Jadwigę, Stanisława SOBIESZCZUKÓW, Reginę, Kazimierza, Stanisławę, Krystynę KWIATKOWSKICH, Antoniego, Stanisławę, Aleksandra, Julię, Bolesława JAKUBIAKÓW, Piotra, Franciszkę CHOJNOWSKICH, Władysławę KOŹLUK, Krystynę, Zygmunta WIELGOLEWSKICH, Ludmiłę, Zdzisława, Konrada KARASIEWICZÓW, Leontynę, Józefa MARCINIAKÓW, Felicję, Henryka MICHALSKICH, Grażynę MOMOT, Annę CZUBA, Marię ANDRUSZKIEWICZ, Macieja OGRODZKIEGO, Janinę BOGUSKĄ, Janinę CZYŻEWSKĄ, Andrzeja HARASZKOWSKIEGO, Jana NOWICKIEGO, Krystynę, Mieczysława KOWALSKICH, Alicję BONDYRĘ, Elżbietę CHUDZIK, Mariannę BAGŁAJ, Elżbietę STELMACH, Cecylię GARWOLIŃSKĄ, Hannę KOWALEWSKĄ, Romana, Wandę TYBURCZYCH, Grzegorza WITOWSKIEGO, Marię PADEREWSKĄ, † Franciszka MAZURKA, c.r. MAZURKÓW, MAKARUKÓW; † Jana, Stanisławę SIENICKICH, Henryka, Marię WILIGÓRSKICH; † Józefa SZCZĘSNEGO; † Józefę, Henryka, Filipa ŻOCHOWSKICH, Eugenię, Władysława, Andrzeja TRZCIŃSKICH, Zofię, Michała PAPROCKICH; † Lecha ZUBCZYŃSKIEGO c.r. ZUBCZYŃSKICH, Mariannę, Hieronima c.r. JEZIORSKICH; † Leokadię, Piotra WSZELAKICH, Mariana WSZELAKIEGO, Stanisławę RUDNIK, Tomasza SKRZYPCZAKA; † Edwarda WOLSKIEGO, Kazimierza SKRZYPCZAKA, Tomasza SKRZYPCZAKA, pradziadków KOKOSZÓW, Halinę, Stefana SKRZYPCZAKÓW, Zbigniewa, Czelestę ZAWADZKICH; † Danutę, Henryka MALESZEWSKICH; † Leokadię, Tadeusza GUTOWSKICH, c.r. GUTOWSKICH, PĘKÓW; † Czesławę, Stanisława CHOIŃSKICH, c.r. CHOIŃSKICH Annę, Aleksandra KARCZMARCZYKÓW c.r. KARCZMARCZYKÓW † Romualda GRUDZIĄŻA, Mariannę, Aleksandra ŚLUSARZÓW, c.r. ŚLUSARZÓW, GRUDZIĄŻÓW, POZIEMSKICH; † Józefę, Piotra, Zofię, Stanisława OLBRYSIÓW; † Aleksandra, Barbarę, Martę, Władysława TYLICKICH, Janinę, Stanisława, Kordulę, Wincentego SZYCHOWSKICH, Stanisławę, Antoniego WITKOWSKICH; † Jana RUSZCZYKA, jego rodziców, teściów; † Dariusza, Edmunda c.r. KRAJEWSKICH, Aleksandrę, Stanisława, Eugeniusza, Teresę, Mariana WYSZOMIERSKICH, Zbigniewa PAWŁOWSKIEGO, Mieczysława, Walentego, Halinę, Jana RYTLÓW; † Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława SKIBNIEWSKICH, Mieczysława, Michalinę, Franciszka BUCZYŃSKICH, Stefanię GIBUŁĘ; † Hannę, Wacława DRUŻBÓW, c.r. ZAWADZKICH, DRUŻBÓW, Henryka WAĆKOWSKIEGO, Jana, Genowefę OPAŁKÓW, c.r. WAĆKOWSKICH, CESSAKÓW, OPAŁKÓW; † Jana KOMORKA; † c.r. ŁADZIAKÓW, MIELCARZÓW, KOWALCZYKÓW, MAKREWICZÓW, KRYSIAKÓW, Janusza DOBOSZA, † Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję, Wacława OKULUSÓW, Helenę, Edwarda CYBULÓW, ks. Stanisława CYBULA, Henryka, Genowefę, Józefa WAĆKOWSKICH, Leokadię, Tadeusza CESSAKÓW, c.r. OKULUSÓW, CYBULÓW, ROGUSKICH, KRUPIŃSKICH, KOWALEWICZÓW, WAĆKOWSKICH, CESSAKÓW, OPAŁKÓW, ZAWADZKICH, ŻELAZOWSKICH; † Karola, Stefanię, Adama, Bożenę LEWANDOWSKICH, Julię WĄSIK, † Stanisława, Helenę JĘDRZEJEWSKICH, Janusza MILWICZA; † Zofię, Henryka ŻOCHOWSKICH, c.r. ŻOCHOWSKICH, WYSZOMIERSKICH, Stanisławę, Stanisława WYSZOMIERSKICH, Stanisławę, Franciszka ŻOCHOWSKICH, c.r. JANUSZKIEWICZÓW; † Annę, Kazimierza BIAŁOWARCZUKÓW, Piotra DENIZIAKA; † Konstantego, Zygmunta, Henryka WIŚNICKICH; † Władysława, Helenę, Henryka, Stanisława, Mariannę c.r. WIŚNICKICH, Stanisława, Stanisławę MALISZEWSKICH, Sławomira, Jadwigę, Jacka SIDORZAKÓW, Władysława, Irenę WINIARSKICH; † c.r. ŚLIWKÓW, KUPCÓW, MALINOWSKICH, DZIEWANOWSKICH; † Mariana, Helenę KRAJEWSKICH, Elżbietę Odzimek, Ryszarda ŚWIDZIŃSKIEGO, Jerzego WITKOWSKIEGO, Edwarda, Czesławę STRYJECKICH; † Krystynę, Wacława STARKÓW, c.r. TUPAJÓW, STARKÓW, Mariannę, Mieczysława MICHAŁOWSKICH, c.r. MICHAŁOWSKICH, NOWAKOWSKICH; † c.r. FOTKÓW, ŁUKASIKÓW, ZIÓŁKOWSKICH, BETLEJEWSKICH; c.r. KORZENIEWSKICH, GROMÓW, sąsiadów, znajomych, przyjaciół; Faustynę, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Konstantego, Eugeniusza, Leszka, Krzysztofa, Bronisława, Ryszarda, Teofila, rodziców, teściów, dziadków, c.r. KORZENIEWSKIECH, SKRZECZKOWSKICH, SPALITABAKÓW, GĄSIORÓW, GROMÓW; Zofię, Feliksa BORCZONÓW, ich rodziców, Aleksandrę, Wiktora DOWALLA, ich rodziców, Zenona DOWALLA; Bożenę, Leokadię, Wacława, Henryka SZATKOWSKICH; Stanisławę, Antoniego, Józefa, Michała MIKOŁAJCZYKÓW, Stanisławę, Jakuba, Ireneusza LACHOWICZÓW, Teresę, Antoniego, Janusza SŁUCHOCKICH, Jana SKŁADANKA, Sabinę, Stanisława PIASZCZYŃSKICH; Sławomira MIELRACZUKA; Mariana CHRZANOWSKIEGO; Weronikę, Józefa, Jana, Lesława, KUROWSKICH c.r. SZERZENIÓW, SZATKOWSKICH, KIEŁKÓW † Jana, Józefa ŻURAWIŃSKICH; Jerzego, Tadeusza, Halinę BENEDYSIUKÓW; † c.r. STECIÓW, TOMCZUKÓW, PROKOPÓW, KACZYŃSKICH, ZARĘBSKICH, WOJTERKOWSKICH, GROCHOWSKICH, KOZŁOWSKICH; Jana, Stanisławę MIRKOWICZÓW c.r. MIRKOWICZÓW; Jana, Władysławę SIDORCZUKÓW c.r. SIDORCZUKÓW; † Andrzeja, Marcina KIJOKÓW c.r. TWARDOWSKICH, DAWIDCZYKÓW; † Barbarę WIKALIŃSKĄ; † c.r. SERWINOWSKICH, ORNOKÓW, KRAJEWSKICH; † Zuzannę, c.r MARCÓW, MORAWSKICH; † Genowefę, Tadeusza WĘGRZYNKÓW; Weronikę, Józefa RYSZKÓW; Barbarę, Michała WĘGRZYNKÓW; Irenę, Stanisława WYSZYŃSKICH; † Helenę, Stanisława, Wojciecha, Zygmunta PILICHOWSKICH; Leokadię, Jana GAŁĄZKÓW; † Jadwigę, Tadeusza POŚLADÓW, ich rodziców, rodzeństwo; Karolka, Ireneusza c.r. TELAKOWCÓW, NOWAKÓW; Helenę, Stanisława, Stefana KURSÓW; † c.r. CHOIŃSKICH, SALACHÓW, CIURÓW; Siostrę Aucjatę, Alinę SIKORĘ; † Józefę ZATORSKĄ, Aleksandra FRONCA; † Stanisławę, Natalię, Helenę, Zdzisława, Władysława DARKOWSKICH; c.r. FIGLUSÓW, PIETRZAKÓW, DOMOSŁAWSKICH, CIUPKÓW, Szcześniaków; † Eugeniusza, Genowefę, Józefa c.r. KOŻUCHOWSKICH; Franciszkę, Stanisława, Mieczysława, Eugeniusza, Klementynę, Jana c.r. REMISZEWSKICH; † Annę, Wacława STYSIÓW; † Jadwigę, Edwarda BĄKÓW; † Józefa, Bolesława, Bolesławę ZYŚKÓW; Jana, Aleksandrę SZYMAŃSKICH; Helenę, Adama, Józefa, Józefę WYROBKÓW; Bolesława, Stanisławę CIOŁKARSKICH; Teresę, Bogdana KOZŁOWSKICH, Zdzisława MIAZGĘ; † Janinę, Józefa, Piotra Marczyków; Mariannę, Antoniego, Mieczysława RECZULSKICH; Adama, Julię, Stanisława, Józefa, Franciszka BISKUPÓW; Zenona, Tomasza LATKÓW; Julię, Józefa BIELÓW; Zofię, Józefa PAŁYGIEWICZÓW; Wiesławę SZCZERBĘ; Andrzeja LORFINGA; † Franciszka, Mariannę, Aleksandra, Mariannę, c.r. ŻELAZOWSKICH; Jana, Stefanię, Jana, Zofię, Ignacego, c.r. ROWICKICH; Zofię, Wacława, Zbigniewa, Zygmunta, c.r. JACZEWSKICH; Krysię FILIPCZUK, Tadeusza MALIKA, Zygmunta KLEPACKIEGO, Bogusława, Tadeusza, Janinę GŁUCHOWSKICH; Zofię, Stanisława JACZEWSKICH, Mędryka JACZEWSKIEGO; † Feliksę, Michała KONDRACIUKÓW c.r. KONDRACIUKÓW, PRZYBYSZÓW; Stanisława FRĄCKIEWICZA, Krystynę LEMIECH; † Czesławę, Hannę, Antoniego Mieczysława NOJSZEWSKICH; Janinę, Napoleona LASKOWSKICH; Genowefę, Jana SNOPKIEWICZÓW; Jadwigę ŚLIWĘ c.r ŚLIWÓW; c.r. NIEMYJSKICH, Leoniaków, Józefę TRUSZKOWSKĄ. † c.r BIERNACKICH, Janusza DZIEMIANOWSKIEGO, c.r DZIEMIANOWSKICH, Stanisławę, Józefa TOMASZEWSKICH. † Mariana, Henryka, Cecylię CZARNOCKICH, Jadwigę, Józefa OLESZCZUKÓW. † c.r. SICIŃSKICH, Adama LEMANOWICZA; † c.r. STELMACHÓW, ZALEWSKICH, MALINOWSKICH † Antoniego WIKIEŁA † Romana KAMIŃSKIEGO, Henryka LIPKA-KOZANKA, Janinę, Antoniego ROSTKÓW, Jadwigę, Lucjana WYTRYCHIEWICZÓW; † c.r. ROSTKÓW, KAMIŃSKICH, ŁAGODZIŃSKICH, PIETRZYKOWSKICH, Wiktorię, Antoniego, Wacława, Romana; † Jerzego ŻOCHOWSKIEGO, Halinę KRASOWSKĄ, c.r. BIAŁYCH, WOJTKOWSKICH, ŻOCHOWSKICH, GODLEWSKICH. † Irenę, Edwarda KOSKÓW, Anielę, Antoniego BRACHÓW † Kazimierza, Mariannę, Władysława KIELAKÓW, Władysławę, Mariana, Kazimierza BARANÓW † Czesławę, Mariannę, Piotra FILONÓW, Katarzynę, Stanisława BARDADYNÓW, Józefę, Grzegorza PYLÓW, c.r. KOSIORKÓW. † Zofię, Eugeniusza, Jana, Mieczysława, Bożenę, Krzysztofa, Mariannę, Janinę, Stanisławę KLIMKÓW, c.r. DUBNIAKÓW, SIWKÓW, ŁAGODÓW; † Kazimierę, Stanisława, Marka MAŃKÓW, Józefę, Stanisława BARSZCZÓW † Stefanię, Bronisława, Zdzisława TYTMANÓW, Janinę Władysława, Zdzisława BRALEWSKICH, Stefanię, Wincentego, Czesława WYSOCKICH, Janinę KŁUSEK † Zofię, Władysława, Romana, Jarka WYSZOMIERSKICH, c.r. WYSZOMIERSKICH, Idalię, Stefana RYTLÓW, c.r RYTLÓW, Mariannę, Romana, Iwonę, Piotra PIWOWARCZUKÓW. † Michalinę, Adama, Tadeusza, Grzegorza c.r KOMOROWSKICH, KALICKICH, WITOWSKICH † Zenona WALCZAKA † c.r. JĘDRZEJEWSKICH, MICKIEWICZÓW, ROSTKOWSKICH † Karolinę, Lucjana DWORAKOWSKICH † Anię SZKODZIŃSKĄ, c.r. ŻELAZOWSKICH, OSTASZEWSKICH, OKULUSÓW, SZKODZIŃSKICH, STOSIÓW, KAPLÓW, SZCZERBÓW, SZCZĘSNYCH, MARCISZEWSKICH, BARANOWSKICH, SALWINÓW, JEŻÓW, SZULAKOWSKICH † Tadeusza, Zygmunta, c.r. KOŁODZIEJCZYKÓW, KILJANÓW, ŻABICKICH, ROSŁAŃCÓW, JANKOWSKICH, SKWARSKICH, STEMPLEWSKICH † Antoninę, Bolesława OSIŃSKICH, Annę, Wacława, Janusza KŁUSKÓW † Tadeusza, Eugenię, Józefa RATYŃSKICH, Irenę, Kazimierza KOBYLIŃSKICH, c.r. Ratyńskich, OLESZCZUKÓW, Jolantę, Stanisława FRYDRYCHÓW † Jana, Teresę PŁUŻYŃSKICH, Eugeniusza KOŻUCHOWSKIEGO, Marię, Bogdana TROCHIMIUKÓW, Janinę, Józefa SADERÓW, Genowefę UZIĘBŁO, c.r. PALACZÓW, SADERÓW, PŁUŻYŃSKICH, REMISZEWSKICH. † Barbarę, Józefa SKWIERCZYŃSKICH, Krystynę JÓŹWIK, c.r. KAMIŃSKICH, SKWIERCZYŃSKICH, Jóźwików, WOŹNICKICH. † Genowefę, Romana BEŁŻEKÓW, Emilię, Władysława LIPSKICH, Jana BORONIA, Irmę, Hansa STEPHAN, Marię TRUSZKOWSKĄ, Marię KOŃCZYŃSKĄ, Aleksandra, Stanisławę SOSZYŃSKICH, Zuzannę, Alfreda FORYSIÓW, Tadeusza RYCHLICĘ, Barbarę, Henryka, Zbigniewa GASTOŁÓW. † Edwarda, Marię WOLSKICH † Pawła HUMENIUKA, Jana, Franciszkę, Annę TRYKÓW, Tadeusza KLIMOWICZA, c.r. KLIMOWICZÓW, Mariana FAŁATA, c.r. ŁĄCKICH, Wiesławę ZAKRZEWSKĄ, Leona JAKIMÓWA, Jerzego DZIUBAŁĘ, Czesława CHMIELEWSKIEGO, c.r. SZWARCÓW, Antoninę KRZESAJ, Jerzego PRZYGODĘ, Stefana MIERZWĘ, Marię SIELEWICZ, Cezarego MAJEWSKIEGO, c.r. JAŃCZYKÓW, FAŁATÓW, † Józefę, Annę, Konstantego, Kazimierza CHWEDCZUKÓW, Mariannę, Antoniego, Henryka, Marka, Zbigniewa PAWLUKÓW. † Czesława, Rozalię, Jana KĘDZIORKÓW, Genowefę, Kazimierza, Piotra DRAGUNÓW.
† Romualdę, Irenę, Jolantę DOBRENKÓW, c.r. DOBRENKÓW, KASZUBOWICZÓW, Józefa, Tadeusza, Jana, OGRZEWAŁÓW, c.r. OGRZEWAŁÓW, MALISZEWSKICH, Janinę SZAGDAJ, c.r. SZAGDAJÓW † Rozalię, Jędrzeja, Apolonię, Jana, Michała KONDUBÓW, Annę, Franciszka MAZURKÓW, Stanisławę, Stanisława SADŁOWSKICH, Władysława, Józefę, Edwarda, Bronisławę LEWCZUKÓW, c.r. KONDUBÓW, MAZURKÓW, LEWCZUKÓW, SADŁOWSKICH, SMOLIŃSKICH, GRABOWSKICH, JAWORSKICH, ks. Stanisława BYCZYŃSKIEGO. † Stanisławę FIJAŁKOWSKĄ, Kazimierza, Stanisława FIJAŁKOWSKICH, Reginę BALA. † Mieczysława Bąka; † Edwarda Marczyka, Antoniego Biskupa, Tadeusza Siudę
Wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, poległych w obronie Ojczyzny, fundatorów i budowniczych kościoła i parafii oraz naszych bliskich zmarłych.