Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

Pismo św. przekazuje, że świętą i szlachetną jest rzeczą modlić się za umarłych,

aby zostali uwolnieni od grzechów i stali się uczestnikami zmartwychwstania

oraz przygotowanej dla nich najwspanialszej nagrody /por. 2 Mch 12, 43-45/.

Dlatego polecamy miłosiernemu Bogu, nieśmiertelnemu Królowi wieków,

naszych bliskich zmarłych i prosimy aby byli zbawieni.

 

Przez cały miesiąc listopad, o godz. 18.00,
sprawowana jest w naszym kościele Msza św. zbiorowa
za zmarłych zgłoszonych do wspólnej modlitwy.

 

Każda z Mszy św. odprawiana jest w intencji WSZYSTKICH zgłoszonych zmarłych.

Na początku Mszy św. wyczytywana jest grupa zmarłych spośród zgłoszonych.

Oto dni tygodnia, w których wyczytywani są konkretni zmarli:

2019

 

Poniedziałek

 • Stanisława, Czesławę Kordupel; Mieczysława i Helenę Olędzkich; br. Jana Pawła Konobrockiego; zm. z r. Korduplów, Olędzkich, Konobrockich; Wiesławę Kordupel;

 • z r. Wyrzykowskich i Szczotków: Eugeniusza, Tomasza, Krystynę, Aleksandrę, Antoniego, Annę; wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Stanisława Banaszczuka; Stanisława Kurkowskiego;

 • Kazimierza, Stanisławę, Władysława Fijałkowskich; Mariannę, Mariana i Wiesława Bala; Janinę i Edmunda Rochowiaków;

 • Reginę Bala; Czesławę i Stanisława Tureckich; Kazimierę i Bolesława Gawino; Jadwigę Bolesta;

 • Aleksandrę, Jana i Kazimierza Wójcików; Walerię i Aleksandra Grzegorczyków; Janinę Troczyńską; Apolonię Kołodzieńską;

 • z r. Szpyruk i Swędrowskich;

 • Kazimierę Kurek; Eugeniusza Osipiaka; Józefa Stolarczuk;

 • Edwarda Kosk; Anielę i Antoniego Brach;

 • Barbarę, Bogdana, Alinę, Nelę, Emanuela; zmarłych Bogu wiadomych; Stanisława, Jerzego, Henryka, Marię;

 • Józefę Hapon; Anastazję Rogala; Reginę i Henryka Oltonów; Łucję i Jana Rzępołuchów; Kazimierę Sołtysiak; Zofię i Eugeniusza Klimków; Stanisławę Staśkiewicz; Michalinę i Władysława Dubniaków; Jana, Mieczysława, Bożenę, Krzysztofa i dziadków z r. Klimków;

 • Mariana i Mariannę Sobolewskich; Zofię, Józefa i Teodorę Cygańskich; Krystynę Chodynę; Mariusza Falbę; zm. z r. Tyszkiewiczów i sobolewskich;

 • rodziców Woźnickich; Stanisława, Barbarę i Sabinę Woźnickich; zm. z r. Jóźwików; Zygmunta i Krystynę Wielgolewskich;

 • Władysława, Stefanię, Bolesława Gibułów; Stefana, Mariannę Augustyniaków;

 • Jana Komorka;

 • Annę i Tadeusza Nowaków; Natalię i Franciszka Sznajderów; Józefa Kowalczyka;

 • Teodorę, Jadwigę, Ludwika, Zygmunta Buczyńskich;

 • Stanisławę, Teofila i Stefana Rychłych; Janinę i Stanisława Petrakowskich; Apolonię i Józefa Kacperskich; Zofię i Piotra Maniów; Katarzynę Głażewską; Edmunda Nadobnika; Balbinę Grąs;

 • Jana, Florentynę, Janinę, Reginę, Cecylię, Henryka, Czesława i Antoniego Szczepankowskich; Stefana, Józefę, Genowefę, Jadwigę i Teresę Maleszewskich; Mariana i Lucynę Karczewskich; Małgorzatę i Adama Skarżyckich;

 • Zdzisława, Alinę, Zbigniewa, Sławomira i Marka Świeżaków; Mieczysława, Annę, Arkadiusza i Sylwestra Wojtkowskich; Wacława, Marcyjannę, Mariana, Jadwigę i Stanisława Krasnodębskich; Alfonsa i Filomenę Wielądków; Lucjana i Wacławę Roguskich; dusze w czyśćcu cierpiące;

 • z r. Widłasiów, Sawickich, Szczurowskich, Cichowskich, Żurowskich, Samselów, Warginów, Jaszczołtów i Zborowskich;

 • z r. Kalinowskich: Urszulę, Andrzeja i ich rodziców;

 • Leokadię i Tadeusza Gutowskich; zm. z r. Gutowskich i Pęków;

 • Aleksandrę, Stanisława, Jana Pogorzelskich; Włodzimierza Dziubiela;

 • Mieczysława, Stanisławę, Sylwestra, Genowefę, Pelagię, Felicję, Jana, Jadwigę Falkowskich; Stanisława, Helenę, Antoninę, Józefa, Piotrusia Grodzkich; Michalinę, Jerzego, Juliana, Dorotę Roguskich; Stefanię, Stanisława, Franciszka, Tadeusza, Franciszka, Jadwigę, Józefa Wielądków; Barbarę Janas; Jadwigę Kowalczyk-Dudek; Ks. Wacława i ks. Jana Kuleszów; Jadwigę Miętek i jej rodziców; Marię i Mariana Łukasiaków;

 • Leokadię, Tadeusza, Zbigniewa Cessaków; Genowefę i Jana Opałków; Stanisławę i Władysława Osowiczów; Czesława Żeberkiewicza; Stefanię, Stanisława, Halinę, Henryka Wyszołmierskich;

 • Bronisławę, Franciszka Pogorzelskich; Annę, Mikołaja Kietlińskich; Henrykę, Henryka Mielcarzów; Henryka Kietlińskiego;

 • Marię Biernacką; zm. z r. Biernackich; Stanisławę, Józefa Tomaszewskich; Janusza Dziemianowskiego; jego rodziców i braci;

 • Marka Piotrowskiego; zm. z r. Stolarczyków;

 • Antoniego, Aleksandrę, Krystynę, Józefa, Rozalię, Marię, Wojciecha; zm. z r. Szczotków; Franciszkę, Franciszka Deputatów; Irenę, Wacława Abucewiczów; Dianę, Piotra, Władysława Bielawów;

 • Józefę Zatorską; Aleksandra Fronca; Aleksandrę, Józefa Fronców; Stanisławę i Kazimierza Skowrońskich;

 • Barbarę, Henryka, Zbigniewa Gastołów; zm. z cr. Kamińskich i Gastołów;

 • Lucynę Dzięcioł; Jana Boldyrewa; zm. z r. Cieleszów, Kurczewskich, Gasiewiczów, Matysów, Brojków;

 • Zofię, Tadeusza; zm. z cr. Kamińskich; Krystynę, Władysława, Krzysztofa, Stanisława; zm. z cr. Konopków; Rozalię, Wacława, Stanisława, Stefana, Aleksandra, Cecylię; zm. z cr. Frąckiewiczów; Bogumiłę, Krzysztofa; zm. z cr. Zbrzeźniaków; Adama Litwę; Iwonę Zbrzeźniak-Pietraszko; Zm. z cr. Karasiewiczów, Dąbrowskich, Żochowskich; za dusze w czyśćcu cierpiące;

 • z r. Pańko, Sokołowskich, Kalatów, Kuleszów, Bagińskich; Adama Strzemiecznego; zm. z cr. Strzemiecznych, Bzowskich, Chruścielów, Trybuchów; zm. członków Straży Honorowej;

 • Leszka Zalewskiego; zm. z r. Zalewskich, Chudzików, Bielskich;

 • Sabinę, Kazimierza, Lucjana, Helenę, Michała, Marię, Włodzimierza, Janinę Tyszków; Amelię, Edwarda, Witolda, Krystynę, Józefę, Stefana, Tadeusza Stankiewiczów;

 • Helenę i Stanisława Jędrzejewskich; Janusza Milwicza;

 • Franciszka, Bronisławę Śmiechów; zm. z r. Dudków, Śmiechów, Sokołowskich, Goślów; Ryszarda, Mariannę, Izabelę, Leszka, Zofię, Stanisława, Władysławę, Bronisława, Ewę, Robertę, Henrykę, Roberta;

 • Jerzego Zieleniewskiego; Franciszkę i Antoniego Kruczyńskich; Aleksandrę, Adama, Jana Szaciło; Teresę i Czesława Korzeniowskich;

 • Zdzisława, Janinę i Stefana, Stanisławę i Wacława, Stefanię i Zdzisława, Stanisławę i Mariana, Wandę i Mieczysława, Henryka i Kazimierę, Jana, Andrzeja, Elżbietę, Halinę; wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Czesława, Mariannę, Aleksandrę, Antoniego Kozonów; Katarzynę, Stanisława, Czesława Borków; Tadeusza, Martę, Adama Rutkowskich; Andrzeja, Józefa Urawskich; zm. z r. Jackiewiczów, Dobrodziejów, Budzińskich, Koźlów; Mariannę Kucharską; Leokadię Bandrowską;

 • Zuzannę i Franciszka Misiewiczów; Sławomira Majchrowskiego; Marlenkę Majchrowską; Beatkę Misiewicz; Konradka Woźniaka; Józefę i Jana Szuleckich;

 • Hannę, Wacława Drużbów; zm. z r. Drużbów i Zawadzkich;

 • Bronisława, Stefanię, Zdzisława, Mieczysława Tytmanów; Janinę, Władysława, Zdzisława Bralewskich; Stefanię, Wincentego, Edwarda, Czesława i Leszka Wysockich; Janinę Kłusek;

 • Władysławę i Michała Szeszko; Annę, Andrzeja i Józefa Szeszko; Katarzynę, Stanisława i Konstantego Bancewiczów; Jadwigę, Mariannę, Kazimierza Dąbrowskich; Ryszarda Winiarskiego;

 • Jadwigę i Szczepana Mroczków; Kazimierza, Leokadię i Mieczysława Gałązków;

 • Stanisława, Wacławę Odrakiewiczów; Józefa, Zofię, Jana Galimskich; Kazimierę Małecką;

 • Wandę, Kazimierza, Leszka, Felicję i Wacława Okulusów; Helenę i Edwarda Cybulów; ks. Stanisława Cybula; Henryka Waćkowskiego; zm. z r. Okulusów, Cybulów, Krupińskich, Roguskich, Waćkowskich, Cessaków, Zawadzkich i Żelazowskich;

Wtorek

 • Danutę i Adama Gzików; Mariannę Kuczyńską;

 • Jana, Wiktorię, Czesławę, Mariannę, Stanisława, Adama, Stanisława; zm. z r. Rurków, Burzów, Koczkodonów; wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Irenę i Franciszka Ołowskich;

 • Andrzeja, Polikarpa, Krzysztofa; zm. z r. Wocialów i Kropielnickich; Zdzisława, Sławomira; zm. z r. Lewandowskich i Jarnickich;

 • Tadeusza, Jadwigę i Henryka, Jana i Helenę Polkowskich; Stanisławę, Józefa, Stanisława Komorowskich;

 • Walerię, Franciszka, Władysława, Annę, Jana Skałackich; Mariannę, Jana, Teresę Lubaszków; zm. z cr. Skałackich, Lubaszków, Boguszewskich; Stanisława Karczewskiego;

 • Eugeniusza Sowę; jego rodziców: Walerię i Józefa; Roberta, Stanisława i Julię Małkiewiczów;

 • Michalinę, Adama, Grzegorza, Tadeusza; zm. z r. Kalickich, Komorowskich, Witowskich oraz dziadków z obu stron;

 • Janinę, Zygmunta, Jana, Sławomira, Marka Skowrońskich; Jana Grzywacza;

 • Jana Żurawińskiego; Tadeusza i Halinę Benedysiuków;

 • Mirosławę, Ryszarda, Józefę, Kazimierza, Stanisława Roguszewskich; Janinę, Wacławę, Stanisława, Jana Mańkowskich;

 • Sabinę, Stanisława, Bronisławę, Bronisława, Apolonię, Eugeniusza Moczydłowskich; Józefę i Kazimierza Radłowskich;

 • Janinę i Wacława Sałańskich; Jadwigę i Mieczysława Wilczewskich;

 • Feliksę, Antoniego, Stanisława Zambrzyckich; Jadwigę Koncewicz; Janinę, Marię, Stanisława Kłopotowskich; Wandę Ałaszkiewicz; Kazimierza Niemyjskiego;

 • Marię i Edmunda Włodarków; Feliksę, Stanisława, Władysława, Jerzego Rozdajów; Krystyna, Henrykę, Mariana Jaworskich;

 • Mariannę Oleksiak; dziadków Oleksiaków; Józefę Jeż; Stanisława; Helenę i Stanisława;

 • Rafała, Pawła, Janinę i Jana, Mariannę, Antoniego, Edwarda Filipowiczów; Marię, Władysława, Genowefę, Zygmunta, Leszka, Andrzeja Ochników; Jadwigę, Ryszarda, Mirosława Pełków; Czesławę, Stanisława, Edwarda, Stanisława Kryńskich; Józefę Ipniarską; Hannę Żamojdę; Jerzego Palarczyka; zm. z r. Filipowiczów, Kryńskich, Ochników, Szalejów;

 • Barbarę, Józefa Skwierczyńskich; Eugenię i Franciszka Kamińskich; Karolinę, Antoniego Skwierczyńskich; zm. z r. Jóźwików, Woźnickich, Skwierczyńskich, Perchuciów i Kamińskich;

 • Bolesława, Bolesławę, Józefa Zyśk; Jana i Aleksandrę Szymańskich; Teresę i Bogdana Kozłowskich; Józefa, Józefę, Adama i Helenę Wyrobek; Bolesława i Stanisławę Ciołkowskich; Zdzisława Miazgę;

 • Mieczysława Haptasia; zm. z r. Wierzbickich i Haptasiów;

 • Jana Pielaka; Halinę, Wojciecha, Jana Wysockich; Stanisławę, Konstantego i Jerzego Skrońskich;

 • Bronisława, Edwarda Gutkowskich; Zm. z r. Gutkowskich, Łazarczyków, Grzybów, Łabuńskich, Nadolnych; s. Adrianę Nadolną;

 • Włodzimierza i Małgorzatę; zm. z r. Wójtowiczów i Tyczyńskich;

 • Mariana Wątrobę; zm. z r. Wątrobów i Rzońców;

 • Zofię i Bolesława Arciszewskich; Zm. z r. Trelów i Arciszewskich;

 • Romana, Jana, Annę Truszów; zm. z r. Traczów, Koprowskich, Kuców;

 • Zofię i Feliksa Kielarów; Emila Kandefera; zm. z r. Kielarów, Kandefrów, Rajchlów, Hermanów, Niemców i Lorenców;

 • Józefa; ks. bpa Jana, Kazimierza; zm. z cr. Chrapków, Boreckich, Ligusów, Piotrowskich i Krakowiaków;

 • Józefa, Natalię, Jozefa; zm. z cr. Krajewskich; Mieczysława Ławińskiego; zm. z cr. Ławińskich; Józefę, Antoniego, Elżbietę, ks. Feliksa; zm. z cr. Chudzików; Elżbietę, Juliannę, zm. z cr. Marciniaków; Jadwigę; zm. z cr. Lipskich; Adelę Perukowską; Stanisława Bajno; Franciszka Klimaszewskiego; Emilię, Mariusza, Mariana Czarnockich; Roberta, Andrzeja, Annę Zawistowskich; Urszulę, Ewę Dworakowskich; Halinę, Bolesława Bobińskich; Włodzimierza Cichockiego; Albertę, Adama, Kazimierza Ajchelów; Franciszkę, Pawła Ładoszów; Jadwigę, Martę; zm. z r. Ładoszów; Antoniego Sulińskiego; Ks. Wacława i Ks. Jana Kuleszów; Ks. Marka; Ks. Jana Dyderskiego; Stanisławę Kidacką; wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Antoniego, Teresę Mrozów, Romana Zgieta;

 • Jana Cieślę; zm. z r. Cieślów; Józefę, Stanisława Zatorskich; zm. z r. Zatorskich;

 • Krystynę Grzelak; Aleksandrę, Henryka Sajnogów;

 • Czesława Tomczaka;

 • Jana Kubickiego;

 • Janinę, Franciszka Olędzkich; Mariannę, Antoniego Ryczkowskich; Eugenię, Czesława Pawlaków;

 • Krystynę, Wiesława Abramczyków; Stanisława Mirosława Gromka;

 • z r. Ołowskich, Kutyłowskich, Kryspinów;

 • Polikarpa Kokoszkę;

 • Stanisława Murawskiego;

 • Annę, Antoniego, Annę Olszewskich;

 • Teresę, Mariannę, Jadwigę, Franciszka Laskowskich; Kazimierza Góreckiego; Jadwigę, Władysława, Edwarda Kalbarczyków;

 • Danutę, Jana, Józefę, Stanisława Smołagów; Walerię i Józefa Sowów;

 • Zofię i Franciszka Uszyńskich;

 • Barbarę i Remigiusza Flazińskich;

 • Jana Pogonowskiego; Marię i Jerzego Szymanowskich; zm. z r. Pogonowskich, Krasnodębskich i Szymanowskich;

 • Krzysztofa Kowalika; Helenę, Kazimierza Kowalików; zm. z r. Kowalików i Siedleckich; Mieczysława Roguskiego; Jana i Balbinę Roguskich; zm. z r. Roguskich; Aleksandra i Eugenię Jaczewskich; zm. z r. Jaczewskich;

 • Józefa Gromka;

 • Czesława Zarzeckiego; zm. z cr. Zarzeckich; Eugenię i Kazimierza Gałagusów; zm. z cr. Gałagusów;

 • Kazimierza, Władysławę, Eugeniusza i Czesława Soszyńskich; Adama i Roberta Jańczak; zm. z rodz. Soszyńskich, Świniarskich i Cessaków;

 • z rodz. Kawałkowskich, Syrockich, Gędków i Podkońskich;

 • Anielę, Szczepana, Teodorę, Edwarda, Mariana, Józefa, Bronisławę, Stanisława, Zofię, Bogusławę i Stefana;

 • Jana i Jadwigę Deniziak; Jana, Józefa, Henryka Choromańskich; Teresę Kadłubowską oraz dusze zm. z rodz. Deniziaków, Falkowskich, Choromańskich, Jastrzębskich, Szumowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Jadwigę i Edwarda Bąk;

 • Genowefę i Józefa Kacprzak;

 • Zofię i Wacława Bajko;

 • Jana i Krystynę Pędziwiatr; Stanisławę Polewiak;

 • Franciszkę, Stanisława, Eugeniusza, Genowefę, Józefa, Mieczysława, Eugeniusza, Klementynę, Jana, Tomasza, Zygmunta z rodz. Remiszewskich, Kożuchowskich, Uziębłych oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Ryszarda Szurawskiego; Józefa, Bronisławę, Rajmunda i Zbigniewa Rozenkiewiczów; Danutę Grochowalską; Adama Mazura; Józefa, Czesławę, Grzegorza i Władysławę Szurawskich oraz Wacławę Jankowską;

Środa

 • Jerzego Żochowskiego, Halinę Krasowską; zm. z rodz. Białych, Wojtkowskich, Żochowskich i Godlewskich;

 • Klemensa, Genowefę, Mirosława, Jarosława, Jana i zm. z c. rodz. Baran oraz Jadwigę Wasilewską; Aleksandra, Kamilę, Zdzisława, Ryszarda i zm. z c. rodz. Pielech;

 • Danutę i Henryka Maleszewskich;

 • Danutę Rutkowską oraz zm. rodziców z obu stron;

 • Teresę Kopania, Stefana Kraszewskiego i Zofię Toczyńską;

 • Stanisława i Stanisławę, zm. z c.rodz. Złotkowskich i Wyszomierskich; Jerzego, Wiktorię zm. cr. Koziowksich, Bławdziewiczi dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Genowefę i Romana Bełżek; Emilię i Władysława Lipskich; Zuzannę i Fredka Foryś; Marię Truszkowską; Jana Boroń; Marię Pilarską; Aleksandra, Stanisławę, Mateusza Soszyńskich; Wiktorię, Jana, Kazimierę, Wincentego Rozpara; Józefę

  i Stanisława Drużba; Wiesława i Władysława Parys; Barbarę, Henryka i Zbigniewa Gastoł; Irmę i Hansa Stephan;

 • Tadeusza Rychlica; Władysława i Mariannę, Władysława i Józefę Wodowskich; Jadwigę Dzierzencką i Halinę Jakubowską;

 • Sławomira Kosteckiego;

 • z c.r. Stelmachów, Zalewskich i Malinowskich;

 • Rafała Rabińskiego; Czesława i Kazimierę Rabińskich; Mariana i Mirosława Rowickich; Mariana, Jadwigę i Marka Kołodziejczyków oraz wszystkich zm. z rodz. Rabińskich, Rowickich, Komorowskich, Raczko, Szymańskich, Kruszewskich, Wasikowskich i Adrianowiczów;

 • Henryka i Józefa Wrzoska; Aleksandrę, Józefę i Annę Wrzosek; Czesława i Piotra Wrzoska; Józefę Kletcho; Alberta Wolff; Wandę i Józefa Sabałę;

 • Tadeusza Słoniewskiego;

 • Danutę Rutkowską; Marię i Jerzego Franczyk i zm. z c. rodziny;

 • Mariana Giluka i zm. z c.r. Giluków;

 • Mariana Jakubiak, Józefę i Stanisława Jakubiak;

 • Jadwigę i Stanisława Połomskich; Józefa, Walerię, Władysława i Stanisława Nowaków; Teofilę, Bronisława, Zygmunta i Genowefę z rodz. Połomskich; Zdzisławę Dębiec; Mariana, Irenę, Joannę i Artura z rodz. Dębców; Janinę i Tadeusza Brzozowskich; Jadwigę i Tadeusza Malinowskich;

 • Stanisława, Zofię, Mariana, Jana, Władysławę, Marka z rodz. Pałków; Jadwigę

  i Hannę Kacprzak; Natalię i Józefa Krajewskich;

 • Zofię i Feliksa Borczon; Aleksandrę, Wiktora i Zenona Dowalla;

 • Józefa, Jana, Antoniego i Leokadię z rodz. Godlewskich; Zofię, Jakuba i Mariana

  z rodz. Buzuków; Janinę i Henryka Trocińskich;

 • Mariana, Cecylię, Henryka Czarnockich; Jadwigę, Józefa, Czesława, Tadeusza, Czesławę, Stanisławę Oleszczuk; Franciszkę Bogusławską; Krystynę Kaczmarską; Andrzeja Świerczyńskiego; Janinę, Władysława, Annę Szeblewskich, Raźniaków, Jakubików; Filomenę Czarnocką;

 • Mariana, Grzegorza Roguskich; Jadwigę i Henryka Polkowskich;

 • Mariannę, Józefa, Krystynę, Henryka i Henrykę Mizura;

 • Annę i Kazimierza Białowarczuk; Piotra Deniziak; Franciszka i Franciszkę Białowarczuk; Adolfa i Kazimierę Deniziak;

 • Irenę i Henryka Cwalina; Leokadię i Jana Kwitowskich oraz ich rodziców i rodzeństwo;

 • Kazimierza, Mariannę i Władysława Kielak; Władysławę, Mariana i Kazimierza Baran;

 • Franciszka Mazurek; zm. z rodz. Mazurków, Makaruków; Marię Kulik;

 • Stanisławę i Jana Siennickich; Marię i Henryka Wiligórskich; zm. z c.r Miłkowskich, Tołwińskich, Wiligórskich i Siennickich;

 • Jana, Stanisławę Józefa i Mariana Mirkowicz; Jana, Władysławę, Kazimierza, Kazimierę Sidorczuk oraz Leokadię, Jana i Eugenię;

 • Franciszka, Mariannę, Aleksandra, Mariannę i zm. z rodz. Żelazowskich; Jana, Stefanię, Jana, Zofię, Ignacego z rodz. Rowickich; Bogusława, Janinę, Tadeusza Głuchowskich; Zofię i Stanisława; Zofię, Wacława, Zygmunta, Zbyszka Jaczewskich; Krysię Filipczuk, Tadeusza Malik, Zdzisława Kostrzewę i za dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Jadwigę i Stefana Czyżewskich; Irenę i Stanisława Chibowskich oraz zm. z rodz. Jakubików, Czyżewskich, Chibowskich, Przesmyckich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Romana Bełżek i jego Rodziców; Janinę i Franciszka Bartkowiak; Jadwigę, Wandę, Jerzego Długosz; Zygmunta Orleańskiego; Aleksandrę Wilmańską;

 • Stefanię i Józefa Tyszka oraz zm. z rodz. Tyszków; Czesławę i Jana Czyżewskich oraz zm. z rodz. Czyżewskich;

 • z rodz. Waćkowskich, zm. z rodz. Cessaków, Żeberkiewiczów i Osowiczów; zm.

  z rodz. Zarzyckich, Maziarczyków i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Zofię, Leona, Józefa Kadłubowskich; Annę, Jana, Stanisława, Marię, Aleksandra, Irenę Kadłubowskich; Genowefę, Stanisława, Aleksandra Jabłońskich; Władysławę i Stanisława Szabłowskich; Jadwigę, Stanisława Sobieszczuków; Reginę, Kazimierza, Stanisławę, Krystynę Kwiatkowskich; Antoniego, Stanisławę, Aleksandra, Julię, Bolesława Jakubiaków; Piotra, Franciszkę Chojnowskich; Władysławę Koźluk; Krystynę, Zygmunta Wielgolewskich; Ludmiłę, Zdzisława, Konrada Karasiewiczów; Leontynę, Józefa Marciniaków; Felicję, Henryka Michalskich; Grażynę Momot; Annę Czuba; Ks. Wacława i Ks. Jana Kuleszów; Ks. Jana Dyderskiego; Marię Andruszkiewicz; Macieja Ogrodzkiego; Janinę Boguską; Janinę Czyżewską; Andrzeja Haraszkowskiego; Jana Nowickiego; Krystynę, Mieczysława Kowalskich; Alicję Bondyrę; Elżbietę Chudzik; Mariannę Bagłaj; Elżbietę Stelmach; Cecylię Garwolińską; Hannę Kowalewską; Romana, Wandę Tyburczy; Grzegorza Witowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące;

Czwartek

 • Annę Godlewską, Zofię Andrzejczyk, Czesława i Antoninę Michałowskich;

  z c.rodz. Drewnowskich; Stanisława, Feliksę, Józefa i Józefę Augustyniak; Franciszka i Stanisławę Kierył; zm. z c. rodz. Krasków i Gawrysiów;

 • Mariana Czesławę Bojar, Piotra, Jadwigę Kondraciuk, Bronisława, Eugenię Kwiek, cr. Milik, Bojar, Oleszczuk, Kondraciuk;

 • Ajdysów, Wiszniewskich, Balów, Łagunów, Balcerzaków, Litwinowiczów, Ostrowskich, Godziszewskich;

 • Jana Maciejaka, Halinę Maciejak;

 • Stanisława, Jadwigę, Bogusława Żochowskich, Lecha, Andrzeja Maliszewskich, Aleksandrę Supeł, Stanisławę Kalinowską;

 • Jana, Czesławę, Adama cr. Głuszczaków, Mikołaja, Henryka, Cecylię Rutkowskich, Irenę Kozak;

 • Barbarę, Bogusława, Rafała, Stanisławę, Adama Zielonych, Franciszkę, Jana Pawlik;

 • Czaplów, Szczepaniaków, Frandziuków, Kłosińskich;

 • Aleksandra, Halinę, Ryszarda Miąsko i ich rodziców;

 • Stefana Urbańskiego, Romana, Stanisławę Wyszomirskich, Grażynę, Aleksandra Kołodziejskich, Mariannę Fudalewską, Janinę Łucek;

 • Antoniego Kosim, Helenę, Czesława, Zofię, Kazimierza Miąsko oraz ich rodziców;

 • Stanisława, Barbarę, Piotra, Stanisławę cr. Koziełów, Zofię, Kuć, Feliksa, Józefa Ślesickiego,cr. Kuciów, Leśniewskich, Gańków, Koteckich, Kołodziejczyków, Stalmachów, Ślesickich, Basię Labes, Ewę Baum, Małgorzatę Bochenek, Ks. Jana, Ks. Wacława, Ks. Marka, dwcc.

 • Mariana, Stanisławę, Stanisława Sitkowskich, Stefanię, Aleksandra, Ryszarda, Tadeusza, Teofila, Józefa, Wiktora, Szczepana Sobiesiaków, Agnieszkę, Tomasza, Antoniego, Aleksandra, Wiktora, Władysława, Jana Węsyków, Bolesława, Helenę, Czesława, Janinę, Henryka, Stanisława, Annę Wiśniewskich, Antoniego, Marię Kędziorów, Genowefę Pacholik, Wiktora, Stanisławę, Sylwestra, Witolda Marzochów, Mariannę, Piotra, Marię, Franciszka Kuczyńskich;

 • Antoninę, Bolesława Osińskich, Annę, Wacława, Janusza Kłusek,

 • Wikłów, Kutów, Antoniego Wikieł;

 • Zygmunta Żero, Kazimierę, Władysława, Jana Adelę, Antoniego, Wacława;

 • Barbarę, Zygmunta Parol;

 • Włodzimierza, Marka, Genowefę, Kazimierza Nowakowskich;

 • Magdalenę, Aleksandra cr. Przesław i Ambroziak, Pawełka, Zinaidę, Ludwika Gnatowskich, Agnieszkę , Janinę Zabielskie;

 • Zbigniewa, Czesława, Eugenię Dyoniziak, Władysława, Aleksandrę Kołodziej, Stefana, Jerzego, Tomasza, Łucję, Halinę, Mariannę Poślad;

 • Zdzisława, Stanisławę, Władysława, Natalię, Helenę Darkowskich, Andrzeja Szcześniak, Feliksa, Janinę, Czesława, Martę Malinowskich, Siostrę Angelę;

 • Anię, Annę, Zofię, Henryka, Stanisława, Jana, Henryka cr. Żelazowskich, Ostaszewskich, Jakubczaków, Okulusów, Stosiów, Szkodzińskich, Kaplów, Lewandowskich, Jeżów, Salwinów, Baranowskich, Marciszewskich, Szczęsnych, Cebulów, Lubierskich, Andrzeja Masłowskiego, Zosię, Michała dwcc cr. Murzów, Chankiewiczów;

 • Iwonę Wojdat, Józefa, Leokadię, Floriana, Genowefę, Stanisławę, Mariannę, Czesława, Lucjana, Tadeusza, Stanisława, Tomasza, Jerzego, Henryka, Lucynę cr. Laseckich i Zdunek;

 • Stefanię, Witolda Pakosiak, Jerzego, Kazimierę Pakosiak i zmarłych z rodziny Pakosiak;

 • Henryka, Lipka-Kozanka, Janinę i Antoniego Rostek, rodzinę Rostków, Pietrzykowskich, Łagodzińskich, Kamińskich, Romana, Antoniego, Wacława i Wiktorię, Lucjana i Jadwigę Wytychiewicz;

 • Saturninę Brzozowską, Irenę i Wiesława Sałach;

 • Bronisławę Sawicką, Ewę Wierzbicką, Mariannę Malinowską, Henryka Zarzeckiego;

 • Wojciecha, Jana, Wacławy, Jacka Kosiorek, Heleny, Stanisława Fenik i wszystkich z rodziny Fenik, Zbigniewa i Edwarda Michalak, Aleksandrę Drews, wszystkich zm. z r. Sabałów, Białków, Laszczka oraz duszę w czyśćcu cierpiące;

 • Konstantego, Janinę, Tadeusza, Wacława Ponichter, Jacka Danowskiego, Zygmunta Tupaczewskiego;

 • Mariannę i Mariana Kowalik, zm. z rodziny Kowalików i Bochowiczów, ks. Wacława i ks. Jana Kuleszów;

 • Agnieszkę i Bronisława Kłos, Franciszka Zawadzkiego, Bogdana Zawadzkiego;

 • Aleksandra, Adama, Janinę, Stanisława Skibniewskich, Mieczysława, Michalinę i Franciszka Buczyńskich;

 • Zygmunta Kamont, Dorotę, Danutę, Henryka, Józefa Laskowskich, Małgorzatę i Tadeusza Grabowskich, zm. z r. Grabowskich, Szwejkowskich, Laskowskich i Kamontów;

 • Annę i Wacława Styś;

 • Małgorzatę i Antoniego Maliszewskich, zm. z r. Maliszewskich, Rybaków, Szymańskich, Kozłowskich, Władysiuków, Łuczaków i Bolesławę Kostkę;

 • Julię, Jana, Martę Smarzyńskich, Franciszka, Marię, Leona, Marię Gąsiorów, Halinę, Zenona i Małgorzatę Adamczewskich, Marię Gniadowicz, duszę w czyśćcu cierpiące;

 • Zenona Walczaka, rodzinę Walczaków, Guzków, Janinę Kujawa;

 • Jana, Józefa, Zofie Bors oraz Feliksa Guta;

 • Romualdę, Irenę, Jolantę Dobrenko zm. z c. r. Dobrenko, Józefa, Tadeusza Ogrzewała, Janinę Szagdaj, Annę Dzido, Jadwigę Maliszewską z c. r. Maliszewskich;

 • Ryszarda Wierzchołowskiego i Juliannę Michalską;

 • z c. r. Danajów, Sawickich, Balickich, Stępniewskich;

 • Aleksandrę Baran;

 • Stanisława, Irenę, Barbarę Furman, Ryszarda Malinowskiego, Szymona Koźma;

 • Jana, Mariannę, Mariana, Stanisławę i Konstantego Zygmuntów, Sławomira, Jadwigę i Jacka Sidorzak, Bronisława, Anastazję, Mariana i Annę Salachów, Tereskę Szymańską;

 • Dariusza Woźniaka;

 • z rodziny Wyszyńskich i Sidorów;

 • Janinę, Eugeniusza, Bogdana  Więcław, Julię, Wandę, Eugeniusza Oleksiak i zm. z r. Kuczyńskich;

 • Leona, Helenę, Mariannę, Onufrego, Zofię, Kazimierza Talarek, Franciszka, Aleksandrę, Tadeusza Gadomskich, Zbigniewa Hip, Czesława Żaboklickiego;

 • Stanisława Chojnickiego, Aleksandra, Annę Chojnickich, Pelagię, Antoniego, Katarzynę Krawiec, Bolesława, Władysławę Gacioch, Mariana Nowaka;

 • Ignacego Łęczyckiego, Kazimierę, Janinę, Andrzeja, Jerzego, Józefa, zm. z Łęczyckich, Stanisławę, Edwarda z r. Remiszewskich, Zofię, Stanisława, Andrzeja z r. Głuchowskich, Władysławę Danutę, Jana, Henryka z r. Kozłów, Irenę Sknadaj;

 • Mariana Jaśkiewicza i jego rodziców oraz całą rodzinę Zarzeckich, Maciarskich i Chrostowskich;

 • Jerzego, Iwonę Jędrzejewskich, Władysławę i Adolfa Mickiewiczów, Józefę i Tomasza Rostkowskich;

 • Mariana i Sylwestra, zm. z r. Trzpilów i Owczarczyków;

 • Krystynę, Klemensa, Józefa, Józefę Olbryś, Helenę, Władysława, Janusza, Wojciecha Karpińskich;

Piątek       

 • Annę, Jana, Dariusza, Eugeniusza oraz wszystkich zm. z c. r.

 • Zofię, Stefanię, Stanisława, Piotra, Adama, Józefa z rodziny Złotkowskich, Karolinę, Mariannę, Stanisława, Ignacego  z rodziny Biadunów, Leona, Czesława, Wandę, Mariannę z rodziny Lipińskich;

 • Edwarda Wolskiego, Kazimierza Skrzypczaka, wszystkich zm. z r. Wolskich, zm. Dziadków Wszelakich i pradziadków Kokoszów i za duszę w czyśćcu cierpiące;

 • Władysława, Natalię, Stanisława, Eugeniusza, Jana, Wandę i zm. z całej rodziny Rochickich i Pielachów oraz zm. Tadeusza, Jacka, Jolantę z rodziny Sobotów i Sabinę Zając zm. z r. Chojnowskich;

 • Jadwigę, Wiktora Piliszek, Józefę, Jana Tymińskich, Eugenię Tymińską, Kazimierę Jaczyńską, Jadwigę Chojnowską, Stefana Chojnowskiego;

 • Stefanię, Barbarę, Aleksandra, Zygmunta, Kazimierza Kupiec, Natalię, Wandę, Władysława, Eugeniusza, Jana, Stanisława Rowickich, Jadwigę Koper, Jolantę Sobota-Zając, Jacka Sobota, Henryka, Ludwika Tabaka, Stanisława Lenda, Tadeusza Pasika, Zofię i Witolda Król, Józefa, Zbigniewa, Łukasza Grotkowskich, za zm. z r. Kupców, Grotkowskich, Rowickich, Lewandowskich, Gabińskich, Pielechów i za duszę w czyśćcu cierpiące;

 • Romualda Grudziąż, Mariannę i Aleksandra Ślusarzów;

 • Łukasza, Genowefę zm. z r. Sobiegrajów, Bednarzów i Klusków, Jakuba, Anielę i zm. z r. Bajorów, Gruszków, Sajów i Piotra Cybulskiego, ks. Wacława, Jana i Marka oraz duszę w czyśćcu cierpiące;

 • Józefę i Piotra Olbryś, za dziadków Pyśków i Olbrysiów;

 • z r. Śliwków, Kupców, Malinowksich, Dziewanowskich;

 • Genowefę, Kazimierza, Mieczysława Woźniak, Genowefę, Józefa, Hannę, Lidię, Romana, Eugeniusza Koszewskich, Wandę Pęza, Józefa Wiewiatowskiego, Mieczysława Laskowskiego, Annę, Alojzego Wawrzyńskich, Cecylię, Jerzego Łukasiak, Krystynę Gogłoza, zm. z r. Paczuskich, Koszewskich, Woźniak, Laskowskich, ks. Wacława Kuleszę, ks. Jana Kuleszę, ks. Jana Dyderskiego, za duszę w czyśćcu cierpiące;

 • Henryka, Stanisława, Mariannę Krawczak, Genowefę, Jana, Antoniego Szczotka, Genowefę, Feliksa Kawkę, Janinę, Adama, Mariannę, Władysława Bratkowskich, Adama Tomaszewskiego;

 • Ireneusza, Stanisławę, Jakuba Lachowiczów, Stanisławę, Antoniego, Józefa, Michała Mikołajczyków, Teresę, Antoniego Słuchockich, Jana Składanek, Sabinę, Stanisława Piaszczyńskich;

 • Jana Ruszczyka, jego rodziców i teściów;                                                                                         z r. Sicińskich;

 • Aleksandra, Władysława, Martę i Barbarę Tylickich, Janinę, Stanisława, Kordulę i Wincentego Szychowskich, Julię i Antoniego Muzińskich, Stefanię Gosik, Marię Taranowską;

 • Marię, Jana i Natalię Korzeb, Helenę i Wacława Pisarków; 50 + Ireneusza Telakowiec, Sabinę i zm. z r. Telakowiec, Marię, Aleksandra, Eugeniusza Nowak i zm. z r. Nowak, Mariannę Adamczyk i Stanisława Wantusiak, Helenę, Stanisława i Stefana Kursa i zm. z r. Kursów;

 • Jadwigę i Tadeusza, Marcyjannę i Stanisława oraz zm. z r. Pośladów, Ireneusza Telakowiec, Karolka i zm. z r. Telakowiec, Marię i Józefa Makarewicz i zm. z r. Makarewiczów, Kozakiewiczów, Zygielewiczów, Helenę, Stanisława i Stefana Kursa, zm. przyjaciół i znajomych i za wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu;

 • Kasię Wieczorek, Wiktorię, Bolesława, Zygmunta, Romana z rodziny Fituch, Wacława, Karolinę i Rocha z rodziny Sambor, Barbarę Krzyżanowską, Władysławę Dębską, Annę i Janusza Skirucha, Katarzynę i Stefana Czerwińskich, Wandę Felkel, Antoninę Kołocką Bogumiłę Śliwińską, Józefa Kacaka, Leokadię i Jana Piskarz, Janusza Piskarz, Annę Fituch;

 • Za zm. rodziców Zofię i Franciszka Cieśla oraz zm. z r. Cieślów i Micków;

 • Czesława Mizgę, jego rodziców oraz zm. z rodziny Miazgów, Korpysów i Niedbałków;

 • Zm. z r. Steć, Tomczuk, Prokop, Wojciechowskich, Kaczyńskich, Kozłowskich, Grochowskich, Zarębskich;

 • Mariana Wicińskiego, Zofię i Stanisława Olbryś;

 • Mariana Chrzanowskiego i zm. z r. Chrzanowskich i Kruszewskich;

 • Jana Łagowskiego, Juliannę, Stanisława, Czesława, Eugeniusza i zm. z r. Łagowskich, Helenę, Józefa, Krystynę, Stefana izm. Z r. Drążyków, Józefę, Józefa, Jana z Janiszewskich, Edwarda Ziemkę, Jana Olszaka, Leokadię i Mieczysława Kiciów, Hannę i Janusza Polecińskich, Kazimierę Wyganowską, Elżbietę Budną, Marię i Aleksandra Sęktas i zm.z r. Sęktasów, Joannę, Marcelego, Leokadię, Marię, Bogdana, Hannę, Jadwigę z r. Zacharskich, Kazimierza Kamelę i zm. z r. Kamela;

 • Zbigniewa Pawłowskiego, Dariusza, Edmunda, Honoratę, Lucjana z r. Krajewskich, Mariana, Aleksandrę, Stanisława, Eugeniusza, Teresę z r. Wyszomierskich, Mieczysławę, Walentego, Halinę z r. Rytel;

 • Weronikę, Józefa, Jana, Lesława Kurowskich, Leokadię, Bożenę, Wacława, Henryka, Mariannę, Franciszka Szatkowskich, Aleksandrę i Aleksandra Kiełek, Mariannę i Bonifacego Szerzeń;

 • Jana, Stanisława, Otylię, Franciszka, Mariannę, zm. z r. Garczyców, Kubickich, ks. Wacława Kuleszę i duszę w czyśćcu cierpiące;

 • Czesławę i Stanisława Choińskich oraz zm. z r. Skibniewskich i Choińskich, a także Annę i Aleksandra Karczkarczyk;

 • Marcina i Andrzeja Kijok oraz zm. z r. Dawidczyków i Twardowskich;

 • Tadeusza Brajczewskiego i zm. z c.r. Brajczewskich;

 • Lucjana Kropiewnickiego, Annę i Władysława, Józefa i Zofię, Antoniego i Czesławę, Piotra i Leokadię, Helenę i Władysława, Wacława i Wacławę z r. Kropiewnickich, Zofię i Ignacego Łapińskich, Adelę i Stanisława Grabowskich, Stefanię i Antoniego, Kazmierza i Felicję, Czesława i Zofię, Władysława, Romana i Helenę, Józefa i Jadwigę oraz Jana z rodziny Jankowskich, Stanisława i Henryka Jankowskich w 75 r. męczeńskiej śmierci, Janinę i Kazimierza Grobla, Kazimierę i Antoniego Syga, Janinę i Bolesława Zawilińskich oraz wszystkich zm. z r. Jankowskich i Kropiewnickich, ks. Wacława Kuleszę;

 • Wacławę i Jana Dąbrowskich i c. r. Dąbrowskich, Kazimierę i Jana Lipka i całą rodzinę Lipków, Ksawerę i Stanisława Komorowskich, Czesławę i Antoniego Kowalczyk, za zm. z r. Kołodziejków i r. Pietraków;

 • Tadeusza i zm. z r. Kalinowskich, Leokadię i Józefa oraz zm. z r. Sobczaków;

 • Janinę, Józefa, Piotra Marczyk, Mariannę, Antoniego, Mieczysława Reczulskich, Adama, Julię, Stanisława, Józefa, Franciszka Biskup, Zenona Latek, Julie i Józefa Biel, Zofię Pałygiewicz, Józefa Pałygiewicz, Wiesławę Szczerba, Andrzeja Lorfing, duszę w czyśćcu cierpiące;

 • Krzysztofa Sikorskiego, Leokadię i Stanisława Klimaszewskich, Henryka Rafałowicza, Stanisława Rafałowicza, Irenę Damięcką, Mirosławę Izdebską, zm. z r. Polakiewicz i Kaczyńskich;

 • Jana i Janinę Sobiech, Jana Mariannę i Wacława Głowacz;

 • Aleksandra Barszcza, zm. z r. Barszczów i Kobusów;

 • Franciszka Zaboklickiego, Zygmunta Czumaj;

 • Krystynę i Wiesława Abramczyk, Czesława Zalewskiego;                                                                       + Marię i Józefa Bujacz, Janinę i Henryka Czubek;

Sobota

 • Ewę i Grzegorza Olszewskiego, Barbarę, Stanisława, Marka, Zygmunta, Marię Szczepanik, Rozalię Kryska, Arkadiusza Zakrzewskiego, Krystynę i Jana Parys;

 • Tomasza Guzek i zm. z r. Guzek oraz Janinę, Józefa, Tadeusza Wilgatek;

 • Henryka Wojtkowskiego, Andrzeja Sroga, rodzinę Sikowskich, Gawkowskich, Wyszyńskich, Wojtkowskich;

 • Helenę i Franciszka Kamieńskich, Bogdana, Henryka, Wiesławę Stędak;

 • Adama i Jana Gnatowskich,

 • Antoniego Skup;

 • Eugeniusza Radiszewskiego, zm. z r. Radziszewskich i Tabaka;

 • Andrzeja Lewandowskiego;

 • Tomasza, Apolonię, Józefa Krems, Władysława, Zofię Michalskich, Czesława Szpewniak, Walentego Szot;

 • Dionizego, Anastazję, Józefa, Romana Kuta, Zofię, Stanisława Flak i za duszę w czyśćcu cierpiące;

 • Krystynę i Romana Piotrowskich, Krystynę i Józefa Grabowskich, Marka Szymańskiego, Marię i Piotra Szymańskich, Jadwigę i Michała Tarnowskich, Stanisławę i Stanisława Grabowskich, Bronisławę i Józefa Pawłowskich, Franciszkę i Józefa Bąk, Franciszkę i Bolesława Piotrowskich, zm. z r.: Piotrowskich, Grabowskich, Szymańskich, Kościelnej Hanny, Ruszkowskich, Maćków, Chludzińskich;

 • Mieczysława, Janinę, Wincentę, Michała Wojsz, Bronisława, Pawła Jastrzębskich, Wandę, Jana, Krzysztofa Michalak, Bożenę Zwalińską, Janinę Głębocką, Edwina Wysockiego, Irenę i Jana Smakosz;

 • Jolantę, Szczepana, Jadwigę Mroczków, Helenę, Eugeniusza, Jana, Bronisławę Soczewka, Jana, Rozalię Goschorskich, Czesławę i Stefana Połaskich;

 • Feliksa, Michała, Stanisława, Mariana, Bolesława, Adama, Marię, Gabriela Jaśkiewiczów, Henryka, Helenę, Władysława, Stanisława, Jana, Władysława, Wacława;

 • Edwarda i Genowefę Kupniewskich, Józefa Stachera, Annę Kupniewską, Stanisława i Stanisławę Kupniewskich, Stanisława i Mariannę Borowiec, Wiktora i Janinę Wojciechowskich, Genowefę Krajewską, zm. z r. Kupniewskich, Jasińskich, Borowiec, Stachera i Wojciechowskich oraz wszystkich znajomych zmarłych;

 • Aleksandra, Józefa, Antoniego, Anne, zm. z r. Pokora, Jankowskich, Fedorczyk, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Faustyna i Stanisława Korzeniewskiego, Eugeniusza Grom, Zenona Kaczanowskiego, ks. Tadeusza Okręglickiego, dusze w czyśćcu cierpiące;

 • z r. Dulewiczów, Kasińskich, Goniarzy, Markowskich, Stefańczyków, Bewz, Zenona Sikorskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Faustyna, Stanisława, Bogusławę, Zenona, Konstantego, Eugeniusza, Leszka, Krzysztofa, Bronisława, Józefę, Władysławę, rodziców, teściów i dziadków z rodziny Korzeniewskich, Skrzeczkowskich, Spalitabaków, Gąsiorów, Karabanów i Gromów;

 • Longina, Marię, Pawła Goraj, Janinę, Roberta, Mariana Krzyczkowskich, Irenę i Józefa Ciborek, Zofię, Jadwigę, Wiktora, Ryszarda Waś, Rafalinę Pasierbek, za wszystkich zm. z r. Łońskich i Gorajów, Annę, Franciszka i Jerzego Dubickich, Stefana, Elżbietę i Krzysztofa Siek, za wszystkich zm. z r. Sieków i Dubickich, Kazimierę Kierot, Piotra i Marię Boczkowskich, Kazimierza Słysza;

 • Tadeusza Wiśniewskiego; Antoniego i Genowefę Stanisławowskich;

 • Karolinę, Wacława, Marię, Józefa, Halinę; zm. zcr. Leskiewiczów; Zofię, Józefa, Jerzego Miszczyków; Jadwigę, Edytę, Krystynę, Pelagię, Stanisława Wysockich; Wiktorię Pacochę; Zofię Bąk; Ewę Kuszewską; Zofię, Marię; dusze w czyśćcu cierpiące;

 • Helenę Suchenek i jej rodziców; Stanisława Suchenka i jego rodziców; Stanisława Szczęsnego i jego rodziców; Eugenię Szczęsną i jej rodziców; wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;